-
28th Ocak 2009

Bidat ve Hurafelere Örnekler

 

BİDAT VE HURAFELER

BAŞLIK

YAZI

ŞEYHLERİN RESİMLERİNİ ASMAK

Sünnetten uzaklaşanların özellikle tasavvuf çevrelerinin son dönemlerde yaptıkları yanlışlardan bir tanesi de şeyhlerin ve çeşitli şahısların resimlerini evlere, işyerlerine, vitrinlere vb. yerlere asmaları ve onlara tazim etmeleridir…. Devamı>>

HAYVAN DÖVÜŞTÜRMEK

Allah yarattığı bütün varlıkları bir ölçüye göre yaratmıştır. Ve yarattığı varlıklar arasında ise yaratılmışların en şereflisi olarak insanı yaratmıştır. Diğer bütün varlıları insanın emrine ve hizmetine vermiştir…. Devamı>>

BİDAT OLAN İSTİHARE

Yaygın hatalı kanaate göre bazı insanlar, istiharenin, ancak bir takım insanların dua etmesi  ve  uykuda  rüya  görülmesi  durumunda  söz  konusu  olabileceğini  sanmaktadırlar…. Devamı>>

BİDAT TEVESSÜL

Allah’ın sevmediği ve hoşnut olmadığı söz, fiil ve inançlarla Allah’a yakınlık aramak bid’at tevessülün kapsamına girer. Bu tevessül  çeşidi  ile  meşgul  oluşları,  bazı  insanları  Allah’ın  göstermiş  olduğu  meşru  tevessül  şe… Devamı>>

NİKAH TAZELEME VE TECDİD-İ İMAN

Nikah iki insan arasında şahitler huzurunda belli şartlara uyularak yapılan bir akitleşmedir. Nikah sırasında iki şahidin bulunması yapılan akdi işitmesi gerekir…. Devamı>>

EHL-İ SÜNNET İMAMLARININ TAVSİYELERİ

Sünnete uymak ve dinde bidat çıkarmaktan yasaklama konusunda ehl-i sünnet imamlarının söz ve tavsiyeleri… Devamı>>

YAZDIRILMA HURAFELERİ

Bu yazdırılma hikayeleri her dönemde bir kısım insanlar tarafından ortaya atılmıştır. Ancak Kur’an ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde daha sonra gelecek ümmeti içinde Allah (c.c.) tarafından vahiy gönderilecek insanların bulunacağın… Devamı>>

KABİR ZİYARETİ İLE İLGİLİ BİDATLER

Kabir ziyareti hakkında halk arasında her geçen gün daha da yaygınlaşan bazı bidatler… Devamı>>

KABİRDE KURAN OKUMAK

Bu  sünnette  aslı   olmayan hususlardandır. Çünkü  bu  meşru  olsaydı,  Rasûlullah  (s.a)  bunu yapar ve bunu ashabına öğretirdi…. Devamı>>

EZAN DUASINDAKİ BİDAT

Dinimize bulaştırılan bidleri çıkaranların ve onların peşinden gidenlerin  yapmış oldukları savunma genelde Ya bidat-i hasene olarak görme ya da ne sakıncası var ki şeklinde olmaktadır…. Devamı>>

KABİRDE DUA

Dua etmek için kabir başına, yatır taşına gitmeye gerek yoktur. Kabirde yatan mevtalar insanların dileklerini yerine getiremezler…. Devamı>>

MESCİDLERİ SÜSLEMEK

Mekruh olan bidatlerden bir tanesi de mescidleri süslemektir. … Devamı>>

MİRAÇ GECESİ KUTLAMALARI

Hicret öncesinden vefatına kadar kesinlikle İsra ve Miraç gecesi kutlanmadı. Halifelerden sonra da bu emredilmedi…. Devamı>>

BAZI BİDATLER

Topluca yapılan tesbihat – Şaban Ayının 15. gecesi – Mescidin süslenmesi … Devamı>>

KANDİL GECELERİ 2

Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmi yedinci gecesi olan Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Beraat ve Ramazan ayını… Devamı>>

KANDİL GECELERİ 1

Peygamber salallahu aleyhi ve sellem’den kutlaması hakkında sahih bir nakil sabit olmayan ve genellikle İslam aleminde ve özellikle de ülkemizde kutlanan bazı kandil geceleri hakkında, Müslümanları uyarmayı kendimize görev bilerek bu araştırmayı y… Devamı>>

ZUHRU AHİR NAMAZI

Cuma namazından sonra öğle namazı kılmak caiz değildir. Zira malum olduğu üzere Allah’ü teala kullarına bir vakit içerisinde iki farz namazını aynı anda farz kılmamıştır…. Devamı>>

BONCUKLARLA TESBİH

Boncuklarla olan tesbih bid’attir. Çünkü Peygamber (s.a.v.)’in zamanında olmayıp, O’ndan sonra icad edilmiştir. Lügat alimleri tesbih’in yeni bir kelime olduğunu ve Arapların bu kelimeyi tanımadığını söylerler…. Devamı>>

ÇİLEHANE

Öncelikle şunu belirtelim ki: Peygamberimiz hiçbir zaman dünyadan tümüyle elini eteğini çekerek tamamen ibadet ile meşgul olmadığı gibi çile hane türü yerlerde nefis terbiyesi yapmamıştır. O hayatın her safhasında mücadele etmiş ve hayatın içinde ka… Devamı>>

KABİR ÜZERİNE BİNA YAPMAK

 Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kabrin kireçlenmesini, üzerine bina yapılmasını, üzerine oturulmasını, üzerine yazı yazılmasını ve ayakla basılmasını yasakladı.”… Devamı>>

HULÜL (VAHDET-İ VÜCUD)

Bir şeyin mevcudiyetinin diğerinin mevcudiyeti ile aynı olması manasındadır. İlahi zat’ın veya sıfatların, yaratıklardan birine, bir kısmına, yahut tamamına intikal edip, onlarla birleşmesi, Allah’ın insan veya başka bir maddi varlık gör… Devamı>>

SAHTE CEZBE

İlahi aşkın en büyük tezahürü Allah (c.c.) ve Rasulünün emrettiği hayatın yani tevhidin yaşanmasıdır…. Devamı>>

HATME VE İSTİMDAT

İnanışa göre Hatme-i hâcegan meclisinde ölmüş olan, saadat olarak bilinen ve silsilede adı geçen zat’ların nazarı altına giren mürid için korku olmaz…. Devamı>>

NAZAR İÇİN TEMİME

İnsanlar nazar değmemesi, belaların def olması ve kendisine isabet edecek musibetlere karşı geleceğini düşünerek kendisine temime gibi sığıntılar aramaktadır…. Devamı>>

MEZHEP TAASSUBU

Bu konu ümmetin ihtilafı  üzerindeki en büyük etkendir.İtikâdi ve siyasi konulardaki bu ihtilafın masum ve rahmet olması asla kabul edilecek bir şey değildir…. Devamı>>

MEVLİD

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ahrete intikalinden yüzlerce yıl sonra yaklaşık hicri 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır…. Devamı>>

ZİKİR ŞEKLİ

Günümüzde zikir şekli bazı gurup ve cemaatler içerisinde Peygamberimizin emretmediği şekilde tezahür etmektedir…. Devamı>>

RABITA

Mürid’in Allah’ta fani olmuş şeyhinin şeklini hayalinde devamlı olarak canlandırmasıyla onun ruhaniyetinden yardım istemesi demektir…. Devamı>>

CEVŞEN-İ KEBİR

Cevşen olarak bilinen dua Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarından on tanesini ihtiva eden 100 bölümden oluşan bir dua’dır…. Devamı>>

HURAFELER

Allah ve Rasulünün emrettiği şeyler yeterlidir.Eksiklik yoktur.Bu emirlere sımsıkı sarılmak hidayete ermek ve ebedi saadete kavuşmak demektir…. Devamı>>

AY VE GÜNEŞ TUTULMASI

Ay ve güneş tutulmasını hurafeye karıştıranlar çıkmıştır. Nitekim bazı yörelerimizde; Ay ve Güneşin şeytanlar tarafından tutulduğuna inanılmaktadır…. Devamı>>

KUŞ ÖTMESİ HAYVAN ULUMASI

Halkımız arasında bazı kuşların ötmesi, bazı hayvanların uluması çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır…. Devamı>>

GÜNLERİN UĞURSUZLUĞU

Yanlış inanışlarından biri de haftanın bazı günlerinin uğurlu bazı günlerinin de uğursuz sayılmasıdır…. Devamı>>

ÖLÜM VE HURAFE

Cenaze ve ölümle ilgili olarak tesbit ettiğimiz yaygın halk inanışlarından bazıları şunlardır…. Devamı>>

KADINLAR VE HURAFE

Tarih incelendiğinde görülüyor ki kadın, haklar bakımından asırlar boyu ihmal edilmiş, horlanmış, en ağır zulüm, baskı ve işkencelere maruz tutulmuştur…. Devamı>>

ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ HURAFELER

Maalesef çocuklarla ilgili bir sürü hurafe ortaya çıkmış ve pek çok çocuk, bu batıl inanışlar yüzünden hayatından olmuştur…. Devamı>>

http://www.rahmet.org/index2.php?icerik=bidat

This entry was posted on Çarşamba, Ocak 28th, 2009 at 11:43 and is filed under *ÇOKTANRICILIK(Şirk). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz