-
19th Ekim 2012

Kadın Peygamber -Kur’an ve Akademik Makaleler

posted in KADINLAR |

Kur’an-ı Kerim’de kadın peygamber görevlendirildiğine dair herhangi bir bilgi verilmediği gibi, görevlendirilmediğine dair de bir bilgi verilmemektedir.

Yusuf sûresi 109., Nahl sûresi 43., Enbiya sûresi, 7. ayetlerde:
“Biz senden önce de (elçilerimiz olarak) her topluma kendilerine vahyettiğimiz (ölümlü) adamlardan başkasını göndermedik.”
“Biz senden önce, şehirler halkına kendilerine vahyettiğimiz kimseler dışında (başkalarını elçi olarak) göndermedik.”

Bu ayetlerde, “adam” veya “kimse” olarak Türkçe’ye tercüme edilen “racul” sözcüğü, Kur’an’ın pek çok yerinde cinsiyet ifade etmemektedir. Kadın sözcüğü ile birlikte kullanılınca “erkek” anlamına gelen bu sözcük (racul), tıpkı İngilizce’de olduğu gibi “man” sözcüğü gibi genel olarak “insan” veya “kimse” anlamında kullanılmıştır.

Kur’an’da “racul” sözcüğünün cinsiyet ifade etmediğine dair birkaç örnek:

Tövbe, 108-Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman durma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, arınmayı içten arzulayan adamlar (RACULLER) vardır. Allah arınanları sever.

A’raf, 46-İki taraf arasında bir engel ve burçlar (A’raf) üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar (RACULLER) vardır.

Nur, 37-(Öyle) Adamlar (RACULLER) ki, ne ticaret, ne alışveriş onları Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten ‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz’

Ahzab, 23-Mü’minlerden öyle adamlar (RACULLER) vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar.

Bu ayetlerde görüldüğü gibi “racul” sözcüğü yalnızca “erkek” anlamında değil, “erkek ve kadın” herkesi kapsayacak bir şekilde kullanılmıştır. (ErdemYolu Sitesi)

 

KONUYLA İLGİLİ AKADEMİK MAKALELER

Eşarî’nin Teolojik Görüşleri -Doç Erkan Yar

Mâtüridiyye İle Eş’arîyye Mezhepleri Arasında İhtilaf Mı?

Peygamberlerin Özelliklerinden Erkek olmak ve Düşündürdükleri -Doç Selim Özarslan

This entry was posted on Cuma, Ekim 19th, 2012 at 13:25 and is filed under KADINLAR. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz