-
2nd Şubat 2009

Türk İmparatorlukları ve Emevi-Abbasi Kronolojisi

posted in DİL VE TARİH |

TÜRK İMPARATORLUKLARI TARİHİ (M.Ö. 220 – M.S. 1922)

 

A. Devlet Adlarına Göre:

I. Büyük Hun İmparatorluğu (M. Ö. 220 M.S. 216)        

1)      Teoman dönemi                                 (M.Ö. 220-209)

2)      Mete (Oğuzhan) dönemi                      (M. Ö. 209-174)

3)      Lao Şang (Kiyo) dönemi                      (M. Ö. 174-160)

4)      Çünçen (Kün) dönemi                         (M. Ö. 160-126)

5)      İçihise (İtisie) dönemi                        (M. Ö. 126-114)

6)      Üvey (Wuwei) dönemi                         (M. Ö. 114-105)

7)      Uşilu (Osuli) dönemi                           (M. Ö. 105-102)

8)      Güylihu (Hulihu) dönemi                      (M. Ö. 102-101)

9)      Chiettehu (Hiytehu) dönemi                 (M. Ö. 101-96)

10) Hulugu (Hou-Loku) dönemi                  (M. Ö. 96-85)

11) Huyenti (Huandi) dönemi                    (M. Ö. 85-68)

12) Huyluy (Hsülukuan) dönemi                 (M. Ö. 68-60)

13) Wugen çute (Uyenguydi) dönemi          (M. Ö. 60-58)

14) Huhansie (Huhanyeh) ve Cici Han dönemi (58-31)

15) Fuçuleo Joti dönemi                            (M. Ö. 31-20)

16) Seuse Joti dönemi                              (M. Ö. 20-12)

17) Çeya Joti dönemi                               (M. Ö. 12-8)

18) Üçjolu Joti dönemi                             (M. Ö. 8 – M. S. 13)

19) Wuliu (Uluy) Joti dönemi                     (13-18)

20) Şikao (Yü) Joti dönemi                        (18-46)

21) VVutahito dönemi                              (46-46)

22) Punu (Pou-Nou) dönemi                      (46-83)

23) Punu’nun üç oğlu dönemi                     (83-93)

24) Güney Hunları                                    (48-93)

25) Karanlık dönem                                  (93-105)

26) Yeniden güçlenme dönemi                   (105-135)

27) Hunların dağılışı                                 (135-216)

28) Hun medeniyeti

 

II. Avrupa Hun İmparatorluğu (374-469)

1.    Yayılma dönemi (374-415)

2.    Muncuk ve kardeşleri dönemi …….      (415-434)

3.    Bleda ve Attila dönemi…………….     (434-445)

4.    Attila dönemi ……………………….      (445-453)

5.    Dağılma dönemi ……………………..    (453-469)

6.    Avrupa Hunları medeniyeti

 

III. Akhun İmparatorluğu (420-562)

1.          Ahşunvar dönemi …………………..      (420-470)

2.    Toraman dönemi ……………………      (470-502)

3.          Mihirakula dönemi ……………………    (502-530)

4.    Yıkılış dönemi ……………………….      (530-562)

5.    Akhun medeniyeti

 

IV. Göktürk İmparatorluğu (552-745)

1.          Bumin Kağan dönemi ……………….      (552-553)

2.          İstemi Kağan dönemi ……………….      (553-576)

3.          Tapar (Tapo) Kağan dönemi ……….      (576-581)

4.    İşbara Kağan dönemi ……………….      (581-587)

5.          Duraklama dönemi ……………………    (587-603)

6.    Çine bağlılık dönemi ………………….    (603-647)

7.    Doğu Kağanlığının olmadığı dönemi .    (647-682)

8.    İlteriş Kutluk Kağan dönemi ………..    (682-693)

9.          Kapağan Kağan dönemi ……………..    (693-716)

10.    Bilge Kağan dönemi …………….         (716-734)

11.    Yıkılış dönemi ……………………         (734-745)

12.    Göktürk Medeniyeti

 

V. Avrupa Avar İmparatorluğu (565-803)

1.          Kuruluş dönemi …………………….       (558-565)

2.          Bayan Kağan dönemi ………………       (565-602)

3.    Duraklama dönemi ……………………… (602-791)

4.    Dağılma dönemi …………………………. (791-803)

5.    Avar Medeniyeti……………………..      

 

VI. Hazar İmparatorluğu (468-965)

1.          Kuruluş dönemi ……………………..       (468-620)

2.          İmparatorluk dönemi ………………       (620-931)

3.          Dağılma dönemi …………………….       (931-965)

4.          Hazar Medeniyeti……………………      

 

VII. Uygur İmparatorluğu (745-940)

1.   Kutluğ Bilge Kül Kağan dönemi …………….         (745-746)

2.   İl Etmiş Bilge Bayan Çur Kağan dönemi               (746-759)

3.   Bögü Kağan ve sonrası dönemi ……….               (759-840)

4.   Zayıflama dönemi ……………………….               (840-940)

5. Krallık dönemi ……………………………               (940-1212)

6. Uygur Medeniyeti………………………………

 

VIII. Karahanhlar İmparatorluğu (840-1040)

1.    Kuruluş dönemi ………………………  _       (840-940)

2. İmparatorluk dönemi ……………………       (940-1040)

3. Doğu Karahanlılar devleti …………………… (1040-1210)

4. Batı Karahanlılar devleti ……………………. (1042-1212)

5. Karahanlılar Medeniyeti………………………

 

IX. Gazneliler İmparatorluğu (962-1187)

1.          Kuruluş dönemi …………………………. (962-998)

2.          Gazneli Mahmud dönemi ………………. (998-1030)

3.          Gazneli Mahmud sonrası dönem ……… (1030-1072)

4.    Selçuklu Egemenliği Dönemi …….. ….. (1072-1157)

5.          Yıkılma dönemi ………………………….. (1157-1187)

6.          Gazneliler Medeniyeti………………      

 

X. A. Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157)

1. Oğuzlar ve Selçuklular

2. Dukak Bey dönemi …………………………… (920 ye kadar)

3. Selçuk Bey ve oğullan dönemi …………….. (920-1009)

4. Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi …………….. (1009-1040)

3. Tuğrul Bey’in İmparatorluğu dönemi ….      (1040-1063)

4. Alparslan dönemi ………………………..      (1063-1072)

5. I. Melikşah dönemi ………………………      (1072-1092)

6. Mahmud dönemi ……………………………… (1092-1094)

7. Rükneddin Berkiyaruk dönemi ………….      (1094-1104)

10.II. Melikşah dönemi …………………….      (1104-1105)

11.Mehmed Tapar dönemi …………………….. (1105-1117)

12.Sencer dönemi ve Selçukluların sonu      (1117-1157)

13.Büyük Selçuklular Medeniyeti……………….

 

B. Kirman Selçukluları (1041-1187)

1.   Kavurd dönemi …………………………..      (1041-1073)

2. Kavurd’un 3 oğlu dönemi ………………….. (1073-1097)

3. Parlak dönem ………………………………… (1097-1169)

4. Zayıflama dönemi ……………………….      (1169-1187)

 

C.                                                              Anadolu Selçukluları (1077-1308)

1.   Gazi Süleyman Şah dönemi ……………….. (1077-1086)

2. Fetret devri ……………………………….     (1086-1092)

3. I. İzzettin Kılıçaslan dönemi ……………… (1092-1107)

4. Kudbeddin Melikşah dönemi ……………     (1107-1116)

5. I. Rükneddin Mesud dönemi ………………. (1116-1156)

6. II. İzzettin Kılıçaslan dönemi …………….. (1156-1192)

7. I. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi               (1192-1196 ,1205-1211)

8. II. Rükneddin Süleyman dönemi …………. (1196-1204)

9. III. İzzettin Kılıçaslan dönemi ………..     (1204-1205)

10.I. İzzettin Keykâvus dönemi …………..     (1211-1220)

11.I. Alâaddin Keykübat dönemi …………….. (1220-1236)

12.II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi …….     (1236-1246)

13.II. Alâaddin Keykübat dönemi …………     (1246-1246)

14.II. İzzettin Keykâvus dönemi ……………. (1246-1255 ,1257-1261)

15.IV. Rükneddin Kılıçaslan dönemi              (1256-1257 ,1261-1266)

16.III. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi ……     (1266-1283)

17.II. Gıyaseddin Mesud dönemi …………    (1283-1298 ,1302-1308)

18.III. Alâaddin Keykübat dönemi ……….    (1298-1302)      

19.Anadolu Selçukluları Medeniyeti………….

 

D. Suriye Selçukluları (1078-1117)

1.   Tutuş dönemi ………………………………….         (1078-1095)

2. Rıdvan – Dakak kardeşler dönemi ………….         (1095-1113)

3. Alparslan – Sultanşah kardeşler dönemi               (1113-1117)

 

E. Irak Selçukluları (1117-1194)

1.   Mahmud dönemi ……………………………… (1117-1131)

2. Davud ve amcaları dönemi ……………..       (1131-1151)

3.   Mahmud’un diğer oğullan dönemi …………. (1151-1159)

4. Atabeylerin egemenliği dönemi ……………. (1159-1194)

 

XI. Harezmşahlar İmparatorluğu (1157-1231)

1. Harezm genel valiliği dönemi ………………. (1097-1157)

2. İl Arslan dönemi ……………………………… (1157-1172)

3. Sultan Şah dönemi …………………………… (1172-1172)

4. Alâaddin Tekiş dönemi ……………………… (1172-1200)

5. Alâaddin Muhammed dönemi ………………. (1200-1220)

6. Celâleddin Harzemşah dönemi …………….. (1220-1231)

7. Harzemşahlar Medeniyeti

 

XII. Eyyûbîler İmparatorluğu (1174-1250)

1.             Selâhaddin Eyyûbî dönemi ………………. (1174-1193)

2.             Aziz ile oğlu Mansur dönemi ……………. (1193-1200)

3.             I. Adil dönemi …………………………….. (1200-1218)

4.             Kâmil dönemi ……………………………… (1218-1238)

5.             II. Adil ve Salih kardeşler dönemi ……… (1238-1249)

6.             Turanşah dönemi …………………………. (1249-1250)

7.             Eyyûbî Krallıkları ………………………….. (1173-1524)

8.             Eyyûbîler Medeniyeti………………………

 

XIII. Altınordu İmparatorluğu (1236-1502)

1. Batuhan ve çocukları dönemi ………………. (1236-1257)

2.                 Berke Han ve sonrası dönem …………. (1257-1312)

3.                 Özbek Han ve Cuci Soyunun sonu ……. (1312-1360)

4.                 Fetret devri ………………………………. (1360-1380)

5.                 Düzeltme teşebbüsü dönemi …………. (1380-1445)

6.                 Mücadele ve Yıkılış dönemi…………….. (1445-1502)

7.                 Altınordulular Medeniyeti……………….

 

XIV. Memlûklar İmparatorluğu (1250-1517)

A. Türk (Bahrî) Memlûkları (1250-1382)

1.   Aybeg ve oğlu dönemi ………………….       (1250-1259)

2.   Seyfüddin Kutuz dönemi ……………………. (1259-1260)

3. I. Baybars ve oğlu dönemi ……………..       (1260-1279)

4. Kalavun ve sonrası dönem ……………..       (1279-1341)

5. Yıkılış dönemi ………………………………… (1341-1382)

 

B. Çerkez (Burcî) Memlûkları (1382-1517)

1.   Berkuk ve sonrası dönem ………………      (1382-1422)

2.   Barsbay ve sonrası dönem …………………. (1422-1468)

3. Kayıtbay ve sonrası dönem …………….      (1468-1501)

4. II. Kansuk Gavrî dönemi ……………………. (1501-1516)

5. II. Tumanbay dönemi ……………………      (1516-1517)

6. Memlûklar Medeniyeti………………………..

 

XV. Timur İmparatorluğu (1368-1507)

1.   Timur dönemi …………………………….      (1368-1405)

2. Maveraünnehir (Semerkand) kolu ………… (1405-1501)

3. Horasan (Herat) kolu ……………………….. (1405-1507)

4. Timur İmparatorluğu Medeniyeti…………..

 

XVI. Bâbür İmparatorluğu (1526-1857)

1.   Bâbürşah dönemi ………………………….     (1526-1530)

2. Hümayun Şah dönemi ……………………….. (1530-1556)

3. I. Celâleddin Ekber Şah dönemi ……………. (1556-1605)

4. I. Cihangir Şah dönemi ……………………… (1605-1627)

5.   I. Şahcihan dönemi ……………………….     (1627-1658)

6. I. Alemgir Evrengzib dönemi …………….     (1658-1707)

7. I. Bahadır Şah dönemi ………………………. (1707-1712)

8.   Cihandar Şah dönemi ……………………..     (1712-1713)

9. Ferruh Siyer Şah ve yeğenleri dönemi …….. (1713-1719)

10.Muhammed Şah dönemi ………………….    (1719-1748)

11.  II. Cihangir Ahmed Şah dönemi …………… (1748-1754)

12.II. Alemgir Şah dönemi …………………..    (1754-1759)

13.  II. Şahâlem dönemi …………………………. (1759-1806)

14.  11. Ekberşah dönemi ……………………….. (1806-1837)

15.  II. Bahadır Şah donemi ………………..       (1837-1857)

16.  Babür İmparatorluğu Medeniyeti………     

 

XVII. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

1.   Osman Gazi dönemi …………………….      (1299-1324)

2.   Orhan Gazi dönemi ……………………..      (1324-1362)

3.   1. Murad Hüdavendigar dönemi …………… (1362-1389)

4. a. I. Bayezıd (Yıldırım) dönemi ………..      (1389-1402)

b. Fetret devri ……………………………      (1402-1413)

5. I. Mehmed Çelebi dönemi ………………      (1413-1421)

6. II. Murad dönemi ……………………………. (1421-1451)

7. II. Mehmed (Fatih) dönemi ………………… (1451-1481)

8.   II. Bayezıd (Velil) dönemi …………………. (1481-1512)

9.   1. Selim (Yavuz) dönemi ……………….      (1512-1520)

10.1. Süleyman (Kanunî) dönemi …………      (1520-1566)

11.II. Selim (Sarı) dönemi …………………      (1566-1574)

12.III. Murad dönemi ………………………….. (1574-1595)

13.  III. Mehmed dönemi ……………………….. (1595-1603)

14.  I. Ahmed dönemi ……………………………. (1603-1617)

15.I. Mustafa dönemi ……………………….      (1617-1618 , 1622-1623)

16.II. Osman (Genç) dönemi …………………. (1618-1622)

17.IV. Murad dönemi …………………………… (1623-1640)

18.İbrahim dönemi ……………………………… (1640-1648)

19.IV. Avcı Mehmed dönemi ………………….. (1648-1687)

20.II. Süleyman dönemi ……………………     (1687-1691)

21.II. Ahmed dönemi ……………………….     (1691-1695)

22.II. Mustafa dönemi …………………………. (1695-1703)

23.III. Ahmed dönemi …………………………. (1703-1730)

24.I. Mahmud dönemi ………………………      (1730-1754)

25.III. Osman dönemi ………………………      (1754-1757)

26.III. Mustafa (Cihangir) dönemi ………..      (1757-1774)

27.I. Abdülhamid dönemi ………………….      (1774-1789)

28.III. Selim dönemi ………………………..      (1789-1807)

29.IV. Mustafa dönemi ……………………..      (1807-1808)

30.II. Mahmud dönemi ……………………..      (1808-1839)

31.Abdülmecid dönemi ……………………..      (1839-1861)

32.Abdülaziz dönemi ……………………….      (1861-1876)

33.V. Murad dönemi …………………………      (1876-1876)

34.II. Abdülhamid dönemi …………………      (1876-1909)

35.V. Mehmed Reşad dönemi …………………. (1909-1918)

36.VI. Mehmed Vahdettin dönemi ………..      (1918-1922)

37.Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti

 

Hülefa-i Raşidin (632-661):

  1. Hz. Ebubekir                      632-634
  2. Hz. Ömer                          634-644
  3. Hz. Osman                        644-656
  4. Hz. Ali                              656-661

 

b.                Emevî Halifeleri (661-750):

5.         I. Muâviye                       661-680

6.         I. Yezid                          680-683

7.         II. Muâviye                      683-683

8.         I. Mervan                         683-685

9.         Abdülmelik                       685-705

10.    I.Velid                             705-715

11.    Süleyman                        715-717

12.    Ömer                              717-720

13.    II. Yezid                          720-724

14.    Hişam                             724-743

15.    II. Velid                          743-744

16.    III. Yezid                         744-744

17.    İbrahim                           744-744

18.    II. Mervan                        744-750

 

C. Irak Abbasî Halifeleri (750-1258):

19.    Seffah                             750-754

20.    Mansur    .                       754-775

21.    Mehdi                              775-785

22.    Hadi                               785-786

23.    Harun Reşid                     786-809

24.    Emin                               809-813

25.    Memun                            813-833

26.    Mutasım Billah                 833-842

27.    Vasık Billah                      842-847

28.    Mütevekkil Alâllah             847-861

29.    Muntasır Billah                 861-862

30.    Müstain Billah                  862-866

31.    Mutez Billah                     866-869

32.    Mühtedi Billah                  869-870

33.    Mutemid Alâllah                870-892

34.    Mutezid Billah                  892-902

35.    Müktefi Billah                   902 – 908

36.    Muktedir Billah                 908 – 932

37.    Kahir Billah                      932-934

38.    Râzi Billah                       934-940

39.    Müttekî Billah                   940-944

40.    Müstekfî Billah                 944 – 946

41.    Muti Lillah                        946-974

42.    Tâi Lillah                          974-991

43.    Kadir Billah                      991-1031

44.    Kaim Biemrillah                1031 – 1075

45.    Muktedî Biemrillah            1075 – 1094

46.    Mustazhir Billah                1094 -1118

47.    Müsterşid Billah               1118 – 1135

48.    Râşid Billah                     1135 -1136

49.    Muktefî Liemrillah            1136 – 1160

50.    Mustencid Billah              1160 -1170

51.    M. Mustazî Biemrillah        1170 – 1180

52.    Nasır Lidinillah                 1180 -1225

53.    Zahir Biemrillah                1225 -1226

54.    Mustansır Billah                1226 -1242

55.    Mustasım Billah                1242 -1258

 

Mısır Abbasî Halifeleri (1261-1517):

56.    II. Muntansır Billah           1261 – 1261

57.    I. Hâkim Biemrillah           1261 – 1302

58.    I. Müstekfî Billah             1302 -1340

59.    I. Vâsık Billah                  1340 -1340

60.    II. Hâkim Biemrillah          1340 -1352

61.    I. Mutazıd Billah               1352 -1362

62.    1. Mütevekkil Alâllah         1362 -1377 1377 -1383 1389 -1406

63.    Mutasım Billah                 1377 -1377 1386 – ‘1389

64.    II. Vâsık Billah                 1383 – 1386

65.    Müstain Billah                  1406 -1414

66.    II. Mutazıd Billah             1414 -1441

67.    II. Müstekfî Billah            1441-1451

68.    Kaaitn Biemrillah             1451 -1455

69.    Müstencid Billah               1455 -1479

70.    II. Mütevekkil Alâllah        1479-1497

71.    Müstemsık Billah              1497 -1509

72.    III. Mütevekkil Alâllah       1509 -1517

 

Osmanlı Halifeleri (1517-1924):

73.    I. Selim (Yavuz)               1517-1520

74.    I. Süleyman (Kanunî)         1520 -1566

75.    II. Selim (Sarı)                 1566-1574

76.    III. Murad                       1574-1595

77.    III. Mehmed                     15951-603

78.    Ahmed                            1603 -1617

79.    I. Mustafa (Deli)               1617-1618, 1622-1623

80.    II. Osman (Genç)              1618 – 1622

81.    IV. Murad                        1623   -1640

82.    İbrahim (Deli)                  1640   -1648

83.    IV. Mehmed (Avcı)            1648   -1687

84.    II. Süleyman                   1687 – 1691

85.    II. Ahmed                        1691 -1695

86.    II. Mustafa                      1695    -1703

87.    III. Ahmed                       1703 -1730

88.    I. Mahmud                       1730 -1754

89.    III. Osman                       1754 – 1757

90.    III. Mustafa (Cihangir)       1757 – 1774

91.    I. Abdülhamid                   1774 -1789

92.    III. Selim                         1789- 1807

93.    IV. Mustafa                      1807 – 1808

94.    II. Mahmud                      1808 -1839

95.    I.    Abdülmecid                1839 -1861

96.    Abdülaziz                        1861 -1876

97.    V. Murad (Deli)                 1876 -1876

98.    II.   Abdülhamid                1876 -1909

99.    V.   Mehmed Reşad           1909 -1918

100.   VI. Mehmed Vahdettin      1918 -1922

101.   II. Abdülmecid                1922 -1924

47. OSMANLI PADİŞAHLARI SALTANAT ÇİZELGESİ:

1.           Osman                               1299 -1324

2.           Orhan (Gazi)                       1324 -1362

3.           I. Murad (Hüdavendigâr)       1362 -1389

4.           I. Bayezıd (Yıldırım)            1389 – 1402

Fetret Devri                      1402 – 1413

5.           I. Mehmed (Çelebi)              1413 – 1421

6.           II. Murad     ….                    1421- 1444-1451

7.           Mehmed (Fatih)                   1444-1444, 1451-1481

8.           II. Bayezıd (Veli)                 1481-1512

9.           I. Selim (Yavuz)                   1512-1520

10.      I. Süleyman (Kanunî)            1520-1566

11.      II. Selim (Sarı)                    1566-1574

12.      Murad                                 1574-1595

13.      Mehmed                             1595-1603

14.      I. Ahmed                            1603-1617

15.      I. Mustafa (Deli)                  1617-1618, 1622-1623

16.      Osman (Genç)                     1618-1622

17.      Murad                                 1623-1640

18.      İbrahim (Deli)                      1640-1648

19.      IV. Mehmed (Avcı)                1648-1687

20.      II. Süleyman                       1687-1691

21.      II. Ahmed                           1691-1695

22.      II. Mustafa                          1695-1703

23.      III. Ahmed                          1703-1730

24.      I. Mahmud (Kambur)             1730-1754

25.      III. Osman                          1754-1757

26.      III. Mustafa (Cihangir)          1757-1774

27.      I. Abdülhamid                      1774-1789

28.      III. Selim                            1789-1807

29.      IV. Mustafa                         1807-1808

30.      II. Mahmud                         1808-1839

31.      Abdülmecid                         1839-1861

32.      Abdülaziz                            1861-1876

33.      V. Murad (Deli)                    1876-1876

34.      II. Abdülhamid                    1876-1909

35.      V. Mehmed (Reşat)              1909-1918

36.      VI. Mehmed (Vahdettin)        1918-1922

 

 

48. İSTANBUL KUŞATMALARI (M.Ö. 340 – M.S. 1453)

1.                        Makedonya Kralı Filip                           (M.Ö. 340).

2.                        Roma İmparatoru Septim Sever              (M.Ö. 194).

3.                        İran Hükümdarı II. Keyhüsrev                (616).

4.                        İran-A var birleşik kuvvetleri                  (626).

5.                        Emevi Halifesi Muaviye’nin kuvvetleri      (665).

6.                        Emevi Komutanı Ebu Eyyûb’il Ensarî        (667),

7.                        Emevi Komutanı Süfyan İbni Avd            (672).

8.                        Emevi halifesi I. Velid’in kuvvetleri         (712).

9.                        Emevi Halifesi II. Yezid’in kuvvetleri       (722).

 

10.          Abbasi Halifesi Mehdî’nin kuvvetleri         (782).

11.          Abbasi Halifesi Mütevekkil’in kuvvetleri    (884),

12.          Rus kuvvetleri                                      (864).

13.          Abbasi Halifesi Mühtedî’nin kuvvetleri      (869).

14.          Abbasi Halifesi Mutemid’in kuvvetleri       (870).

15.          Rus Çarı VI. Leon’un kuvvetleri               (904).

16.          Rus deniz kuvvetleri                              (936).

17.          Macar kuvvetleri                                   (959).

18.          Lâtinlerin Haçlı ordusu                           (1204).

19.          İznik İmparatoru VI. Mihael                    (1261).

20.          Venedik deniz kuvvetleri                        (1302).

21.          Galata’daki Ceneviz kuvvetleri                (1348).

22.    Osmanlı İmparatoru Yıldırım Bayezıd       (1391).

23.    Osmanlı İmparatoru Yıldırım Bayezıd       (1395).

24.    Osmanlı İmparatoru Yıldırım Bayezıd       (1397).

25.    Osmanlı İmparatoru Yıldırım Bayezıd       (1400).

26.    Osmanlı Şehzadesi Musa Çelebi              (1412).

27.    Osmanlı İmparatoru II. Murad                (1422).

28.    Galata’daki Ceneviz kuvvetleri                (1437).

29.          Osmanlı İmparatoru Fatih Mehmed         (1453).

 

Bu 29 İstanbul kuşatmasından sadece Roma (M.Ö. 194),Haçlı ordusu (1204), İznik imparatorluğu (1261) ve Osmanlılar (1453)ın kuşatmaları başarı ile sonuçlanmıştır. Romalılar ve Haçlılar İstanbul’u yakıp yıktılar. İznik imparatorluğu sadece İstanbul’u Haçlıların elinden almışlardır. Osmanlılar ise buldukları bakımsız İstanbul’u imar etmişlerdir.

 

49. OSMANLI ÜLKELERİ:

Ülke Adı                                  İşgal Yılları              Süre(Yıl)

1.      Arabistan                      1517 -1918                401

2.      Arnavutluk                    1479 -1912                433

3.      Azerbaycan                   1514 -1730                216

4.      Banat .                         1552-1718                 166

5.      Besarabya                     1504-1812                 308

6.      Bosna – Hersek              1463 -1878                415

7.      Bucak                           1477-1812                 335

8.      Boğdan (Moldavya)        1484 – 1829               345

9.      Bulgaristan                   1393 – 1878               485

10. Cezayir                         1534 – 1830               296

11. Çerkezistan                   1722 – 1829               107

12. Dağistan                      1578 – 1724               146

13. Dobruca                        1393 – 1878               485

14. Eflâk                            1462-1878                 416

15. Erdel (Transilvanya)       1541 – 1699               158

16. Fas                              1576-1600                 24

17. Girit                             1669 – 1898               229

18. Gürcistan                      1578 – 1724               146

19. Habeşistan                   1555 -1835                280

20. Hırvatistan                    1528 -1699                171

21. Irak                             1534 – 1920               386

22. Irak-ı Acem                   1631-1724                 93

23. Kabartay                      1541 – 1774               233

24. Karabağ                        1645 – 1724               79

25. Karadağ                        1497-1878                 381

26. Kıbrıs                           1571-1878                 307

27. Kırım                            1475 -1784                309

28. Limni                           1456-1913                 457

29. Lûristan                        1534 – 1730               196

30. Macaristan                    1541-1699                 158

31. Makedonya                   1394 – 1913               519

32. Mısır                            1517 -1882                365

33. Midilli                           1462 -1913                451

34. M. Mora                        1460 -1829                369

35. Nogay                          1541 -1774                233

36. Nubia                           1517 -1885                368

37. Podolya                        1672- 1699                27

38. Rodos                          1522 – 1912               390

39. Romanya                      1538 -1878                340

40. Sakız                           1415-1913                 498

41. Sırbistan                       1459 -1878                419

42. Suriye                          1516 -1920                404

43. Trablusgarp (Libya)        1551 -1912                361

44. Tunus                          1574-1881                 307

45. Ukrayna                                1669-1699         30

46. Yedisan (Özi)                        1499 -1792        293

47. Yemen                         1569 – 1918               349

48. Yunanistan                   1460 – 1913               453

Türk İmparatorlukları Tarihi, M. Orhan BAYRAK, Karınca Yayınları (Tarih yazarı, Harita Mühendisi, Emekli Kıdemli Albay)

 

 

 

 

 

 

This entry was posted on Pazartesi, Şubat 2nd, 2009 at 10:43 and is filed under DİL VE TARİH. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.