-
19th Ekim 2012

Kadın Peygamber- Mustafa İslamoğlu

posted in KADINLAR |

 

Soru: Sizin, kadınlardan da -bizim bildiğimiz anlamda-peygamberler geldiğini söylediğiniz, buna da Hz Meryem’i örnek olarak verdiğiniz iddia ediliyor. Şayet iddia doğruysa delillerinizi öğrenmek isterim.

CEVAP:

Aziz mümin ve mutedil kardeş,

Kadın peygamber bana ait değil, Eş’ari’ye ait bir görüş. Ben sadece ondan naklettim. Bu meşhurdur, bilmeyenler cehaletlerini katmerlemiş olur.
Bir de şu: Eş’ari’ye karşı çıkanların Yusuf 109, Nahl 43, Enbiya 7 gibi ayetlerde “Biz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik” ibaresini delil göstermelerinin hiç de ciddi ve ilmi olmadığını, Eş’ariye böyle karşı çıkmanın gayet ciddiyetsiz ve onu güçlendiren bir yaklaşım olduğunu, çünkü bu bağlamlarda “rical”in cinsiyet değil insiyet yani insan peygamberi vurguladığını, ayetlerin bağlamlarının ve kafir kavimlerin itirazlarının cinsiyetle hiçbir alakasının olmayıp, asıl melek peygamber talep ettiklerini ve insan peygambere karşı olduklarını söylememdir.Kaldı ki bu pratik bir konu değildir, çünkü nübüvvet bitmiştir.

Vesselam.

http://www.mustafaislamoglu.com/225_Kadin-peygamber.html

 

This entry was posted on Cuma, Ekim 19th, 2012 at 13:22 and is filed under KADINLAR. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz