-
22nd Temmuz 2008

Mezhepler çoğu konuda rivayetleri izlemişlerdir-Prof.Süleyman Ateş

posted in MEZHEPLER-ANLAYIŞLAR |

MEZHEPLER, ÇOĞU KONUDA RİVAYETLERİ İZLEMİŞLERDİR

“Mezhepler din değil, içtihat(dini yorum) okullarıdır. Uzmanlar, kapalı olan dini meseleleri kendi çabalan sonucunda bir çözüme kavuşturmak üzere içtihat etmişler, böylece çeşitli mezhepler oluşmuştur. İmam Şafiî, İmam Ebû Hanîfe’nin vefatından sonra doğmuş ve din konusunda uzmanlaşmıştır.

Araştırmaları sonucunda bazı tali meselelerde rastladığı rivayetlere dayanarak, Ebu Hanîfe görüşüne aykırı görüşler benimsemiştir. Ebu Hanîfe, Kur’ân ve akıl yolunu üstün tutarken İmam Şafii, Kur’ân yanında hadis rivayetlerini de esas almış, hadis rivayetlerine Ebu Hanîfe’den çok ağırlık tanımıştır. Ebu Hanîfe içtihatları daha çok akılcıyken Safî, Malikî ve Hanbelî içtihatları (son zat, müçtehitten çok rivayetçidir) rivayet ağırlıklıdır.” (Süleyman Ateş -Vatan Gazetesi -21/05/2004)

This entry was posted on Salı, Temmuz 22nd, 2008 at 09:35 and is filed under MEZHEPLER-ANLAYIŞLAR. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz