-
19th Eylül 2008

Adem’in Çocukları ve İsa’nın Doğumu

posted in *PEYGAMBER |

ÂDEM’İN ÇOCUKLARI KİMİNLE EVLENDİ?

İlk etapta yalnızca iki veya ikiden fazla kız çocuğunun dünyaya gelmiş olması mümkündür, kardeş kardeşe evlilik olmaması için bu kızların yetişkinliklerinde eşeysiz, başka bir ifadeyle babasız, erkekli kızlı çocuklar doğurmaları mümkün olabilir. Örneğin bu şekilde iki kız çocuğu düşünelim. Yetişkinliklerinde her bir tanesi babasız olarak iki kız, diğeri iki erkek çocuk veya her birisi bir erkek ve bir kız çocuğu dünyaya getirseler, bu çocukların teyze çocukları olarak evlenmelerinde İslam dini açısından bir sakınca yoktur, böylece bu ilk aşamadan sonra artık eşeyli çoğalma rahatlıkla sürebilir.

 

İsa peygamberin babasız olarak dünyaya gelmesini örnek gösterebiliriz. “Şüphesiz, Allah katında İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona “ol” demesiyle o da hemen oluverdi.” 3/59

 

 

İSA’NIN BABASIZ DÜNYAYA GELMESİ

Mesaj: İsrail soyunun ırkçı tutumuna ve erkeğin otoriter egemenliğine meydan okumadır. Ey İsrail, işte sizin soyunuzdan gelmeyen bir nesil! Ey erkekler, işte siz olmadan da kadınlar çocuk dünyaya getirebilirler. Ey insanlar, bir kadın kendi başına pek çok şeyi başarabilir.

 

Hz. Âdem de hem annesiz hem babasız var olmuştu; ancak, bu Allah’ın onun annesi ya da babası olduğu anlamına gelmiyordu. Allah, O’nun yaratıcısıdır. Hz İsa’nın durumu da bundan farklı değildir.

 

4130. soru: Erkek olmadan üreme olur mu? (Murat Elitaş): Canlılarda çeşitli eşeysiz ve eşeyli üreme tipleri görülüyor. Eşeysiz üremede zaten cinsiyetlere ihtiyaç duyulmuyor. Eşeyli üreme tiplerinin bazılarında da, erkek olmaksızın üreme gerçekleşebiliyor. Bunlar hakkında daha önce bize yollanan sorulara uzun uzadıya cevaplar verildi.

Çok “genel” karakter taşıyan sorunuzun insanlara yönelik olduğunu düşünerek devam ediyorum. Çok ender olarak, erkek gamet hücresi olmaksızın yumurta hücrelerinden gebelik oluşması görülebiliyor. Tıp literatüründe bununla ilgili, çok sınırlı sayıda da olsa, örnekler bulunuyor. Yumurta hücresinde diploidi (2n olma durumu), ya da iki yumurta hücresinin kaynaşması gibi aslında “patolojik” sayılabilecek vakalar sonucunda embriyonun gelişmesiyle “kendiliğinden üreme” gerçekleşebiliyor. Bunun dışında, dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda araştırmacı, sperm hücresi olmaksızın yumurta hücresini başka yollarla döllemeyi başardılar. Ayrıca klonlama gibi bazı özel yöntemlerde de, erkek varlığına gerek duyulmuyor. (Deniz Candaş)

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/arama.php

 

 

 

Seks olmadan üreme:

“Üremek için mutlaka erkek ile dişinin birleşmesi gerekmez. Örneğin bakteriler biyolojik kopya makineleri gibi çalışarak trilyonlarca benzer yaratır. Her bakteri büyür ve bölünerek iki tam bakteri oluşturur. Sekle ilgili olmayan bu aseksüel üreme sırasında her bakteri kendisini yaratan bakterinin genetik bir kopyasını oluşturur(mutasyonlar hariç). Demek ki her bakteri bir klon (aynı hücreden üremiş hücreler yığını) yaratır.

Bazı hayvanların dişileri erkekle birleşme yapmadan üremeyi sağlar. İki düzineden fazla yılan türü partenogenezle (döllenmemiş yumurtanın gelişmesi) çoğalır. Yeni Meksika kamçıkuyruk kertenkeleleri gibi bazı türlerde erkek yoktur. Partenogenez kısa vadede bazı yararlar sağlar: Çevresi değişen bir hayvan, kolayca başka bir yere göçüp çoğalmaya orada devam edebilir. Fakat partenogenez uzun vadede zararlıdır, çünkü erkek ve dişinin birleşmesi olmadığından genlerin karışması ve bundan doğan çeşitlilik yoktur. Bunun yerine aynı genetik işaretleri taşıyan hücrelerden oluşmuş kolanlar vardır; bu ise, mutasyonlar hariç, evrim açısından bir çıkmaz sokaktır. Çünkü ortama uyum, ancak bir türde değişik karakterde bireyler oluşu ile mümkündür. Bazı hayvanlarda partenogenez ve seksüel üreme bir arada bulunur. Meksika’da yaşayan üç balık türünde dişiler diğer türlerin erkekleri ile birleşme yapar; fakat sperme yalnızca yumurtaların gelişmesini başlatmak içindir. Erkek genleri yumurtaya girmez ve yeni nesil yine yumurta klonlarından oluşur. Meksika’daki diğer üç balık türü ise “hibridogenez” ile çoğalır. Yani dişiler yabancı türden erkeklerle birleşme yapar; fakat oluşan hibrid (melez), seksüel olgunluğa erişince babadan gelen genleri dışarı atar. Böylece nesilden nesile yalnızca anadan gelen genler geçer.

Arı, eşekarısı ve karıncaları içeren zarkanatlılarda (Himenoptera) erkeklerin yumurtadan çıkıp çıkmaması dişinin keyfine kalmış bir şeydir. Döllenmemiş yumurtalardan dişi çıkar. Dişi sperme depolama organındaki spermleri yumurtaya katarak veya katmayarak yumurtladığı yumurtaların cinsiyetini belirler. Genellikle yıl boyunca yumurtalardan yalnız dişiler çıkar, yalnızca üreme mevsiminden hemen önce yeteri kadar erkek üretilir.

Birçok hayvan türü, örneğin tatlısı polipleri ve bitki bitleri, çevre koşulları elverişli ise eşeysiz (aseksüel) üreme yapar. Ortam koşulları kötüleşince eşeyli (seksüel) üremeye geçerler.

Hermafroditlerde aynı bireyde hem erkek, hem dişi seks organları bulunur. Bu gibi hayvanlar üremek için kendi kendilerini döllerler. Deniztavşanı denilen deniz salyangozu böyledir. Ağzının sağında erkek üreme organı (penis) ve sırtının ortasında vagina bulunur. Bu hayvanlar birleşmeyi klasik biçimde veya bir seks cümbüşü şeklinde yaparlar. İki salyangoz eşleyebilir, o zaman biri dişi, biri de erkek rolünü alır. Ya da bir grup salyangoz zincirleme birleşme yapar, her biri aynı zamanda hem dişi, hem de erkek görevini üstlenir.

Mercan kayalıklarında yaşayan bazı balıklar, örneğin şakayık balığı, hem erkek hem de dişi özelliklerini taşıyarak doğar, fakat hayatı sırasında önce erkek, sonra dişi olarak davranır. Bu balıklar sosyal birimler halinde yaşar, her sosyal birimde iri bir dişi, küçük bir erkek ve birkaç yavru bulunur. Dişi ölür veya kaybolursa ilginç bir seks değişmesi olur, erkeklerin en irisi 60 günden az bir zamanda dişiye dönüşerek yumurtlamaya başlar. (Bilim ve Teknik, sayı 246, s.57-58, Mayıs 1988)

 

 

 

Bakire Doğumlar:

“Bazı yılan türlerinin dişileri bir erkekle bir araya gelmeden bile doğum yapabiliyor. Dişi yılanlar çiftleşmeden sonra sperm depolayabiliyorlar ve bilim adamları dişi yılanların bunu uzun yıllar soyutlanmış halde yaşadıktan sonra gebe kalmak için kullanabildiğini düşünüyorlardı.

Ancak, 2 yıl önce Colorado Üniversitesi’nden David Chiszar çıngıraklı yılanının ikisi ölü biri yaşayan 3 yılan doğurduğunu görmüş. Doğum yapan yılan bir erkekle hiçbir zaman birlikte olmamıştı.

Bebek yılanların babasız olduklarını ispat etmek üzere Chiszar, zehirsiz ufak bir yılan cinsi olan bir Thamnophis’in de bakire doğum yaptığını görmüş olan Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Gordon Schuett ile birlikte, yılanlar üzerinde genetik testler yapmış. Bebeklerin annelerinin kopyaları olmadıklarını görmüşler.” (Bilim ve Teknik, sayı 360, s.10 Kasım 1997. New Scientist, 27 Eylül 1997)

 

 

İnsan kopyalayamadı ‘bakire doğumu’ buldu: WASHINGTON – Dünyada ilk kez insan embriyonunu klonlayarak kök hücre ürettiği açıklamasını yapan Güney Koreli bilim insanı Hwang Woo-suk, bu konuda yanıldı; ama bu sayede sandığından çok farklı bir buluş gerçekleştirmiş oldu. ABD’li uzmanlar, Hwang’ın 2004’te ürettiği kök hücreler üstünde yaptıkları yeniden incelemede şaşırtıcı bir sonuca ulaştı: Bu hücreler dünyada partenogenez (döllenmesiz üreme) yöntemiyle geliştirilen ilk insan embriyonik kök hücreleri. Bitkiler ve bazı sürüngenlerde yaygın bir üreme metodu olan partenogenezde dişi, döllenmemiş yumurtaların yapay aktivasyonu yoluyla, erkeğin katılımı olmadan döl üretebiliyor. Memelilerde partenogenez ise çok güç. Klonlamadaysa, bir yumurtanın çekirdeği, farklı bir bedenden alınmış bir hücrenin çekirdeğiyle değiştiriliyor ve bu işlemle, teorik olarak, genetik olarak eş embriyonik kök hücreler üretiliyor. Hwang, 2004’te insan hücreleri üzerinde bu işlemi yaptığını iddia etmiş, bir sene sonra araştırmasının hatalı olduğunu itiraf etmişti. Hwang’ın kök hücrelerinin genetik malzemesinin sadece donör kadının yumurtasından alındığı, insan embriyonundan klonlanmadığı ortaya çıkmıştı. ABD’li uzmanlar Hwang’ın ‘tesadüfen’ gerçekleştirdiği ‘bakire doğumu’nun, büyük bir buluş olduğunu vurguladı. Embriyonik kök hücreler yeni tıbbi tedaviler yaratmakta kullanılabilecek. Partenogenez kök hücrelerin, klonlanmış hücrelerden elde edilenler kadar faydalı olmasa da çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülüyor. (afp, Reuters) (Radikal-04/08/2007)

 

 

 

LIST OF VIRGIN BIRTHS

Mithras: Joseph Campbell claims that Mithras had a virgin birth.

Maumoon Abdul Gayyoom: Owner of the Maldive Islands, according to The Birth of Maumoon Abdul Gayyoom he was born three times: the second and third may have been virgin births (the narrative is unclear).

Deganawidah: “According to the legend, Dekanahwideh was born among the Huron Indians …. His virgin mother had been informed in a dream by a messenger from the Creator that she was to bear a son destined to plant the Tree of Peace at Onondaga.” Dekanahwideh, Dictionary of Canadian Biography Online.

Huitzilopochtli: The Aztec god of war and the sun, he was conceived when a ball of feathers fell on his mother Coatlicue while she was cleaning a temple. The ball of feathers was actually Mixcoatl, the god of the hunt.

Hunahpu and Xbalanque: The Mayan Hero Twins, in their holy book the Popol Vuh, were conceived after twin sons of the Creators were summoned by the lords of Xibalba and beheaded for playing a noisy ball game. The head of one twin, Huh Hunahpu, magically impregnated Ixquic (also known as Blood Moon).

Jesus: Founder of the Christian faith, conceived, according to the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke, by Mary and the Holy spirit while a virgin (see Virgin Birth of Jesus).

Laozi: Laozi, or LaoTzu, lived in the 6th century BC and authored the Tao Te Ching, according to Chinese tradition. ” In legends, he was conceived when his mother gazed upon a falling star” [1]

Montezuma (the Pueblo god-hero, not the Aztec Emperor): Supposedly conceived from a beautiful virgin when she either ate[2] a pinyon pine nut, or when it fell from a tree and landed on her belly[3], depending on the version.

Sathya Sai Baba: According to the book Easwaramma by the authorized biographer Narayana Kasturi.

Romulus and Remus: Their mother, the Vestal Virgin Rhea Silvia, claimed to have been raped by the god Mars.

 

 

 

 

 

SHAKEN CREEDS:

The Virgin Birth Doctrine By Jocelyn Rhys – Published 1922

THE VIRGIN BIRTH STORY

OTHER STORIES OF VIRGIN BIRTHS

It may be thought that the story of a virgin birth is too wonderful to have been invented merely to show that a misunderstood prophecy had been fulfilled, and that so miraculous a doctrine could not, without some basis of fact, suddenly be created by any brain, however fertile. But a study of ancient literature discloses the fact that myths of virgin births were part of many if not of all the surrounding pagan religions in the place where, and at the time when, Christianity arose.

“The gods have lived on earth in the likeness of men” was a common saying among ancient pagans, and supernatural events were believed in as explanations of the god’s arrival upon earth in human guise.

About two thousand years before the Christian era Mut-em-ua, the virgin Queen of Egypt, was said to have given birth to the Pharaoh Amenkept (or Amenophis) III, who built the temple of Luxor, on the walls of which were represented:-

1. The Annunciation: the god Taht announcing to the virgin Queen that she is about to become a mother.

2. The Immaculate Conception: the god Kneph (the Holy Spirit) mystically impregnating the virgin by holding a cross, the symbol of life, to her mouth.

3. The Birth of the Man-god.

4. The Adoration of the newly born infant by gods and men, including three kings (or Magi ?), who are offering him gifts. In this sculpture the cross again appears as a symbol.

In another Egyptian temple, one dedicated to Hathor, at Denderah, one of the chambers was called “The Hall of the Child in his Cradle”; and in a painting which was once on the walls of that temple, and is now in Paris, we can see represented the Holy Virgin Mother with her Divine Child in her arms. The temple and the painting are undoubtedly pre-Christian.

Thus we find that long before the Christian era there were already pictured in pagan places of worship virgin mothers and their divine children, and that such pictures included scenes of an Annunciation, an Incarnation, and a Birth and Adoration, just as the Gospels written in the second century A.D. describe them, and that these events were in some way connected with the God Taht, who was identified by Gnostics with the Logos.

And, besides these myths about Mut-em-ua and Hathor, many other origins of a virgin birth story can be traced in Egypt.

Horus was said to be the parthenogenetic child of the Virgin Mother, Isis. In the catacombs of Rome black statues of this Egyptian divine Mother and Infant still survive from the early Christian worship of the Virgin and Child to which they were converted. In these the Virgin Mary is represented as a black regress, and often with the face veiled in the true Isis fashion. When Christianity absorbed the pagan myths and rites it adopted also the pagan statues, and renamed them as saints, or even as apostles.

Statues of the goddess Isis with the child Horus in her arms were common in Egypt, and were exported to all neighbouring and to many remote countries, where they are still to be found with new names attached to them-Christian in Europe, Buddhist in Turkestan, Taoist in China and Japan. Figures of the virgin Isis do duty as representations of Mary, of Hariti, of Kuan-Yin, of Kwannon, and of other virgin mothers of gods.

And these were not the only pre-Christian statuettes and engravings of divine mothers and children. On very ancient Athenian coins such figures were stamped. Among the oldest relics of Carthage, of Cyprus, and of Assyria figures of a divine mother and her babe-god are found. Such figures were known under a great variety of names to the followers of various sects; the mothers as Venus, Juno, Mother-Earth, Fortune, etc., and the children as Hercules, Dionysos, Jove, Wealth, etc. In India similar figures are not uncommon, many of them representing Devaki with the babe Krishna at her breast, others representing various less well-known Indian divinities.

In Egypt we also find that “Apis, the sacred bull of Memphis, was believed to have been begotten by a deity descending as a ray of moonlight on the cow which was to become the mother of the sacred beast; hence he was regarded as the son of the god.”

This miracle was said to be constantly repeated.

An Apis-so, according to Plutarch, said the Mathematici-was conceived every time a cow “in season” happened to be struck by a beam of light from the moon.

The Mathematici, of course, realized that the light of the moon was really the reflection of the light of the sun, and they therefore believed that the moon received her male generative power as proxy for the sun, the creator of all things.

Apis, the living calf, was regarded as a re-incarnation of Osiris, or at any rate as an emblem of the spirit or soul of Osiris.

It is difficult to assign the exact position in the divine hierarchy which polytheists believed their various gods to occupy. Their beliefs probably differed, and were certainly vague. The better-educated classes were doubtless then, as at all times, inclined to be sceptical, and to regard all these stories of different manifestations of divinity as more or less allegorical or symbolic; and, when they were not sceptical, their minds became so entangled in the complexities of metaphysical speculation that the stories they told grew very confused. On the other hand, the ignorant classes, both rich and poor, certainly believed in the most miraculous explanations of the pantheon which the priests could invent. By such people, the more improbable the alleged fact, the better was the story liked.

From this myth of a cow impregnated by a ray from the moon probably originated the story of the rape of Europa by Jove in the guise of a bull; the idea of a god incarnate in a bull easily giving rise to variants of that kind.

Perhaps the most curious and best known variant of the bull-lover theme is the story about Pasiphae, the wife of Minos. She was said to have conceived a violent passion for the bull which Poseidon (Neptune) had sent to her husband. So, with the aid of an artist, named Daedalus, she disguised herself as a cow, and resorted to the meadow in which the bull grazed. The fruit of her union with the bull was the celebrated Minotaur, partly human, partly bovine, which Minos shut up in the Labyrinth. The ancient superstition that monsters have been born from the union of human beings and animals survived until quite recently, and probably still exists among the uneducated and semi-educated. Exact, or comparatively exact, knowledge of the possibilities of hybridization is a science of quite recent growth.

It will be observed that the Minotaur was named after the husband of his mother, as well as after his real father the Tauros. That is a peculiarity of many of these stories.

Another Egyptian god, Ra (the Sun), was said to have been born of a virgin mother, Net (or Neith), and to have had no father.

In many other countries besides Egypt similar stories of the virgin birth of gods were told.

Attis, the Phrygian god, was said to be the son of the virgin Nana, who conceived him by putting in her bosom a ripe almond or pomegranate.

Dionysos, the Grecian God, was said in one version of the myth concerning him to be the son of Zeus out of the virgin goddess Persephone, and in another version to be the miraculously begotten son of Zeus out of the mortal woman Semele. He, according to this story, was taken from his mother’s womb before the full period of gestation had expired, and completed his embryonic life in Zeus’s thigh. Dionysos was thus half human and half divine, born of a woman and also of a god.

His myth, which was current long before the Christian era, is a remarkable example of the kind of story which could be, and was, invented about a man-god. He was said to have been persecuted by Pentheus, :King of Thebes, the home of his mother; to have been rejected in his own country; and, when bound, to have asserted that his father, God, would set him free whenever he chose to appeal to him. He disappears from earth, but re-appears as a light shining more brightly than the sun, and speaks to his trembling disciples; and he subsequently visits Hades. The story of his birth is alluded to, and the story of his persecution related, in “The Bacchae,” which Euripides wrote about 410 B.C., when the myth was already very old and very well known.

Jason, who was slain by Zeus, was said to have been another son of the virgin Persephone, and to have had no father, either human or divine.

Perseus was also said to have been born of a virgin; and it is this story which Justin Martyr, the second-century Christian “Father of the Church,” stigmatizes as an invention of the Devil, who, knowing that Christ would subsequently be born of a virgin, counterfeited the miracle before it really took place.

The “Fathers of the Church” frequently gave this explanation of the numerous pre-Christian virgin birth stories to which their rivals tauntingly referred.

Adonis, the Syrian god; Osiris, the first person of the principal Egyptian Trinity; and Mithra, the Persian god whom so many of the Roman soldiers worshipped-all had strange tales told about their births.

At the time when Christianity arose all these gods were worshipped in various parts of the Roman empire.

Attis, Adonis, Dionysos, Osiris, and Mithra were the principal gods in their respective countries; and those countries together formed the greater part of the Eastern provinces of the Roman empire, and of its great rival, the Persian empire.

Classical mythology is full of kindred stories, and the idea of a virgin birth was familiar to all men of that time.

Of Plato it was related that his mother Perictione was a virgin who conceived him immaculately by the god Apollo. Apollo himself revealed the circumstances of this conception to Ariston, the affianced husband of the virgin.

Virginity, perhaps on account of its rarity in those days among women of a marriageable age, had always a halo of sanctity cast over it by barbaric and semi-civilized tribes; and even in civilized Rome itself the Vestal Virgins were looked upon as peculiarly sacred.

This reverence for virginity seems to have sometimes been contemporaneous with the institution of religious prostitution on a large scale. There is, indeed, no reason why this should not have been the case, incongruous though it seems to us, as such religious prostitution was looked upon very differently from the way in which it would now be regarded.

In origin it was an institution designed to bring fertility to the fields (by sympathetic magic). The sacrifice of chastity in the service of the goddess was an act of devotion, and not an act of licentiousness. Once again the reader must be reminded that when studying these customs we must remember that we are dealing with men and women brought up in an entirely different psychological climate from our own. A veneration for chastity was with them not incompatible with periodic orgies, nor with places set aside for sacred prostitution, asceticism and such prostitution being regarded as alternative ways of making a sacrifice for the public good.

Doubtless an historian of the future may find it difficult to reconcile our own professions and our own practice in kindred matters, and will be confused by the protestations of virtuous horror which he reads alongside of accounts given by the same authors of conspicuous lapses from virtue.

The conventions of romance are not always the same as the customs of the people. They reflect the theory rather than the practice. Extremes are always more conspicuous than the mean.

An old story which curiously illustrates this same reverence felt for virginity by the ancients, in romance rather than in reality, is the myth about the children of AEgyptus and of Danaus.

The former had fifty sons; the latter fifty daughters. The former ruled over Arabia; the latter over Libya. They quarrelled over the kingdom of Egypt which the former had conquered, and when AEgyptus tried to patch up the quarrel by sending his sons to marry the daughters of Danaus the latter pretended to consent, but provided his daughters with daggers and with instructions how to use them. On their wedding night all the daughters of Danaus, save one, murdered their husbands in their sleep. Hypermnestra spared her husband Lyncous because he had respected her virginity, and not availed himself of his marital privileges.

So Lynceus survived the slaughter of his brethren, and lived happily ever after with Hypermnestra, by whom he had at least one son.

It is not possible here to enter at length into the origin and history of the curious veneration for virginity which was current at this period, but it is of interest to note that the belief that some occult power was attached to this state of unblemished purity survived even up to the Middle Ages of our era.

For example, it was thought that virgins were peculiarly efficient as bait for Unicorns. The Unicorn, or rather his congener, the Monoceros-for it is of him that our present authority writes-was evidently a fastidious beast; only a virgin could attract him. On finding one tied up in the forest as a lure he was wont to kiss her, and then to fall asleep on her breast. Whereupon the brave hunter came up and slew him in his sleep. If the young woman was not really a virgin, the Monoceros immediately killed her, and disappeared before the hunter arrived.

This method of hunting the Monoceros is described in the “Bestiary” of Philip de Thaun, written in the twelfth century, and is but one of the many strange facts alleged by authors of that period in support of the theory that virginity had special virtues when dealings were had with animals, with demons, and with human beings.

It was a semi-romantic, semi-religious halo which was cast over this particular physical condition.

To the Vestal Virgins in Rome were attributed the faculty of prophesying and many sacred virtues. All virgins were immune from death at the hand of the executioner, and the Vestals enjoyed many other privileges so long as they preserved their chastity.

The same idea is found “in the histories of miraculous virgins that are so numerous in the mythologies of Asia. Such, for example, was the Chinese legend that tells how, when there was but one man with one woman upon earth, the woman refused to sacrifice her virginity even in order to people the globe; and the gods, honouring her purity, granted that she should conceive beneath the gaze of her lover’s eyes, and a virgin-mother became the parent of humanity.”

One of the legends which arose as Buddhism degenerated from its original lofty idealism was to the effect that the Buddha Gautama was given birth to by Maya, an immaculate virgin who conceived him through a divine influence.

Gautama, the Buddha, was the son of a Hindu rajah named Suddhodana, and was born, in the ordinary course of nature, in 563 B.C. He never claimed to be a god, neither did either he himself or his disciples claim that his birth was miraculous.

But in after years a myth arose among Buddhists to the effect that his mother Maya, having been divinely chosen to give birth to the Buddha, was borne away by spirits to the Himalayas, where she underwent ceremonial purifications at the hands of four queens. The Bodhisattva then appeared to her, and walked round her three times. At the moment when he completed his peregrinations the Buddha (the incarnate Bodhisattva) entered her womb, and great wonders took place in heaven, on earth, and in hell. http://englishatheist.org/indexd.shtml

This entry was posted on Cuma, Eylül 19th, 2008 at 13:57 and is filed under *PEYGAMBER. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz