-
7th Temmuz 2008

KUR’AN’A AYKIRI HADİSLER

posted in RİVAYETLER(Hadis) |

KUR’AN’A AYKIRI HADİSLER

Hadis, genel olarak Hz. Peygamberin sözlerine denilmektedir. Hz. Muhammed, bir peygamberdir, onun insanlıkla ilgili sözleri de “DİN” olarak değerlendirilmektedir.

Hz. Muhammed’in sözleri yanlış olacak olsa Allah müdahale eder ve yanlış olduğunu ayetleriyle ortaya koyardı. Eğer Allah’a rağmen bu sözlerinde ısrar ederse peygamberlik görevi sona ererdi. Oysa peygamberler insanların erdemli, onurlu, ahlaklı yaşamaları için tarihin akışını değiştiren en büyük önderler ve en cesur devrimcilerdir.

69Hakka/44-45-“Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.”

Bir insan veya bir düşünce sayesinde insanların çıkar sağlama olasılığı varsa onu istismar edenlerin sayısı da bu doğrultuda artmaktadır. Onun adına sözler uydurulmakta, onun adına kahramanlar, din ve vatan düşmanları türetilmektedir.

Hadis, söz demektir. Hadis-i şerif ise “şerefli söz” demek. Allah’ın seçtiği bir insan, hayatında onurlu-şerefli sözler söylemiş olmalıdır. Ancak onun adına uydurulan sözlere bakarsanız, onun sözlerini ancak insan ve kadın düşmanları söyleyebilir. Böylesi sözler olsa olsa şerefli değil “onur kırıcı ve aşağılık sözler” olarak nitelenebilir. Böyle bir durumda bu sözleri Hz. Peygamberin değil onu uyduranların düşünce ve inançları olarak görüyoruz.

Uydurulan bu hadislerle uydurulmuş, türetilmiş bir din oluşmuştur. Uydurma hadislerle nice insanların umutları sönmüş, nice aileler yıkılmış, nice insanlar nice acılar çekmiş ve yıkımlar yaşamışlardır. Hadisler din olarak, dinin esası olarak görüldüğü için aileler bu doğrultuda şekillenmiş, bunun sonucunda en fazla zararı, insan eğitimi açısından kadınlar ve insanlığın gelişimi açısından bilimsel çalışmalar görmüştür.

Aşağıda Kur’an’a uygun ve Kur’an’a aykırı hadislerden bir demet sunuyoruz. Hadisten sonra gelen ilk numara, hadis numarasını diğer adlar hadis kaynaklarını göstermektedir. Hadis numaralarında Akçağ Yayınları arasında çıkan ve en sağlam hadis kitapları olarak bilinen KÜTÜB-Ü SİTTE(Altı Hadis Kitabı: Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesaî, İbn Mace, Ebu Davud) esas alınmıştır. Her hadisin sonunda verilen ayet numaraları, hadisin, Kur’an’daki hangi ayete aykırı geldiğini göstermektedir:

 

KUR’AN ‘A AYKIRI HADİSLER

 

1) Kadında, atta ve evde uğursuzluk vardır. [1995-6617-İbn Mace-1995/1993 c.17 s.218 /6617], [Buhârî-Müslim-Ebû Davud-Tirmizî-Nesâî] Bk. Kur’an-27/47 7/131

2) Namazın önünden kadın, eşek, siyah köpek, Yahudi veya domuz geçerse namaz bozulur. [2732-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] [2743-[Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce] [6237- Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Mace] Bkz. Kur’an-107/4-6

3) Erkeğe karısını niçin dövdüğü sorulmaz. [3299-Ebu Dâvud] Bkz. Kur’an-33/58

4) İnsanın insana secde etmesi uygun olsaydı, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.[3293-Tirmizî] Bk. Kur’an-27/24

5) Kadınların akılları kıt ve dindarlıkları eksiktir. [3307-Ebu Dâvud-Müslim-Buharî-İbnu Mâce] Bkz. Kur’an-39/18 4/1 49/11

6) Cehennemdekilerin çoğu kadınlardır. [5374-Buhârî-Müslim-Nesâî-Muvatta-İbn Mace] [2075-Buhârî-Müslim] Bkz. Kur’an-7/179 72/15 33/35

7) Cennette en az kadınlar vardı. [3309-Müslim] Bkz. Kur’an-7/179

8 ) Kadınlar sizin yanınızda esirler gibidirler [3303-Tirmizî] Bkz. Kur’an-4/1 49/11

9) Ey kadınlar, sizler cehennem odunusunuz. [3039-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvud-Nesâî] Bkz. Kur’an-72/15

10) Erkek bebeğin sidiğini temizlemek için birkaç kez su serpin; kız bebeğin sidiğini temizlemek için çitileyin. [3506-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] [3507-Ebû Dâvud] [527-6162-İbn Mace] Bkz. Kur’an-6/139 16/58 43/17

11) Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban gerekir. [3970-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] Bkz. Kur’an-6/139 16/58 43/17

12) Erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım. [3308-Buharî-Müslim-Tirmizî] Bkz. Kur’an-4/1 49/11

13) Kadın bir günlük yola mahremi olmadan seyahat edemez. [2194-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-] Bkz. Kur’an-33/35

14) Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan muttali olur. [3443-Tirmizî]

15) Altın ve ipek, erkeklere haramdır. [3597-7071-Ebu Dâvud- Nesâi-İbn Mace] Bkz. Kur’an-7/31-32 22/23

16) Altın ve ipek iman eden herkese yasaktır. [143-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-Nesâî-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Ebu Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce] [2159-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Nesâî] Bkz. Kur’an-7/31-32 22/23

17) Ey kadınlar süs eşyanız altın ve ipek değil, gümüş olmalıdır. [2104-Nesâî] [2106-Ebû Dâvud-Nesâî] Bkz. Kur’an-7/31-32 22/23

18) Ayakta su içmeyin. Biriniz ayakta su içerse, hemen kussun. [2246-Müslim] Bkz. Kur’an-7/31

19) Eti bıçakla kesmeyin. [3188-Ebu Davud]

20) Biriniz kötü bir rüya görürse, uyanınca sol tarafına üç kez tükürsün. [3910-7169-İbn Mace]

21) Ateşte pişeni yiyince abdest alın. [481-6147-İbn Mace] Bkz. Kur’an-5/6 4/43

22) İçinizin irinle dolması şiirle dolmasından iyidir. [Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi- İbn Mace-Darimi] Bkz.Kur’an-26/224-227

23) Yönetici, Kureyş ‘ten olmalıdır. [4544-Tirmizî] [Buhari-Müslim-Tirmizi] Bkz.Kur’an -4/58

24) İki yöneticiye birden onay verildi mi, birini öldürün. [1710-Müslim] [1711-Müslim] Bkz.Kur’an-5/32

25) Toplum içinde casusvari gizli bir şey söyleyeni öldürün. [1118-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-İbnu Mâce] Bkz. Kur’an-5/32

26) Çoktanrıcıların yaşlılarını öldürün. [1048-Ebu Dâvud-Tirmizî] Bkz. Kur’an-2/256 10/99

27) Hırsızlıkta ısrar edenleri öldürün. [1631-Ebû Dâvud-Nesâî] Bkz.Kur’an-5/38

28) İçki içmede beşinci kez ısrar edenleri öldürün. [1643-Ebû Dâvud-Tirmizî] Bkz.Kur’an-2/219 4/43 5/90

29) Kur’an okudukları halde traş olanları öldürün. [4816-Buhâri-Müslim-Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud] Bkz. Kur’an-4/93 5/32

30) Zina edenleri öldürün. [1623-Tirmizî] [1601] Bkz.Kur’an-24/1-3 4/93 5/32

31) Evliyken zina edenleri taşlayarak (recmederek) öldürün. [1111-Buhârî] [1606-Buhari-Müslim-Tirmizi-Ebu Davud-Nesai-İbn Mace] Bazı nedenlerden dolayı vazgeçildi. [1609-Muvatta] [1597-Ebu Davud] [1598-Tirmizî-Ebu Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce] Bkz.Kur’an-24/1-3 4/93 5/32

32) Namazı terkedenler öldürülebilir. [2117-Ebû Dâvud] Bkz.Kur’an-19/59 4/93 5/32

33) Dinden dönenleri öldürün. [1585-Muvatta] [1558-Ebu Dâvud-Nesâî] [676-Nesâî] [1586-Ebu Dâvud-Nesâî] Bkz.Kur’an-5/54 2/256 5/32 10/99

34) Eşcinsellik yapanları öldürün. [1614-Tirmizî-Ebû Dâvud] Bkz.Kur’an-27/55-56

35) Birliği bozanı, tefrika çıkaranı öldürün. [1711-Müslim] [4775-Müslim-Ebu Davud-Nesâî] Bkz.Kur’an-3/103-105 30/32 6/159

36) Müslüman cinlere üç gün süre verin. Yine de görünürlerse, onları öldürün. [4941-Müslim-Muvatta-Ebu Davud] Bkz.Kur’an-72/1-19

37) Namazı terkeden kafir olur. [2356-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce] [2357-Tirmizî] [2355-Tirmizî-Ebû Dâvud-İbnu Mâce] Bkz.Kur’an-19/59

38) Namazı terkeden müşrik(Allah ‘a ortak eden) olur. [2354-Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî] [1080-6307] Bkz.Kur’an-19/59

39) 10 yaşında namazı terkeden çocuklarınızı dövün. [2336-Ebû Dâvud-Tirmizî] Bkz.Kur’an-2/256

40) Yüz sene sonra yeryüzünde kimse kalmayacak. [5029-Müslim-Tirmizî-Buhari-Ebu Davud] Bkz. Kur’an-31/34 46/9

41) Güvercin şeytandır. [5331-Ebu Davud-İbnu Mace]

42) Av, koyun ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün. [4949-Buhârî-Müslim-Muvatta-Tirmizî-Nesâî] Bkz.Kur’an-18/18

43) Peygamber hainlerin yakılmalarını emretti, sonra caydı. [1060-Buhârî-Ebu Dâvud-Tirmizî] Bkz.Kur’an-4/107

44) Peygamber teröristlerin gözlerinin oyulmasını emretti ve deve sidiğini içmeyi uygun gördü. [1587-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Ebû Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce] [1588-Ebu Dâvud-Nesâî] Bkz.Kur’an-2/190 9/10

45) Yılanı öldürmeyen bizden değildir. [4944-Ebu Davud] Bkz.Kur’an-2/29

46) Yılanları ve kertenkeleyi öldürün. [4948-Müslim-Ebu Davud-Tirmizî] [4943-Ebu Davud-Nesâî] Bkz.Kur’an-2/29

47) Kocanın vücudu irin olsa, kadın da onu yalasa yine de hakkını ödeyemez. Müsned, V, 239

ÖLDÜRMEYLE İLGİLİ UYDURMA HADİS ÖRNEKLERİ

1. Namazı terk eden dinden çıkar-2354-2355-2356-2357-1080/6307

2. On yaşında namaz kılmayan çocuklarınızı dövün-2336

3. İslam ‘dan döneni öldürün-1585-1586-1558-676

4. Beşinci kez ısrarla içki içeni öldürün-1643

5. Peygamber deve sütünü ve sidiğini içmeyi tavsiye etti-1587(Buhari-Müslim)

6. Yaşlı müşrikleri öldürün-1048

7. Sahabeyi öldüren ve İslam’dan dönenlerin gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve öylece ölüme terk edilmelerini emretti-1587

8. İki kişi yöneticilik iddiasına girerse ikincisini öldürün-1710

9. Birliği bozanı öldürün-1711

10. İhtilaflı günlerde Kur’an’a çağıranları –ki onlar traş olurlar- öldürün-4816-4817(Buhari-Müslim)

11. Yılanları öldürün-4943

12. Hırsızı önce öldürün dedi, sonra vazgeçti elini kesin dedi, sonra öldürün dedi ve öldürüldü-1631

13. Üç kez uyarıdan sonra görünen cinleri öldürün-4941(Müslim)

14. Peygamber iki kişiyi önce yakmalarını emretti, sonra vazgeçti onları öldürün dedi-1060(Buhari)

15. Evliyken zina edeni taşlayarak(recm) öldürün-1611-1606(Buhari-Müslim)

16. Eşcinseli öldürün-1614

17. Yakın akrabasıyla birlikte olanı öldürün-1601- 1623

This entry was posted on Pazartesi, Temmuz 7th, 2008 at 11:26 and is filed under RİVAYETLER(Hadis). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

There are currently 24 responses to “KUR’AN’A AYKIRI HADİSLER”

Why not let us know what you think by adding your own comment! Your opinion is as valid as anyone elses, so come on... let us know what you think.

 1. 1 On Mayıs 17th, 2010, RUSTA said:

  1) Kadında, atta ve evde uğursuzluk vardır. [1995-6617-İbn Mace-1995/1993 c.17 s.218 /6617],

  [Buhârî-Müslim-Ebû Davud-Tirmizî-Nesâî] Bk. Kur’an-27/47 7/131

  Kur’an-27/47 Onlar, “Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık” dediler. Salih,

  “Sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında (yazılı)dır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir

  kavimsiniz” dedi.

  Kur’an 7/131 Fakat onlara iyilik geldiği zaman, “Bu bizimdir, (biz çalışıp kazandık)” derler. Eğer

  başlarına bir kötülük gelirse, Mûsâ ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki,

  onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında (yazılı)dır. Fakat çokları bilmezler.

  AYET HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 1

  Uğurlu Ve Uğursuz Olan Şeylerin Beyânı Babı

  Mihmar bin Muâviye (Radıyallâhu anh)’dan; Şöyle demiştir:Ben, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve

  Sellem)’den şöyle buyururken işittim «Hiç bir uğursuzluk yoktur. Bazen (şu) üç şeyde uğur olur»

  Kadında, atta ve evde.»”
  Sehl bin Sa’d (es-Sâidî) (Radıyallâhu anh’tan rivayet edildiğine göre: Resûlullah (Sallallahü

  Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur;«Eğer olursa, atta, kadında ve meskende olur.» Resûlullah

  sallallahü Aleyhi ve Sellem) uğursuzluğu kasdeder.*”
  Sâlim’İn babası (Abdullah bin Ömer) (Radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah

  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur :«Uğursuzluk (şu) Üç şeyde olur Atta, kadında ve

  evde.»
  Zührî başka bir sened ile ÜmmÜ Seleme (Radıyallâhü anhâ) ‘dan rivayet ettiğine göre Ümmü

  Seleme bu Üç şeyi sayardı ve bunlarla beraber kılıcı da ilâve ederdi.”

  Not: Zevâid’de şöyle denilmiştir: Bunun senedi Müslim’in şartı üzerine sahihtir. Müslim bunun

  bütün râvilerinden hadis rivayetinde bulunmuştur. Bu hadisin aslı Buhâri ve Müslim’de mevcuttur.

  Hadis’in sonunda anılan kılıcın uğursuzluğu yalnız müellifin rivayetinde bulunduğu için ben bu

  hadisi Zevâid türü arasına aldım.

  İzahı

  İlk hadisin manâsı şudur.- Hiç bir şeyde uğursuzluk yoktur. Bazen kadın, at ve ev uğurlu ve

  bereketli olur. El – Hafız , el-Fetih’te bu hadîsi zikrettikten sonra bunun sahih hadislere muhalif

  olduğunu söylemiştir. Çünkü bunu takip eden hadîslerden ve başka hadîslerden anlaşılıyor ki

  kadın, at ve ev bazen uğursuz olur.

  Hind-i bu hadisin diğer hadislere muhalefetini gidermek için şöyle bir yorum yapmıştır: Yâni Allah

  Teala’nın takdiri olmaksızın hiç bir şeyden zarar gelmez. Hiç bir şey bizatihi şerrin meydana

  gelmesinde etkili olamaz. Ancak Allah Teâlâ şerrin meydana gelmesine bir şeyi sebeb kılarsa o

  zaman o şey şerre vesile kılınmış olur. Kadın, at ve evin uğursuz olabildiğine delâlet eden

  hadislerden maksat da anılan bu şeylerin bazen şerre sebeb kılınmasıdır.

  Notta belirtildiği gibi bu hadîs Zevâid türündendir.

  Sehl (Radıyallâhü anh) ‘m hadîsini Buhari ve Müslim de rivayet etmişler ve bir benzerini de îbn-i

  Ömer (Radıyallâhu anh) ‘den rivayet etmişlerdir.

  Bâzı âlimler bu hadîsi şöyle yorumlamışlardır: Eğer bir şeyde uğursuzluğun varlığı farz edilirse bu

  uğursuzluk kadın, at ve evde olacaktır. Halbuki bunlarda uğursuzluk olamaz şu halde hiç bir şeyde

  uğursuzluk söz konusu değildir. Bu yorum şekli bunu tâkib eden hadîse aykırıdır. Bu aykırılığı

  gidermek için de bunu takip eden hadîsdeki uğursuzluğu hakiki mânâda değil de başka şekilde

  yorumlamışlardır. Kadının uğursuzluğu çocuk doğurmaması ve dilinin uzun olması, evin

  uğursuzluğu kullanışsızlığı ve komşularının kötü olması, atın uğursuzluğu da işe ve binmeye

  elverişli olmayışı gibi mânâlara yorumlanmıştır. Ahmed’ in rivayet ettiği ve İbn-i Hibbân ile

  Hâkim’in sahihliğini teyid ettikleri Sa’d’ in merfu olan şu mealdeki hadis böyle yorum yapmayı

  kuvvetlendirir:Şu üç şey Âdem oğlunun mutluluğundandır: Salahatlı kadın, elverişli ev ve elverişli

  binek hayvanı. Âdem oğlunun mutsuzluğundandır şu üç şey: Fena kadın, kötü ev ve elverişsiz

  binek hayvanı.»
  Son hadisi yâni İbn – i Ömer (Radıyallâhü anh)’in hadisini Buhârî, Müslim, Tirmizİ ve Nesâî de

  rivayet etmişlerdir. Ancak kılıcın uğursuzluğuna âit fıkra o rivayetlerde yoktur. Bu hadîs at, kadın,

  ev ve kılıcın uğursuz olabildiğine delâlet eder. Bâzı âlimler buradaki uğursuzluğu hakikî mânâsında

  tutmuşlar, diğer bir kısım âlimler de başka mânâlara yorumlamışlardır. Bu husustaki görüşleri

  Nevevi şöyle nakleder:”Âlimler îbn-i Ömer (Radıyallâhü anh)’in bu hadisinin mânâsı hususunda

  ihtilâf etmişlerdir. Şöyle ki: İmam Mâlik ve bir gruba göre hadisdeki uğursuzluk hakîki mânâsında

  kullanılmıştır. Yâni Allah Teâlâ’nın takdiri ile bâzı evlerde oturmak zararlı ve tehlikeli olur. Keza bâzı

  kadınlarla evlenmek veya bâzı atları edinmek ilâhî bir takdir ile zararlara sebeb olur. Şu halde bu

  hadisin mânâsı şöyle olur: Bu üç şeyde bazen uğursuzluk bulunur.(Bu grubun yorumuna göre bu

  hadîsin mânası ile bundan önceki Sehl (Radıyallâhü anh)’in hadîsinin manâsı aynı olur.)

  Hattâbî ve çok sayıda âlim şöyle demişlerdir: Bu hadisin mânâsı şöyledir: Her hangi bir şeyi

  uğursuz saymak yasaktır. Ancak içinde oturmaktan hoşlanılmayan ev, arkadaşlığından nefret

  duyulan kadın ve kullanılmasından hoşlanılmayan at terkedilmelidir. Yâni kadından boşanılır, ev ve

  at da ya satılır veya başka şekilde ondan alâka kesilir.

  Bâzı âlimler de: Evin uğursuzluğu, onun darlığı ve komşuların kötülüğü ile eziyet etmeleridir.

  Kadının uğursuzluğu da çocuğunun olmaması, dilinin uzunluğu ve şüphelere yol açan

  hareketleridir. Atın uğursuzluğu ise onunla savaş yapılmaması, fiatının pahalılığı gibi şeylerdir

  demişlerdir.

  Bir kısım inkarcılar; «Hiç bir şeyde uğursuzluk yoktur…» hadisini delil gösterip bu hadîse itiraz

  ederek iki hadîs arasında bir çelişki bulunduğunu ileri sürmek istemişlerdir. İbn-i Kuteybe ve

  başkaları bu hadîsin diğer hadisdeki umumi hükmü hususileştirdiğini söylemişlerdir. Yâni bu

  hadîste sayılan üç şey istisna edilerek bunlarda uğursuzluk olabildiği kasdedilmiştir, diye cevab

  vermişlerdir.”
  (Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 5/484-485)

  2) Namazın önünden kadın, eşek, siyah köpek, Yahudi veya domuz geçerse namaz bozulur.

  [2732-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] [2743-[Müslim-Ebû

  Dâvud-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce] [6237- Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Mace] Bkz.

  Kur’an-107/4-6

  Kur’an-107/4-6 Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar

  (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

  CEVAP 2

  AÇIKÇA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ AYETLE HADİSİN UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK

  3) Erkeğe karısını niçin dövdüğü sorulmaz. [3299-Ebu Dâvud] Bkz. Kur’an-33/58

  Kur’an-33/58 Mü’min erkekleri ve mü’min kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir

  iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

  CEVAP 3

  Hz. Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Erkeğe,

  hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz.” (Ebu Dâvud, Nikâh 43, (2147)]

  AÇIKLAMA:
  Dinimiz, bazı şartlarla kadınların dövülebileceğini kabul eder. Bu husus Kur’an-ı Kerim’in şu

  âyetiyle sabittir:

  “Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın,

  nihâyet dövün. Size itaat ediyorlarsa aleyhlerinde yol aramayın…” (Nisa 34).
  * Görüldüğü üzere, kadın keyfi değil, itaatsizliği sebebiyle Bagavi’nin ifadesiyle “Nikah’ın getirdiği

  hakların yerine getirilmemesi halinde” dövülebilecektir. Âyette geçen nüşûz, sivrermek, karşı

  gelmek, dik başlılık etmek gibi mânalara gelir.
  * Nüşûz’undan korkulan kadınlar hemen dövülmez:
  ** Önce nasihat edilir.
  ** Nasihattan anlamazsa, ceza olarak yatakta yalnız bırakılır.
  ** Bundan da anlamazsa en son safhada dövülür. Veda hutbesinde, kadınların şiddetli (yaralayıcı)

  olmayacak şekilde dövülmesi emredilmiştir.
  * Dövmede İslâm’ın vaz’ettiği başka kayıtlar da var:
  ** Başa vurulmamalıdır.
  ** Vücudun tehlikeli noktalarına da vurulmamalıdır.
  ** Çubuk, bükülü mendil gibi yaralayıcı olmayan bir şeyle vurulmalıdır.
  ** Darbe sayısı had cezası miktarından aşağı olmalıdır. Sayı hususunda ûlemâ ihtilaf eder. Te’dibî

  vurmaların üç darbeyi geçmemesi umumiyetle benimsenmiştir. Ona kadar vurulabileceğini, hatta

  daha fazla sayıda vurulabileceğini de söyleyenler olmuştur.

  Kocasına, niçin dövdüğünün sorulamayışını âlimler kayda bağlamışlardır. Bu yasak mutlak

  değildir: “Eğer, dinin cevaz verdiği hudud çerçevesinde dövmüşse” denmiştir.

  Şu halde dinin meşru kıldığı şartların dışına çıkarak dövülmesi halinde erkek muâheze edilebilir.

  Sözgelimi, yaralayıcı şekilde dövmüşse meşru hududu dışarı çıkmış demektir.
  (www.sorularlaislamiyet.com)

  4) İnsanın insana secde etmesi uygun olsaydı, kadının kocasına secde etmesini

  emrederdim.[3293-Tirmizî] Bk. Kur’an-27/24

  Kur’an-27/24 “Onun ve kavminin, Allah’ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan, onlara

  yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu

  bulamıyorlar.”

  CEVAP 4

  İslam insanın dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak üzere gelmiş ilâhî bir dindir. İnsanın varlığı,

  yaratılış gayesinin gerçekleşmesi ancak bir topluluk içinde olabileceği için dinin hükümleri

  arasında “topluluğun düzeni” ile ilgili talimat ve tavsiyeler de bulunmuştur. En küçük fakat en

  önemli topluluk birimi ailedir; o da küçük bir topluluk olduğu için düzen gerektirmiş, bu sebeple

  aile fertlerinin birbirlerine karşı konumları, hak ve sorumlulukları belirlenmiştir. Peygamberimiz’in

  (s.a.) çocuklarla ana baba, karı ile koca, fert ile onun hısım ve akrabası arasındaki bağ, karşılıklı

  haklar ve sorumluluklar üzerine söylediklerini bu çerçeve içinde anlamak gerekirken bazı erkekler,

  geçmişte ve günümüzde “kadının kocasına itâatı”konusundaki hadisleri çerçevesinden

  saptırmışlar, karılarına zulmetmek, onları esirler, hatta köleler haline getirmek için kullanmışlar;

  yemek tuzlu oldu diye, kadın yatağa veya çalışmak üzere tarlaya gelmedi diye… onu azarlamış,

  hatta dövmüşler, bu selahiyeti de İslamdan aldıklarını söylemişlerdir.

  Evet Hz. Peygamber’in (s.a.) hadisleri arasında “Kulun kula secde etmesi caiz olsaydı kadınların

  kocalarına secde etmelerini emrederdim” “Bir koca karısını yatağına çağırır da karısı gelmezse

  sabaha kadar ona melekler lanet eder”, “kadın evinize istemediğiniz bir kimseyi sokarsa onu yola

  getirmek üzere başka çare kalmadığında hafifçe dövebilirsiniz” mealindeki hadisler gibi uyarıları,

  teşvik ve irşatları vardır. Ama Kur’an’da ve Sünnette “eşlerimize karşı makul ve meşru

  davranmamız”, “onlara evlilik bağı içinde maddi veya manevi zarar vermekten uzak durmamız”,

  “ya iyilikle, güzellikle evli kalmamız yahut da yine iyilik ve güzellikle ayrılmamız” emredilmiştir.

  Velileri tarafından sevmedikleri, istemedikleri kimselerle evlendirilmiş kızlar ve kadınların nikahlarını

  Peygamberimiz iptal etmiştir. Kendi kızı Hz. Fâtıma, kocası Ali’nin ikinci evliliğine razı olmamış, O

  da (s.a.) kızının tarafını tutmuş, damadına “ya Fâtıma’yı boşamasını yahut da ikinci evlilikten

  vazgeçmesini” söylemiştir. Zaman zaman Hz. Fâtıma ile kocası tartışmışlar, küsüşmüşlerdir; bu

  durumda Sevgili Babası kızına “sana melekler lanet eder, hemen barış, dediğini yap” buyurmamış,

  Hz. Ali karsını dövmeye kalkışmamış, Peygamberimiz (s.a.) aralarına girerek onlar barıştırmış,

  normal evlilik hayatına dönmelerini sağlamıştır. Bizzat kendi eşleri dini emir konusu olmayan bazı

  hususlarda ona itiraz etmişler, ondan yapmak istemediği bazı şeyleri istemişler, bir müddet küs

  kalmışlar, sonra konuşarak anlaşmış, barışmış ve mutlu hayata dönmüşlerdir. Hz. Peygamber

  (s.a.) çok yaygın bulunan “kadın dövme olayını” yasaklamış, birden gelen bu kesin yasaklama

  alışılan düzeni bozduğu için bilahare “evlilik hukukuna riayet etmeyen kadına karşı son çare olarak

  ve hafif olmak şartıyla” izin vermiştir; ancak kendisi ömrü boyunca eşlerine bir fiske vurmamış,

  “Karılarını dövenler hayırlılarınız değildir”, “Akşam bir yatağı paylaşacağınız eşlerinizi nasıl

  hayvanlar gibi dövebiliyorsunuz” buyurmuştur.

  Aile hayatının düzgün yürümesi, kocanın otoritesini kötüye kullanmaması kadar kadının da

  kadınlığını istismar etmemesi için yapılmış tavsiyeleri tek taraflı olarak ve bağlamlarından

  kopararak alan ve karşı tarafa zulmeden, baskı yapan kimseler, Allah ve Rasulü’nün murat ve

  maksatlarının dışına çıktıklarını bilmelidirler. Ve bilmelidirler ki, hiçbir beşere (bunun içinde koca,

  ana, baba ve devleti yönetenler de vardır) itaat mutlak değildir. Hiçbir kimseye haksız olan, meşru

  olmayan emir ve isteklerinde itaat edilmez. Eğer bir kadın kocasına kırılmışsa, onun gül

  yaprağından nazik gönlü örselenmiş, kalbi incinmişse kocanın yapacağı şey ” Hemen dediğimi

  yap, ben reisim, bana itaat edeceksin, etmezsen sana melekler lanet ederler…” demek yerine “En

  iyileriniz kadınlarına en iyi davrananlarınızdır” hadisine uyarak onun gönlünü almak, meseleyi açık

  yüreklilikle ve sevgiyle çözmektir.

  Dinimiz Allah’tan başkasına secdeyi şiddetle yasaklamış ve haram kılmıştır. Rasülullah

  aleyhissalatü vesselam İslami esaslara göre işleyecek ailedeki kocanın hukukunun büyüklüğünü

  ifade etmek için böyle mübalağalı bir üsluba baş vurmuştur. (İbrahim Canan, Kütüb-i Siite, X. 65)

  Yani kocanın kadın üzerindeki hakkını ifade etmek için böyle söylemiştir.

  Buna benzer ifadeleri hadislerde görmek mümkündür. Örneğin ümmetime zor gelmeyeceğini

  bilseydim her gün beş defa dişlerini misvaklamalarını emrederdim, hadisi de bunun gibidir. Yani bu

  söz misvağın farz olduğunu değil önemli olduğunu göstermek içindir.

  İşte kadınların aile içerisindeki huzur ve güvenlerin kocalarının meşru isteklerine uymalarıyla

  olacağını anlatmak için Peygamber Efendimiz bu şekilde ifade buyurmuşlardır.
  (www.sorularlaislamiyet.com)

  5) Kadınların akılları kıt ve dindarlıkları eksiktir. [3307-Ebu Dâvud-Müslim-Buharî-İbnu Mâce] Bkz.

  Kur’an-39/18 4/1 49/11

  Kur’an-39/18 Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete

  erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.

  Kur’an- 4/1 Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok

  erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına

  birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan

  sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.

  Kur’an-49/11 Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden

  daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.

  Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir

  namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.

  CEVAP 5

  Abdullah b. Ömer’den (rivayet edildiğine göre) Resûlullah (s.a.) kadınlara hitaben): “Dini ve aklı

  noksan olup akıllı bir erkeğe sizden daha çok galebe çalan görmedim” buyurmuş, (orada bulunan

  kadınlardan biri): “Ey Alah’ın rasulü, akıl ve din noksanlığı (mız) ne demektir?” demiş, (Hz.

  Peygamber de): “Akıl noksanlığı iki kadının şahidliği (nin) bir erkeğin şahidliği (ne denk sayılması)

  dır. Din noksanlığı ise birinizin (hayız ve nifaslı iken) ramazanda yemesi ve (o) günleri namazsız

  geçirmesidir” demiş.

  Açıklama

  Akıl: Lugatta ahmaklığın zıddıdır. Asmaî’ye göre masdar bir kelimedir. İbn Düreyd, “Ikaf’den

  türemiş olduğunu söylüyor. Ikal devenin bacağını bağladıkları iptir. Bu ip deveyi nasıl zapt ederse

  akıl da insanı cehaletten öylece koruduğu için ona bu isim verilmiştir…. Aklın “hilm, hıcr, lübb,

  maht ve zihn gibi bir çok müteradifleri vardır. Aklın yeri bazılarına göre dimağdır. İmam-ı Ebu Hanife

  (r.a.)’nin görüşü de budur. İmam-ı Şafii ile diğer bazı alimlere göre ise aklın yeri kalptir. Bazıları da

  “Aklın yeri dimağdır. Ancak onu kalp tedbir eder” demişlerdir. Bundan dolayıdır ki “Akıl bir

  cevherdir. Allah onu dimağda yaratmış, nurunu kalbe vermiştir. Onun sayesinde muğayyebât

  vasıta ile, mahsusât ise müşahede suretiyle anlaşılır” denilmiştir.

  Kadınların akıllarının noksanlığını açıklarken İmam Nevevi şöyle diyor: “Rasûlullah (s.a.)’in namaz

  ve orucu terkettikleri için kadınları din noksanlığı ile vasıflandırması, müşkil görünüyorsa da

  aslında bu müşkil bir mesele değildir. Çünkü din iman ve İslam kelimeleri aynı manada müşterektir.

  Kimin ibadeti çok olursa din ve imanı da artar, ibadeti noksan olanın dini de noksanlaşır.”

  Fakat Buharı sarihi Bedrüddin Aynî, İmam-ı Nevevi nin bu sözüne itiraz etmiş ve;

  “Bu üç şeyin, manada müşterek olduğu iddası müsellem değildir. Çünkü aralarında lügaten ve

  şer’an fark vardır. îman arttı veya azaldı, demek imanın zatına değil sıfatına racidir” demiştir.

  Akıl ve din noksanlığı bu hadiste bütün kadınlara şamil görünüyor, Halbuki Hz. Peygamber diğer

  bir hadisinde “Cihan kadınlarının dört tanesi sana kafidir. (Bunların kadın oluşu, bütün hanımlara

  şeref olarak yeter). Meryem bint İmran, Firavun’un karısı Âsiye, Hatice bint Huveylid, Fatıma bint

  Muhammed” buyurarak sözü geçen hanımların akıl ve dinlerinin kemaline işaret etmiştir.

  Bazıları bu iki hadisin arasını bulmak için: “Umum ifade eden ‘kadınlar’ sözünden bazı ferdier hariç

  kalmıştır. Çünkü bunlar azdır” demişlerdir. Badrüddin Aynî (r.a.) bu cevabı beğenmemiş ve

  cüz’üne “Bu hususta doğru cevap şudur: Bireyin bütününe hükmetmek, onun her ferdine

  hükmetmek anlamına gelmez.” demiştir.

  İmam Nevevi dinde noksanlığın yalnız günah icabeden şekle münhasır kalmadığını beyanla şunları

  söylemiştir:

  “Din noksanlığı bazen günah icab edecek şekilde olur. Özürsüz namazı terk etmek gibi. Bazan

  günah icabetmeyecek şekilde olur. Bir özürden dolayı cuma namazını terketmek gibi. Bazan da

  mükellef iken olur. Hayızlı kadının, namaz ve orucu terketmesi gibi. Fakat bu kadın mazur

  olduğuna göre acaba hayız namazında kazasız olarak terkettiği namazlardan kendisine sevab

  verilir mi? Nitekim hastaya sevab verilir ve sağlamken kıldığı nafile namazlar, hastalığında da

  kılmış gibi yazılır, denilirse cevab şudur: Hadisin zahirine göre bu kadına sevap yoktur.

  Aralarındaki farka gelince, hasla o namazları devam niyeti ile kılardı ve kılmaya da ehil idi.

  Hayızlının hali öyle değildir. Onun niyeti hayız zamanında namazını terketmektir. Hem nasıl

  terkelmesin ki? O halde namaz kılmak kendisine zaten haramdır.”

  Mevzuumuzu teşkil eden hadisi şerif, imanın ziyade ve noksan kabul ettiğine, yani mü’minden

  mümine farklı olduğuna delâlet etmektedir. Ancak yukarıda açıkladığımız bu farklılık, nicelik

  bakımından değil, nitelik bakımındandır. İslam alimleri “İman ziyadelik ve noksanlık kabul eder mi?”

  sorusuna cevap aramışlar ve bu hususta çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır.

  İman mefhumu üzerinde, farklı kanaatlere sahip olan İslam alimleri, aynı zamanda da, iman artar mı

  eksilir mi? sorusuna cevap aramışlardır. Hakikatte bu soru imanın tasdik mi veya tasdikle beraber

  ikrar mı yahut da tasdik ve ikrarla beraber amel mi olduğu şeklindeki ihtilafın neticesidir.

  Çünkü imanı, tek bir haslet olarak nitelendiren, onu sadece kalbin tasdiki, sadece dilin ikrarı veya

  hem kalbin tasdiki hem de dilin ikrarı diye tarif edenler, imanın artmasının ve eksilmesinin

  sözkonusu edilemeyeceğini söylemişler, ameli imanın bîr parçası olarak kabul edenler ise imanda

  artma ve eksilmenin olabileceğini iddia etmişlerdir. İmanın artmasının ve eksilmesinin mümkün

  olmadığı görünüşünü Ebu Hanife (v. 150/767) ile ona tabi olan Hanefiler, Matüridi kalemcıları,

  Eş’arilerden el-Cüveynî (v.478/1085) ile bazı Eş’ari kelâmcılan ileri sürmüşlerdir.

  İmanın hem artıp hem de eksilebileceğini söyleyenler arasında Eş’arilerin çoğunluğu ile başla

  Mu’tezile kelâmcılan olmak üzere diğer kelamcılar, selef, müteahhir selef alimlerinden İbn Teymiyye

  (v. 728/1328) ile Zahirilerden İbn Hazm (v. 456/1064) vardır. İmam el-Buhari de (v. 256/870) aynı

  görüştedir.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/459-461.)

  6) Cehennemdekilerin çoğu kadınlardır. [5374-Buhârî-Müslim-Nesâî-Muvatta-İbn Mace]

  [2075-Buhârî-Müslim] Bkz. Kur’an-7/179 72/15 33/35

  Kur’an-7/179 Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup

  da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik.

  İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

  Kur’an- 72/15 “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

  Kur’an-33/35 Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min

  kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle

  sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar,

  sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar,

  namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça

  anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

  CEVAP 6

  İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor:

  Peygamber aleyhisselâm zamanında güneş tutulmuştu. ALLAH’ın Resulü namaz kılıp uzun uzun

  kıyamda kaldı.Bundan sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu:
  — Muhakkak güneş ile ay ALLAH’ın âyetlerinden birer âyettir. Hiç bir kimsenin ölümü ve yaşaması

  için tutulmazlar; şu halde tutulduklarını görünce ALLAH’ı zikrediniz.

  İnsanlar dediler ki:
  — Ey ALLAH’ın Resulü, durduğun yerde bir şey almaya uzanmış olduğunu, sonra da irkilip geri

  çekildiğini gördük. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm:

  — Katî olarak Cenneti gördüm de, bir salkım üzüm yakaladım. Koparmaya muvaffak olsaydım,

  dünya durduğu sürece ondan yiyebilecektiniz. Bana Cehennemde gösterildi. Şu anda gördüğüm

  manzaradan daha kötü hiç bir manzara görmedim. Cehennemdekilerin çoğunu da kadınlardan

  gördüm, buyurdu.

  — Ey ALLAH’ın Resulü, ne sebeble onların çoğu kadınlardandır? diye sordular da, Peygamber

  aleyhisselâm:

  — Küfürleri sebebiyle, cevabında bulundu.

  — ALLAH’a mı küfrediyorlar? diye yine sordular. Peygamber aleyhisselâm:

  — Kocalarına ve kendilerine yapılan nimete küfrediyorlar; onlardan birine dünyayı versen, yahud

  ömrü boyunca iyilikte bulunsan, yine senden hoşlarına gitmeyen bir şey görünce, senden hiç bir

  zaman hayır görmedim, derler, buyurdu.

  Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm), bu hadislerinde kadınları manen en ziyade ziyana atan fıtrî

  zaaflarına dikkat çekmektedir. En ziyade diyoruz çünkü cehennemdeki çokluklarının sebebi bu

  zaafa bağlanmaktadır. O zaaf da: Kötü sözü çabukça, çokça sarfetmeleri, kocalarına karşı

  nankörlükleri, erkeklerin aklını çelici olmalarıdır. Erkekleri günaha attıkları için, sebep olmadan

  dolayı kendilerine mesuliyet gelmektedir. Aynı durum karşı cins için de geçerlidir. Yani erkelerin de

  kadınlar adına yapacakları hatalardan dolayı sorumlu olmaları söz konusudur.
  (www.sorularlaislamiyet.com)

  7) Cennette en az kadınlar vardı. [3309-Müslim] Bkz. Kur’an-7/179

  Kur’an-7/179 Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup

  da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik.

  İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

  CEVAP 7 NEDEN CENNETTE AZ OLCAKLARINA DAİR CEVAP 6. SORUNUN CEVABI İLE AYNIDIR

  8) Kadınlar sizin yanınızda esirler gibidirler [3303-Tirmizî] Bkz. Kur’an-4/1 49/11

  Kur’an-4/1 Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok

  erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına

  birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan

  sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.

  Kur’an-49/11 Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden

  daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.

  Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir

  namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.

  CEVAP 8

  Süleyman b. Amr b. Ahvas (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: veda haccında Rasûlullah

  (s.a.v.) ile birlikte bulunan babam anlatmıştı. Allah’a hamd ederek söze başladı bazı hatırlatmalarda

  bulunarak va’zu nasihatte bulundu uzunca olan bu hadisin bir kısmında şöyle buyurdu: “Dikkat

  edin kadınlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim, onlar size bağlılıkları ve yardımları yönünden

  esirler gibidir. Cinsel ilişki dışında onlardan fazla bir şey istemeyin, fazla yükler yüklemeyin. Ancak

  apaçık çirkin bir şey yaparlarsa o zaman onları yataklarında yalnız bırakın ve fazla olmamak şartıyla

  onları dövün. Size itaat ettikleri takdirde bahaneler arayarak onlara sıkıntı vermeyin. Dikkat edin

  sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi onlarında sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin

  kadınlarınız üzerindeki hakkınız: Sevmediğiniz kimseleri evinize sokmamaları ve hoşlanmadığınız

  kimselerle konuşmamalarıdır. Dikkat edin sizin üzerinizde onların hakkı ise: Yedirmek ve giydirmek

  konusunda onlara iyi davranmanızdır.”
  (İbn Mâce: Nikah: 3; Ebû Dâvûd, Nikah: 40)

  9) Ey kadınlar, sizler cehennem odunusunuz. [3039-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvud-Nesâî] Bkz.

  Kur’an-72/15

  Kur’an-72/15 “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

  CEVAP 9

  Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir bayram günü Rasûlullah (s.a.v) ile beraber

  namazda bulundum. Hutbeden önce namaza başladı, ne ezan okudu ne de kamet getirildi. Namazı

  bitirince Bilal’e dayanarak ayağa kalktı ve Allah’a hamd edip O’nu övdükten sonra cemaate vaaz

  etti. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve Allah’a itaat etmeye teşvik etti. Sonra Bilal’i de yanına alarak

  kadınların bulunduğu tarafa gitti. Onlara da Allah’a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olmalarını

  hatırlatıp vaaz etti. Bazı hatırlatmalarda bulundu. Allah’a hamd-ü sena edip, onları da Allah’a itaate

  teşvik etti. Sonra: “Sadaka veriniz, sizlerin çoğu Cehennem odunudur” buyurdu. Bunun üzerine

  ileri gelenlerden olmayan esmer bir kadın: “Niçin ey Allah’ın Rasûlü!” diye sordu. Bunun üzerine

  Rasûlullah (s.a.v): “Şikayetleriniz pek çoktur, kocalarınıza karşı nankörlük edersiniz” buyurunca;

  kadınlar gerdanlıklarını, küpelerini, yüzüklerini çıkarıp Bilal’in elbisesi üzerine sadaka olarak atmaya

  başladılar.
  (Müslim, Iydeyn: 1; Dârimi, Iydeyn: 224)

  10) Kız bebeğin sidiğini temizlemek için birkaç kez su serpin; erkek bebeğin sidiğini temizlemek

  için çiteleyin. [3506-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] [3507-Ebû Dâvud]

  [527-6162-İbn Mace] Bkz. Kur’an-6/139 16/58 43/17

  Kur’an-6/139 Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf

  erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.” Eğer ölü olursa, o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah,

  onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla

  bilendir.

  Kur’an-16/58 Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!

  Kur’an-43/17 Onlardan biri, Rahmân’a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ile müjdelendiği

  zaman, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.

  CEVAP 10

  AYETLER İLE HADİSİN ALAKASI YOKTUR

  11) Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban gerekir. [3970-Ebû

  Dâvud-Tirmizî-Nesâî] Bkz. Kur’an-6/139 16/58 43/17

  Kur’an-6/139 Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf

  erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.” Eğer ölü olursa, o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah,

  onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla

  bilendir.

  Kur’an-16/58 Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!

  Kur’an-43/17 Onlardan biri, Rahmân’a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ile müjdelendiği

  zaman, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.

  CEVAP 11

  AYETLERLE HADİSİN ALAKASI YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR.

  Ümmû Kürs’el-Ka’biyye demiştir ki:”Rasûlullah (s.a.)’ı, (Akîka kurbanı olarak) erkek çocuğu için

  yaşça birbirine denk olan iki koyun, kız çocuğu için de bir koyun (kesilir) derken işittim.”

  Ebû Dâvûd der ki: Ben Ahmed (b. Hanbel)’i (metinde geçen) “mükâfieten” (kelimesin)i “eşittirler”,

  yahut da ”birbirlerine yakındırlar” diye tefsir ederken işittim.
  (Nesâî, akîka 1, 3, 4; Ahmed b. Hanbel, IV, 38. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil

  Yayınevi: 10/538-539)

  Açıklama

  Akîka; lügatte yeni doğan çocuğun başındaki ‘ana tüyü’ demektir. Bir fıkıh terimi olarak bu kelime;

  yeni doğan bir çocuğun doğumunun yedinci günü kesilen kurban anlamında kullanılır. Kelime,

  yarmak ve kesmek manalarına gelen ” ” kökünden türetilmiştir. Dolayısıyla yeni doğan bir

  çocuğun başındaki ana tüyü doğumunun yedinci günü kesildiği için ‘akîka’ ismini aldığı gibi,

  onunla birlikte kesilen kurban da bu ismi almıştır.
  Hanefî âlimlerinden İbn Âbidîn bu mevzuda şunları söylemiştir: “Çocuğu dünyaya gelen bir

  kimsenin, doğumun ilk haftasında, çocuğa isim vererek başındaki ana tüyünü kesip ağırlığınca

  gümüş ya da altın dağıtması müstehaptır.Ebû Cafer et-Tahâvî Şerhü Maâni’l-Âsâr’ isimli eserinde

  bu kurbanı kesmenin nafile bir ibâdet olduğunu söylemiştir.Udhıye kurbanında aranan şartların

  aynen bu kurbanda da bulunması gerekir. Bu kurbanın eti çiğ olarak dağıtılabileceği gibi, pişirilerek

  ve kemikleri kırılarak veya kırılmadan da dağıtılabilir. Uygun görülen kişilerin davet edilerek onlara

  yedirilmesi de caizdir.”
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 10/539)

  Bazı Hükümler

  1. Kız veya erkek çocuğu dünyaya gelen bir kimsenin şükür makamında *akika adıyla bir kurban

  kesmesi meşru kılınmıştır. Haleften ve seleften ilim ehlinin ekserisinin görüşü budur. İmâm Mâlik

  (r.a.) bu mevzuda şöyle diyor: “Akîka konusunda biz Medîneliler arasında da ittifak vardır.

  Çocuğuna akîka kurbanı kesecek kimse kız ve erkek için ayrı ayrı birer kurban keser. Akika vâcib

  değil, müstehaptır. İnsanlar ötedenberi yapagelmişlerdir.”(İmâm-ı Mâlik, El-muvatta, akîka, 7)
  Tâbîn’den Yahya el-Ensârî de “Benim yetiştiğim insanlar yeni doğan kız ve erkek çocukları için

  akîka kurbanı kesmeyi bırakmazlardı.” demiştir.Bu mevzuda İbn’ül-Mün’îr’de “Akîka kurbanı

  kesmeyi meşru görenler, Hanefî âlimleriyle İmâm Malik, İmâm Şafiî, İshâk ve Cumhuru ulemâ’dır.

  Delilleri ise; mevzuumuzu teşkil eden babın hadisleri ile benzeri hadislerdir. Ancak akîka

  kurbanının hükmü âlimler arasında ihtilaflıdır. Cumhuru ulema bunun sünnet olduğu

  görüşündedir” diyor.

  2. Akîka kurbanı olarak erkek çocuk için iki koyun, kız çocuk için de bir koyun kesilir. Sahabe ve

  Tabiînden olan âlimlerin ekserisi ile onların dışında kalan ulemanın pek çoğu bu görüştedir.Ancak

  Hanefî âlimleriyle İmâm Malik bu hususta kız ile oğlan arasında bir fark yoktur. Her ikisi için de birer

  koyun kesilir, demişlerdir. İbn Ömer ile Urve b. ez-Zübeyr de bu görüştedir. Nitekim şu iki hadis-i

  şerif, bunu açıkça ifâde etmektedir: “Abdullah b. Ömer, aile fertlerinden her isteyene akîka’dan

  verirdi. O, kız ve erkek hepsi için ayrı ayrı birer koyun keserdi.” (İmâm-ı Mâlik, Muvatta, akika

  4)”Urve b. ez-Zübeyr, âkîka olarak kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı birer koyun keserdi.”(İmâm-ı

  Malik, Muvatta, akîka 7) hadis-i şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimizin de Hz. Hasan ve Hüseyin (r.a.)

  için akîka kurbanı olarak birer koyun kestiği ifade edilmektedir. Erkek çocuk için akîka kurbanı

  olarak iki koyun kesileceğini ifade eden cumhuru ulemaya göre “Hz. Peygamber’in Hz. Hasan ile

  Hüseyin için akîka kurbanı olarak birer koyun kestiğini ifade eden 2841 numaralı hadis-i şerif

  muzdaribdir; çünkü Nesâi’nin rivayetinde Hz. Peygamber’in Hazret-i Hasan ve Hüseyin (r.a.) için

  ikişer koç kurban ettiği ifade edilmektedir.(Nesai akika 4) Gerçi Nesâî’nin bu rivâyetindeki “iki koç”

  kelimesinin te’kid için tekrarlanmış olabileceği binaenaleyh, Hazret-i Hasan’la Hüseyin için kesilen

  akîka kurbanlarının dört koç değil de iki koçtan ibaret olduğu düşünülebilirse, de bu iki hadisin

  birini diğerine tercih etmek veya aralarını telif etmek mümkün olmadığından, bu hadisler

  muzdaribdir ve delil olma niteliğinden uzaktır. Eğer, gerçekten 2841 numaralı hadisin sübûtu kabul

  edilecek olursa o zaman, bir koyun kesmekle yetinmenin câizliğine iki koyun kesileceğini ifade

  eden sahih hadislerin çokluğuna bakarak da iki koyun kesmenin müstehaplığına hükmetmek

  gerekir.” Alimler, akîka kurbanının hangi hayvanlardan olabileceği konusunda da ihtilâfa

  düşmüşlerdir, Şafiî âlimlerinden bazıları ile İbn Hazm, mevzumuzü teşkil eden hadis-i şerifin

  zahirine sarılarak, akîka kurbanının sâdece davar cinsinden olan keçi ve koyundan kesilebileceğini

  sığır ve deve cinsinden akîka olamayacağını söylemişlerdir. Hanefî âlimlerine göre, kurban

  bayramında kurban edilmeye elverişli olan her koyun, akîka kurbanı olabilir.

  Mâlikîlerle Şâfiîlere ve âlimlerin cumhuruna göre; kurban bayramında kurban edilmeye elverişli

  olan davar, sığır ve deve cinsinden her hayvan akîka kurbanı olarak kesilebilir. Ahmed b. Hanbel

  (r.a.)ya göre; akîka kurbanı koyundan kesilebildiği gibi sığır ve deve cinsinden de kesilebilir. Bu

  hayvanların akîka kurbanı olarak kesilmesinin caiz olabilmesi için ortaklaşa değil sadece bir çocuk

  için kesilmiş olmaları şarttır.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 10/539-541)

  12) Erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım. [3308-Buharî-Müslim-Tirmizî] Bkz.

  Kur’an-4/1 49/11

  Kur’an-4/1 Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok

  erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına

  birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan

  sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.

  Kur’an-49/11 Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden

  daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.

  Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir

  namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.

  CEVAP 12

  Üsâme İbnu Zeyd (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular

  ki: “Erkeklere kendimden sonra kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.”

  AÇIKLAMA:

  Burada Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) erkeklerin en çok kadın sebebiyle fitneye düşeceğine

  dikkat çekmektedir. Sübkî, bu hadisten halkın yanlış mâna çıkardığını belirtir. Şöyle ki: Hadis, kadın

  sebebiyle bir kısım düşmanlıkların ve fitnelerin çıktığını haber verdiği halde, halk “kadının uğursuz

  olduğu”, “insanlar üzerinde kötü tesirler hâsıl ettiği” inancına kapılmıştır. Sübkî, ulemâdan

  hiçbirinin böyle bir iddiada bulunmadığını belirtir. Sözüne şöyle devam eder: “Kim kadının bunda

  sebep olduğunu söylerse o câhildir. Nitekim Şâri, yağmurun yıldızın tesiriyle hasıl olduğuna inanan

  kimseye küfr nisbet etmiştir. Şerrin, hiçbir medhali olmayan kadın sebebiyle vukua geldiğini

  söyleyen kimseye ne denmez? Gerek şu ki kaza ve kaderin hükmü ona muvafakat edip tesadüf

  eder, nefis de bu durumdân tedirginlik duyar. Kim bu halle karşılaşırsa bilsin ki, fiilin ondan

  geldiğine itikad etmedikçe onu terketmesinde bir zarar yoktur.”

  Şurası muhakkak ki, fıtrat gereği erkekler kadınları sever. Hatta dünya metâı arasında sevdikleri

  şeylerin en başında kadın gelir. Nitekim ayet-i kerimede, insana sevdirilen dünya nimetleri

  sayılırken önce kadın zikredilmiştir: “Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı

  atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir” (Âl-i İmrân 14).

  Evlad bile kadın sebebiyle sevilir. Öyle ki sağ ve yanında olan kadının çocuğu, ölmüş olan eski

  kadının çocuğundan daha çok sevilir. Hükemâdan biri der ki: “Kadınların hepsi şerdir. Asıl büyük

  şer onlardan müstağnî olunamayıştır. Akıl ve din yönüyle eksik olmasına rağmen, erkeği de akıl ve

  dini noksan olanların yapacağı işleri yapmaya sevkederler. Dinî umûrun peşine düşmekten

  alıkoyarlar, dünya işlerinin peşine takarlar. İşte bu en büyük fitne ve fesaddır.” Müslim’in bir

  rivâyetinde Aleyhissalatu vesselam: “Kadınlardan Kaçının; zira İsrailoğullarına ilk fitne kadın

  yüzünden düştü.”

  Hadislerde kadın fitnesi derken, sadece yabancı kadınlara karşı düşülecek zaaf kastedilmiyor.

  Bilakis kişinin hanımı, kızı, kızkardeşi hepsi dahildir. Kendi hanımından düşeceği fitnenin daha

  beter olabileceği söylenmiştir
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 10/97-98)

  AÇIKLAMA 2

  İslamın aile yapısında kadın ve erkeğin ayrı ayrı görevleri ve sorumlulukları vardır. Geçen

  hadislerde erkeğin aile üzerindeki otorite ve sorumluluğuyla kadının durumu apaçık gözler önüne

  serilmişir. Erkek vazife ve sorumluluğunu bilip yuvadaki vazifesini layıkıyla yapar, kadın da ayet ve

  hadislerle belirtilen şekliyle kocasını razı eder ev işlerini yerine getirirse cenneti elde etmiş

  olacaklardır.

  Son hadisle bazı problemli kadınlara ve kadın cinsinin hususiyetine işaret edilmekte ve Teğabün:

  64/14 ayeti bize hatırlatılmaktadır. Bu ayetin sebebi vücudu (söylenme gereği) hicret edecek

  kimselere karıları ve çocukları “Sen gidersen biz sensiz ne yaparız.” Demişler ve onların hicret

  etmelerini geciktirmişlerdi. Gecikmeden dolayı günaha girdiklerini zanneden sahabiler hanım ve

  çocuklarını cezalandırmaya kalkmışlar ve onları daha hoşgörülü olmaya çağıran Teğabün: 64/14

  ayeti nazil olmuşlardır. Al-i İmran: 3/14 de belirtildiğine göre insanlar bazı dünya zevk ve

  nimetlerine düşkün yaratılmışlardır. Bunlardan ilki kadın ve erkeğin birbirlerine olan ilgi ve

  alakalarıdır. Bu ilginin ölçülü kullanılmaması her iki taraf için de tehlike doğurabilir. Hadis-i şerif bu

  tehlikeye dikkatleri çekip erkeklerin daha uyanık olmalarını istemektedir
  (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 111)

  13) Kadın bir günlük yola mahremi olmadan seyahat edemez. [2194-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû

  Dâvud-Tirmizî-] Bkz. Kur’an-33/35

  Kur’an-33/35 Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min

  kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle

  sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar,

  sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar,

  namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça

  anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

  AYETLER İLE HADİSİN ALAKASI YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 13

  Bu hadis-i şerifin bir kadının yalnız başına bir gecelik mesafedeki yere yolculuk etmesini

  yasakladığında şüphe yoksa da kadının tek başına çıkması yasak edilen yolculuğun mesâfesini

  ta’yin konusunda ulemâ ihtilâfa düşmüştür. Çünkü bu mesafenin mikdarıyla ilgili hadislerde farklı

  ifâdeler bulunmaktadır.

  Bazılarında bu mesafenin bir berîd (12 mil), bazılarında “bir gecelik yol” bazılarında “bir gün ve

  gecelik yol”, bazılarında da “üç günlük yol” ifâdeleri bulunmaktadır. Taberânî’nin İbn Abbas’tan

  merfû’ olarak rivayet ettiği bir hadiste; “Bir kadın yanında mahremi bulunmadan 3 millik bir

  mesafeye çıkmasın” denildiği halde, Tahâvî’nin rivayet ettiği Ebu Sa’-id el-Hudrî hadisinde Hz.

  Peygamber’in; “Bir kadın yanında mahremi olmadan iki günlük yola çıkamaz” buyurduğu ifâde

  edilmektedir.(Şerhü Meâni’1-âsâr, II, 113)Buhârî ve Müslim’de de bu mesafenin “iki günlük bir yol”

  olarak belirlendiğine dâir rivayetler vardır.(Müslim, hac 415-416; Buhârî, Savm 67) Buhârî’nin diğer

  bir rivayetinde de Hz. Peygamber’in, “Hiç bir kimse bir kadınla başbaşa kalmasın, hiç bir kadın

  yanında mahremi olmadan yola çıkmasın” buyurduğu, bunun üzerine bir adamın ayağa kalkarak;

  “yâ Resûlullah ben falan savaşa yazıldım, eşim de hacca gitti. Ben ne yapayım?” dediği, Resûl-i

  Ekrem’in de; “‘Karınla beraber sen de hacca git” buyurduğu(Buhârî, cihâd 140; Müslim, hac 424)

  ifâde ediliyor. Ancak görüldüğü gibi Buhârî’nin bu rivayetinde, kadının beraberinde kocası da

  bulunması gereken bu yolculuğun mesafesi ile ilgili olarak bir kayıt ve beyân yoktur. Bu durumu

  nazar-ı itibâra alan Şafiî ve Mâlikî ulemâsı uzunluğu ne kadar olursa olsun hiç bir zaman nafile hac

  yapmak isteyen bir kadının, yanında mahremi bulunmadan yolculuk yapmasının caiz

  olamayacağını söylemişlerdir.

  Bu görüşte olan ilim adamlarına göre, Hadis-i şeriflerde geçen “üç gün, iki gece, bir gece, bir

  gündüz, iki gün” gibi ölçüler herkes için geçerli genel bir hüküm ifâde eden birer kayıt niteliği

  taşımaktan uzaktırlar. Çünkü bu ölçüler o soruyu soran şahısla ve onun yapacağı yolculuğun

  mesâfesiyle ilgilidirler. Birisi ailesinin yalnız başına üç gün yolculuk yapmak istediğini sormuş red

  cevâbı almış, diğeri de ailesinin yalnız başına yapacağı başka bir yolculuktan bahsetmiş o da red

  cevâbı almış, bu hadiselere şâhid olan râvilerden her biri kendi gördüğünü anlatmış, aynı

  hâdiseyle ilgili olarak farklı iki cevâp nakleden bir râvi çıkmamıştır. Buradaki mukayyed lâfızların

  mutlak lâfızları kayıtlaması da söz konusu değildir. Çünkü bu konudaki hadislerde bulunan kayıtlar,

  genel bir hüküm ifâde etmekten uzaktırlar. Hafız İbn Hacer’in “Fethü’l-Bârî isimli eserindeki

  beyânına göre ulemâ bu mevzûdaki hadisler birbirinden farklı olduğundan kendi içtihâdlarına göre

  amel etmişlerdir. Münzirî’ye göre hadis-i şeriflerde geçen “bîr gün” sözünden maksat, gecesiyle

  beraber bir gün, başka bir deyişle “bir gün bir gece”dir. “Bir gece” sözünden maksat da

  “gündüzüyle beraber bir gece” yani “bir gece bir gündüzdür”. Bu adetlerin temsili bir miktar ifâde

  etmiş olması da mümkündür. Meselâ “bir gün” sözüyle bir sayısına, “iki gün” sözüyle çokluğun en

  az sayısına “üç gün” sözüyle de, çoğulun en az sayısına işaret edilmiş olabilir. Sanki bu sözlerle

  “böyle az mesafelerle bile kadın mahremsiz olarak yolculuk yapamaz. Artık uzun yolculuğa nasıl

  çıkabilir?” denilmek istenmiştir.

  Hanefî ulemâsı ise, “bir kadının yanında mahremi olmadan üç günlük veya daha uzun yola çıkması

  caiz olmadığını” söylemişlerdir. Üç günlük mesafeden daha kısa yolculuğa yalnız başına

  çıkmasında bir sakınca görmemişlerdir. Hanefi imamlarından Tahâvî Şerhi Meâm’I-Âsâr isimli

  eserinde Hanefi ulemâsının bu mevzûdaki görüşlerini te’yid eden hadis-i şerifleri naklettikten sonra

  şunları söylemektedir: “Bütün bu hadis-i şerifler ve haberler bir kadının mahremsiz olarak üç

  günlük ve daha fazla bir yolculuğa çıkamayacağım, daha kısa mesafelere çıkmasında ise, bir

  sakınca bulunmadığını ifâde etmektedirler. Resûl-i Ekrem’in bu mesafeyi “üç gün” olarak

  belirlemesinin anlamı budur. Ancak kadının mahremsiz olarak daha kısa olan yolculuğa çıkması

  konusunda gelen hadislerin ifâdeleri birbirinden farklıdır. Fakat Resûl-i ekrem (s.a.) “üç günlük

  mesafe” sözünü söylerken daha kısa mesafeler için kadının yalnız başına yolculuk yapmasında bir

  sakınca olmadığını belirtmek istemiştir. Daha kısa mesafeler için de kadının yalnız başına yolculuk

  yapmasının caiz olmayacağını ifâde eden hadis-i şeriflere gelince, burada şöyle bir durum vardır.

  Kadının mahremsiz olarak yaptığı yolculuğun haram olması için bu yolculuğun üç günlük bir

  mesafede olması gerektiğini ifâde eden hadisler şu iki durumun dışında olamazlar: Bu hadisler:

  1. Ya kadının üç günlük mesafeden daha kısa yolculuğa yalnız başına çıkmasının câiz olmadığını

  ifâde eden hadislerden önce vârid olmuşlardır.

  2. Yahut da sonra vârid olmuşlardır.

  Şayet önce vârid olmuşlarsa, daha sonra gelen hadisler üç günlük mesafeden daha az olan yola

  da kadının yalnız başına çıkamayacağı hükmünü getirmişlerdir. Fakat bu durumda yine de

  Hanefilerin, delilini teşkil eden hadislerin hükmü üç günlük yola kadının yalnız başına çıkamaması

  ve daha aşağı yola çıkabilmesi gibi durumlarda yürürlüktedir. Öyleyse bu mesafeyi “üç gün” olarak

  belirleyen ve Hanefi ulemâsının delilini teşkil eden hadislerin hükmü üç günlük yola ve daha uzun

  mesafelere kadının mahremsiz olarak çıkamayacağı hususunda yine yürürlüktedir. Fakat, bu

  mesafeyi üç gün olarak belirleyen hadisler daha sonra vârid olmuşlarsa, bu mesafeyi daha kısa

  olarak belirleyen hadislerin hükmü tamamen yürürlükten kalkmış demektir. Öyleyse her iki ihtimale

  göre de hükmünün bir kısmı veya tamamı yürürlükte olan hadis, Hanefilerin delili olan hadistir.

  Aksini ifâde eden hadislerin hükümleri ise, ancak Hanefilerin delilini teşkil eden hadislerden sonra

  vârid olmaları halinde geçerlidir. Daha önce geldikleri kabul edilirse hükümleri tamamen

  geçersizdir. Bilindiği gibi her iki halde de hükmü geçerli olan bir hadis, hükmü bir ihtimale göre

  geçerli, diğer bir ihtimale göre geçersiz olan hadise tercih edilir
  (Tahâvi, Şerlı-ıTMeâni’l-asâr, II, 115)

  14) Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan muttali olur. [3443-Tirmizî]

  KUR’AN’A AYKIRI DENMİŞ ORTADA AYKIRI OLDUĞU İDDA EDİLEN AYET(LER) YİNEDE BU KONUYA

  AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 14

  İbnu Mes’ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kadın

  avrettir, dışarı çıktı mı şeytan ona muttalî olur.”

  AÇIKLAMA:

  1- Avret, ortaya çıktığı, görüldüğü takdirde utanılan her şeydir. Kadının avret olarak ifâdesi,

  kadından da haya duyulduğu içindir. Bu hadis “kadın, avret (utanılacak şey) sahibi olduğu için

  böyle denmiştir” şeklinde de açıklanmıştır.

  2- Şeytanın kadına istişrâfı (ıttılâı) farklı şekillerde yorumlanmıştır:

  * Kadını erkekler nazarında tezyin eder.
  * Şeytan kadına onu iğva etmek ve onunla başkalarını da iğva etmek için bakar.
  İstişrâf lügat olarak bir şeye bakmak üzere gözünü kaldırmak ve daha iyi görmek için elini kaşı

  üzerinde açıp gölgelemektir.
  Bu durumda hadis, kadının lüzumsuz yere sokağa çıkmasının hoş olmadığını takrir buyurmaktadır.

  Âlimler hadisten: “Kadın çıkınca, şeytan başkasıyla onu şaşırtmak, onunla da başkasını şaşırtmak,

  böylece her ikisini veya ikisinden birini fitneye atmak için dikkatini onun üzerine toplar” ma’nâsını

  çıkarmışlardır.
  Buradaki şeytandan Resûlullah, cinnî şeytanı kasdettiği gibi fâsıklardan insî şeytanı da kastetmiş

  olabilir. Zira Nâs suresinde şeytanın insî ve cinnî olabileceği ifâde edilmiştir
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 10/234-235)

  15) Altın ve ipek, erkeklere haramdır. [3597-7071-Ebu Dâvud- Nesâi-İbn Mace] Bkz. Kur’an-7/31-32

  22/23

  Kur’an-7/31-32 Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için

  fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve

  temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde

  ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.”

  Kur’an-22/23 Şüphesiz Allah, iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan

  cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise

  ipektir.

  CEVAP 15

  Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir miktar ipek alıp sağ

  avucuna koydu, bir miktar da altın alıp sol eline koydu sonra da:”Şu iki şey ümmetimin erkek

  kısmına haramdır!” buyurdu.” [Ebu Davud, Libas 14, (4057); Nesâî, Zinet 40, (8, 160).] Tirmizî, ve

  Nesâî’de Ebu Musa’dan gelen diğer bir rivayette: “Ümmetimin erkeklerine, ipek elbise ve altın

  haram kılındı, kadınlarına helal kılındı” buyrulmuştur

  İpekli elbiseler giymek erkeklere haramdır.Ancak Hanefi fıkıh kitaplarından Hidaye’de açıklandğı

  üzere; ipekten olan kısım, nişane ve elbise etrafına çevrilen dikiş gibi dört parmak miktarı kadar az

  olursa ona ruhsat vardır.(el -Aynî, el -Binâye Fi şerhi’l – Hidaye IX 214) Bezlü’l Mechud yazarının

  açıklamasına göre; bu yasaklar saf ipek hakkındadır, tavşan tüyünden yapılan ipekler için geçerli

  değildir.İpekli elbiseler giymenin caiz olduğunu ifade eden rivayetler, tavşan tüyünden yapılan

  ipeklerle ilgilidir. İpekten dokunan elbiselerle ilgili değildir.İpek giymenin helal olduğunu söyleyen

  bazı sahabilerin bu sözlerini tavşan tüyünden yapılan ipekli elbiselerle ilgili olmasıda

  mümkündür.Şevkani’nin belirttiği gibi; esasen sözü geçen sahabilerin bu görüşleri­nin saf ipek

  hakkında olduğu düşünülse bile onların bu görüşü saf ipekten dokunmuş elbise giymenin

  haramlığım değiştirmez. Çünkü Fahr-i Kainat Efendimiz; ileride ipekli elbise giyen birtakım

  zümrelerin türeyeceğini haber vermiş ve onlar hakkında tehditte bulunmuştur.Bazıkimselerin

  suretlerinin maymun veya domuz suretine çevrilmesi bu ümmette de görülecektir.Ancak bazı

  kimseler; bu değişiklir hakiki manada suretdeğişikliği olmayıp ahlaklarında meydana gelecek

  değişiklik olduğunu söylemişİerse de, bunun hakiki manada bir değişiklik olması hadisin siyakına

  daha uygundur. Nitekim Hattabi de böyle demiştir.(Abdullah b. Hirazi. Fethu’l – Mubdî bişerlıi

  muhtasarız zebîcü, III 258) İbnü’l-Arabi’de, hadisteki maymun ve domuz suretine Mesih ve tebdilin

  geçmiş ümmetlerde olduğu gibi hakikat olduğunu, ancak tebdil-i ahlaktan kinaye de olabileceğini

  söylemiştir.
  (Kâmil miras tecrid-i sarih tercemesi XII 48.1. Baskı Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil

  Yayınevi: 14/114-115.)

  Güzel giyinmeyi itina göstermek mubahtır. Kibirlenmek ve başkalarından üstün ve farklı görünmek

  niyetiyle giyinmek ise mekruhtur.İsraf sayılacak tarzda ve şekilde giyinmek haramdır. Fakirlerin

  veya orta halli kimselerin zenginleri taklik ederek israfa düşmeleri caiz değildir. Zira bu durum

  fakirliği artırdığı gibi insanlar arasında kıskançlık ve düşmanlık da doğurur.İpek elbise kadınlar için

  helal ise de erkekler için haramdır. İpekten yapılmış sair eşyayı kullanmak ise caizdir.Erkekler altın

  kullanamazlar. Yalmz gümüş vesair yüzük kullanabilirler. Altını diğer madenden az olan

  alaşımlardan yapılan yüzük takmalarında bir mahzur yoktur.Altın dışındaki madenler ağızda koku

  yaptıklarından altın diş veya altın kaplama yapılmasına cevaz verilmiştir.
  (Dabbağoğlu Ahmed Kara Ansiklopedik Büyük İslâm ilmihali 168 – 169)
  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/96-97)

  16) Altın ve ipek iman eden herkese yasaktır. [143-Buhârî-Müslim-Ebu

  Dâvud-Nesâî-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Ebu Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce]

  [2159-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Nesâî] Bkz. Kur’an-7/31-32 22/23

  Kur’an-7/31-32 Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için

  fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
  De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya

  hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için

  âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.”

  Kur’an-22/23 Şüphesiz Allah, iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan

  cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise

  ipektir.

  CEVAP 16

  ALTIN VE İPEK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 15. SORUDA YAPILMIŞTIR.

  17) Ey kadınlar süs eşyanız altın ve ipek değil, gümüş olmalıdır. [2104-Nesâî] [2106-Ebû

  Dâvud-Nesâî] Bkz. Kur’an-7/31-32 22/23

  Kur’an-7/31-32 Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için

  fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
  De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya

  hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için

  âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.”

  Kur’an-22/23 Şüphesiz Allah, iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan

  cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise

  ipektir.

  CEVAP 17

  Hüzeyfe (r.a)’ın kız kardeşinden:Rasûlullah (s.a)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ey kadınlar

  topluluğu, sizin süslenmenize gümüş kâfi değil mi? Dikkat edin, Sizden altınla süslenip de onu

  başkalarına gösteren hiç bir kadın yok ki o altın sebebiyle azap edilmesin.” (Nesaî, Zinet / 39;

  Darimî, İstizan 17.)

  Açıklama

  Bu hadîs-î şerifin sâhâbe tabakasından râvîsi Huzeyfe b El-Yeman’ın kız kardeşidir. Tabiinden olan

  râvîsi de Ribî b. Hıraş’in hanımıdır. İsnad’da bu hanımın ismi de anılmıştır.Bu hadîs’in zahiri,

  kadınların altından mamul zinetleri takmalarının caiz olmadığına delalet etmektedir. Ancak aksine

  delalet eden başka hadislerin bulunuşu ve bu hadisin cümle dizilişi sebebiyle ulema, bu hadisi,

  değişik biçimlerde tevil etmişlerdir. Bu tevillerin belli başlıları şunlardır:

  1- İbn Abdil Berr’e göre bu hadis, bilâhere varid olan ve kadınların altınla süslenmelerine izin veren

  hadislerle nesh edilmiştir. Yani bu hadis mensuhdur. Mirkatü’s Suut’ta da bu ve benzeri hadislerin

  mensuh olduğu söylenir.
  2- Bu hadîs, altınla süslenip bunu başkalarına gösteren kadınlarla ilgilidir. Aliyyü’l Kâri azabın,

  altınla süslenmek ve onu başkalarına göstermek üzere tereddüp ettiğini söyleyerek bu tevili

  benimsemiştir.
  3- Bu hadîs altından zinet edinip de onun zekatını vermeyenlere ilgilidir.
  4- Yasak olan, övünmek ve böbürlenmek maksadı ile takılan bileziklerle ilgilidir.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/325)

  18) Ayakta su içmeyin. Biriniz ayakta su içerse, hemen kussun. [2246-Müslim] Bkz. Kur’an-7/31

  Kur’an-7/31-32 Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için

  fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

  AYET İLE HADİSİN ALAKASI YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 18

  Rasul-ı Zişan Efendimiz in ayakta su içmeyi yasakladığı gibi kendisinin bizzat ayakta su içtiği de bir

  gerçektir. Bu durumu gören âlimlerden bazıları, ayakta su ile ilgili yasağın haramlık için olmadığını

  söylerken bir kısmı da bu yasağın bizzat Hz. Peygamber’in uygulamasıyla sonradan neshedildiğini

  söylemişlerdir. Âlimlerden bir kısmı da Hz. Peygamber’in ayakta su içmeyi yasaklayan hadisleriyle

  bazan bizzat kendisinin ayakta su içtiğini ifade eden hadisler arasında bir çelişki bulunmadığını,

  çünkü aslında Hz. Peygamber’in ayakta su içmeyi yasakladığını ve kendisinin de mecbur

  kalmadıkça suyu oturarak içtiğini fakat bazen mecburiyet karşısında ayakta su içmişse de

  mecburiyet karşısında yapılan uygulamaların aslî olmayıp geçici olduğunu aslî olan uygulamanınsa

  devamlı olan uygulama olduğunu söylemişlerdir.Hattâbî ise; buradaki nehy hadislerinin ayakta su

  içmenin keraheti tenzihiyye ifade ettiğini, Hz. Peygamber’in ayakta su içtiğini ifade eden hadislerin

  ise ayakta su içmenin kerahetle birlikte caiz olduğunu belirttiğini söylemiştir.Hafız İbn Hacer, bu

  babda söylenen sözlerin en güzelinin bu olduğunu söylüyor.
  Ayakta su içmenin sakıncası tamamen tıbbîdir. Çünkü ayakta su içme vücuda zararlıdır. Meselâ,

  ayakta su içen kimse susuzluğunu gideremez. Ayrıca bu şekilde içilen bir su mideye birdenbire

  ineceği ve oraya iyice yerleşmeyeceği açıdan vücut için çeşitli zararların doğmasına da yol

  açabilir.Tuhfe yazarı Mübârekfûrî’nin açıklamasına göre, bu mesele ile ilgili çözüm yolları şöyledir:

  1- Bu meselenin çözümünde, başta Ebû Bekir el-Esrem olmak üzere, bazı âlimler ayakta su

  içmenin yasağını bildiren hadislerle caizliğini bildiren hadisleri sıhhat yönünden karşılaştırmışlar ve

  daha sahih olanları tercih yoluna gitmişler; neticede ayakta su içmeye cevaz veren hadislerin

  ayakta su içmeyi yasaklayan hadislerden daha sahih olduğu hükmüne varmışlardır.

  2- Bu meselenin çözümünde tutulan ikinci yol nesih yoludur. el-Esrem’in bu yola da meyli vardır.

  İbn Şahin de buna meyletmiştir. Meselenin çözümüne bu yoldan yaklaşan bu âlimlere ve

  taraftarlarına göre, bu meseledeki nehy hadisleri cevaz hadisleriyle neshedilmiştir. Nitekim hulefa-i

  râşidin ile sahabe ve tâbiûnun büyük çoğunluğunun uygulamaları da bunun delilidir.

  3- Bu meselenin çözümünde tutulan üçüncü yol ise nehy hadisleriyle cevaz hadislerinin arasını

  uzlaştırma yoludur. Bu yolu tutan âlimlerden bazılarına göre, burada ayakta içmekten maksat

  yürürken içmektir. Binaenaleyh buradaki yasak, yürürken su içmekle ilgili, cevaz da bir yerde sabit

  iken içmekle ilgili olduğundan nehy hadisleriyle cevaz hadisleri arasında bir çelişki yoktur.

  Diğer bir takım âlimlere göre de nehy hükmü tenzihen mekruh ifade etmektedir. Bu bakımdan bu

  babdaki nehy ve cevaz hadisleri arasında köklü bir ayrılık yoktur. Hafız İbn Hacer, bu mevzudaki

  görüşlerin en isabetlisinin bu olduğu kanaatindedir
  (Mübârekfûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî, VI, 5-6.Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi:

  13/340-341.)

  19) Eti bıçakla kesmeyin. [3188-Ebu Davud]

  CEVAP 19

  KUR’AN’A AYKIRI DENMİŞ ORTADA AYKIRI OLDUĞU İDDA EDİLEN AYET(LER) YOK YİNEDE BU

  KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Âişe (r.anhâ)’dan rivayet olunduğuna göre; Rasûlullah (s.a):”Eti bıçakla kesmeyiniz. Çünkü bu

  ecnebilerin işidir. Onu siz dişlerinizle kopararak yeyiniz. Çünkü böylesi daha lezzetli ve hazmı daha

  kolaydır” buyurmuştur.
  Ebû Dâvûd dedi ki: Bu hadis sahih değildir.(Tirmizî, et’ime 32; Nesâî, sıyâm 43; Dârimî, et’ime 30;

  Ahmed b. Hanbel, III, 400, VI, 465)

  Açıklama

  İbnü’l-Cevzî bu hadisi Mevzuat isimli eserinde uydurma hadisler arasında zikretmiştir. Ahmed b.

  Hanbel; bu hadisin sahih olmadığını, bu hadisi Ebû Ma’şer el-Medinî’den başka rivayet eden bir ravi

  daha bulunmadığını söylemiş ve kendisinin, Ümeyye ed-Dâmrî’den Rasûlullah (s.a)’ın boğazlanmış

  bir koyunun omuz kısmından bıçakla kestiğine dair bir hadis rivayet ettiğini (Buharı, vudû 50, ezan

  43, cihâd 92, et’ime 20, 26, 58; Müslim, hayz 92, 93; Tirmizî, et’ime 33; Dârimî, vudû 52; Ahmed b.

  Hanbel, I, 365, IV, 139, 179, V, 288) ifade ettikten sonra şöyle demiştir: “Eğer Ebû Ma’şer’in rivayet

  ettiği hadisin sahih olduğu kabul edilirse o hadisin pişmiş et hakkında söylenmiş olması gerekir.

  Hz. Pe

 2. 2 On Mayıs 17th, 2010, RUSTA said:

  Hz. Peygamber’in bir koyunun omuz kısmından bir bıçakla kesip aldığım ifade eden Ümeyye

  hadisinin de pişmemiş etler hakkında söylenmiş olması ihtimali vardır.”
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/408.)

  20) Biriniz kötü bir rüya görürse, uyanınca sol tarafına üç kez tükürsün. [3910-7169-İbn Mace]

  CEVAP 20

  KUR’AN’A AYKIRI DENMİŞ ORTADA AYKIRI OLDUĞU İDDA EDİLEN AYET(LER) YOK YİNEDE BU

  KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Ebu Katâde (radıyallahu anh)’nin anlattığına göre: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle

  söylediğini işitmiştir: “Rüya Allah’tandır. Hulm (sıkıntılı rüya) şeytandandır. Öyle ise, sizden biri,

  hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah’a

  istiâze etsin (sığınsın). (Böyle yaparsa şeytan) kendisine asla zarar edemiyecektir.” [Buharî, Tıbb

  39, Bed’ü’l-Halk 11, Ta’bir 3, 4, 10,14, 46; Müslim, Rüya 5, (2262); Muvatta 1, (2, 957); Tirmizî, Rüya

  4, (2288); Ebu Dâvud, Edeb 96, (5021).]

  AÇIKLAMA:

  Bazı rivayetler, “Salih rüya Allah’tandır” diye kayıtlı olarak geldiği halde burada sâlih, gayr-ı sâlih

  kaydı yapılmaksızın, rüyanın Allah’tan olduğu belirtilmiştir. İslâmî temel itikadımız esâsen budur.

  Yani her şeyin takdiri, yaratılması, hayır, şer Allah’tandır. Rü’yanın betahsis Allah’a nisbet edilmesi

  “teşrif” yani rüyanın ehemmiyetine dikkat çekmek içindir.

  Hadis, Allah’a nisbet edilecek hayırlı rüyalara hulm denilmeyeceğini göstermektedir. Keza, şeytana

  nisbet edilenlere de rüya denilmeyecektir. Tabii ki bu, şer’î bir edeptir. Esas itibariyle ve lügat

  olarak uykuda görülenlerin hepsine rüya denir. Daha önce yedi çeşide ayrıldığını belirttiğimiz

  rüyalar bu rivayette ikiye irca edilmiş olmaktadır. Şu halde korku, üzüntü veren, hoşlanılmayan

  rüyalar bâtıldır ve şeytandan gelmektedir, bunlara toptan hulm denmektedir. Hulm, Kur’ân-ı

  Kerim’de edğâs diye zikri geçen karmakarışık, mânâsız rüyalardan başka bir şey değildir.

  Sadedinde olduğumuz hadis, görülen rüya karşısında mü’minin takınacağı edeb ve tavrı

  belirlemektedir: “Şeytânî, hoşlanmadığınız bir rüya gördüğünüz zaman sol tarafa tükürün, istiaze

  ederek şeytandan Allah’a sığının…” diyor. Yani euzubillahi mineşşeytânirracim denecek. Bir başka

  hadiste, böyle bir rüya görenin “sol tarafına üç sefer nefes etmesi şer ve ezasından Allah’a

  sığınması” tavsiye edilmiştir. Bu babta başka rivayetler de var. Bu çeşit rüyalar anlatılmamalıdır.

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sâlih rüya görüldüğü zaman ne yapılması gereğini de muhtelif

  rivayetlerde ta’lim buyurmaktadır:

  “Sizden biri sevdiği bir rüya görünce, (bilsin ki) bu Allah’tandır. Bunun için Allah’a hamdetsin, bunu

  başkasına anlatsın. Hoşuna gitmeyen bir rüya görünce de (bilsin ki) bu şeytandandır, hemen

  şerrinden Allah’a istiâzede bulunsun. Rüyayı kimseye de anlatmasın, zira kendisine zarar verecek

  değildir.”

  Buharî’den kaydettiğimiz bu rivayet, hoşumuza giden rüyaların başkasına anlatılmasını tavsiye

  etmekte ise de, başka rivayetlerde rüyayı anlatacağımız kimseler hakkında bâzı kayıtlar

  koymaktadır: Yani “Bilgili veya sevgili” olmalıdır, ? yani “Alim veya nasih (hayırhah)” olmalıdır.

  Vâdd (sizi seven), zire’y (isabetli, faydalı görüş sahibi) gibi başka vasıflar da zikredilmişse de hepsi

  aynı kapıya çıkar ve rüya anlatacağımız kimselerin akıllı, bilgili, hakkımızda hayır düşünen, bizi

  seven bir kimse olmasına dikkat etmemiz gereği anlaşılır.

  Ebu Bekr İbnu’l-Arabî der ki: “Âlim olmalıdır, zira o, rüyayı imkân nisbetinde hayra yoracaktır.

  Hayırhah (nâsih) olmalıdır, çünkü o, faydalı olana ve kendisine yardımı dokunacak hususlara irşâd

  ve teşvikte bulunacaktır. Bilgili (lebib), rüyayı anlayan demektir, böyle birisi, rüyayı görenin ihtiyaç

  duyduğu hususu bilip onu öğretecek veya sükut edecektir. Sevilen (habib) de, bir hayır görürse

  söyler, anlayamaz veya şüpheye düşerse sükût eder…”
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 4/515-516)

  21) Ateşte pişeni yiyince abdest alın. [481-6147-İbn Mace] Bkz. Kur’an-5/6 4/43

  Kur’an-5/6 Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve

  -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice

  yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan

  (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman

  temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size

  herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini

  tamamlamak ister ki şükredesiniz.

  Kur’an-4/43 Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız

  durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya

  yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide

  bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi

  ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

  CEVAP 21

  AYETLER İLE HADİSİN ALAKASI YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Ateşte Pişen Şeyler (İ Yemek) Ten Dolayı Abdest Almak Babı

  Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh) den rivayet edildiğine göre Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve

  Sellem) şöyle buyurdu, demiştir : Ateşte pişen şeyden dolayı abdest alınız.» Ebû Hüreyre

  (Radıyallâhü anh)’m bu hadîsi rivayet etmesi üzerine İbn-i Abbâs (Radıyallâhü anhümâ) : Ateşte

  kaynatılmış su (ile abdest aldığım) dan dolayı (yeniden) abdest mi alacağım? diyerek (Ebû

  Hüreyre’nin hadisini garibsedi). Bunun üzerine Ebû Hüreyre O’na:«Ey kardeşim oğlu! Resûlullah

  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’den bir hadîs işittiğin zaman sakın ona misaller getirme, dedi.”Âişe

  (Radıyallâhü anhâ)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle

  buyurdu, demiştir: «Ateşte pişen şeyi (yemek) ten dolayı abdest alınız.»
  (Sünen-i İbni Mâce Tercemesi Ve Şerhi,Kahraman Yayınları. 2/118-119)

  İzahı

  Bu bâbta geçen hadisler ateşte pişirilen şeyleri yiyen kişinin abdestinin bozulduğuna ve dolayısıyla

  abdest almasının gereğine delâlet eder. Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvûd, Nesâi ve Tahâvî de bu hükmü

  iktiza eden hadisleri rivayet etmişlerdir.Tirmizi aynı başlık altında açtığı bâbta Ebû Hüreyr e’ nin

  hadîsini rivayet ettikten sonra bu konu hakkında Ümmü Habîbe, Ümmü Seleme, Zeyd bin Sabit,

  Ebû Talha, Ebû Eyyûb ve Ebû Musa (Radıyallâhü an-hüm)’den hadîs rivayetlerinin bulunduğunu

  ifâde eder ve bu arada şöyle der:«Bâzı ilim ehli ateşte pişen bir şeyi yemenin abdesti bozduğunu

  ve dolayısıyla abdest almanın gereğine hükmetmişlerdir.Fakat sahâbîler, Tabiîler ve onlardan

  sonra gelen ilim ehlinin ekserisi bunun aksine hükmetmişlerdir.Ateşte pişen şeyi yemekten dolayı

  abdest almaya gerek olmadığına dâir sahih hadîs, abdestin gerekliliğine delâlet eden hadîsi

  neshetmiştir. Resûl-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ateşte pişen şeyi yemekten dolayı bir ara

  abdest almış ise de bilâhare bu durumu terkederek abdest almamıştır.
  Ebû Dâvûd da benzer başlık altında açtığı bâbta Ebû Hüreyre ve Ümmü Habibe’ nin hadîslerini

  rivayet etmiştir. Şerhi El Menhel yazarı da hadîsle ilgili olarak aşağıdaki malûmatı vermiştir:Ateşte

  pişen şeyi yemenin abdest almayı gerektirdiğine hükmedenler bu hadîsi delil göstermişlerdir. Ömer

  bin Abdülaziz, Hasan-ı Basri, Zührî, Ebû Kılâbe, Ebü Miclez ve Ebû Dâvûd böyle

  hükmedenlerdendir. Ateşte pişen bir şeyi yemenin abdest almayı gerektirmediğini söyleyen âlimler

  ise bu ve benzeri hadîslerin mensuh olduğunu söylemişlerdir. (Bu hadisleri nesheden hadîslerin

  bir kısmı bundan sonraki bâbta gelecektir.) Nevevî, Müslim’in şerhinde : Söz konusu ihtilâf ilk

  zamanlara aittir. Daha sonra, ateşte pişen şeyi yemekten dolayı abdest almanın gereksiz olduğu

  hususunda âlimler icma’ etmiştir,der.îbn-i Hacer de İbn-i Battal’ dan naklen: Resûlullah (Sallallahü

  Aleyhi ve Sellem) ateşte pişen şeyleri yemekten dolayı abdest almayı emretmişti. Çünkü ilk

  zamanlarda halk câhiliyet devrindeki duruma alışkın olup pek temizliğe riâyet etmiyorlardı. Bu

  nedenle ateşte pişen şeyden dolayı abdest almakla memur kılındılar.Temizlik müslümanlar

  arasında yerleşip yaygınlaşınca bu emir neshedildi, demiştir.
  İbn-i Teymiye: Ateşte pişen bir şeyi yedikten sonra abdest almamaya âit hadîsler abdest almanın

  vâcib olmadığına delâlet ediyor ise de müstahab olmadığına delâlet etmiyor, demekle abdest

  almaya âit hadislerin mendubluk için yorumlanmasına taraftar görülmüş ve abdest almamaya âit

  hadisleri de abdest almanın vâcib olmadığı hakkındadır, demek istemiştir.Hattâbi de bu yorumu

  benimsemiştir.Beyhakî de Osman Ed-Dâremi’den naklen: Abdest alıp almamak hususunda

  muhtelif hadisler bulunup bunların hangilerinin daha kuvvetli olduğu belirlenmeyince Resûl-i

  Ekrem’den sonra Hulafâ-i Râşidin’in uygulamasına bakılmış ve onların uygulaması abdest

  almamak yolunda olduğu için biz bu tarafı tercih ettik, demiştir.Nevevi de şerh-i Mühezzeb’de bu

  sözü seçmiştir.Tahâvi, Maâni’l-Âsâr şerhinde Hulafâ-i Râşidîn den ve diğerlerinden rivayet olunan

  ve abdest almaya gerek olmadığına delâlet eden çok sayıda eserler zikretmiştir.'(El-Menhel yazarı

  mezkûr eserlerin 7 tanesini râvîleriyle beraber nakletmekte ise de bunların tercemelerini buraya

  almaya lüzum duymadım.)
  Bu bâbda rivayet olunan hadîsler ya mensuhtur veyahut abdest almanın mendubluğuna

  yorumlanır. Abdest almanın vacip olmadığı hususundaki geniş izah bunu takib eden bâbta rivayet

  olunan hadislerin açıklaması bahsinde yapılacaktır.
  (Sünen-i İbni Mâce Tercemesi Ve Şerhi,Kahraman Yayınları. 2/120-121)

  Ateşte Pişen Şeyleri Yemekten Dolayı Abdest Almama Hakkındaki Ruhsat Babı

  488) İbn-i Abbâs (Radıyallâhu anhümâ)’den rivayet edildiğine göre şöyle söylemiştir:Resûlullah

  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), bir koyun küreği yedikten sonra ellerini yemek altındaki sofra beziyle

  sildi. Daha sonra namaza kalkarak namaz kıldı.”
  489) Câbir bin Abdillah (Radıyallâhu anhümâ)’den rivayet edildiğine göre şöyle söylemiştir :

  Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Ebû Bekir ve Ömer (Radıyallâhu anhümâ) ekmek ve et

  yediler de abdest almadılar.[319]
  490) Zührî (Radıyallâhu anh)’den rivayet edildiğine göre şöyle söylemiştir ;Ben El-Velîd veya

  Abdülmelik’in akşam yemeğinde hazır bulun­dum. Yemekten sonra namaz vakti olunca abdest

  almak İçin kalktım. Bunun üçerine Cafer bir Amr bin Ümeyye dedi ki:Ben babam üzerine şehâdet

  ederim ki kendisi Resûlullah (Sallal­lahü Aleyhi ve Sellem) ‘in ateşte pişen yemek yedikten sonra

  abdest almadan namaza durduğuna şâhidlik etmiştir. (Zührî dedi ki) Ali bin Abdillah bin Abbas

  (Radıyallâhu anhümâ) da Ben de bunun misliyle babam üzerinde şehâdet ederim, dedi.’
  491) Ümmü Seleme (Radıyallâhu anhâ)’den: Şöyle söylemiştir: Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve

  Sellem)’e bir koyun küreği getirildi. O, bundan yedi ve suya el değdirmeden namaz kıldı.”
  492) Süveyd bin Nûman El-Ensârî (Radıyallâhu anh)’den rivayet edildiğine göre :(İçlerinde

  kendisinin de bulunduğu) Ashâb’dan bir cemaat Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in

  beraberinde Hayber’e doğru yola çıktılar. Sahbâ’ya vardıkları zaman Resûlullah (Sallallahü Aleyhi

  ve Sellem) ikindi namazını kıldı. Sonra azıkları İstedi, kavud’ dan başka bir şey getirilmedi, bunun

  üzerine (onu) yediler ve içtiler, daha sonra Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) su istedi, ağzını

  çalkaladıktan sonra kalkıp bize akşam namazını kıldırdı. Zevâid’de : Bunun isnadındaki rical

  sikalardır, denmiştir.
  493) Ebû Hüreyre (Radıyallâhü anh)’den: Şöyle söylemiştir:Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)

  bir koyunun küreğini yedi, sonra ağzını çalkaladı, ellerini yıkadı ve namaz kıldı.”
  (Sünen-i İbni Mâce Tercemesi Ve Şerhi,Kahraman Yayınları. 2/121-124)

  Bu Bâbdaki Hadislerin İzahı

  488 nolu îbn-i Abbâs (Radıyallâhu anh) ‘ın hadisini Buhâri, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd,

  Tahâvî ve Beyhakî rivayet etmişlerdir.Bu hadîste geçen «Mish» kelimesi kıldan mamul beze

  denir. Bu hadiste belirtildiği gibi Resûl-i Ekrem’in et yemesine rağmen yemekten sonra ellerini

  yıkamaması hususu yemekten sonra el yıkamanın vâcib olmadığını beyan etmek içindir.Bilindiği

  gibi yemekten önce ve sonra el yıkamak emredilmiş olan bir sünnet-i seniyye mahiyetindedir.Hadîs

  yemekten sonra abdest almadan, el yıkamadan ve ağzı çalkalamadan namaz’a durmanın

  câizliğine, yemekten sonra el yıkamanın vâcib olmadığına ve temiz bîr bezle elleri silmenin

  cevazına delâlet eder.
  489 nolu Câbir bin Abdillah’ın hadîsini kısa ve uzun metinler halinde Ebû Dâvûd, Tirmizî,

  Mâlik ve Tahâvî de rivayet etmişlerdir. Bu hadîste ateşte pişen eti yemekten dolayı abdest

  almanın vacip olmadığını bildirmektedir.
  490 nolu Zührî’ nin hadisini Buhâri ve Müslim de rivayet etmişlerdir. Bu da aynı hükmü te’yid

  eder.
  491nolu Ümmü Seleme’ nin hadîsini Ahmedde aynı mânâyı ifâde eden başka bir lafızla tahriç

  etmiştir.
  492 nolu Süveyd bin Nûman’ın hadîsini Buhâri mânâya etki yapmayan az bir lafız farkıyla rivayet

  etmiştir. Bu hadîste geçen «Sevik» kelimesini «Kavud» diye terceme ettik. Kavud kavurulup un

  haline getirilmiş olan buğday ve arpa olduğu için ateş değmiş yiyeceklerdendir. Resûl-i Ekrem’in

  bunu yedikten sonra abdest almadan akşam namazını kıldırmasından, ateşte pişen bir şeyi

  yemekten dolayı abdestin bozulmadığı anlaşılır. Resûl-i Ekrem’in kavud yedikten sonra namaza

  durmadan önce ağızını çalkalaması ise diş aralarında kalan yemek kırıntılarının giderilmesi içindir.
  493 nolu Ebû Hüreyre’nin hadisini ise Bezzar başka bir lafızla ve aynı hükmü ifâde eden şekilde

  rivayet etmiştir.Buhâri, Müslim ve Tirmizi’de konu hakkında başka hadisler de mevcuttur.Ebû

  Dâvûd, Nesâî, İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibbân ve Beyhaki’nin Câbir (Radıyallahu anh) ‘den rivayet

  ettikleri bir hadîsin meali şöyledir:«Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ateşte pişen bir şeyi

  yedikten sonra abdest alıp almaması hususundaki son durumu abdest almayı terketmesi

  olmuştur.»EI-Menhel yazarı ateşte pişen bir şeyi yemekten dolayı abdest alma hükmünün bu

  hadisle neshedildiği Cumhur tarafından ifâde edilmiştir, der.Mezkûr yazar konu hakkında aşağıdaki

  malûmatı şöyle vermektedir :Hulefâ-i Râşidîn, Ashâb-ı Kiram ve onlardan sonra gelen imamlar

  ateşte pişen bir şeyi yemekten dolayı abdest alma hükmünün bu bâbta rivayet olunan hadîslerle

  neshedilmiş olduğu hususunda icmâ etmişlerdir.
  Mâliki Mezhebi Fukahasından El-Bâci: Zamanımızdaki bütün fıkıh âlimleri ateşte pişen bir şeyi

  yemekten dolayı abdest almaya gerek olmadığına hükmetmişlerdir. Sahâbîler ve Tabiîn devrinde

  abdest almanın gerekliliğini söyleyenler olmuş ve bu konuda rivayet olunan hadîsleri delil

  göstermişler ise de âlimlerin icmâı ile bu görüş terkedilmiştir. Abdestin gereğine zahiren delâlet

  eden hadîsleri âlim arkadaşlarımız muhtelif şekillerde yorumlamışlardır. Bunların bir kısmı bu

  hadîslerde geçen abdestten maksad müstahab olmak üzere ağzı çalkalamaktır. demişlerdir.

  Bâzıları da ilk zamanlar abdest almak vacip idi. Sonradan Câbir bin Abdillah’ ın hadisiyle bu hüküm

  neshedilmiş demişlerdir, der.»Selef ve halefin Cumhuruna göre ateşte pişen her hangi bir yemeği

  yemekle abdest bozulmaz.Hulefâ-i Râşidîn, Abdullah bin Mes’ûd, îbn-i Abbâs, Abdullah bin Ömer,

  Ebû Derdâ, Câbir bin Semüre, Ubey bin Kâ’b, Âmir’ bin Rabîa ve Ebû Ümâme (Radıyallâhu anhum)

  hazretleri olsun Cumhur-u Tabiîn olsun hepsinin görüşü budur. Ebû Hanîfe, Mâlik, Şafii ve Ahmed

  bin Hanbel gibi mezheb imamlarının kavli de budur.
  (Sünen-i İbni Mâce Tercemesi Ve Şerhi,Kahraman Yayınları. 2/124-125)

  22) İçinizin irinle dolması şiirle dolmasından iyidir. [Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi- İbn

  Mace-Darimi] Bkz.Kur’an-26/224-227

  Kur’an-26/224-227 Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar, her vadide

  şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen,

  Allah’ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete

  uğrayacaklarını göreceklerdir.

  AYETLER HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 22

  Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  “Sizden birinin içine onu bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır.”(Buhârî, Edeb: 92;

  Müslim, Şiir: 7, (2257); Ebû Dâvud, Edeb: 95, (5009); Tirmizî, Edeb: 71, (2855))
  El-Hudrî’den Müslim’in kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Resûlullah (aleyhissalâtu

  vesselâm) yürümekte iken karşısına şiir inşad eden bir şâir çıktı. Efendimiz: “Şeytanı tutun” veya

  “Şeytanı yakalayın” diye emretti.(İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:

  8/183.)

  AÇIKLAMA:

  1- Bu hadis şiir ezberlemeyi zemmetmektedir. Bunu karına irin dolmasıyla kıyaslamak suretiyle

  ifade etmektedir. Müslim’in bir rivayetinde bu hadisin vürud sebebi de zikredilir: “Resûlullah’la

  birlikte Arc karyesinde yürürken şiir inşad eden bir şâir karşımıza çıkmıştı. Aleyhissalâtu vesselâm:

  “Şu şeytanı yakalayın veya şu şeytanı tutun kişinin karnına irin dolması kendisi için, şiir

  dolmasından hayırlıdır” buyurdu.” Burada şiire zemm mutlaktır. Yani az olmuş çok olmuş,

  muhtevaca hayır olmuş, şer olmuş ayırım yapılmamış, hepsi toptan zemmedilmiştir. Şiir karşısında

  böyle bir tavır, başka rivayetlere aykırıdır. Ulema bu hususta ihtilaf eder. Cumhur, iyi ve kötü şiiri

  ayırır, zemmi “şiirin kişiye galebe çalmış olmasıyla veya şiirin mezmum (kötü) olmasıyla veya o

  kimsenin kâfir olmasıyla” îzah eder. Sadedinde olduğumuz bu şiir de te’vil edilmiş, zemmin mutlak

  değil, mukayyed olduğuna dikkat çekilmiştir. Yani, “Kişinin, içini tamamiyle şiirle doldurup birbaşka

  şeye yer vermemesi halinde zemm vâki olmaktadır” denmiştir. Bu anlayışta olanlar için, Buhârî’nin

  bu hadisi kaydettiği bâb’ın başlığı, hadisteki “kayd”ı anlamamıza yardım eder: “İnsan üzerine şiirin

  galebe çalarak zikrullah ve ilme mâni olduğu zaman mekruh olması bâbı.” Öyleyse şiir karşısında

  ifade edilen kerâhet bu hususta düşülecek aşırılıkla ilgilidir. Öyleyse bir kalbe zikrullah ve ilim

  galebe çalarsa, mezmum olmayan şiirin de varlığı, kalbin şiirle dolmasını ifade etmez. İbnu Ebî

  Cemre, “karnın dolması” mefhumuyla, sadece kalbi vacib ve müstehap olan vazifeleri unutturacak

  kadar kendisiyle meşgul eden mezmum şiirlerin kastedildiğini anlamaz; sözgelimi seci’li söz, sihir

  vs. gibi kalbin katılaşıp Allah’tan uzaklaşmasına, itikadında bir kısım şekk ve vesveselerini

  doğmasına, insanların birbirlerine karşı soğuma, küsüşme, kin ve buğzlarına sebep olan herçeşit

  bilgi ve kültürü de ilave eder. Hadisin mefhumuna İbnu Ebî Cemre’nin kazandırdığı bu vüs’at

  zamanımız insanının her çeşit dînî havadan koparılıp maneviyattan uzaklaştırılması için görünmez

  güç komitelerce şuurlu ve sistemli şekilde yürütülen bazan san’at, bazan spor, bazan folklör,

  bazan politika, bazan dedikodu, kehanet, yıldız falı, fütirizm, magazin, bilmece bulmaca vs. vs.

  meşguliyetlerini hatıra getirmektedir. Zîra bu meşguliyetler, cüz’i sayıda ferdler için bir mâna ifade

  etse de kâhir ekseriyet için abesle iştigalden, Allah’la arasına kurulmuş “şeytan tuzağı”ndan öte bir

  mâna taşımaz. İbnu Ebî Cemre gibi: “Kalbin irinle doldurulması bunlarla doldurulmasından

  hayırlıdır” demek hadisin ruhuna muvafık düşer.

  2- Bu hadiste, şiiri zemmederken Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şiddetli ve mübalağalı bir

  üsluba başvurduğu dikkat çekici bir husustur. “Mübalağalı” diyoruz, çünkü müteakip rivayetlerde

  görüleceği üzere, Efendimiz’in şiir karşısındaki tavrı her seferinde buradaki gibi sert değildir,

  bilakis şiire yer vermiştir. İbnu Hacer bu sertliği Hz. Peygamber’in muhataplarında görülen aşırı şiir

  düşkünlüğüyle îzah eder ve: “Çünkü hitabettiği kimseler, şiire son derece kıymet veren, fazlaca

  teveccüh edip onunla çokça meşgul olan kimselerdi. Bu yüzden, Kur’an’a ve zikrullah’a ve ibadete

  yönelmeleri için onları şiirden zecretti…” der. Bunlara, emredilen kadar yer verdikten sonra başka

  şeyle (mezmum cinsinden olmamak şartıyla) meşgul olmanın zarar vermeyeceğini ilave eder.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/183-185)

  23) Yönetici, Kureyş ‘ten olmalıdır. [4544-Tirmizî] [Buhari-Müslim-Tirmizi] Bkz.Kur’an -4/58

  Kur’an -4/58 Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz

  zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor!

  Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

  CEVAP 23

  İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bu

  iş (emîrlik) insanlardan iki kişi bâki kaldıkça Kureyş’te olmaya devam edecektir.” [Buhârî, Menâkıb

  2, Ahkâm 2, Enbiya 1; Müslim, İmâret 4, (1820).]

  AÇIKLAMA:

  Bu hadisteki “iş”ten de murad emîrlik ve hilafettir. Kıyamete kadar buna Kureyş sâhip olacak

  demektir. Hadis ıtlakı üzere alındığı takdirde, üstünlükte takvayı esas alan (Hucurat 13) İslâm’da

  Kureyş’e mutlak bir imtiyaz tanınması gibi bir durum ortaya çıkar. Aslında, bu işkâli bertaraf eden

  kayıtlar başka rivâyetlerde gelmiştir:”Bilesiniz üç şeyi yerine getirdikçe umerâ Kureyş’tendir:

  Merhametli olmaları istendiği zaman merhametli oldukça, hükmettikleri zaman âdil ve hakka

  riâyetkâr oldukça.” “Hükmedince adaletten ayrılmadıkça imamlar Kureyş’ten olacaktır.”Hz. Ebû

  Bekir (radıyallâhu anh)’in de şu sözü rivâyet edilmiştir:
  “Kureyş Allah’a itaat edip, emri üzere doğru yolda oldukça, bu iş onlar üzerindedir.”Bu hususu

  tahlil eden İbnu Hacer der ki: “İşâret ettiğim hususta vârid olan hadisler üç kısımdır:
  1- Bir kısım hadisler, Kureyşliler’in, gösterilen vasıfları muhâfaza etmedikleri takdirde, “Allah’ın

  lânetine uğrayacaklarını haber verir. Meselâ “Bilesiniz üç şeyi yerine getirdikçe ümerâ

  Kureyş’tendir…” hadisi bunlardandır. Bu rivâyette şu cümle de yer alır: “Kim bu söylenenleri

  yapmazsa Allah’ın lâneti üzerine olsun.” Bu hadiste, “iş”in (emîrlik) onlardan çıkmasını gerektiren

  bir şey yok.
  2- Onlara, aşırı şekilde eziyet edeceklerin musallat edilmekle tehdid edilmeleri Ahmed İbnu Hanbel

  ve Ebû Ya’la’da gelen şu hadiste olduğu gibi:”Ey Kureyşliler! Sizler bir kısım bid’atlere düşmedikçe

  bu “iş”in sahiplerisiniz. Şâyet bid’atlere düşerek (dinin getirdiklerini) değiştirecek olursanız Allah

  size öylelerini musallat eder ki, onlar ağacın dalını soydukları gibi sizleri soyarlar (derilerinizi

  yüzerler)…” Kezâ bu rivâyetlerde de her ne kadar bir iş’ar (bir ihsas, bir imâ) varsa da “iş”in

  Kureyşliler’in elinden çıkacağına sarih bir ifade yoktur.
  3- Aleyhlerine kıyâma, onlarla savaşmaya izin veren ve “iş”in onların elinden çıkacağını ihbâr eden

  rivâyetler… Tayâlisî ve Taberânî’de gelen Sevbân hadisi gibi:”Kureyş sizin için istikametli oldukça

  siz de onlar için istikametli olun. Onlar istikamette olmazlarsa kılınçlarınızı omuzlarınıza koyup

  çoğunu helâk edin. Bunu yapmazsanız (çok çalışıp az kazanan) bedbaht çiftçiler olun.” İbnu Hacer

  bunu takviye sadedinde şu rivâyeti de kaydeder:”Bu “iş” Himyerîler’in elinde idi. Allah onlardan alıp

  Kureyş’e verdi. Tekrar onlara dönecektir.” Bu hadisler ifade eder ki Kureyşliler dini ikame

  etmezlerse “iş” onlardan çıkacaktır.”İbnu Hacer şöyle devam eder:”Geri kalan hadislerden

  çıkarılan netice şudur: “İş”in onlardan çıkması, önce, onların lânetle tehdid edildikleri menfur

  hallere düşmeleriyle vaki olur. Bu zâten rüsvaylığa ve tedbirlerinin bozulmasına sebeptir. Bu

  durum Abbasî Devleti’nin başlarında vâki olmuştur.Arkadan, Kureyşliler’e eziyet verecek

  kimselerin musallat edilme tehdidi var. Bu durum da Abbasîlerde görülmüştür. Mevâlîler onlara

  galebe çalınca, ellerinde, üzerlerine hacr konmuş çocuklara döndüler. Çocuk gibi bazı basit

  şeylerle oyalandılar, işleri başkaları yürüttü.Sonra durum daha da kötüleşti. Deylemliler galebe

  çaldı. Her hususta onları sıkıştırdılar. Öyle ki, halifenin yetkisinde sadece hutbe okumak kaldı.

  Mütegallibe (zorbalar) her beldede memleketi aralarında paylaştılar. Böylece ard arda değişik

  tâifeler bunlara musallat oldu. Sonunda her yerde “iş” ellerinden çıktı. Bazı yerlerde halifenin kuru

  bir adı kaldı.” Hilafetin Kureyş’le olan ilgisini tesbit eden hadisleri böylesi bir izaha kavuşturan İbnu

  Hacer, daha sonra, İslâmî grupların bu husustaki görüşlerine yer verir:”…Cumhur-u ulemâ bu

  hususta Sahâbe’den vârid olan ittifak üzere imam için Kureyşli olmanın şart olduğuna

  hükmetmiştir.Bazı tâifeler bunu Kureyş’ten belli bir grupla kayıdladılar. Bir tâife: “Hz. Ali evladları

  dışında kalanlardan imam câiz değildir” dedi. Şia bu görüştedir.Sonra, Hz. Ali’nin zürriyetinden

  kimlere câiz olduğu hususunda çok şiddetli ihtilâflar meydana geldi. Bir tâife: “Abbâs’ın

  çocuklarına has” dedi. Ebû Müslim Horasânî ve etbâı bu görüşteydi.İbnu Hazm’ın nakline göre bir

  taife: “Câfer İbnu Ebî Tâlib’in oğulları dışındakilere câiz olmaz” demiştir.Diğer bir tâife:

  “Abdulmuttalib’in evladlarından olmalıdır” demiştir.Bazılarının: “Benî Ümeyye dışındakilerden câiz

  değildir” dediği, diğer bazılarının: “Hz. Ömer (radıyallâhu anh)’in evlatları dışındakilerden câiz

  değildir” dediği rivâyet edilmiştir.İbnu Hazm bu nakilleri yaptıktan sonra: “Bu gruplardan hiçbirinin

  lehine bir delil mevcut değildir” der.Hâricîler ve Mu’tezile’den bir tâife: “İmamın Kureyş dışında

  olması câizdir. İmamete, Kitap ve Sünnet’i ikâme eden herkes lâyıktır, Arap olmuş, acem olmuş

  farketmez” demiştir. Hattâ Dırâr İbnu Amr mübâlağaya kaçarak: “Kureyş dışında birinin başa

  geçirilmesi evlâdır, zîra, öyle birisi, aşîret (ve taraftarları) cihetinden az (ve dolayısıyla zayıf) olur,

  haddi aşıp azdığı takdirde azli kolay olur” der.Ebû Bekr İbnu’t-Tîb: “İmamlar Kureyş’tendir”

  hadisinin sübût bulmasından (sahih olmasından) sonra Müslümanlar bu söze itibar etmezler.

  Nitekim Müslümanlar asırlardır bununla amel etmiştir. Öyle ki, ihtilâf çıkmazdan önce, bu hadise

  itibar edilmesi hususunda icma vâki olmuştur” der….Kadı İyaz der ki: “İmam’ın Kureyş’ten olmasını

  şart koşmak, bütün âlimlerin görüşüdür. Hatta bunu, icma edilen meselelerden addetmişlerdir.

  Selefe mensub hiç kimseden bunun hilâfına görüş nakledilmemiştir. Seleften sonra gelenler de

  her tarafta bu hususta ittifak etmiş, muhâlif görüş beyan eden olmamıştır. Öyle ise, Hâricîlerin ve

  Mu’tezile’den onlara uyanların görüşlerine Müslümanlara muhâlefetleri sebebiyle itibar edilmez.”

  İbnu Hacer, burada ihtirâzî bir kayıd koyar: “Bu hususta icma olduğunu söyleyen kimse, Hz.

  Ömer’den rivâyet edilen şu görüşü te’vil etmek zorundadır. Ahmed İbnu Hanbel sahih bir senedle

  şunu kaydeder: “Eğer ecelim geldiği zaman Ebû Ubeyde hayatta olsa onu halife seçerdim… Ebû

  Ubeyde’nin vefatından sonra ecelim gelecek olsa Muâz İbnu Cebel’i halife seçerdim.” Burada adı

  geçen Muâz İbnu Cebel, Ensârî’dir. Kureyş’le hiçbir neseb bağı yok. İmamın Kureyş’ten olma şartı

  hususundaki icmâ muhtemelen Hz. Ömer’in vefatından sonra tahakkuk etmiştir. Ya da Hz. Ömer

  (radıyallâhu anh)’in bu husustaki ictihâdı değişmiştir.Hilafeti Kureyş’e mahsus görmeyip, kendisine

  delil olarak Abdullah İbnu Ravâha ve Zeyd İbnu Hârise ve Üsâme İbnu Zeyd vs.’nin harplerde

  askerî birliklere komutan tâyin edilmelerini gösterenlere şu söylenebilir: “Bu tâyin,

  el-imametu’l-uzma (en büyük imamlık, yani devlet reisliği) tâyini değildir. Bu örneklerden şu hüküm

  çıkarılır: “Halife hayatında Kureyşli olmayanları kendisine nâib seçme yetkisine sahiptir.”

  NETİCE:

  İmamların Kureyş’ten olması meselesi Ehl-i Sünnet ulemâsı arasında bâzı kayıtlarla kabul edilen,

  icmaya yakın bir ekseriyetle mütekaddim ve müteahhir herkesce benimsenen bir husustur. Bu

  mevzuda hadis kitaplarında pek çok rivâyet yer almış olmaktan başka fakihler, şârihler, tarihçiler….

  de meseleye eğilip kitaplarında yer vermişlerdir. Hadisin, sâdece mutlak vechini sathî bir nazarla

  değerlendirerek keşfettiğini zannettiği teâruzun giderilmesini hadisi reddetmede arayan kimse

  ciddi bir hataya düşer. Böyle bir davranış, ulum-i İslâmiye’nin en ziyâde işlenmiş ve geliştirilmiş

  olan ve bir rivâyeti kabul veya redde tamâmen objektif mi’yarlara dayanan binlerce hadis

  ulemasının metoduna ters düşmekten başka, Ashab’tan günümüze, meseleye eğilmiş ve icmaya

  yakın bir ittifakla sıhhatini ve Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a nisbetini benimsemiş bütün

  eslaf-ı izâmı tekzib, onların techilini, tadlilini tazammun eden bir bilgiçlik iddiası olur, el-iyâzu billah.

  İslâm ulemâsının tamamen objektif metodlarla değerlendirip sıhhatine hükmettiği bir rivâyet, ilim

  semasında parlayan bir yıldız gibidir. Hiç kimse, onu dar aklına sığmadığı veya subjektif ölçülerine

  uymadığı için yerinden söküp atamaz, çünkü eli yetişmez. Onun bütün mülâhaza ve gayretleri,

  elindeki sapanından attığı taşlarla gökteki yıldızları düşürmeye kalkan çocuğun mantığından dışarı

  çıkmayacağı gibi, başarısı da onunkinden öteye geçemez.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/407-410)

  24) İki yöneticiye birden onay verildi mi, birini öldürün. [1710-Müslim] [1711-Müslim]

  Bkz.Kur’an-5/32

  Kur’an-5/32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı

  veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

  öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.

  Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu

  bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.

  AYET HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 24

  Ebû Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “İki

  halifeye birden biat edildi mi, onlardan ikincisini öldürüverin.” [Müslim, İmâret 61, (1852)]

  Arface İbnu Şureyh (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  “Siz bir kişinin etrafında birlik halinde iken, bir başkası gelip, kuvvetinizi kırmak veya cemaatinizi

  bölmek isterse, onu öldürün.” [Müslim, İmaret 60, (1852).]

  AÇIKLAMA:

  1- İslâm , vahdaniyet dinidir. Bu, sadece Allah, Peygamber ve şeriatın birliğini ifade etmez. Devletin

  ve itaat edilecek halifenin de bir olmasını gerektir. İslâm ümmeti tek bir cemaattir, devletinin de bir

  olması gerekir. Bunu te’yîd eden hadisler çoktur. Meselâ bir başka hadisde: “Kim bir imama biat

  ederek antlaşma musâfahasını yaparsa, gücü yettiğince ona itaat etsin. Bir ikincisi çıkıp da

  evvelkisi ile nizâya kalkışacak olursa onun boynunu vurun” buyurulmuştur. Keza bir başka hadis:

  “Birinci biatınızda sâdık kalın, gereğini îfa edin… Birincilere olan borcunuzu ödeyin. Kim olursa

  olsun ikinciyi öldürün” diye emreder.
  2- İslâm âlimleri, bu mevzu üzerinde gelen nassların sarahatini nazar-ı dikkate alarak, aynı asırda

  imamın birden fazla olamayacağı husûsunda icma ederler. İslâm beldesinin dar veya geniş olması

  bu hükme te’sir etmez. Cüveynî, el-İrşâd adlı eserinde, İslâm beldeleri bir imamın hâkimiyet

  kuramayacağı kadar geniş olursa, iki ayrı imamın meşruiyeti husûsunda içtihad yapılabileceğini

  söylemiş, sonraki âlimler onun bu görüşünü, ona nisbet ederek tekrarlamışlardır.
  3- Şâyet, aynı asırda, iki ayrı imama biat edilecek olsa, bunların hangisi efdal olduğuna

  bakılmaksızın birincisi meşru addedilecek, ikincisi âsî ve bâğî ilan edilip, iddiasından vazgeçinceye

  kadar kendisiyle harb edilecektir.Âlimler: “Böyle bir durumda, savaşı kazandığı taktirde ikinciye

  biat etmek gerekir” demişlerdir.
  4- Ehl-i kıble addedilen sapık fırkalardan sâdece Kerrâmiyye, Sahâbe’nin ve ümmetin icmâlarına

  muhalif olarak iki ve daha fazla kimsenin imametinin caiz olabileceğini söylemiştir.İmamın bir

  olmasındaki bu ısrar “fitneye düşüp, nizamın bozulması” korkusundan ileri gelmektedir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/415-416)

  25) Toplum içinde casusvari gizli bir şey söyleyeni öldürün. [1118-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-İbnu

  Mâce] Bkz. Kur’an-5/32

  Kur’an-5/32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı

  veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

  öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.

  Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu

  bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.

  CEVAP 25

  AYET HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR AYRICA BAHSEDİLEN HADİS KİTAPLARINDA

  (1118-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-İbnu Mâce) “Toplum içinde casusvari gizli bir şey söyleyeni

  öldürün” DİYE BİR HADİS YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Seleme İbnu’l-Ekva (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir seferde idi,

  müşriklerden bir casus gelip, ashâbının yanında bir müddet oturup konuştu. Sonra sıvışıp gitti.

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “(O bir casustur, arayıp bulun ve öldürün!” diye emretti. Ben

  (erken) bulup öldürdüm. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) selebini bana bağışladı.” [Buhârî,

  Cihâd 173; Müslim, Cihâd 45, (1754); Ebu Dâvud, Cihâd 110, (2653); İbnu Mâce, Cihâd 29, (2836).]

  AÇIKLAMA:

  1- Buhârî, bu hadisi, “Harbî, daru’l-İslâm’a emân (vize) almadan girerse” başlığını taşıyan bir babta

  kaydeder. Böyle birisi yakalanınca nasıl bir muamele yapılmalıdır? Öldürülmesi caiz midir, değil mi?

  bu ihtilâflı bir mevzudur. İmam Mâlik: “İmam muhayyerdir, böyle birisi, ehl-i harbin tâbi olduğu

  hükme tâbidir.” Evzâî ve Şâfiî hazretleri: “Elçi olduğunu iddia ederse, kabul edilir” der.İmam Âzam

  ve Ahmed İbnu Hanbel: “İddiası kabul edilmez, Müslümanların fey’i sayılır” derler.
  2- Bu hadise, başka rivayetlerde daha teferruatlı olarak nakledilmiştir. Nesâî’nin rivayetinde

  öldürülüş sebebi belirtilir: “Adam Müslümanların gizli taraflarını (avretu’lmüslimin) öğrendi ve

  arkadaşlarına bir an önce haber vermek için hemen oradan ayrılmaya gayret etti. Öldürülmesinde

  Müslümanların menfaati vardı.”Bu hadisten, harbî olan casus kafirin öldürülmesi gerektiği hükmü

  çıkarılmıştır. Bu hususta ittifak vardır.Muâhed (eman verilmiş) ve zımmî hakında Mâlik ve Evzâî:

  “Bu davranışı sebebiyle emân akdi iptal edilir” derler; Şâfiî fukahâ, farklı bir görüşle: “İhânetin

  emânı kaldıracağı akde yazılmış ise, bilittifak akid bozulur, değilse bozulmaz” demiştir.
  3- Hadiste, selebin tamamının katile ait olduğunu söyleyenlere delil mevcuttur. Ancak “seleb”e,

  imamın sözüyle sâhip olunur diyenler: “Hadiste, iki durumdan birine delâlet eden sarih bir husus

  yok, aksine iki durum da muhtemeldir” derler. Ancak hadisin İsmâilî’de gelen bir vechi sarihtir:

  “Kişi kalkıp gidince Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onun müşriklere ait bir casus olduğunu

  haber verdi ve : “Onu kim öldürürse selebi ona aittir” dedi. Râvi: “Ben hemen kalkıp adama

  yetiştim ve öldürdüm. Selebini Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana verdi” denir. İşte bu

  rivayet ikinci ihtimâli te’yid eder, yani selebe, imamın sözüne binâen hak kazanılır.
  4- Câsus, kafir değil de Müslüman ise Cumhur’a göre öldürülmez, ta’zir cezası verilir. Ebu Hanife,

  Şâfiî, Evzâî ve Mâlikîler hep bu görüştedir. Yalnız ta’zirin cins ve miktarını tayin işi devlet reisinin

  (veya nâibinin = mahkeme) takdirine kalmıştır. Kadı İyaz: “Mâlikîlerin büyükleri böyle birisinin

  öldürüleceğini söylemişlerdir” der
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:5/209-210)

  Hârise İbnu Mudarrıb anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), Furat İbnu Hayyan’ın

  öldürülmesini emretti. Bu adam Ebu Süfyân’ın casusu ve aynı zamanda Ensar’dan bir zatın halifi

  (müttefiki) idi. Derken o, Ensar’dan müteşekkil bir halkaya uğradı ve: “Ben Müslümanım!” dedi.

  Bunun üzerine:”Ey Allah’ın Resûlü! Furat İbnu Hayyan “Ben Müslümanım” diyor!” denildi.

  Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) da:”Sizden bir kısım erkekler var. Kendilerini (dilleriyle itiraf

  ettikleri) imanlarına havale ediyor (söylediklerini tasdik ediyor)uz. İşte onlardan biri de Furat İbnu

  Hayyan’dır” buyurdular.” [Ebu Davud, Cihad 109, (2652).

  AÇIKLAMA:

  1- Furat İbnu Hayyan (radıyallahu anh) Ashab’tandır. Ebu Süfyan’ın casusu olduğu halde imanı

  ikrar ettiği için Resulullah öldürtmemiştir.
  2- Hadisin Ahmed İbnu Hanbel’de gelen veçhi Furat’ın zımmî olduğunu da tasrih eder.
  3- Hadisten hareketle alimler, “Zımmî casusun öldürülmesinin” cevazına hükmederler.
  İbnu Hacer: “Harbî olan kâfirin öldürülmesinin cevazında ittifak vardır, muâhid ve zımmî casusun

  öldürülmesi hususunda ihtilaf vardır” der ve açıklar:Malik ve Evzâî: “Casusluğu sebebiyle akdini

  bozmuş olur” der ve öldürülmesinin cevazına hükmeder.
  Şafiiler nezdinde ihtilaf edilmişse de: “Eğer casusluk yapmayacağı ahit yapılırken şart koşulmuşsa,

  casusluk yapmakla ahdini bilittifak bozar” denmiştir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/139)

  26) Çoktanrıcıların yaşlılarını öldürün. [1048-Ebu Dâvud-Tirmizî] Bkz. Kur’an-2/256 10/99

  Kur’an-2/256 Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim

  tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah,

  hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

  Kur’an-10/99 Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman

  ederlerdi. Böyle iken sen mi mü’min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?

  CEVAP 26

  Semure İbnu Cündeb (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular

  ki:”Müşriklerin yaşlılarını öldürün, fakat tıfıllarına (şerh) yani henüz tüyü çıkmayanlara

  dokunmayın.” [Ebu Dâvud, Cihâd 121, (2670); Tirmizî, Siyer 28, (1583)

  AÇIKLAMA:

  Hadisin aslında geçen şeyh yaşlı demektir. Bu kelimenin muhtelif kullanışları var. Pir-i fâni

  mânasına da gelir. Ancak şârihler, bu hadiste eli kılınç tutan yaşlı erkek mânasında kullanıldığını

  belirtirler.Şerh kelimesi de genç mânasına da kullanılır ise de burada henüz tüyü bitmeyen yani

  büluğa ermeyen çocuk demektir. Dilimizde biraz âmiyâne de olsa “tıfıl” kelimesini bu mânada

  kullanırız. Tüyün çıkması, büluğa ermenin maddî alâmeti kabul edilmiştir. Bazı ihtilâflı durumlarda

  bu, mi’yar olarak alınmıştır. Benû Kureyza Yahudileri, ihânetleri sonucu olarak, hakemleri Sa’d

  İbnu Muaz tarafından çocukların dışında kalanların öldürülmesine hükmedilince, çocukların tesbiti

  şüpheli durumlarda tüy kontrolüyle yapılmıştır.Başka hadislerde, savaşta savaşamayacak

  durumda olan yaşlıların ve kadınların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmıştır.Bu yasakla

  yukarıdaki hadis arasında bir tezad mevzubahis değildir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:5/95-96)

  Açıklama 2

  Henüz bulûğa ermeyen çocuklardır.Kendişinde yaşlılık alâmetleri beliren, yahut 50-51 yaşlarına

  varan kimsedir. Burada kastedilen, gücü kuvveti yerinde olup harbe yarayacak adamlardır. Yahut

  mutlak surette bulûğa erenler kasdedilmiştir. Yoksa elden ayaktan düşmüş ihtiyarlar

  kasdedilmemiştir. Şu halde “Buluğa ermeyen çocuklarla işe yaramayan ihtiyarlar öldürülmeyecek,”

  demek olur ve hadis, çocukların öldürülmesini yasaklayan hadise muvafık düşer.Şerh sözünden,

  bıyıkları yeni terlemiş delikanlılar da kastedilmiş olabilir. Böyleleri müslüman olurlar ümidi ile

  öldürülmeyebilir. Nitekim İmam Ahmed b. Hanbel: “Yaşlılar hemen müslüman olmazlar; gençler

  İslâmiyeti kabule daha yakındırlar” demiştir. Binâenaleyh bu hadis vergi karşılığında kâfir olarak

  bırakılanlarla tahsîs edilmiş olur
  (Davudoğlu Ahmed, Selamet Yollan, IV, 111.Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi:

  10/222)

  27) Hırsızlıkta ısrar edenleri öldürün. [1631-Ebû Dâvud-Nesâî] Bkz.Kur’an-5/38

  Kur’an-5/38 Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile

  hırsız kadının ellerini kesin. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  BAHSEDİLEN HADİS KİTAPLARINDA (1631-Ebû Dâvud-Nesâî) “Hırsızlıkta ısrar edenleri öldürün”

  DİYE BİR HADİS YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 27

  Cabir b. Abdullah (r.a) şöyle dedi: Rasûhıllah (s.a)’e bir hırsız getirildi. Efendimiz:
  “Onu öldürün” buyurdu. Sahabîler:
  Ya Rasulullah, o sadece hırsızlık yaptı, dediler. Rasulullah:
  “Onun (elini) kesiniz” buyurdu ve kesildi.
  Sonra adam ikinci kez getirildi, Rasulullah (s.a) yine:
  “Onu öldürünüz” buyurdu.
  Oradakiler:
  Ya Rasulullah o sadece hırsızlık yaptı, dediler. Bunun üzerine efendimiz:
  “Onu (n ayağını) kesiniz” buyurdu ve kesildi. Sonra üçüncü defa getirildi, Rasulullah (s.a) yine: ”

  Onu öldürünüz” buyurdu. Sahabeler; “Ya Rasulullah, o sadece çaldı,” dediler. Bu sefer efendimiz

  yine;
  “Onu (n sol elini) kesiniz” buyurdu.
  Aynı adam dördüncü kez getirildi, Rasulullah (s.a);
  “Onu öldürünüz” buyurdu.
  Sahabîler:
  Ya Rasulullah o sadece çaldı, dediler Rasulullah (s.a)
  “Onu (n sol ayağını) kesiniz,” buyurdu.
  Adam beşinci kez getirildi bu sefer de Rasulullah (s.a)
  Onu öldürünüz, buyurdu Cabir der ki:
  Biz adamı götürdük ve öldürdük, sonra sürüyüp bir kuyuya attık ve üzerine taş attık.
  (Nesai katu’s-sârık15 , Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/94-95)

  Açıklama

  Hadisi şerif metni; Rasulullah (s.a)’ın kendisine defalarca getirilen hırsız için dört kez, Önce: “Onu

  öldürünüz” buyurduğu, sahabelerin kendisine “Ya Rasulullah o sadece hırsızlık yaptı” demeleri

  üzerine de: “Onu kesiniz” buyurduğu şeklindedir. Ancak biz terceme ederken. Darekutnî’nin Ebu

  Hureyre’den rivayet ettiği hadisi göz önüne alarak; “elini ayağını, sol elini, sol ayağını” şeklinde

  takdirlerde bulunduk. Şüphesiz Rasûlullah’ın “Onu kesiniz” buyururken maksadı, adamın kesilmesi

  değil, organlarının kesilmesidir. Hadisin delaleti ile o organlar da, tercemede parantez içerisinde

  takdir ettiğimiz şekildedir.
  Yukarıda işaret ettiğimiz; Darekutnî’nin hadisi şu şekildedir:
  Rasulullah (s.a) hırsız hakkında:”Eğer çalarsa elini kesiniz, sonra yine çalarsa ayağını kesiniz,

  sonra çalarsa elini kesiniz, sonra yine çalarsa ayağını kesiniz.” buyurdu.Nesâî, bu hadisin münker

  olduğunu, raviler arasında bulunan Mus’ab. b. Sabit’in hadiste kuvvetli birisi olmadığını söyler.İbn

  Kayyım’in Zadü’l-Meâd’daki ifadesine göre bazı alimler de hadisi hasen kabul etmişler ve hadisteki

  hükmün sadece o şahsa has olduğunu söylemişlerdir. Üçüncü bir grup alime göre ise hadis

  sahihtir ve birisi beşinci kez hırsızlık yaparsa öldürülür. Bu üçüncü görüş Malikilerden

  Ebu’l-Mus’ab’ın görüşüdür.Ulemanın büyük çoğunluğuna göre bazı alimler bunu icma olarak ifade

  etmektedirler. Hırsızlıktan dolayı Ölüm cezası yoktur. Gerçi müctehidler, hırsızlık fiilini 3,4, kez

  tekrarlayan kişiye verilecek ceza konusunda farklı görüştedirler ama hiç birisi beşinci kezde

  Öldürüleceğini söylememişlerdir. Oysa bu hadisin zahiri beşinci kez hırsızlık yapanın öldürülmesi

  gereğine delâlet etmektedir.Alimler bu hadisi nasıl anlamışlar da, zahirde muhalif görünen bir

  görüşe sahip olmuşlardır ve görüşlerinde neye dayanmışladır. Şimdi kısaca bu konuya göz atalım:
  Ulema bu hadisteki hükmü değerlendirirken şu görüşleri öne sürmüşlerdir:
  1- Hırsızlık yapan şahsın irtidat etmiş olup, Peygamber (s.a)’in buna vakıf olmuş olması

  muhtemeldir. Adamın öldürüldükten sonra, sürünerek bir kuyuya atılması ve üzerinin taşlarla

  örtülmesi bunu te’yid etmektedir. Çünkü müslüman birisi büyük günah işlemiş de olsa cezası

  verilir ve öldüğünde cenazesi kılınır. Özellikle, kendisine had uygulanıp da temizlendikten sonra

  namazı kılınır.
  2- Bu hadis-i şerif, bir müslümanın kanının ancak üç şeyden dolayı helâl olduğunu bildiren hadisle

  neshedilmiştir. Ancak bu iddia pek uygun görülmemektedir. Çünkü neshin sübutu için hadislerin

  vürud tarihlerinin bilinmesi gerekir. Oysa bu hadislerden birisinin ötekinden sonra varid olduğuna

  dair bir bilgi mevcut değildir.
  3- Suç işleyen kişi yeryüzünde fesad çıkaranlardan sayılırsa bazı fakihlere göre had olarak değil de

  tâzir olarak öldürülebilir. Devlet başkanı maslahatın gerektirdiğine göre kişiye hadden daha fazla

  da ceza verebilir. Hatta gerekirse öldürülebilir. İşte hadisin zahiri bu görüş çerçevesinde

  değerlendirilebilir.Hattabi’bu görüşün Malik b. Enes’e nisbet edildiğini söyler ve rasulullah’ın hırsız

  daha ilk getirildiğinde, önce öldürülmesini emretmesinin bu görüşün haklı yanını güçlendirdiğine

  işaret eder.
  4- Rasûlullah (s.a) vahiyle adamın ilerde yapacaklarına muttali olmuş ve onun için öldürülmesini

  emretmiştir. Bu hüküm sadece bu şahsa aittir.
  5- Adam fesadı meşhur biridir. Onun hırsızlığı tekrarlaması herkesçe malumdu. Bu huyuna son

  vermesi mümkün görülmez. Onun için öldürülmüştür.
  6- Bu hadis münkerdir, istidlale elverişli değildir.

  Bu görüşler içerisinde en uygunu kanaatimizce birinci maddedekidir.İbn Kayyım, hırsızın

  öldürülmeyeceğine dair icma olduğu iddiasının yerinde olmadığını, çünkü Abdullah b. Ömer’in:

  Bana dördüncü kez hırsızlık yapanı getirin, onu öldürmem gerekir” dediğini ve bunun seleften

  bazılarının görüşü olduğunu söyler.Yine İbnü’l-Kayyim, nesh iddiasını reddederek, nasih olduğu

  söylenen hadisin ânım, bu hadisin ise hâs olduğunu ifade eder. İbn Kayyım’ın bildirdiğine göre bu

  hadisteki “öldürün” emri kesinlik ifadesi için değil, maslahatın gerektirdiği bir tazir cezasıdır.

  Nitekim bir yerde içki içenler çoğalır, hadlerden ibret alıp içkiyi terketmek mümkün olmaz ve imam

  gerekli görürse içki içeni öldürebilir. Bu yüzden Hz. Ömer içki içeni bir seferinde hapsedip, bir

  seferinde saçını tıraş edip seksen sopa vururdu. Halbuki Rasûlullah (s.a) ve Hz. Ebu Bekir içki

  içene kırk sopa vururlardı.İbn Kayyım’ın bu sözleri gözardı edilecek cinsten değildir.Birden fazla

  hırsızlık yapana verilecek ceza konusundaki görüşler:

  1- Dört mezhep imamları birinci defa hırsızlık yapanın sağ elinin ikinci kez hırsızlık yapanın sol

  ayağının kesileceğinde müttefiktirler. Ancak daha fazla hırsızlık yapana verilecek cezada ihtilâf

  halindedirler.
  2- Şafii ve Malikilere göre, üçüncü hırsızlıkta sol eli, dördüncü hırsızlıkta da sağ ayağı kesilir.

  Beşinci kez çalarsa hapsedilir ve tazir edilir. İshak b. Râhûye ve Katade de aynı görüştedirler.

  Delilleri Darakutnî’nin Ebû Hureyre (r.a)’den rivayet ettikleri şu hadistir: “Rasûlullah (s.a) hırsız

  hakkında şöyle buyurdu: “Eğer hırsızlık yaparsa elini kesin, sonra çalarsa ayağını kesin, sonra yine

  çalarsa elini, sonra yine çalarsa ayağını kesiniz.” Önce sağ elinin kesileceği “hırsızlık yapan

  erkeğin ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesiniz” mealindeki ayetin İbn Mes’ud’un kıraatında “Sağ

  ellerini kesiniz” şeklinde okunması delildir. Çünkü bu, haber-i meşhur hükmündedir.
  3- Ahmed b. Hanbel, Şa’bi, Nehai, Hammad b. Ebi Süleyman ve Evzaî’ye göre birinci çalışında sağ

  eli, ikinci çalışında da sol eli kesilir. Üçüncü kez çaldığında artık el ve ayak kesme yoktur,

  hapsedilir.
  4- Hanefilere göre de üçüncü kez çalanın bir tarafı kesilmez. Ancak çaldığı ödettirilir. Tevbe

  edinceye kadar hapselir ve ta’zir edilir.
  Üçüncü ve daha sonraki hırsızlıktan dolayı el ve ayak kesilmeyeceği­ni söyleyenlerin delilleri

  şudur:Beyhakî’nin Hz. Ali (r.a)’den rivayet ettiği bir habere göre; Hz. Ali’den, sağ eli ve sol ayağı

  kesikken hırsızlık eden birisinin sol elini kesmesi istenildiğinde: “Onu da kesersem bu adam ne ile

  taharetlenir, ne ile yer?” demiştir. Ayağını kesmesi istenildiğinde de: “Ayağını nasıl keserim? O

  zaman neyin üzerinde yürür? Ben Allah’tan utanırım” demiş ve onu dövmüş

  müebbeden(ömürboyu) hapse atmıştır.Görüldüğü gibi bu görüşün delili sahabe tatbikatı ve

  maslahattır.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/95-97)

  28) İçki içmede beşinci kez ısrar edenleri öldürün. [1643-Ebû Dâvud-Tirmizî] Bkz.Kur’an-2/219 4/43

  5/90

  Kur’an-2/219 Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar

  için (bazı zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.” Yine sana Allah yolunda ne

  harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı.” Allah, size âyetleri böyle açıklıyor ki

  düşünesiniz.

  Kur’an-4/43 Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız

  durumu müstesna cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya

  yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide

  bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi

  ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

  Kur’an-5/90 Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları

  ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

  BAHSEDİLEN HADİS KİTAPLARINDA (1643-Ebû Dâvud-Tirmizî) “İçki içmede beşinci kez ısrar

  edenleri öldürün” DİYE BİR HADİS YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 28

  Muaviye b. Ebu Süfyan (r.a) demiştir ki:Rasûlullah (s.a): “İçki içtikleri zaman onlara dayak atınız.

  Sonra yine içerlerse dövünüz, sonra tekrar içerlerse, yine dövünüz, sonra yine içerlerse

  öldürünüz.”buyurdu.
  (Tirmizi, hudud 15; îbn Mace, hudud 17; Nesai, eşribe 42)

  Nafi, İbn Ömer radıyallahümâ vasıtasıyla Rasûluîlah (s.a) ‘dan bu (önceki) hadisi manası ile rivayet

  etmiştir. Ravi (bu rivayette) şöyle demiştir:Zannediyorum, (şeyhim) beşincisinde: “Eğer (yine)

  içerse onu öldürünüz” buyurdu.
  Ebu Davud der ki:”Ebu Gutayfın hadisinde de; “beşincisinde” şeklindedir.”
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/191)

  Ebu Hureyre (r.a)’den, Rasûlullah (s.a) ‘in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:”(Bir kimse) sarhoş

  olduğu zaman ona dayak atınız, sonra (yine) sarhoş olursa (yine) dayak atınız, sonra sarhoş olursa

  yine dövünüz, dördüncü defa tekrarlarsa onu öldürünüz.”
  (İbn Mace, hudud 17; Nesai. eşribe 42)

  Ebu Davud şöyle demiştir:”Ömer b. Ebu Seleme nin babasından, onun da Ebu hureyre (r.a)

  vasıtasıyla Rasûlullah (s.a) ‘den rivayet ettiği hadis te aynıdır. (Bu rivayette) Rasûlullah söyle

  buyurmuştur: “Şarap içtiği zaman ona dayak atınız.Dördüncü kez tekrarlarsa öldürünüz”Yine Ebu

  Davud şöyle der:Süheyl’in Ebu Salih’ten onun da Ebu Hureyre vasıtasıyla Rasûlullah (s.a)’den

  rivayeti aynı şekilde şöyledir:”Dördüncü defa içerlerse onları öldürünüz” ibn Ebi Num’un ibn Ömer

  vasıtasıyla Rasûlullah’tan, Abdullah b, Amr’ın Rasûlullah (s.a) dan rivayet ettikleri hadisler de

  aynıdır.el-Cedelî (Abd b. Abdi’nin Muaviye vasıtasıyla Rasûlullah (s.a) ‘den rivayet ettiği hadiste ise

  Efendimiz:”Üçüncü veya dördüncüde tekrarlarsa onu öldürünüz” buyurdu.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/192-193)

  Kabîsa b. Zeyb (r.a) dan rivayet edildi ki: Rasûlullah (s.a):”Bir kimse şarap İçerse ona dayak atınız,

  tekrarlarsa yine dayak atınız. Yine tekrarlarsa üçüncüsünde veya dördüncüsünde onu öldürünüz”

  buyurdu.Rasûlullah’a içki içmiş olan bir adam getirildi, ona dayak attı, sonra (yine) getirildi, yine

  dayak attı. Sonra (tekrar) getirildi, (tekrar) dayak attı. Sonra (tekrar) getirildi, yine dayak attı

  öldürmedi, (bu) bir ruhsattı.Süfyan şöyle dedi:”Zühri bu hadisi, yanında Mahsur b. el-Mu’temir ve

  Muhavvel b. Raşid varken rivayet etti ve onlara: “Bu hadis ile Iraklıların elçileri olunuz’ dedi.Ebu

  Dantel şöyle demiştir: Bu hadisi Şenel b. Süveyd, Şiirahbil b. Evs, Abdullah b. Amr, Abdullah b.

  Ömer, Ebu Gutayf el Kindi ve Ebu Seleme b. Ahdurrahman, Ebu Hureyre(r.a)’ den rivayet

  etmişlerdir.(Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/193-194)

  Açıklama

  Bu hadislerin isnadları tenkide tabi tutulmamıştır. Yani isnadları sağlamdır. Ancak son hadisin

  sahabe ravisi Kabîsa b.Züeyb’in Mekke fethi yılında dünyaya geldiği, dolayısıyla Rasûlullah’dan

  hadis rivayet edecek bir yaşta olmadığını söyleyenler olmuştur. Öbür taraftan bu zatın hicret yılında

  dünyaya geldiği, binaenaleyh Rasûlullah vefat ettiği zaman on yaşında olduğu için ondan hadis

  rivayet etmesinin tabii olduğunu söyleyenler de vardır.
  Yukarıda geçen hadislerden ilk üçü bir kimsenin içki içmeyi tekrarlaması halinde ilk üç seferde

  dayak atılacağını, dördüncü veya beşinci kez içmesi halinde öldürüleceğini ifade etmektedirler.

  Dördüncü hadiste ise Hz. Peygamber (s.a)’in öldürmeyi kaldırdığı yani kendisine içki içtiği için

  dördüncü kez getirilen şahsı öldürmediği bildirilmektedir.
  Zahirilere göre İçki içmeye devam eden kişi dördüncü kerresinden sonra öldürülür. Bunlar

  yukarıda geçen hadislere istinad etmektedirler. Şafii alimlerinden Celaleddin es-Suyutî de bu

  görüşü benimsemiş ve bu hükmün mensuh olduğunu söyleyenlere itiraz etmiştir.
  Cumhuru ulemâya göre ise içki içmekte ısrar eden kişinin dördüncü kerreden sonra öldürüleceğini

  bildiren hadisler mensuhtur. Hz. Peygamber (s.a)in kendisine dördüncü kez içki içtiği için getirilen

  şahsı öldürmediğini bildiren hadis öbürlerini neshetmişiir. Bazı alimlere göre ise bu, içkiyi helal

  görenler için veya Rasûlullah’ın maksadı tehdiddir, ya da öldürülme siyaseten tazir cezasıdır. Şimdi

  bu görüşleri serdeden bazı alimlerin dediklerini nakledelim:
  Tirmizi şöyle diyor:”insanlar onun (öldürmenin) terkedildiğinde, yani, mensuh olduğu üzerinde

  icma etmişlerdir. Yahut da bu öldürme şiddetli dövme ile tevil edilir.”
  Münziri’nin nakline göre Tirmizi, Buhari’nin bu hükmün ilk dönemlere ait olup bilahare

  neshedildiğini söylediğini ifade etmiştir.
  Yine Münziri. İmam Şafii’den şu sözleri nakletmektedir:”Kati (öldürme) bu ve başka hadislerle

  neshedilmiştir.”
  Tıybî: “Ravinin (Kabisa b. Züeyb’in): “onu öldürmedi” sözü, RasûlulIah’ın; “onu öldürünüz”

  sözünün şiddetli dayaktan mecaz olduğuna delildir” der.
  Hattabi de şöyle der:”Bazan emir. cezayı vaad (ceza ile tehdit) şeklinde olur. Onunla bir fiilin vukuu

  kastedilmez. Onunla ancak bir işten sakındırmak kastedilir. Rasûlullah (ş.a)’in şu sözleri buna

  örnektir: “Bir kimse kölesini öldürürse biz de onu öldürürüz. Kölesinin bir organım kesenin biz de

  organını keseriz.” Halbuki tüm alimlerin görüşüne göre, kölesini öldüren kişi öldürülmez.
  Beşinci kez içmesi halinde öldürmenin vacip olup, sonradan neshedilmiş olması da muhtemeldir.

  Çünkü içki içen kişinin öldürülmeyeceği konusunda ümmet icma etmiştir. Kabîsa b. Züeyb’ten,

  buna delâlet eden sözler zikredilmiştir.”
  Bu istikametteki sözlere İbn Kayyım’ın Zadü’l-Meâd’deki şu sözleri ile son verelim:”Alimlerden bir

  grup dördüncü defa içmesi halinde öldürülmesi emrinin icma ile terkedildiğini söylemişlerdir. Bu,

  Tirmizi ve başka alimlerin sözüdür. O hükmün Abdullah Hammar’ın hadisi ile neshedilmiş

  olduğunu söyleyenler de vardır. Rasûîullah (s.a); “dördüncüsünde öldürülür” dememiştir. Onu

  (öldürmeyi) niçin terkettin? diyenlere Ahmed b. Hanbel Osman’ın, “bir müslümanın kanı ancak üç

  şeyden birisi için helal olur” hadisinden dolayı cevabını vermiştir.
  Bunların hepsi tenkide açıktır. Öldürmenin hilafında icma olduğu iddiası geçersizdir. Çünkü icma

  yoktur. Abdullah b. Ömer onu (içki içeni) dördüncüde bana getirin öldüreyim, demiştir. Bu bazı

  Selef ulemanın görüşüdür. Abdullah Hammar’ın hadisi ile neshedildiği iddiası da ancak onun

  sonradan varid olduğunun ve dördüncü kerreden sonra getirildiğinin sübutu ile sözkonusudur.

  (Bu da sabit değildir). “Bîr müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur,” hadisi ile

  neshedildiği görüşü de yerinde değildir. Çünkü o hadis âmdır, beşinci kez içki içeni öldürmeyi ifade

  eden hadis ise hastır.
  Delilin gereği olarak söylenecek söz şudur: İçki içeni dördüncüden sonra öldürmeyi ifade eden

  emir, vücub için değildir. Aksine bu, maslahat gereği ta’zirdir. İnsanlar içki içmekte aşın giderler,

  cezalar da onları engellemeye kafi gelmezse ve İmam öldürmeyi yararlı görürse öldürebilir. Bundan

  dolayı Hz. Ömer (r.a) bir seferinde onu hapseder. Bir seferinde başını tıraş eder ve seksen değnek

  vurulurdu. Halbuki Rasülullah (s.a) ve Hz. Ebu Bekir (r.a) kırkar değnek vurmuşlardı. Öyleyse onu

  dördüncüsünde öldürmek had değil, maslahat gereği tazirdir.”
  Muhtelif alimlerden yukarıya naklettiğimiz sözlerden elde ettiğimiz sonuç şudur:Bir kimse içki içtiği

  zaman kaç kere içerse içsin öldürülmez. Cezası dayaktır. Dördüncü veya beşinci seferinde

  öldürüldüğünü bildiren hadislerden maksat şunlardan birisi olabilir:
  1- Önceleri öldürme vardı, bu, ümmetin icmacı ile terkedildi.
  2- Önceleri öldürme hükmü vardı, bilahare bu hüküm neshedildi.
  3- Rasûîullah’in maksadı, içki içmekten sakındırmak için tehdid idi. Öldürülmesi emri değildi.
  4- Rasûlullah’ın “Onu öldürünüz” emri şiddetli dayaktan kinayedir.
  5- Öldürme emri had değil, siyasettir. Devlet başkanı öldürmeyi maslahata uygun görürse

  öldürebilir.

  Hanefi ulemasına göre, içki haddinde tedahül caridir. Yani bir kimse müteaddit defalar içki içmiş

  olsa ve bunlardan dolayı had vurulmamişsa hepsi için sadece bir defa had vurulur. Ama had

  vurulduktan sonra, tekrar içerse yine had vurulur, Bu hal her içki içişte tekrarlanır. Çünkü ceza

  fayda vermemiş dernektir. Onun için tekrar cezalandırılır.[
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/194-196)

  29) Kur’an okudukları halde traş olanları öldürün. [4816-Buhâri-Müslim-Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud]

  Bkz. Kur’an-4/93 5/32

  Kur’an-4/93 Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah,

  ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

  Kur’an-5/32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı

  veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

  öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.

  Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu

  bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.

  CEVAP 29

  BAHSEDİLEN HADİS KİTAPLARINDA (4816-Buhâri-Müslim-Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud) “Kur’an

  okudukları halde traş olanları öldürün” DİYE BİR HADİS YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA

  DEĞİNİLMİŞTİR

  Ebu Said ve Enes radıyallahu anhümâ anlatıyorlar: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)

  buyurdular ki:”Ümmetimde ihtilâf ve ayrılıklar meydana gelecek. (Onlardan) bir grup lafıyla güzel,

  ameliyle kötü olacak. Bunlar Kur’ân’ı okuyacaklar, ancak köprücük kemiklerinden aşağı

  geçmeyecek. Bunlar, dinden tıpkı okun a

 3. 3 On Mayıs 17th, 2010, RUSTA said:

  29) Kur’an okudukları halde traş olanları öldürün. [4816-Buhâri-Müslim-Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud]

  Bkz. Kur’an-4/93 5/32

  Kur’an-4/93 Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah,

  ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

  Kur’an-5/32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı

  veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

  öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.

  Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu

  bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.

  CEVAP 29

  BAHSEDİLEN HADİS KİTAPLARINDA (4816-Buhâri-Müslim-Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud) “Kur’an

  okudukları halde traş olanları öldürün” DİYE BİR HADİS YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA

  DEĞİNİLMİŞTİR

  Ebu Said ve Enes radıyallahu anhümâ anlatıyorlar: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)

  buyurdular ki:”Ümmetimde ihtilâf ve ayrılıklar meydana gelecek. (Onlardan) bir grup lafıyla güzel,

  ameliyle kötü olacak. Bunlar Kur’ân’ı okuyacaklar, ancak köprücük kemiklerinden aşağı

  geçmeyecek. Bunlar, dinden tıpkı okun avı delip geçmesi gibi çıkarlar. Onlar, ok, kirişine

  dönmedikçe bir daha dine geri gelmezler. Bunlar mahlukatın en şeriridir. Onları öldürene ve onlar

  tarafından öldürülene ne mutlu! Onlarinsanları Kitabullah’a çağırırlar, fakat Kitap’tan zerre kadar

  nasipleri yoktur.”Yanında bulunan Ashab:”Ey Allah’ın Resûlü onların alâmeti nedir?” diye sordular

  da:”Tıraş olmak!” buyurdular.” [Ebu Dâvud, Sünnet 31, (4765).]

  Benzer bir rivayeti Ebu Saîdi’l-Hudrî’den Sahiheyn kaydetmiştir. [Buhâri, Fezailu’l-Kur’ân 36,

  Menâkıb 25, Edep 95, İstitabe 6, 7; Müslim, Zekât 143-148, (1064); Muvatta, Kur’ân10, (1, 204, 205);

  Nesâî, Zekât 79, (5, 87). Tahrîm 26, (7, 119).]

  Hz. Enes’ten gelen bir rivayette (Resûlullah şöyle) buyurmuştur: “Onların alâmeti tıraş ve saçın

  yolunmasıdır. Onları gördüğünüz zaman öldürün.”

  AÇIKLAMA:

  1- Bu hadis, önceki hadiste geçen dalalet fırkasıyla ilgili mütemmim bilgi sunmaktadır. Dinden

  çıkan bu yaşça genç, aklı kıt, lafı güzel, ameli kötü gürûhun bir daha kazanılamayacağı ifade

  edilmektedir. Onların geri gelmesi, okun kirişine geri gelmesine bağlanmıştır. Yani olması muhal

  olan şeye dilimizde böylesi makamda “balık kavağa çıkınca” deyimini kullanırız. Maksad muhal

  olan şeyi ifade etmektir. Keza bunların okuduğu Kur’ân’dan zerre miktar bir tesir, bir iz

  kalmayacağı, kalplerine hiçbir şey inmeyeceği hakikatı da, okuduklarının köprücük kemiklerinden

  aşağı gitmeyeceği tabiriyle ifade edilmiştir. Başka rivayetlerde köprücük kemiği yerine boğaz,

  hançere, gırtlak gibi başka tabirler kullanılmıştır. Şarihlerimiz bu tabiri “Kıraatleri Allah’a yükselmez.

  Allah kabul buyurmaz” şeklinde de anlamıştır.
  2- Hadis, böylesi insanlarla cihad gereğine dikkat çekmektedir. Çünkü, dinî sloganlarla, Kur’ân

  tilavetiyle meydana çıktıkları için mü’ minler arasında tereddüt çıkabilecektir. Aleyhissalâtu

  vesselâm bu tereddütü yenmek ve izale etmek maksadıyla onları öldüren gazi, onlar tarafından

  öldürülen şehit olur mânasında olmak üzere “Onları öldürene ve onlar tarafından öldürülene ne

  mutlu!” buyurmuştur.
  3- Onların alâmeti başı tıraş etmek olarak belirtilmiştir. Nevevî der ki: “Alimlerden bazıları bu

  hadisten hareketle başı tıraş etmenin mekruh olduğuna hükmettiler. Ancak, hadiste buna delalet

  yoktur, tıraş onların alâmetidir. Alâmet, bazan da mübah olur. Nitekim Aleyhissalâtu vesselâm:

  “Onların alâmeti bir pazusu kadın memesi gibi olan siyah bir adamdır” buyurmuştur. Malum olduğu

  üzere, bu haram değildir. Ayrıca Ebu Dâvud’un Sünen’inde Buhârî ve Müslim’in şartına uygun

  sahih bir rivayette “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) başının birkısmı tıraş edilmiş bir çocuk

  görmüştü: “Ya tamamını tıraş edin ya tamamını kesmeyin” buyurdu” denmiştir. Bu rivayet başın

  tıraş edilmesinin mübahlığı hususunda sarihtir, te’vile ihtimali yoktur. Ulemâ der ki: “Her durumda

  başın tıraş edilmesi caizdir. Kişiye yağlanması ve bakımı meşakkat getirecekse tıraş etmesi

  müstehab olur. Eğer meşakkat getirmiyorsa kesilmesi müstehab olur.”
  İkinci hadiste, tıraş olarak tercüme ettiğimiz tahlik kelimesini te’kîden tesbîd, (bazı nüshalarda

  tesmîd şeklindedir) kelimesi gelmiştir. Lügatte aynen deriden saçın tıraş edilmesi mânasına gelirse

  de Ebu Dâvud, saçın kökten yolunması diye açıklar.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/495-496)

  30) Zina edenleri öldürün. [1623-Tirmizî] [1601] Bkz.Kur’an-24/1-3 4/93 5/32

  Kur’an-24/1-3 Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt

  almanız için onda apaçık âyetler indirdik.Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer

  değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü

  uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların

  cezalandırılmasına şahit olsun.Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir

  kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek

  evlenir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.

  Kur’an-4/93 Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah,

  ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

  Kur’an-5/32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı

  veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

  öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.

  Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu

  bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.

  BAHSEDİLEN HADİS KİTABINDA (1623-Tirmizî) “Zina edenleri öldürün” DİYE BİR HADİS YOKTUR

  YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 30

  Zina bütün semavî dinlerde haram kılınmış ve çok kötü bir fiil olarak kabul edilmiştir. İslâm’da zina

  büyük günahlardan olup, ırz, namus ve neseplere yönelik olduğu için, cezası da hadlerin en

  şiddetlisidir.Zinanın cezası, fiili işleyenin evli veya bekâr oluşuna, İslâmî emir ve yasaklarla

  yükümlü bulunup bulunmamasına göre kısımlara ayrılır. Dayak, taşla öldürme, sürgün ve İslâm

  devleti’nin koyacağı ta’zir cezası bunlar arasındadır.

  Yüz Değnek Cezası

  Bekâr erkekle bekâr kadının zina etmesi halinde, ceza her birine yüz değnek vurulmasıdır. Allah

  Teâlâ şöyle buyurur: “Zina eden kadın ve erkekten her birine yüz değnek vurun” (en-Nûr,

  34/2).Zina cezası uygulanan kimsenin, toplum nezdindeki itibar kaybını önlemek, belki olayın

  unutulmasını sağlamak amacıyla bir yıl süreyle sürgüne gönderilmesi İslâm’ın ilk yıllarında ek bir

  ceza olarak veriliyordu. Ubâde b. Sâmit (r.a)’tan rivâyete göre şöyle demiştir: Resulullah (s.a.s)

  şöyle buyurmuştur: “Zinanın hükmünü benden öğrenin. Allah o kadınlara bir çıkar yol gösterdi.

  Bekârla bekâr zina ederse yüz değnek ve bir yıl sürgün; evli ile evliye yüz değnek ve recm vardır”

  (İbn Mâce, Hudûd, 7; Müslim, Hudûd, 12). Ancak bu uygulama Nûr Suresi’nin inmesinden önceye

  aittir. Bu sure inince bekârlar için yalnız değnek, evli olanlar için sünnetle recm cezası

  belirlenmiştir.
  (es-Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 1398/ 1978, IX, 36 vd.).

  Hanefilere göre, bekârların zina cezası olan yüz değneğe ayrıca sürgün eklenmez. Çünkü ayette

  sürgünden söz edilmemiştir. Ancak sürgün bir had cezası değil; İslâm devlet başkanının takdirine

  bırakılmış bir ta’zir cezası niteliğindedir. Nitekim zina edenin tövbe edinceye kadar

  hapsedilebilmesi de, fuhşa düşenleri bir süre toplumdan tecrid etmek amacıyla alınan bir

  önlemdir.Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise bekârların zinasında yüz değnek ve bir yıl sürgün birlikte

  uygulanır. Delil, sürgün bildiren hadistir. Ancak kadın kocası veya bir mahremi ile birlikte sürgüne

  gönderilir. Ayrıca sürgün yerinin sefer mesafesinden yakın olmaması da gerekir. Hz. Peygamber

  “Kadın, yanında kocası veya bir mahremi bulunmadıkça yolculuğa çıkamaz” buyurmuştur.
  (Buhârî, Taksîr, IV, Sayd, 26, Savm, 67; Ebû Dâvud, Menâsik, III)

  Recm Cezası

  Hz. Peygamber’in evli olarak zina edene recm cezası uyguladığı, tevatüre ulaşan hadislerle sabittir.

  Temelde kıyasa göre evlilere de yüz değnek (celde) cezası uygulanması gerekirken, bu konudaki

  hadislerle amel edilerek recm cezası öngörülmüştür.Recm konusunda hükmü devam eden, fakat

  Kur’an ayeti olarak okunması neshedilen bir ayet de nakledilir. Abdullah b. Abbas (r.anhümâ), Hz.

  Ömer’in minberde şöyle dediğini rivâyet etmiştir. “Cenab-ı Allah Muhammed (s.a.s)’i hak ile

  göndermiş ve O’na Kitab’ı indirmiştir. Recm ayeti de O’na indirilen ayetlerden idi. Biz bu ayeti

  okuduk, ezberledik ve anladık. Resulullah (s.a.s) recmi uyguladı, ondan sonra biz de uyguladık”.

  Korkarım, zaman geçince birileri çıkıp “Biz Allah’ın kitabında recmi bulamıyoruz” der ve Allah’ın

  indirdiği bir farzı terkederek sapıklığa düşerler. Şüphesiz recm, Allah’ın kitabında, evli olmak, şahit,

  gebelik veya ikrar bulunmak şartıyla, zina eden kimse aleyhine bir haktır” (Müslim, Hudûd, 15).

  Hz. Ömer’in sözünü ettiği okunuşu mensuh ayet şudur: “İhtiyar erkekle ihtiyar kadın zina

  ederlerse, onları recmedin” (Mâlik, Muvatta’, Hudûd 10; İbn Mâce, Hudûd, 9; Ahmed b. Hanbel, V,

  132, 183). Hz. Ömer’in recmi, Medine minberinden ilân etmesi, içlerinde bir çok sahabe bulunan

  cematten hiç birinin buna karşı çıkmaması, recmin sabit olduğunu gösterir (Sahih-i Müslim

  Tercüme ve Şerhi, Ahmed Davudoğlu, İstanbul 1978, VIII, 350). es-Serahsî (ö. 490/1097). Ömer

  (r.a)’in şöyle dediğini nakleder:
  “Eğer insanlar, Ömer Allah’ın Kitabına ilave yaptı demeyecek olsalar, “ihtiyar erkekle ihtiyar kadın

  zina ettikleri…” ifadesini Mushaf’ın haşiyesine yazardım” (es-Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 1398/1978,

  IX, 37).

  Hz. Peygamber’in recm cezasına uygulama örnekleri:

  1. İşvereninin eşiyle zina eden bekâr işçiye yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası, kadına ise recm

  uygulanmıştır.
  Ebû Hureyre ile Zeyd b. Halid el-Cühenî (r.anhumâ)’dan nakledildiğine göre, zina eden kadının

  kocası ile, zina eden işçinin babası Resulullah (s.a.s)’e başvurarak bu konuda “Allah’ın kitabı” ile

  hüküm vermesini istemişlerdir. İşçinin babası şöyle dedi:”Benim oğlum bu adamın yanında işçi idi.

  Onun hanımı ile zina etti. Bana, oğlum için recm gerektiği haber verildi. Ancak ben onun adına yüz

  koyunla bir cariye fidye verdim. Bu arada bilenlere danıştım, (oğlum bekâr olduğu için) ona yüz

  değnekle bir yıl sürgün cezası, bunun karısına ise recm cezası gerektiğini haber verdiler”. Bunun

  üzerine, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, aranızda

  Allah’ın kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ve koyunlar geri verilecek. Oğluna yüz değnekle bir yıl

  sürgün gerek. Ey Üneys, sen de bu adamın karısına git. Eğer zinasını itiraf ederse, onu recmet”.

  Üneys kadına gitmiş ve kadın suçunu itiraf etmiş, Hz. Peygamber’in emri üzerine de recmedilmiştir

  (Müslim, Hudûd, 25; Buhârî, Hudûd III, 38, 46, Vekâlet,13). Ebû Hanife’ye göre, yüz değnek yanında

  bir yıl sürgün, ayete ilâve niteliğinde olup, ayet inince bu ilâve kısım neshedilmiştir. Ancak İslâm

  devlet başkanı böyle bir cezayı ta’zir cezası olarak verebilir.

  2. Zinasını dört defa ikrar eden Mâiz b. Mâlik (r.a)’in recmedilmesi.
  Mâiz b. Mâlik, Hz. Peygamber’e gelerek “Beni temizle” dedi. Hz. peygamber “Yazık sana, çık git,

  Allah’a tövbe ve istiğfar et” buyurdu. Mâiz, pek uzaklaşmadan geri döndü ve “Ey Allah’ın Resulu!

  Beni temizle” dedi. Hz. Peygamber aynı sözlerle üç defa daha geri gönderdi. Dördüncü ikrarında

  “Seni hangi konuda temizleyeyim?” diye sordu. Mâiz; “Zinadan” dedi. Hz. Peygamber “Bunda akıl

  hastalığı var mıdır?” diye sordu. Böyle bir rahatsızlığı olmadığını söylediler. “Şarap içmiş olabilir

  mi?” diye sordu. Bir adam kalkıp içki kontrolü yaptı. Onda şarap kokusu tesbit edemedi. Hz.

  Peygamber tekrar “sen zina ettin mi?” diye sordu. Mâiz “Evet” cevabını verdi. Artık emir

  buyurdular ve Mâiz recmedildi. Recimden sonra onun hakkında sahabiler iki kısma ayrıldılar. Bir

  bölümü Mâiz’in helâk olduğunu, başka bir grup ise onun en faziletli tövbeyi yaptığını söylediler. Bu

  farklı yaklaşım üç gün sürdü. Daha sonra yarılarına gelen Resulullah (s.a.s) “Mâiz b. Mâlik için dua

  edin” buyurdu. “Allah Mâiz’e mağfiret eylesin” dediler. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Mâiz öyle

  bir tövbe etti ki, bu tövbe bir ümmet arasında paylaştırılırsa onlara yeterdi” (Müslim, Hudûd, 22;

  eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VII, 95,109; ez-Zeylaî, Nasbu’r-Râye, III, 314 vd.).

  3. Gâmidiyeli evli kadının zinadan dolayı recmedilmesi.
  Mâiz’in recmedilmesinden kısa bir süre sonra Ezd kabilesinin Gâmid kolundan bir kadın geldi ve

  “Ey Allah’ın elçisi! Beni temizle” dedi. Hz. Peygamber “Yazıklar olsun sana. Çık git, Allah’a tövbe ve

  istiğfar et” buyurdu. Kadın dedi: “Beni, Mâiz’i çevirdiğin gibi geri çevirmek istiyorsun” Hz.

  Peygamber, “Sana ne oldu?” diye sordu. Kadın kendisinin zinadan gebe olduğunu söyledi. Bunun

  üzerine “Sen mi?” buyurdu. Kadın “Evet” dedi. Hz. Peygamber “Doğuruncaya kadar git” buyurdu.

  Kadının bu arada geçimini Ensar’dan bir adam üstlendi. Daha sonra Hz. Peygamber’e gelerek;

  “Gâmidli kadın doğurdu” dedi. Çocuğun bakımını da Ensar’dan birisi üzerine aldı ve kadın

  recmedildi” (Müslim, Hudûd, 22, 23, 24; İbn Mâc’e, Diyât, 36; Mâlik, Muvatta’, Hudûd, II). Başka bir

  rivâyette, çocuk sütten kesilinceye kadar emzirmesine izin verildiği, recm sırasında Hâlid b. Velîd

  (r.a)’ın üzerine kan sıçraması üzerine kadın hakkında kötü sözler söylediğini işiten Hz.

  Peygamber’in şöyle buyurduğu nakledilir:”Ey Halid! yavaş ol. Nefsim kudret elinde olan Allah’a

  yemin ederim. Bu kadın öyle bir tövbe etti ki, onu bir baççı (vergi memuru) yapsaydı, şüphesiz

  mağfiret olunurdu” Sonra kadının hazırlanmasını emrederek cenazesini kılmış ve kadın

  defnedilmiştir (Müslim, Hudûd, 23).

  4. Evli bulunan Yahudi erkeği ile Yahudi kadınının zina sebebiyle recmedilmesi.
  Abdullah b. Ömer (r.a)’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber’e, zina etmiş bir yahudi erkeği ile bir

  yahudi kadını getirmişler. Allah elçisi, yahudilere, Tevratta ki zina hükmünü sormuştur. Yahudiler;

  “yüzleri karaya boyanır, sırt sırta hayvan üzerine bindirilip sokaklarda dolaştırılır” demişler. Tevrat

  getirilmiş, ancak okuyan yahudi genci recm ayetine gelince ceza kısmını parmağı ile kapatıp

  atlayınca durumu farkeden ve yahudi iken İslâm’a giren Abdullah b. Selâm, Hz. Peygamber’e

  yahudinin Tevrat’ın üzerinden elini kaldırmasını emir buyurmasını istemiştir. Yahudi elini kaldırınca

  recm ayeti görülmüş ve her iki yahudi hakkında da evli olarak zina ettikleri için recm uygulanmıştır

  (Müslim, Hudûd, 26).

  Bera b. Azib (r.a)’ten nakledilen, iki yahudinin recmedilmesi olayı ise şöyledir: Hz. Peygamber’e,

  yüzü kömürle karartılmış ve dayak vurulmuş bir yahudi getirildi. Allah elçisi yahudilere evlilerin

  zinasının Tevrat’taki hükmünü sordu. Onlar, bu şekilde olduğunu söyleyince, bir yahudi bilginine

  “Sana, Tevrat’ı Musa ya indiren Allah aşkına soruyorum. Zina edenin Tevrat’taki hükmü nedir?”

  diye sordu yahudi bilgini; Tevrat’ta recim var. Fakat zina eşraf arasında artınca, şerefli birini

  getirirlerse serbest bırakır, yoksul biri yakalanırsa onu recmeder olduk. Bu iki sınıfa eşit ceza için

  recmi terkettik, kömürle boyayıp, dayak vurmayı recmin yerine koyduk”. Bunun üzerine, Hz.

  Peygamber şöyle buyurdu: “Allahım! Senin emrini onlar değiştirdikten sonra ilk uygulayan benim.

  Bunun üzerine emir verdi ve yahudi recmedildi” (Müslim, Hudûd, 28).

  Bazı İslâm müctehidlerine göre ehl-i küfür, müslüman mahkemesine başvurursa, hâkimin mutlaka

  Allah’ın hükmü ile amel etmesi gerekir. Onlar bu konudaki muhayyerliğin neshedildiğini söylerler,

  Hanefiler ve İmam Şâfiî’den bir görüşe göre bu esas geçerlidir. Ancak Ebû Hanife şöyle demiştir:

  “İslâm mahkemesine inkârcı karı-koca birlikte gelirlerse aralarında adaletle hükmetmek gerekir.

  Yalnız kadın gelir, kocası razı olmazsa hakim hüküm veremez”. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e

  göre ise hüküm verebilir.
  (Ahmed Davudoğlu, Sahihi Müslim Terceme ve Şerhi, İstanbul 1978, VIII, 376).

  Recm cezası uygulanması için Gerekli Şartlar:

  1. Zina eden kadın veya erkeğin ergin olması.
  2. Akıllı olması. Akıl hastasına had uygulanmaz. Akıllı ve ergin bir kimse akıl hastası ile zina etse,

  yalnız kendisine had uygulanır.
  3. Evli olan gayri müslime recm yerine değnek cezası uygulanır. Şâfiî ve Hanbelîlere göre

  pasaportla İslâm devletine gelen gayrî müslim yabancılara ne zina ve ne de içki içme cezası

  uygulanmaz.
  4. Zinanın zor kullanarak olmaması gerekir.
  5. Zinanın diri bir insanla olması gerekir.
  6. Zina edilen kadının da ergin veya kendisine cinsel istek duyulan bir yaşta olması gerekir.
  7. Zinanın bir şüpheye dayalı olmaması gerekir. Fasit nikahtan sonraki cinsel temasa had

  gerekmediği konusunda görüş birliği vardır. Velisiz veya şahitsiz evlenme gibi.
  Zinanın bir para karşılığında olması halinde Ebû Hanife’ye göre her ikisine de had cezası

  uygulanmaz. Çünkü bu durum bir mehir karşılığında nikâh akdine benzemektedir. Burada

  şüpheden dolayı had düşer. Ancak fiil haram olduğu için ta’zir uygulanır. Ebû Yusuf ve İmam

  Muhammed’e göre bu durumda da had cezası verilir
  (Ömer Nasuhi Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, İstanbul 1968, III,197 vd.).
  8. Cinsel temasın önden olması. Arkadan ilişki yani livata için Ebû Hanîfe’ye göre yalnız ta’zir

  cezası uygulanır. Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre ise livata

  haddi gerektirir. Yabancı bir kadına ön veya arka dışında karın, uyluk gibi başka bir yere temas ise

  yalnız ta’zîri gerektirir. Çünkü bu, şer’an kendisine bir şey takdir edilmeyen münker bir fiildir.
  9. Had cezalarının uygulanabilmesi için İslâm devletinin varlığı şarttır. Çünkü dârul-harp veya

  dârul-bağy (âsiler ülkesi) de had cezalarını uygulamaya İslâm devletinin velâyet yetkisi olmaz ve bu

  hükümleri uygulamaya gücü yetmez.
  10. Zina eden erkek veya kadının halen veya daha önce sahih nikâhla evlenmiş olması ve bu nikâh

  devam ederken eşiyle bir defa da olsa cinsel temasta bulunması şarttır. Böyle bir erkeğe

  “muhsan”, kadına ise “muhsana” denir. Recm cezası için bu son niteliğin bulunması da gerekir.
  Recm için muhsan sayılmada erkek veya kadında şu yedi niteliğin bulunması gerekir: Akıllı olmak,

  ergin bulunmak, hür ve müslüman olmak, sahih nikâhla evlenmiş bulunmak ve bu nikâhtan sonra

  eşiyle guslü gerektirecek şekilde cinsel temasta bulunmak. Bu şartlardan herhangi birisi

  bulunmazsa ceza yüz değneğe dönüşür. Zina edenlerden birisi muhsan olur, diğeri bekâr

  bulunursa; bekâra yüz değnek, muhsan olana ise recm cezası uygulanır.
  (Şamil İslam Ansiklopedisi,Hamdi DÖNDÜREN)

  31) Evliyken zina edenleri taşlayarak (recmederek) öldürün. [1111-Buhârî]

  [1606-Buhari-Müslim-Tirmizi-Ebu Davud-Nesai-İbn Mace] Bazı nedenlerden dolayı vazgeçildi.

  [1609-Muvatta] [1597-Ebu Davud] [1598-Tirmizî-Ebu Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce] Bkz.Kur’an-24/1-3

  4/93 5/32

  Kur’an-24/1-3 Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt

  almanız için onda apaçık âyetler indirdik.Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer

  değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü

  uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların

  cezalandırılmasına şahit olsun.Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir

  kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek

  evlenir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.

  Kur’an-4/93 Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah,

  ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

  Kur’an-5/32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı

  veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

  öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.

  Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu

  bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.

  CEVAP 31

  BU SORUNUN CEVABI 30. SORUDA VERİLMİŞTİR

  32) Namazı terkedenler öldürülebilir. [2117-Ebû Dâvud] Bkz.Kur’an-19/59 4/93 5/32

  Kur’an-19/59 Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir

  nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.

  Kur’an-4/93 Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah,

  ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

  Kur’an-5/32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı

  veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

  öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.

  Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu

  bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.

  CEVAP 32

  BAHSEDİLEN HADİS KİTABINDA (2117-Ebû Dâvud) “Namazı terkedenler öldürülebilir” DİYE BİR

  HADİS YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Cabir’den (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) “Kul ile küfür arasında (bulunan yol) namazı

  terktir” buyurmuştur.Hadisin zahirinden insanla küfür arasındaki ulaşım vasıtasının namazı terk

  etmek olduğu ifade edilmektedir. Bu ifadeye göre namazı terkeden bir insan, küfür dairesine

  ulaşmış olur. Hadisin bu zahiri ifadesi “masiyetin imana işlenen sevaplarında küfrüne bir zarar

  vermeyeceğini savunan Mürcie mezhebi nin aleyhine bir delildir. Fakat amellerin, imanın bir cüzü

  olmayıp, sadece kemalinin şartı olduğunu söyleyen ehl-i sünnet uleması, bu hadisi te’viî ederek,

  onu namazı inkar ederek terkeden kişinin kafir olacağını, fakat kalbinde imanı olan bir kimsenin,

  namazın farz olduğunu kabul eden bir kimsenin kafir olmadığını söylemişlerdir. Ehl-i sünnet

  alimlerinin, namazı kasden terkeden kimse hakkındaki görüşlerini, şu şekilde özetleyebiliriz.
  “Ahmed b. Hanbel (v.241/855) ile tabileri, tembellik sebebiyle bile olsa, özürsüz namazı terk edenin

  kafir olduğunu söylemişlerdir.” Ahmed b. Hanbel ve ona tabi olan Hanbeliler, nakle mutlak

  bağlılıkları sebebiyle namaz kılmayanı tekfir ederken Peygamber efendimizin şu hadisine

  dayanırlar: “Kim kasden namazı terkederse kafir olur.” Dinde naklin ve aklın yeri konusundaki

  görüşleri sebebiyle, Hanbeliler hakkında nakli delil bulunan bir meselede akla değer vermezler,

  nakli delil ile amel ederler. Bu alimler, namaz dışındaki ibadetleri terkedenin kafir olduğuna dair bir

  nassa rastlamadıkları için, oruç, zekat, hac gibi farzları mazeretsiz terkedenin kafir olmadığını

  söylemişler, fakat namazı terkedenin kafir olduğuna dair hadis bulunduğundan, hadis ile amel

  etmişler, namaz kılmayanı kafir saymışlardır.Namaz kılmayan kimseye uygulanacak hükümlere

  gelince;
  Ahmed b. Hanbel ve tabilerine göre, üç gün namaz kılmaya davet edilir. Kılarsa affediler, kılmazsa

  öldürülür. Hanbelilere göre namazı terkedenin öldürülmesi kafir olduğu içindir.İmam Malik (v.

  179/795) ve eş-Şâfiî (v.204-819) ye göre namaz kılmayan kişiye namaz kılması emrolunur. Kılmazsa

  hadden (şer’î ceza olarak) öldürülür. Böyle bir kimse kafir olmadığı için cenaze namazı kılınır.
  İmam Ebu Hanife’ye (v. 150/767) göre, namazı terkeden kafir olmaz. Namaz kılmadığı için de

  öldürümez. Fakat namaz kılıncaya kadar hapsedilerek uygun telkinat ve cezalarla tedib edilir ve

  namaz kılması sağlanır.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/457-458)

  33) Dinden dönenleri öldürün. [1585-Muvatta] [1558-Ebu Dâvud-Nesâî] [676-Nesâî] [1586-Ebu

  Dâvud-Nesâî] Bkz.Kur’an-5/54 2/256 5/32 10/99

  Kur’an-5/54 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir

  topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü,

  kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının

  kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş

  olandır, hakkıyla bilendir.

  Kur’an-2/256 Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim

  tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah,

  hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

  Kur’an-5/32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı

  veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

  öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.

  Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu

  bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.

  Kur’an-10/99 Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman

  ederlerdi. Böyle iken sen mi mü’min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?

  CEVAP 33

  İslam dininden çıkan birisi Öldürülür. Dinden çıkmaya îrtidâd, dinden çıkan kişiye de mürted

  denilir. Kur’an-ı Kerim’de İslamdan çıkan kişiye verilecek uhrevî ceza sözkonusu edilmiştir Bir

  ayet-i kerimede cenab-ı Hak meâlen şöyle buyurmaktadır: “İçinizden kim dininden döner ve kafir

  olarak ölürse, işte onların yaptıkları dünyada ve âhirette boşa gider. Bunlar cehennemliktirler ve

  orada kalıcıdırlar.” (el-Bakara, 218)Mürted’in dünyevi cezasının ölüm olduğu, hadisler ve İslam

  ulemasının icmaı ile tesbit edilmiştir. Bu babtaki hadisler, dinden dönene verilecek cezayı net bir

  şekilde ortaya koyuyor. İslam müctehidleri, İslam dininden çıkan bir erkeğin öldürülmesi

  konusunda fikir birliğine varmışlardır. Ancak aynı cezanın İslamdan çıkan kadına da uygulanıp

  uygulanmayacağı tartışmalıdır. Hanefilere göre, bu durumdaki bir kadın öldürülmez. Çünkü fahr-i

  kâinat efendimiz, bir hadisinde, savaş esnasında kadınları öldürmeyi men etmiştir. Cumhura göre

  ise İslam’dan çıkan kadınlar da öldürülür. Bunlar Muâz b. Cebel (r.a) Yemen’e gönderilirken,

  Rasûlullah’ın kendisine söylediği şu sözlere dayanırlar: “Hangi erkek İslamdan çıkarsa onu İslama

  davet et. Dönerse ne ala, aksi halde boynunu vur. Hangi kadın da İslamdan çıkarsa onu tekrar

  davet et. Dönerse ne ala, aksi halde boynunu vur.”Cumhur, Hanefilerin dayandıkları hadisteki

  yasaklamayı, İslam’dan dönen değil de aslen kâfir olan kadının öldürülmemesine hamletmişlerdir.
  Yukarıda naklettiğimiz Muaz hadisinden de anlaşılacağı üzere, mürted öldürülmeden önce tekrar

  dine davet edilir. Mürtede karşı uygulanacak esaslar şunlardır:
  1- İrtidad bir şüphe neticesi olmuşsa, mürteddin bu şüphesi izâle edilir, gerçek anlatılır.
  2- Tekrar İslama dönmesi teklif edilir. Bazı alimlere göre, mürtedde düşünme fırsatı verilir.

  Düşünme müddeti konusunda üç gün ile bir yıl arasında değişen rivayetler vardır. Mürted bundan

  sonra yine İslama girmezse öldürülür. Dinden dönen şahıs bir yabancı ülkeye kaçar ve oraya

  sığınırsa malı ve ailesi konusunda özel hükümler vardır. Konu fıkıh kitaplarının ilgili

  bölümlerindedir.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/10-12)

  34) Eşcinsellik yapanları öldürün. [1614-Tirmizî-Ebû Dâvud] Bkz.Kur’an-27/55-56

  Kur’an-27/55-56 “Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne

  yaptığını bilmez bir toplumsunuz.”Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu:

  “Lût’un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış(!)”

  CEVAP 34

  AYET HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  İbn Abbas radıyallahü anhuma’dan; Rasûlullah Salallahü aleyhi vesellemin şöyle buyurduğu rivayet

  edilmiştir:”Lût kavminin yaptığını yapan birisini bulursanız (bilirseniz), yapanı da yapılanı da

  öldürünüz.”(Tirmizî, hudûd; 24 İbn Mace. hudûd 12.)

  Said b. Cübeyr ve Mücahid, İbn Abbas radıyallahü anhumâdan;Livâta ederken yakalanan bekâr

  hakkında: “Recmedilir” dediğini rivayet etmişlerdir.(Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil

  Yayınevi: 15/159)

  Açıklama

  Lût kavminin yaptığı işten maksat, insanlarla, arka tarafından temas kurmaktır. Temas kurulan

  şahıs erkek olsun kadın olsun aynıdır. Bu harekete, livâtâ denilir. Bugün kullanılan

  “Homoseksüellik” tâbiri ile aynı manâdır.Cenâb-ı Allah’ın gönderdiği bir Peygamber olan Hz. Lût

  (.s)’ın kavmi arasında bu çirkin hareket yayıldığı için, “Lût kavminin yaptığı iş” denilmiştir.Bu fiili

  işleyene de “Lûtî” denilir.Allah (c.c.) Lût kavmini, işledikleri bu çirkin günahtan dolayı daha

  dünyada iken cezalandırmış, onları üzerlerine taş yağıdırarak helak etmiştir. Cenâb-ı hakkın şu

  cilvesine bakın ki her türlü hastalığın tedavisinin bilindiği bu asırda,homoseksüellikten

  kaynaklanan bir hastalık, tedavisi, mümkün olmayan tek hastalıktır.
  Allah’ın emir ve yasaklarının tümü insanların maslahatına yöneliktir. Yâni ya insanlık için (fert veya

  toplum) bir menfaat sağlamayı ya da onlardan bir zararı defetmeyi hedeflemiştir. Eğer bir şey

  yasaklanmışsa mutlaka onda bir hikmet, bir maslahat vardır. Dolayısıyla, zina ve homoseksüellik

  (eş cinsellik) gibi fiiller, ilk bakışta iki kişi arasında cereyan ettiği için, “bunun ne mahzuru var ki?!

  Alan memnun veren memnun” denilemez. Bu hareketler, Allah’ın emrine isyan oluşlarının yanı sıra,

  fert ve toplum hayatının (parçalanıp çözülmesine), onulmaz yaralar açılmasına da sebeptirler. İşte

  asrımızda, dinimizin şiddetle yasakladığı en büyük çirkinliklerden olan,eşcinselliğin, tedâvî edilmez

  bir hastalığa sebep olduğunun ortaya çıkışı, garip ama Allah’ın emir ve yasaklanndaki hikmete yeni

  bir örnek olması bakımından hikmetli bir tecellidir.
  Üzerinde durduğumuz rivayetlerden birincisi, evli ve bekâr ayırımı yapmadan eşcinsellik

  muamelesinde bulunan her iki kişinin de (temas eden ve kendisine temas edilenin) öldürüleceğini

  bildirmektedir. İkinci rivayette ise, İbn Abbas (r.a) hemcinsi olan bir insana arkadan varan bekârın

  recmedileceğini söylemiştir. Bu harekette, kendisine arkadan yaklaşılan pasif tarafın erkek

  veyakadın olması arasında fark yoktur İslâm ulemâsı ister erkek olsun ister kadın, ister kendi karısı

  olsun ister yabancı bir insana arkasından yaklaşmanın haram olduğunda müttefiktirler. Ancak, bu

  işi yapanlara uygulanacak dünyalık ceza konusunda, değişik delillere istinad ederek farklı

  görüşlere sahip olmuşlardır. Bu görüşlerin özeti şudur.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/159-160)

  Bazı Hükümler:

  1- Bir insana arkasından temas eden kişiye, zinâ haddi uygulanır yâni, temas eden kişi muhsansa

  (sahih bir nikahla bir kadınla evlenip onunla cinsi ilişki kuran birisi ise) recmedilir. Muhsan değilse

  yüz değnek vurulur. Bu görüş; Said b. Müseyyeb, Atâ b. Ebî Rabah, Nehâî, Hasenü’l-Basri, Katâde,

  Hanefilerden Ebu Yusuf, Muhammed, kuvvetli görüşüne göre İmam şâfiî ve bazı alimlerin nakline

  göre İmâm Mâlik’e aittir.İmam Şâfiîye göre, pasif durumda olan tarafa da ister erkek olsun ister

  kadın, ister muhsan olsun ister olmasın yüz değnek vurulur ve bir yıl sürgün edilir.
  2- Livâta fiilini işleyen kişi ister muhsan olsun, ister olmasın Öldürülür. Bu görüş, Ahmed b. Hanbel,

  Mâlik b. Enes ve bir rivayete göre İmam Şafiî’ye aittir. Bu görüş, üzerinde durduğumuz hadise

  muvafıktır.Lûtî’yi öldürme şekline gelince; Üzerine bir bina yıkılır, yüksek bir yerden atılır şeklinde

  görüşler vardır.
  3- Lûtiye had uygulanmaz, ta’zir edilir. Bu görüş de, İmam Azam Ebû Hanife’ye aittir. Hanefi

  eserlerinden, el-Hidâye’de, İmamı Azamın görüşü şu şekilde delillendirilmiştir.”Bu hareket bir zina

  değildir. Çünkü sahabeler onun öldürülüş şeklinde ihtilâf etmişlerdir. Kimisi ateşle yakılmasını, kimi

  üzerine bir duvar yıkılmasını, kimisi yüksek bir yerden itilip peşinden taş atılmasını v.s.

  söylemişlerdir. Bu fiilde, çocuğu telef etmek veya neseplerin karışması da söz konusu olmadığı

  için bu, zinâ manâsında değildir. Her iki taraftan bu işe istek olmadığı için vukuu da nadirdir. Zinaya

  ise istek vardır. Lûtinin Öldürüleceğini bildiren haberler ya siyâseten öldürüleceğine delâlet eder ya

  da bu fiili helâl görenle ilgilidir.”
  4- Hz. Ebûbekir, Hz. Ali (radıyallâhû anhûma) gibi, büyük sahabelerin de içinde bulunduğu bir

  guruba göre, Lûtî kılıçla kafası kesilerek Öldürülür.
  5- Bâzı Zahirîlere göre, bu çirkin hareketi işleyenlere hiç bir ceza uygulanmaz.Hattâbî beşinci

  maddedeki görüşün, doğruya en uzak olduğunu, insanları bu kötü amele teşvike sebep olacağını

  söyler
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/160-161)

  35) Birliği bozanı, tefrika çıkaranı öldürün. [1711-Müslim] [4775-Müslim-Ebu Davud-Nesâî]

  Bkz.Kur’an-3/103-105 30/32 6/159

  Kur’an-3/103-105 Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.

  Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi

  birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun

  tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki

  doğru yola eresiniz.Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk

  bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp

  ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.

  Kur’an-30/32 Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka,

  kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

  Kur’an-6/159 Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya,

  (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta

  olduklarını kendilerine haber verecektir.

  AYETLER HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 35

  Arfece (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:”Şerler ve

  fesadlar olacak. Kim, birlik içinde olan bu ümmetin içinde tefrika çıkarmak isterse, kim olursa

  olsun kılıçla boynunu uçurun.” Bir rivayette: “…onu öldürün! ” denmiştir” (Müslim, İmaret 59,

  (1852); Ebu Davud, Sünnet 30, (4762); Nesâî, Tahrim 6, (7, 93))

  Açıklama

  Hadisin aslında geçen Henât: Fitne ve fesat anlamlarına gelir. Bu kelime hayır hakkında

  kullanılmaz. Mutlak şer için kullanılır. İbnü’l-Esir’in “en-Nihâye”deki açıklamasına göre bu kelimenin

  müfredi “Henef’tir. Çoğulu “Henevât” şeklinde de gelir.İmam-i Nevevi de bu kelimenin, yeni zuhur

  eden olay ve fitne anla­mına geldiğini, hadis-i şerifte kasdedilen mananın da bu olduğunu

  söylemiştir.”Müslümanların derli toplu olması”ndan maksat, birlik ve beraberlik içerisinde olup

  aralarında duygu ve düşünce birliğini sağlayıp teşkilatlanmaları ve tek yumruk ve tek ses haline

  gelmeleridir.Müslümanlar böyle bir durumda iken onların dirliğini ve birliğini bozmaya kalkan bir

  kimse, onların kılıçlarına hedef olur ve vücudu ortadan kaldırılmayı hak eder. Bu fitneyi bu şekilde

  önlemek müslümanlarm kaçınılmaz görevidir.İsterse bu fitneyi çıkarmak isteyen kendilerinin en

  ileri gelenlerinden olsun.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/582-583)

 4. 4 On Mayıs 17th, 2010, RUSTA said:

  DİKKAT:
  SAVUNMADAN NOTLAR:
  Güya Hz. Peygamber demiş ki: Oradaki develerin sütünden ve bevlinden (İDRARINDAN) içmelerini tenbihler.
  5- İmam Mâlik, bu hadise dayanarak, eti yenen hayvanların bevillerinin (İDRARLARININ) temiz oldğuna
  hükmetmiştir. Ahmed İbnu Hanbel, İmam Muhammed, Şâfiîlerden Istahrî ve Rüyânî, Şâ’bi, Atâ,
  Nehâî, Zührî, İbnu Sîrîn, Hakem ve Sevrî aynı kanaattedirler. Ebû Dâvud, İbnu Uleyye daha ileri
  giderek: “İnsan dışında -eti yensin, yenmesin- bütün hayvanların bevli (İDRARI) ve fışkısı (DIŞKISI) temizdir” demiştir.

  36) Müslüman cinlere üç gün süre verin. Yine de görünürlerse, onları öldürün.

  [4941-Müslim-Muvatta-Ebu Davud] Bkz.Kur’an-72/1-19

  Kur’an-72/1-19 (Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle

  dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona

  inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.” “Doğrusu Rabbimizin şanı çok

  yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”“Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında

  doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.” “Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla

  yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.” “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına

  sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.”“Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi,

  Allah’ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.”“Kuşkusuz biz göğe

  ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.”“Hâlbuki biz, (daha

  önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim

  dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.” “Hakikaten biz bilmiyoruz,

  yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?” “Doğrusu içimizde

  salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz.”“Muhakkak ki biz Allah’ı yeryüzünde

  âciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık.” “Gerçekten biz

  hidayet rehberini (Kur’an’ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik

  verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.”“Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da

  var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.”
  “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.” Yine de ki: “Bana şöyle de

  vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları

  imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir

  azaba sokar.” “Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O hâlde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk

  etmeyin.”“Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı

  dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.

  CEVAP 36

  AYETLER İLE HADİSİN ALAKASI YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Ebu El-Müseyyeb anlatıyor: “(Bir gün) Ebu Said (radıyallahu anh)’in yanına girmiştim, namaz kılıyor

  buldum. Onu beklemek üzere oturdum. Derken evin bir köşesinde tavanı örten hurma dalları

  arasında bir kıpırtı gördüm. Oraya bakınca bir yılan olduğunu gördüm. Öldürmek üzere atıldım. Ebu

  Said oturmam için işaret etti. Tekrar yerime oturdum. Namazdan çıkınca bana evde bir oda

  gösterdi ve: “Bu odayı görüyor musun?” diye sordu. Ben: “Evet!” deyince devam etti:”Onda,

  bizden yeni evli bir genç vardı. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte Hendek (harbin)e

  gittik. Genç, gün ortasında, ehline uğramak için Aleyhissalâtu vesselâm’dan izin istiyordu. Bir gün

  ondan yine izin istedi. Aleyhissalâtu vesselâm ona:”Silahını beraberinde al, ben Kureyza’dan

  sana bir zarar gelir diye korkuyorum!” buyurdular. Adam silahını aldı. Ailesine geldi. Hanımı iki kapı

  arasında ayakta duruyordu. Elindeki mızrağı ile, dürtmek üzere kadına eğildi. Adama kıskançlık

  gelmişti. Kadın ona:”Mızrağını geri çek! Hele eve gir, beni dışarı çıkaran şeyi bir gör!” dedi. Adam

  içeri daldı. Bir de ne görsün: Yatağın üzerine çöreklenmiş iri bir yılan! Mızrağıyla ona yöneldi ve

  yılana sapladı. Sonra çıkıp, süngüyü avluya dikti. Derken yılan üzerine atıldı. Bilemiyoruz, hangisi

  evvel öldü; yılan mı, genç mi? Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelip, bu durumu anlattık ve:

  “Dua edin, Allah ona tekrar hayat versin!” dedik. Aleyhissalâtu vesselâm:”Arkadaşınız için istiğfar

  ediverin!” buyurdular. Sonra şu açıklamada bulundular:”Medine’de Müslüman olan cinler var.

  Onlardan birini görürseniz, kendisine üç gün ihtarda bulunun. Eğer bundan sonra yine de

  görünürse onu öldürün. Çünkü o bir şeytandır.”
  [Müslim, Selam 139, (2236); Muvatta, İsti’zan 33, (2, 976, 977); Ebu Davud, Edeb 174, (5256, 5257);

  Tirmizî, Ahkâm 2, (1484); (Bazı Tirmizî nüshalarında Sayd bölümünde (17. babta) gelmiştir.]

  AÇIKLAMA:

  Bazı şarihler, bu ve benzeri rivayetlere dayanarak Medine’deki yılanların hemen öldürülme cihetine

  gidilmemesi, önce ihtar edip, kaçmasına imkan hazırlanması gerektiğini, ihtara rağmen

  kaçmazlarsa öldürüleceğini söylemiştir. Sair yerlerde ve evlerde rastlanan yılanları ise, ihtar

  etmeden öldürmek mendubtur. Zîra bu babta sahih surette gelen birçok rivayet mevcuttur. Bu

  görüş sahipleri, Medine’de rastlanan yılanların ihtar edildikten sonra öldürülmeleri gereğine şu

  gerekçeyi zikrederler. Hadis, yılan şeklindeki bir cin taifesinin Medine’de Müslüman olduğunu

  beyan buyurmuştur.
  Diğer bazı alimler, nehyin amm oluşundan hareketle, nerede olursa olsun, evlerde yaşayan

  yılanların ihtar edilmeden öldürülemeyeceğini söylemiştir. Kırlarda rastlanan yılanlar, bunlara göre

  de ihtarsız öldürülebilir. İmam Malik, mescidlerde rastlanan yılanların da ihtarsız öldürüleceğini

  söylemiştir. Tirmizî, yılana yapılacak ihtarın mahiyeti ile ilgili olarak, Resulullah’ın şu sözünü

  nakleder:
  “Senden, Süleyman İbnu Davud ve (gemiye sokarken) Hz. Nuh’un aldığı söz hakkı için bize eziyet

  vermemeni (ve bize görünmemeni) diliyorum.” Ulema bu inzar (korkutma, ihtar) işinin üç gün mü;

  üst üste üç kere mi olacağında ihtilaf etmiştir. Cumhur üç gün demekte ittifak eder. Nevevî’nin

  kaydına göre ulemâ şöyle demiştir: “İhtara rağmen gitmezse, anlaşılır ki, o yılan “ev yılanlarından ”

  değildir, cinlerden Müslüman olanlardan da değildir, o bir şeytandır, ona hürmet etmek gerekmez.

  Allah, öylelerine, insanlara karşı intikam güderek galebe etme hassası vermemiştir. Müslüman

  olanlarla, ev yılanları aksine intikam alıcıdırlar.”
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/154-155)

  37) Namazı terkeden kafir olur. [2356-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce] [2357-Tirmizî] [2355-Tirmizî-Ebû

  Dâvud-İbnu Mâce] Bkz.Kur’an-19/59

  Kur’an-19/59 Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir

  nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.

  CEVAP 37

  AYETLER HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Hz. Câbir (radıyallâhu anh)’in anlattığına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’in şöyle

  söylediğini işitmiştir “Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır.”(Müslim, Îman: 134, (82); Ebû

  Dâvud, Sünnet: 15, (4678); Tirmizî, Îman: 9, (2622))
  Tirmizî’nin metni şöyledir: “Küfürle îman arasında namazın terki vardır.
  Tirmizî ve Ebû Dâvud’un bir diğer rivayetinde: “Kulla küfür arasında namazın terki vardır.”
  (Tirmizî, Îman: 9, (2622); Ebû Dâvud, Sünnet: 15, (4678); İbnu Mâce, Salât: 77, (1078))
  Hz. Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  “Benimle onlar (münafıklar) arasındaki ahid (antlaşma) namazdır. Kim onu terkederse küfre

  düşer.”
  (Tirmizî, Îman: 9, (2623); Nesâî, Salât: 8, (1, 231, 232); İbnu Mâce, Salât: 77, (1079))
  Abdullah İbnu Şakik merhum anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın Ashâb’ı ameller

  içerisinde sadece namazın terkinde küfür görürledi.”(Tirmizî, Îman: 9, (2624))
  İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  “İkindi namazını kaçıran bir insanın (uğradığı zarar yönünden durumu), malını ve ehlini kaybeden

  kimsenin durumu gibidir.”(Buhârî, Mevâkît: 14; Müslim, Mesâcid: 200, (626); Muvatta,

  Vukûtu’s-Salât: 21, (1, 11, 12); Ebû Dâvud, Salât: 5, (414, 415); Tirmizî, Salât: 128, (175); Nesâî,

  Salât: 17, (1, 238))

  AÇIKLAMA:

  Beş hadis, namazın ehemmiyetini tesbit ile namazı terketmenin ne kadar büyük bir cürüm

  olduğunu ifade etmektedir. Zîra namaz, küfürle mü’min arasındaki yegane perde olarak

  gösterilmekte ve namazın terki bu perdenin kaldırılması olarak ifade edilmektedir.
  Namazın terki bazan şirk’e, bazan küfr’e nisbet edilir. Aslında şirkle küfür arasında ciddi bir fark

  yoktur. “Şirk”i, inanmakla birlikte O’na eş koşmak, puta da inanmak olarak anlarsak; küfür Allah’ı

  inkârdır ve daha umumî bir tabirdir. Müslim’de her iki kelime beraber kullanılır: “Kişi ile şirk ve

  küfür arasında sadece namazın terki vardır.” Mâna şudur: Kişiyi küfürden men eden şey namaz

  kılmasıdır. Namazı bıraktı mı müslümanı kafirden ayıran alameti terketmiş olur ve böylece zahiren

  kâfir hükmüne maruz kalabilir. Ayrıca namazın terki onu, neticede küfre atan durumlara, inançlara,

  hatalara düşürebilir. Nitekim her bir günahta küfre giden bir yol bulunduğu kabul edilmiştir.
  Namazın ehemmiyetini ifade etmede 2356 numaralı hadisin ayrı bir yeri vardır. Resûlullah

  (aleyhissalâtu vesselâm) orada “Benimle onlar arasında ahid namazdır, kim onu terkederse küfre

  düşer” buyurmaktadır. Hadisteki “onlar” zamiriyle müslümanların kastedilebileceği de kabul

  edilmekle birlikte esas itibariyle münafıkların kastedildiği belirtilmiştir. Şu halde onların kanlarını

  korumalarının müslüman muamelesi görmeye hak kazanmalarının yegane sebebi namaz

  kılmalarıdır. Şayet namazı terkederlerse, onlardan zimmet kalkar. Kâfirler zümresine dahil olurlar

  ve kendilerine kâfire uygulanan ahkâmın uygulanması gerekir. Kâdı İyâz hadisi açıklarken der ki:

  “İslâm ahkâmını onlara icrasında esas, onların namazlara gelip cemaatlere katılıp zahirî ahkâma

  inkıyadla müslümanlara benzemeleridir. Bunu bırakacak olurlarsa diğer kâfirler gibi olurlar.”

  Türbüştî der ki: “Bu mânayı Resûlullah’ın münafıkları öldürmek için izin isteyenlere verdiği şu

  cevap da te’yid eder: “Ben musalli olanları (yani namaz kılanlar) öldürmekten men edildim.”
  Namazı terkedenin tekfiri meselesine gelince, Nevevî der ki: “Namazın terki onun vacib olduğunu

  inkardan ileri gelmişse bu müslümanların icmaı ile küfürdür. Böyle biri derhal İslam dîninden dışarı

  çıkar. Ancak yeni müslüman olmuş, bir müddet müslümanlarla da düşüp kalkmamış ve bu sebeple

  namazın farziyyeti kendisine henüz ulaşmamış birisi ise böyle birinin namazı terki, onun küfrünü

  gerektirmez. Keza namazın farz olduğuna inanarak tembellikle terkeden kimse hakkında ihtilaf

  edilmişse de İmam Mâlik ve Şafiî başta olmak üzere, selef ve haleften birçok cemâhir, böyle birinin

  tekfir edilemeyeceğine hükmetmişlerdir. Böyle birisi fâsıktır. Kendisine tevbe teklif edilir. Tevbe

  ederse dokunulmaz, aksi halde muhsan zâni gibi hadd suçundan kılıç kullanılarak öldürülür.

  Seleften bir grup da tekfirine hükmetmiştir. Bu görüş, Hz. Ali’den rivayet edilmiştir. İki rivayetten

  birine göre Ahmed İbnu Hanbel, Abdullah İbnu’l-Mübarek, İshak İbnu Râhûye ve bazı Şafiîler de bu

  görüştedirler. Ebû Hanîfe, bir grup Kûfî ve Şâfiîlerden el-Müzenî, namazı terkeden tekfir edilmez ve

  öldürülmez diye hükmetmişlerdir. Bunlar taziren hapsedileceğini ve namaz kılıncaya kadar

  mevkuf(tutuklu) tutulacağını söylerler. Öldürüleceğine hükmedenler, sadedinde olduğumuz

  hadisleri esas almışlardır. Öldürülmeyeceğine hükmedenler: “Şu üç şey dışında, müslüman kişinin

  kanı helâl olmaz…” hadisiyle hükmederler. Hadiste “dul zâni”, “cana can kısas”, “dîninden dönen”

  sayılır, fakat “namazı terkeden”in zikri geçmez.Nevevî: “Kulla, küfür arasında namazın terki vardır”

  hadisini âlimlerin dört şekilde te’vil ettiklerini belirtir:
  1- Kişi namazı terketmekle, kâfirin cezasını hakeder, o da ölümdür.
  2- Hadis namazın terkini helâl addedenler hakkındadır.
  3- Namazın terki kişiyi küfre götürür.
  4- Namazı terk fiili, kâfirlerin fiilidir.
  Namaz dışında kalan diğer farzlardan birini terkeden hakkında verilecek hüküm hususunda da

  ihtilaf olmuştur. Mesela İmam Mâlik’e göre bir kimse, “abdest almam, oruç tutmam…” dese

  kendisinden tevbe etmesi taleb edilir, tevbe etmezse öldürülür, çünkü kâfir olmuştur. “Zekât

  vermem” derse zorla alınır, direnecek olursa mukâtale edilir. Ancak “Hacc yapmam” derse, buna

  mecbur edilmez, zîra haccın müddeti geniştir. İbnu Habib ise: “Ben abdest almam, gusletmem,

  oruç tutmam” diyen veya zekâtı, haccı terkeden kimsenin kâfir olacağına hükmeder. Cumhur’a

  göre bir kimse ibadetin farziyyetini inkar etmedikçe kâfir olmaz. Bu hususta ashab icma eder.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:8.cilt)
  (Bu konudaki diğer kaynaklar; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla Ahkâm Hadisleri, Uysal Kitabevi:

  1/488-491 Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla Ahkâm Hadisleri, Uysal Kitabevi: 1/492-495)

  38) Namazı terkeden müşrik(Allah ‘a ortak eden) olur. [2354-Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî]

  [1080-6307] Bkz.Kur’an-19/59

  Kur’an-19/59 Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir

  nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.

  CEVAP 38

  AYETLER HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR YİNEDE BU KONUYA 37 DE CEVAP VERİLMİŞTİR

  39) 10 yaşında namazı terkeden çocuklarınızı dövün. [2336-Ebû Dâvud-Tirmizî] Bkz.Kur’an-2/256

  Kur’an-2/256 Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim

  tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah,

  hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

  CEVAP 39

  Alışması İçin Çocuğa Namaz Kılmasını Emretmek

  Çocuk, ana babasının bir kopyası, içinde yetiştiği muhitin ahlâk ve kültürünün küçük bir modelidir.

  Ana baba bir yay, çocuk ise bir oktur. Onu ne yana, nereye atarlarsa oranın rengini ve karakterini

  alır. Ailesi onu küçük yaşta ya iyiye, doğruya ve güzele çevirip yönlendirir; ya da ona bir takım kötü

  itiyadlar kazandırır. Ergen olduktan sonra Allah’ın hidâyetine lâyık görülürse kurtulur, değilse, aldığı

  renk ve maya ile bir ömür tüketir.O bakımdan büyük terbiyeci Hz. Muhammed (a.s) Efendimiz,

  çocuk terbiyesine gereken önemi vermiş ve bu hususta sağlıklı bütün yolları göstermiştir.Namaz

  kılan ve helâl lokma ile geçinen ana babanın çocuklarına verdikleri örnek, eğitimin omurgasını

  teşkil eder. Bunun aksine bir tutum çocuğun elden çıkmasına neden olur.Çocuk henüz fazilet

  kalıbında şekillenmeye müsait bir dönemde iken onu namaz ve benzeri ibâdetlere alıştırmak bir

  bakıma farzdır. Küçük çocuğunu avutup yanına çağırırken avucunda hurma bulunduğunu ve

  hemen geldiği takdirde onu kendisine vereceğini söyleyen annenin bu hareketine şahit olan

  Peygamber (a.s.) Efendimiz, ona : «Elinizde cidden hurma var mıdır? Sakın çocuğa yalan

  söyleyerek onu avutmaya çalışma, sonra güvensizlik doğurur ve çocuğu da yalana alıştırırsın, o

  yüzden günah işlemiş olursun! Buyurarak çocuk eğitiminin nasıl bir dikkat ve itina istediğini

  belirtmiştir.Bizim konumuz ahkâmla ilgili olduğundan meselenin derinliğine inmek istemiyoruz.

  Sadece çocuğu küçük yaşta namaza alıştırma ve hayatı bir baştan bir başa düzende tutmaya

  yeten bu ibâdete onun kalbini, ruhunu ve dimağını açma konusunu işleyeceğiz. Önce ilgili hadîsleri

  nakledelim:Amir b. Şuayb (r.a.)’den yapılan rivayette Resûlüllah (a.s.) Efendimiz’in şöyle

  buyurduğunu haber vermiştir : «Çocuklarınız yedi yaşında iken onlara namaz ile emrediniz; on

  yaşma girdiklerinde (kılmazlarsa ölçülü ve yönlendirici anlamda) dövünüz ve yataklarını ayırınız.»

  (Ahmed î 2/180 – Ebû Dâvud)
  Hz. Aişe (r.a.)’dan yapılan rivayette, Peygamber (a.s.) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu söylemiştir:

  «Üç (kimse) hakkında kalem kaldırıldı: Uyanıncaya kadar uyuyandan, ergen oluncaya kadar

  çocuktan, aklî dengesi yerine gelinceye kadar deliden…»
  (Buharî/Hudud ı 22, talak .. 11. Ebû Dâvud/Hudud : 17. Tirmizî/Hudud : 1. îbn Mâce/Talak t 15.

  Dareinî/Hudud s 1. Ahmed ; 6/100,101,144)

  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:
  1- Çocuk yedi yaşma girince onu namaza alıştırmak sünnettir.
  2- On yaşma girince, bu alışkanlığını sürdürmesini sağlamaya çalışmak ve çocuk eğitiminin son

  çarelerinden ve yeri geldiği zaman uygulanmasında fayda olan dayağa başvurmak müstehabdır.

  Ancak bu yara bere açacak, çocuğu rencide edecek, kişiliğini zedeleyecek ölçüde değil de,

  hafiften kaba kısımlarına dokunmak ve o korkuyu vermek şeklinde olmalıdır.
  3- Çocuklar on yaşma girince, yataklarını ayırmak, özellikle kız çocuğuyla erkek çocuğunu

  birbirinden uzak tutup yataklarını ona göre düzenlemek sünnettir.
  4- Uykuda meydana gelen ve günâh anlamında olan şeyler amel defterine yazılmaz. Çünkü olup

  bitenlerin hemen hepsi kişinin irâdesi dışında cereyan eder,
  5- Çocuk ergen oluncaya kadar, günâh mahiyetinde işlediği hiçbir fiil amel defterine yazılmaz,

  çünkü bu dönemde henüz mükellef değildir.
  6- Aklî dengesini kaybeden bir kişiden de sadır olan günâh 3 kötülükleri amel defterine yazılmaz ve

  bunlardan dolayı sorum tutulmaz.
  Mezhepler bu konuda ittifak halindedir.
  Birinci hadîsi Hâkim de tahrîc etmiştir. Tirmizî ile Darekutnî aynı hadîsi Abdülmelik b. Rabi’ b. Sebre

  el-Cühenî babasından, dedesinden rivayet etmişler ancak çocukların yatağının ayrılmasını

  zikretmemişlerdir.
  Bezzar’ın Ebû Râfi’den yaptığı rivayette bu konuda şöyle tespit yapılmıştır: «Resûlüllah (a.s.)

  Efendimiz’in vefatından sonra kendisine ait bir kılıç kınının içinde yazılı bir sahife bulduk, içinde

  şunlar yazılıydı: Bismillâni’r-Rahmânî’r-Rahîm. Erkek ve kız çocuklar ile erkek ve kız kardeşler yedi

  yaşına girdiklerinde (yataklarını) ayırınız, dokuz yaşına (buyurduğunu sanıyorum) girdikleri zaman

  namaz (kılmadıkları takdirde) dövünüz.» (Hafız Pezzar ı Ebu Râfi’den)

  Çıkarılan Hükümler:

  1- İlgili hadîslerde geçen «emredin» tabiri nedb ve istihbab ifade eder.
  2- Yedi yaşına giren çocuk kız olsun erkek olsun namaza alıştırılır ve bu ana babanın

  görevidir.Terkinde kerahet söz konusudur.
  3- Çocuk on veya dokuz yaşına girince namazı bırakmaması için gayret edilir. Eğitimle

  heveslendirilip itiyad edinmesi sağlanır. Aksi halde yara bere açmayacak,kişiliğini zedelemiyecek

  şekilde dövülür. Bu sünnettir.
  4- On veya dokuz yaşına girdikleri zaman yatakları ayrılır. Bu da sünnettir.
  (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla Ahkâm Hadisleri, Uysal Kitabevi: 1/499)

  40) Yüz sene sonra yeryüzünde kimse kalmayacak. [5029-Müslim-Tirmizî-Buhari-Ebu Davud] Bkz.

  Kur’an-31/34 46/9

  Kur’an-31/34Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru

  indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de

  bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.

  Kur’an-46/9 De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben

  sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

  CEVAP 40

  Abdurrahman b. Ömer (r.a.)’den rivâyet edilmiştir. Dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.), hayatının son

  günlerinde bir gece bize yatsı namazını kıldırdı ve selam verince şöyle buyurdu: “Şu gecenizi

  görüyormusunuz? Bundan yüz sene sonra bugün şu toprağın üzerinde olanlardan hiç kimse

  hayatta kalmayacaktır.” İbn Ömer diyor ki: İnsanlar yüz seneye dair bu hadisleri rivâyet ederlerken

  Rasûlullah (s.a.v.)’in bu sözü hakkında yanlış yorumlara düştüler. Halbuki Rasûlullah (s.a.v.) bu

  hadisinde sahabe asrının sona ereceğini söylemek istemiştir.”
  (Ebû Dâvûd, Melahım: 18; Müslim, Fedail-us Sahabe: 53)

  41) Güvercin şeytandır. [5331-Ebu Davud-İbnu Mace]

  KUR’AN’A AYKIRI DENMİŞ ORTADA AYKIRI OLDUĞU İDDA EDİLEN AYET(LER) YOK AYRICA

  BAHSEDİLEN HADİS KİTAPLARINDA (5331-Ebu Davud-İbnu Mace) “Güvercin şeytandır”DİYE BİR

  HADİS YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 41

  Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir güvercinin peşine

  düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. “Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!” buyurdular.”

  [Ebu Davud, Edeb 65, (4940); İbnu Mace, Edeb 44, (3765).]

  AÇIKLAMA:

  Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), büyük adamın güvercinle eğlenmesini, boş, faidesiz ve

  malayani bulduğu için şeytana nisbet etmiştir; kendisine şeytan demiştir. Çünkü faidesiz bir

  meşguliyetle vakit geçirmektedir. Güvercine de şeytan demiştir. Zira adamı malayani bir

  meşguliyete çekmiştir, zikrullah, faydalı tefekkür ve müsmir bir iş gibi her çeşit faydalı amelden

  alıkoymuştur.Nevevî der ki: “Yavru ve yumurta elde etmek veya yalnızlığa karşı ünsiyet bulmak

  veya mektup taşıtmak gibi maksadlarla güvercin beslemek caizdir. Hiçbir keraheti yoktur. Fakat

  uğur çıkarmak maksadıyla onunla meşguliyet ise, sahih görüşe göre mekruhtur. Buna bir de

  kumar ve benzeri haramlar inzimam ederse, o kimsenin şahidliği reddedilir.”İbnu Hacer gibi bir

  kısım alimler, Enes’in küçük kardeşi Ebu Umayr’ ın kuşla oynamış olmasına dair rivayetleri esas

  alarak, çocukların kuşla oynamasının caiz olduğuna hükmetmişlerdir; yeter ki eziyet etmesinler ve

  atış talimlerinde hedef olarak kullanmasınlar.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 15/135-136)

  42) Av, koyun ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün.

  [4949-Buhârî-Müslim-Muvatta-Tirmizî-Nesâî] Bkz.Kur’an-18/18

  Kur’an-18/18 Uykuda oldukları hâlde, sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk.

  Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi.) Onları görseydin, mutlaka

  onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.

  CEVAP 42

  İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) av veya koyun

  veya çoban köpeği hariç diğer bütün köpeklerin öldürülmesini emretti.”İbnu Ömer (radıyallahu

  anhüma)’e: “Ebu Hüreyre, “Veya ekin köpeğini de diyor!” denilmişti, bunun üzerine: “Onun ekini

  var da ondan!” cevabını verdi ve ilave etti:”Biz Medine ve civarına gider, tek köpek bırakmaz,

  hepsini öldürürdük. Hatta biz, çölden gelmiş kadına refakat eden arkadaş köpeği bile öldürdük.”
  (Buhârî, Bed’ü’l-Halk 14; Müslim, Musakât 45, (1570); Muvatta, İsti’zân 14, (2, 969); Tirmizî, Sayd 4,

  (1488); Nesâî, Sayd 9, (7, 184.)

  AÇIKLAMA:

  1- Köpeklerin öldürülüp öldürülmemesi ile ilgili birçok hadis rivayet edilmiş, bu sebeple mesele

  hakkında ulemânın farklı mütalaaları olmuştur. Bunları müteakiben özetlemeye çalışacağız.
  2- Sadedinde olduğumuz hadiste açıklanması gereken mühim bir nokta, İbnu Ömer’in Ebu Hüreyre

  (radıyallahu anh) hakkında sarfettiği: “Onun ekini var da ondan” sözüdür. Bu ifade biraz

  açıklanmaya muhtaç. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsait bir görünüş arzetmektedir.İbnu Ömer’in,

  Ebu Hüreyre hakkındaki bu sözü, ulemanın ittifakla ifade ettikleri üzere Ebu Hüreyre’nin ziyadesini

  gevşetmek, hafife almak gayesini gütmemektedir. Nitekim o hüküm, yani Resulullah (aleyhissalâtu

  vesselâm)’ın ekin bekleyen köpeği de öldürmekten istisna kıldığını ifade eden ziyadeyi, İbnu

  Mugaffel, Süfyan İbnu Ebî Züheyr ve İbnu Hakem de zikretmişlerdir. Bu ziyadeyi başkaları rivayet

  etmemiş olsa, bi’lfarz sadece Ebu Hüreyre rivayet etmiş olsa bile, yine de hadisin sıhhatine bir

  noksan gelmezdi. Çünkü sahabinin rivayeti makbuldür. Kaldı ki, İbnu Ömer’in bu sözüyle: “Ebu

  Hüreyre çiftçidir, çiftçilikle ilgili teferruatı herkesten iyi bilir, o bu hususta dikkatlidir” demek istediği

  belirtilmiştir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/159)

  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular

  ki:”Köpek besleyen bir aile yoktur ki, her gün rızıklarından iki kırât eksilmemiş olsun. Bundan av

  veya bekçi veya koyun köpeği hariç (bunları besleyenlerin rızkında eksilme olmaz).”(İbrahim

  Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/160)

  AÇIKLAMA 2

  1- Köpeklerle ilgili gelen hadislerden birkaçı:
  * İbnu Mugaffel anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) köpekleri öldürmeyi emretmiştir.

  Sonra: “Köpekler onları ne ilgilendirir” buyurdu ve av köpeği ile çoban köpeği hakkında ruhsat

  verdi.”
  * Hz. Cabir İbnu Abdillah (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize

  köpekleri öldürmeyi emrettiler. (Bunun üzerine biz) çölden gelen kadına refakat eden köpeğe

  varıncaya kadar (bütün köpekleri) öldürdük. Sonra (aleyhissalâtu vesselâm) köpekleri öldürmeyi

  yasakladı ve: “Halis siyahını (ve gözlerinin üstünde iki nokta gibi beyazı olan) iki noktalısını

  öldürün, zîra o şeytandır!” buyurdular.
  * İbnu Ömer anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), köpeklerin öldürülmesini emrettiler ve

  onların öldürülmesi için Medine’nin etrafına haber saldılar.
  * Bu rivayetleri gözönüne alan Ahmed İbnu Hanbel ile bazı Şafiî alimler, halis, siyah köpeğin

  avcılıkta kullanılmasını uygun görmemişler ve Cabir (radıyallahu anh) hadisinin zahirini esas

  alarak: “Zîra siyah köpek şeytandır; helal olan av, şeytanın değil, köpeğin avladığıdır” demişlerdir.

  Fakat alimlerin ekseriyeti yani cumhur, siyah köpekle diğerleri arasında fark olmayacağına

  hükmetmiştir. Hadiste ona şeytan denmesi, onların köpek olmadığını belirtmeye matuf değildir.

  Bundandır ki, beyaz gibi, siyah köpeğin de ağzını soktuğu kabın yıkanması gerekir. İmam Â-zam,

  İmam Malik ve İmam Şafiî rahimehümullah’ın görüşleri böyledir.
  Alimler, siyah köpeğin şeytan olarak ifade edilmesinde zahirin maksud olmadığına, Kur’an-ı

  Kerim’de -mesela Nas suresinde- kötülüğü galebe çalan insanlara şeytan denmiş olmasını delil

  gösterirler. Allah böylelerine şeytan demiş ama öldürülmelerini emretmemiştir.
  * İbnu Abdilberr’e göre, zararlı olmadıkça hiçbir köpek öldürülmez. “Çünkü der Aleyhissalâtu

  vesselâm canlıları silaha hedef yapmayı nehyetmiştir. Üstelik köpeğe su vermenin faziletiyle ilgili

  hadis mevcuttur. Hadiste: “Her ciğer sahibine su vermenin ecri vardır” buyrulmuştur.” İbnu

  Abdilberr, kanaatine fiilî durumu da şahid gösterir: “Her tarafta bunca alim ve dine aykırı işlere göz

  yummayan uyanık kimseler olduğu halde köpekleri öldürme adeti yoktur. Ben, Müslümanların

  hiçbir fakihinin, köpek beslemeyi adaleti cerheden, şahidliğe mani olan bir hal saydığını görmedim.

  Sadece Şâfiî mezhebi ihtiyaç yokken köpek beslemeyi haram saymıştır” der.
  Hangi çeşitten olursa olsun “köpek sulama”nın ecrinden bahseden hadise gelince:”Ebu Hüreyre

  (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:”Fahişe bir kadın,

  bir kuyu başında susuzluktan dilini çıkarmış soluyan ve ölümle pençeleşen bir köpeğe rastladı.

  Hemen ayakkabısını çıkararak başörtüsüne bağlayıp hayvana su çıkardı. Bu sebeple kadının

  günahları affolundu.”
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/160-161)

  43) Peygamber hainlerin yakılmalarını emretti, sonra caydı. [1060-Buhârî-Ebu Dâvud-Tirmizî]

  Bkz.Kur’an-4/107

  Kur’an-4/107 Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı

  sevmez.

  CEVAP 43

  AYET HADİSİ TEYİT EDER NİTELİKTEDİR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bizi (bir tecziye

  vazifesi ile Mekke’ye) gönderdi ve (Kureyş’ten iki kişinin ismini vererek) : “Falanca ve falancayı

  yakalayabilirseniz onları ateşte yakın” dedi. (Hazırlıkları bitirip) tam Medine’den ayrılacağımız sırada

  (bizi çağırtarak): “Ben size falan ve falanı yakmanızı emretmiştim. (Sonra düşündüm ki) ateşle

  yakma cezasını vermek Allah’a aittir. Onları yakalarsanız öldürün.” [Buhârî, Cihâd 149; Ebu Dâud,

  Cihâd 122,(2674); Tirmizî, Siyer 20, (1571).][148]

  AÇIKLAMA:

  1- İbnu Hacer, bu seriyyeye Hamza İbnu Amr’ın komutanlık yaptığını, öldürülmesine karar verilen

  iki kişiden birinin Hebbâr İbnu’l-Esved, diğerinin de Nâfî İbnu Abdi Kays olduğunu belirtir. Bunların

  suçu, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in Ebu’l-As’la nikahlı olan kızı Zeyneb (radıyallahu

  anhâ)’in, Medine’ye müteveccihen Mekke’den ayrıldığı sırada yolda önünü kesip, tartaklamaları ve

  bunun sonucu olarak düşük yapmasıdır.
  Said İbnu Mansur’un tahricinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle demiştir: “Ben (yakma

  suretiyle ceza vermekten) Allah’a karşı haya duydum, Allah’ın cezasıyla cezalandırmak hiç kimseye

  yakışmaz.”
  2- Cezalandırma heyeti Hebbâr’ı yakalayamazlar Hebbâr, Mekke fethinden sonra Ci’râne’de

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı bularak Müslüman olur. Anlatıldığına göre Resûlullah

  (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına girdiği görülünce, bir adam üzerine atılmak üzere kalkar.

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Otur” diye işaret buyurur. Hebbâr, kelime-i şehâdet getirerek

  Müslümanlığını ilan eder. Ve: “Senden diyar diyar kaçtım. Acemlerin memleketine gidecektim.

  Sonra hatırladım ki, sana karşı câhillik edenlere karşı affın, müsâmahan, iltifatın büyüktür. Ey

  Allah’ın Resûlü! Biz ehl-i şirk idik, Allah seninle hidâyet verdi, seninle bizi felâketten kurtardı.

  Benim cehâletimi, benden size ulaşan kötülükleri de bağışla! Ben yaptığım kötülükleri ikrar,

  günahımı itiraf ediyorum!” der. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
  “- Allah sana İslâm’ı nasib etmekle iyilikte bulunmuş. İslâm daha önce yapılan (kötülük)leri örter”

  diye cevap vererek affettiğini ilân eder.
  Üsdü’l-Gâbe’de kaydedildiği üzere, Hebbâr (radıyallahu anh) Medine’ye gelince ona laf atarak

  hakâret edenler olur. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a şikâyet eder: “Öyle yapanlara sen de

  (aynı şekilde) sebbederek cevap ver!” buyurur.
  3- Nâfi İbnu Abdi Kays’ın âkibeti hakkında bilgiye rastlanmaz. İbnu Hacer, Müslüman olmadan

  ölmüş olabileceği ihtimâli üzerinde durur.
  4- Yakma suretiyle tecziye meselesine gelince, bu hususta selef ihtilâf etmiştir. Hz. Ömer, İbnu

  Abbâs ve Ömer İbnu Abdilaziz (radıyallahu anhüm) başta birçokları, suç ne olursa olsun; küfür,

  mukâtele, kısas vs. kerih addederler. Hz. Ali, Hâlid İbnu’l-Velîd başta diğer bazıları da câiz

  addederler. Şârih Mühellib mevzu hakkında şu bilgiyi verir: “Bu hadisteki yasaklama, tahrim ifâde

  etmez, bilakis Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın tevâzu maksadıyla rücû ettiğini ifade

  etmektedir. Yakarak cezalandırmanın cevâzına sahâbelerden bâzılarının tatbikatı delâlet eder:

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ureynelilerin gözlerini kızgın demirle oydurmuştur.Hz. Ebu

  Bekir (radıyallahu anh), asileri Ashab’ın huzurunda (Medine musalahasında) yaktırmıştır. (Hz. Ali

  bir kısım Hâricileri yaktırmıştır.) Hâlid İbnu’l-Velîd, mürtedlerden bazılarını yaktırmıştır. Medine

  âlimlerinin çoğu, kale ve gemilerin, içindekileriyle birlikte yakılmasını tecviz etmiştir. Sevrî ve Evzâî

  bu görüştedirler.”
  Ancak İbnu’l-Münîr ve diğer bazıları buna itiraz ederek demişlerdir ki: “Bu zikredilen örneklerde

  cevâza delil yoktur. Şöyle ki: “Ureynelilerle ilgili haber, bir kısastır (Ureyneliler, Hz. Peygamber

  (aleyhissalâtu vesselâm)’in çobanlarının gözlerini oymuşlardı), veya mensuhtur. Sahâbelerden

  bazılarının tecviz etmesi de delil olamaz, zira diğer bir kısım sahâbelerin yasaklamalarına muhaliftir.

  Kale ve gemilerin yakılma izni, düşmana zafer kazanmanın başka yolu kalmaması şartıyla kayıtlıdır.

  Ayrıca, bâzı âlimler bu cevâzı da, “kale ve gemide kadın ve çocuk yoksa” şartına bağlamışlardır,

  cevaz mutlak değildir.” Bu babtaki hadis ise, pek açıktır, tahrim mevcuttur. Önce verilen “yakılma”

  emri neshedilmektedir. Nesh vak’ası, vahiyle olmuştur veya şahsî ictihadıyla olmuştur, farketmez.”

  5- Hadisten çıkartılan bazı hükümler:
  a) Bu hadiste bir meseleye içtihad ederek karar verdikten sonra ondan dönmenin caiz olduğu

  gözükmektedir.
  b) Hüküm verirken, iltibası önlemek için delilin zikredilmesi müstehabtır.
  c) Hudud ve benzeri suçların peşine düşmek gerekir, zira, fazla zamanın geçmesi, hakedenden

  cezayı kaldırmaz.
  d) Bit, pire gibi canlıları da ateşle öldürmek mekruhtur.
  e) Sünnet, sünetle neshedilir, bu hususta ittifak var.
  f) Bir hükmün, daha amel edilmeden veya amel etme imkânı bulmazdan önce neshi caizdir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:5/111-113)

  44) Peygamber teröristlerin gözlerinin oyulmasını emretti ve deve sidiğini içmeyi uygun gördü.

  [1587-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Ebû Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce] [1588-Ebu Dâvud-Nesâî]

  Bkz.Kur’an-2/190 9/10

  Kur’an-2/190 Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü

  Allah aşırı gidenleri sevmez.

  Kur’an-9/10 Bir mü’min hakkında ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma (yükümlülüğünü)

  gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir.

  CEVAP 44

  Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ukl ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan Resûlullah

  (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına gelip:”- Ey Allah’ın Resûlü! Biz hayvancılıkla uğraşıp sütle

  beslenen (çöl) insanlarıyız, (çiftçubukla uğraşan) köylüler değiliz” dediler. Bu sözleriyle, Medine’nin

  havasının kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resûlullah, onlara (hazineye ait) develerin ve

  çobanın (bulunduğu yeri) tavsiye etti. Kendilerine oraya gitmelerini, develerin sütlerinden ve

  bevillerinden (İDRARLARINDAN) içmelerini söyledi. Gittiler, Harra bölgesine varınca, İslâm’dan irtidâd ettiler. Hz.

  Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’ın çobanını da öldürüp develeri sürdüler. Haber, Hz.

  Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e ulaştı.Resûlullah, derhal arkadaşlarından takipçi çıkardı

  (yakalanıp getirildiler). Gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve Harra’nın bir kenarına

  atılmalarını ve o şekilde ölüme terkedilmelerini emretti.” ((Buhârî, Muhâribin 16, 17, 18, Diyât 22,

  Vudû 66, Zekât 68, Cihâd 152, Megâzî 36, Tefsir, Mâide 5, Tıbb 5, 6, 29; Müslim, Kasâme 9, (1671);

  Tirmizî, Tahâret 55, (72), Et’ime 38, (1846); Ebû Dâvud, Hudud 3, (4364-4371); Nesâî,

  Tahrimu’d-Dem 7, (7, 93-98); İbnu Mâce, Hudud 20, (2578).))

  AÇIKLAMA:

  1- Bu hadis, kaynaklarının çokluğundan da anlaşılacağı üzere, birçok farklılıklarla çeşitli

  vecihlerden rivayet edilmiştir. Yukarıdaki hadiste zikri geçmeyen bazı teferruatı gözönüne alarak

  hâdiseyi şöyle özetleyebiliriz: Ureyne ve Ukl kabilelerinden, bazı rivayetler de sekiz kişi oldukları

  belirtilen bir grup Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelirler. Ancak Medine’nin rutubetli havası

  onlara iyi gelmez ve hastalanırlar. Bunu, Medine’nin kendilerine uğur getirmediğine yorarlar ve

  hatta Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in huzuruna çıkarak yapmış oldukları biat akdini

  bozmak, İslâm’dan rücu etmek talebinde bulunurlar. Hz. Peygamber onlara hava değişikliği tavsiye

  ederek hazine develerinin otlatıldığı Kuba civarındaki Zü’l-Hader denilen yerdeki otlağa gönderir.

  Oradaki develerin sütünden ve bevlinden (İDRARINDAN) içmelerini tenbihler. Bu tavsiyelere uyup iyileşen

  bedevîler, irtidad ederler. Bununla da kalmayıp işi ihanete dökerek çobanlardan birinin gözlerini

  oyup el ve ayaklarını kesip sonra öldürürler, hazine develerini de kaçırmaya kalkarlar. Ancak kaçıp

  kurtulabilen bir çobanın ihbariyle duruma muttali olan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm),

  peşlerinden Kürz İbnu Câbir el-Gihrî komutasında yirmi kadar ensârî genci, bir de iz takipçisi (kâif)

  ile birlikte peşlerinden gönderir. Bunlar, hainleri kıskıvrak yakalayıp Medine’ye getirirler. Hz.

  Peygamber kısâsen gözlerinin oyulmasını, ellerinin ve ayaklarının kesilip bu halde Harra’nın bir

  kenarına atılmalarını, kızgın güneşin altında ölüme terkedilmelerini emreder ve öyle yapılır. Hz.

  Enes (radıyallahu anh) onlardan birini gördüğünü, susuzluktan ölene kadar toprağı yaladığını

  belirtir.
  2- Bu hâdise üzerine şu mealdeki âyetin indiği belirtilir: “Allah’a ve Resûlü’ne (mü’minlere) harp

  açanların, yeryüzünde fesadcılığa koşanların cezası, ancak öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut (sağ)

  elleriyle (sol) ayaklarının çaprazvari kesilmesi, yahud da (bulundukları) yerden sürülmeleridir. Bu,

  onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara (başkaca) pek büyük bir azab da vardır…”

  (Maide 33).
  3- Kadı İyaz’ın açıklamasına göre, hadisi anlamada ulemâ ihtilaf etmiştir. Seleften bir kısmı, bu

  cezanın hudud ve muhariblerle ilgili (Maide 33) âyetler inmezden önce verildiğini, mezkur âyetler

  inince hadisin hükmünün neshedildiğini söylemiştir. Bazıları ise hadisin neshedilmediğini

  söylemiştir. Bu sonunculara göre muhariblerle ilgili âyetler bu vak’a ile ilgili olarak inmiştir.

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da bu cezayı kısas olarak tatbik etmiştir. Çünkü mürtedler

  Müslüman çobana aynı şeyleri yapmışlardır.
  Bazı âlimler müsle’ye haram derken, diğer bir kısmı “haram değil, tenzihen mekruh” demiştir.
  4- Hz. Enes bir rivayette bu mürtedlerin su isteklerini ancak onlara su verilmediğini, toprağı

  yalayarak öldüklerini belirtir. Bu husus da âlimlerin bazı yorumlarına kapı açmıştır. Rivayetlerde Hz.

  Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in: “Su vermeyin” diye sarih bir sözü gözükmüyor. Ama su

  verilmeme vak’asından haberdâr olmadığını söylemek de zor. Üstelik, Ashab’ın sünneti de meşru

  bir hüküm taşır.Kadı İyâz: “Öldürülmesi farz olan bir kimse su istese, kasden mâni olup da

  kendisine su vermeyerek iki azabın birlikte tatbik edilmesinin meşru olmayacağında ulemânın

  ittifak ettiğini belirtir. Nevevî bu görüşe itiraz ederek: “Bu sahih hadiste beyan olunmuştur ki,

  mürtedler çobanı öldürmüş, İslâm’dan dönmüşlerdir. Şu halde ne su istemede ne de başka

  hususta kendilerine hürmet kalmaz” der.Yine Nevevî’nin kaydına göre, Şafiî ulemâsı şöyle

  demiştir: “Yanında tahâreti için gerekli olan suyu bulunduran bir şahıs, o suyu, ölümden veya

  şiddetli susuzluktan korkan bir mürtede verip de kendisinin teyemmüm etmesi câiz değildir. Ancak

  suyu isteyen kimse bir zımmî veya bir hayvan olsa vermek lâzım gelir, bu durumda suyu vermeyip

  abdest alması caiz olmaz.”
  5- İmam Mâlik, bu hadise dayanarak, eti yenen hayvanların bevillerinin (İDRARLARININ) temiz oldğuna

  hükmetmiştir. Ahmed İbnu Hanbel, İmam Muhammed, Şâfiîlerden Istahrî ve Rüyânî, Şâ’bi, Atâ,

  Nehâî, Zührî, İbnu Sîrîn, Hakem ve Sevrî aynı kanaattedirler. Ebû Dâvud, İbnu Uleyye daha ileri

  giderek: “İnsan dışında -eti yensin, yenmesin- bütün hayvanların bevli (İDRARI) ve fışkısı (DIŞKISI) temizdir” demiştir.
  Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Şâfiî, Ebu Sevr ve diğer bir çok ulemâya göre bütün beviller (İDRARLAR) pistir. Ancak

  atfedilen az miktar bu hükme dahil değildir. Bunlara göre, Ureynelilere zarurete binaen ruhsat

  verilmiştir. Zaruret olmadan deve idrarının temiz olduğuna dair hadiste bir hüküm mevcut değildir.

  Birçok haramlar zaruret sebebiyle mübah kılınmıştır, ancak bunlar zaruret olmadığı takdirde yine

  haramdır. Sözgelimi harp halinde veya şiddetli kaşınma gibi durumlarda ortaya çıkan zarurete

  binaen ipekli elbise helâl olur. Bu gibi mazeretleri olmayana ipekli elbise haramdır.
  * Haramla tedavi caiz değilse de haramda yüzde yüz şifa olduğu bilinirse caiz olur.
  * Devlet reisi, kendisine gelen yabancıların her meselesiyle meşgul olur; tedavisiyle bile…
  * İlaç kullanmak, vücuda faydası olan mutad ilacı almak meşrudur.
  * Kısasda misilleme meşrudur.
  * Mürted, tevbe etmeye çağırılmadan derhal öldürülür. Bunun vacib mi, müstehab mı olduğu

  hususlarında ihtilâf edilmiştir. Bazı âlimler: “Mürted muharebe ederse, katli vacib olur, tevbe

  etmesini beklemekte bir mâna kalmaz” demiş ve sadedinde olduğumuz hadisi bu iddiaya delil

  göstermiştir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/193-195.)

  45) Yılanı öldürmeyen bizden değildir. [4944-Ebu Davud] Bkz.Kur’an-2/29

  Kur’an-2/29 O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök

  hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

  AYETLER İLE HADİSİN ALAKASI YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 45

  Hz. Ebu Hureyre’den (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:”Biz kendileriyle

  savaştığımızdan bu yana yılanlarla hiç barış yapmadık, (Binaenaleyh intikam alacakları) korkusuyla

  onlardan birini (öldürmeyi) bırakan kimse benden değildir.”

  Hz. İbn Mesud’dan (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Yılanların hepsini

  öldürünüz. Onların intikamından (ve bu korkusundan dolayı onları Öldürmekten kaçman) kimse

  benden değildir.”
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/610)

  Açıklama

  İnsanoğlu ile yılanlar arasında yaratılışlarından gelen ezeli bir düşmanlık vardır Yaratılışlarında

  bulunan bu düşmanlık sebebiyle her zaman yılanlar insanları, insanlar da yılanları öldürmek

  isterler.Bazılarına göre ise, bu düşmanlık tâ cennette Adem Aleyhisselamla şeytan arasında geçen

  malum ve meşhur olaya kadar uzanır. Rivayete göre şeytan, Adem aleyhisselam’a, cennette

  kendisine yasaklanmış olan meyveyi (Bakara (2),19) yedirerek onu cennetten çıkarmayı kafasına

  koyunca, bu tasarısını gerçekleştirmek için cennete girip Hz. Adem’le buluşmak istemişse de

  cennetin bekçileri onu içeriye bırakmamışlardır. Bunun üzerine bir yılan, şeytanı ağzının içine

  alarak onun cennete girmesini ve bu ihanetini icra etmesini sağlamıştır.(Aliyyül Kâri,

  Mirkatül-Mefatih, IV, 349)

  İşte yılanlarla insanlar arasında süregelmekte olan bu ezeli ve cibili düşmanlık sebebiyle İslam dini

  insanlar için tehlikeli bir düşman olan yılanların öldürülmesini emretmiştir. Bazı müfessirlere göre:

  “… kiminiz, kiminize düşman olarak ininiz…”(A’raf (7),24) ayet-i kerimesinde söz konusu edilen

  düşmanlık Hz. Adem ve Havva ile onların karşısında bulunan şeytan ve yılan arasındaki

  düşmanlıktır .(Karlığa. Dr. Bekir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, VI, 2925)

  Hanefi ulemasından Bedrüddin Aynî’nin açıklamasına göre mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifin

  zahiri bütün yılanları hiçbir ayırım yapmadan ve hiçbir ihtarda bulunmadan öldürülmelerini

  emretmektedir. İmam Malik’e göre ise, Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiği evlerde yaşayan yılanları

  öldürmenin yasaklandığını ifade eden hadis (Buharî, Bedu’l-halk 14) mevzumuzu teşkil eden bu

  hadis-i şerifi tahsis ettiğinden Medine’nin evlerinde yaşayan yılanları bu hükmün dışında

  bırakmıştır. Binaenaleyh üç defa ihtarda bulunmadan onları öldürmek caiz değildir. Bazılarına göre

  evlerde yaşayan hiçbir yılan ihtar edilmeden öldürülemez. Delilleri ise yine Buharî’nin rivayet ettiği

  sözü geçen Abdullah b. Ömer hadisidir.(Umdetu’1-Kari, XV, 189) Ayrıca Hanefiler 5261 numaralı

  hadise dayanarak küçük ve beyaz yılanları öldürmeyip sağ bırakmanın evlâ olduğunu

  söylemişlerdir.

  Şafiî ulemasından Kemalüddin Dümeyrî’nin açıklamasına göre metinde geçen bu yılanları Öldürme

  emri “nedb” ifade eder. Bir başka ifadeyle bu emre uymak farz değil menduptur. Evlerde bulunan

  yılanları öldürmek için ise üçgün yahutta üç defa mühlet verilir. Dördüncüsünde öldürülür.

  Cumhuru ulemaya göre, ev yılanlarına üç gün mühlet verilir. Üçgün sonra evi terketmedikleri

  takdirde öldürülürler. Onlara mühlet vermek “Ünaşidükünne bil ahdillezi ehazehü aleykünne Nuh

  ve Süleyman en lâ tebdü lenâ velâ tü’zûnâ: Bize görünmeyeceğinize ve eziyet etmeyeceğinize dair

  Hz. Nuh’a ve Hz. Süleyman’a verdiğiniz söz hakkı için” (evimizi terk ediniz)” cümlelerini söylemekle

  olur. Bu sözleri söyledikten sonra da eğer evi terk etmezlerse o zaman Öldürülürler.”

  Mazirî’ye göre “sair beldelerin ve evlerin yılanlarını ihtarsız olarak öldürmek mendupsa da, Medine

  yılanları ihtar verilmeden öldürülemez. Fakat ihtar verilir de yine gitmezlerse öldürülürler. Çünkü

  cinlerden bir taife Medine’de müslümanlığı kabul ettiğinden Medine’deki cinililerin o taifeden olması

  ihtimali vardır.(Davudoğlu, A., Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi, IX, 693)

  İmam Tahavî’ye göre ise istisnasız olarak tüm yılanlara mühlet vermek evlâ olmakla beraber, bu

  mühlet bittikten sonra hiçbir ayırım yapmadan hepsi öldürülebilir. Çünkü metinde bulunan

  “yılanların hepsini öldürün cümlesi” bunu ifade eder. Hanefilerin “Eddüru’l-Muhtar” isimli fıkıh

  kitaplarında ise beyaz yılanları sağ bırakmanın evlâ olduğu ifade edilmektedir. Nitekim “beyaz

  yılanları öldürmeyiniz, onlar cinnîdir” mealindeki nolu hadis-i şerif de bunu ifade etmektedir.

  Metinde, yılanları öldürmekten kaçınmakla ilgili olan: “Onların intikamından korkan benden

  değildir” mealindeki tehdid “yılanların sahiplerinin ve eşlerinin onları öldürenlerden intikam alacağı”

  yolundaki câhiliyye devrindeki bir inancı hedef almaktadır. Resulü zişan efendimiz bu sözüyle

  câhiliyye dönemi insanlarının bu batıl inancını yıkmış ve yılanları öldürmeyi bu düşünceyle terk

  edenleri kendinden saymamıştır.Binaenaleyh yılanları öldürmeyi bu düşünceyle terketmek

  tamamen bir câhiliyye adetidir. Gücü yettiği halde onları öldürmeyi terk etmekse mendubu terk

  etmek demektir.
  (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/610-612)

  46) Yılanları ve kertenkeleyi öldürün. [4948-Müslim-Ebu Davud-Tirmizî] [4943-Ebu Davud-Nesâî]

  Bkz.Kur’an-2/29

  Kur’an-2/29 O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök

  hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

  AYETLER İLE HADİSİN ALAKASI YOKTUR YİNEDE BU KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  CEVAP 46

  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:”Kim

  keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır.

  Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır.”
  [Müslim, Selam 147 (2240); Metin Müslim’den alınmadır. Ebu davud, Edeb 175, (5263, 5264);

  Tirmizî, Ahkâm 1, (1482). Bazı Tirmizî tertibinde Sayd bölümünde 13. babta.]

  AÇIKLAMA:

  Vezeğa, Ahterî’de keler olarak açıklanır. Keler, bir nevi kertenkeledir. Resulullah fuveysika diye

  tavsif ederek, insanlara eziyet veren haşerata dahil etmiştir. Fuveysika, fasıkcık demektir.

  Resulullah haşeratın ekserisinden ayrı olarak, zarar verenlere fasık demiştir. Ulemâ, kelerin bu

  grupta olduğunda ittifak eder. Bir vuruşta öldürülmesinden maksad eziyet verilmemesi içindir. Zîra

  hayvan ikinci darbeyi almadan yaralı olarak kaçabilir.
  Kertenkelenin öldürülmesi ile ilgili beyanlar, tabiatı icabı onun insanlara zarar verici olmasındandır.

  Bu mânayı te’yid eden başka rivayetler mevcuttur: Ahmed İbnu Hanbel’in bir rivayetine göre, “Hz.

  İbrahim (aleyhissalâtu vesselâm) ateşe atıldığı zaman bütün hayvanlar ateşi söndürmeye çalıştığı

  halde, kertenkele ateşi üfürmüş, iyice yandırmaya çalışmıştır. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)

  bu sebeple kertenkelenin öldürülmesini emretmiştir.” Keza, Hz. Aişe, “Beytü’l-Makdis yandığı

  zaman da kertenkelenin ateşi üfürdüğünü” rivayet etmiştir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/158)
  YILANLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 36. VE 45. CEVAPLARDA VARDIR

  47) vücudu irin olsa, kadın da onu yalasa yine hakkını ödeyemez. Müsned, V, 239

  CEVAP 47

  KUR’AN’A AYKIRI DENMİŞ ORTADA AYKIRI OLDUĞU İDDA EDİLEN AYET(LER) YOK YİNEDE BU

  KONUYA AŞAĞIDA DEĞİNİLMİŞTİR

  Ebû Saîd radiyallahu anh’dan: “Bir adam kızını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e getirip,

  şöyle dedi:«Bu kızım evlenmek istemiyor.» Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  «Babanı dinle de evlen!» «Ey Allah’ın Resulü! Bana kocanın, karısı üzerindeki hakkı ne olduğunu

  bildirmedikçe ben evlenmem» deyince, şöyle buyurdu: «Kocanın karısı üzerindeki hakkı: Kocanın

  irin akan bir yarası olsa, kadın o yarayı dili ile yalasa, ya da burnundan irin ya da kan akıp, kadın

  onu yutsa yine de kocanın hakkını ödeyemez.» (Bunu duyunca kız) Şöyle dedi: «Seni hak ile

  gönderene yemin ederim ki, ben asla evlenmem!» Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve

  sellem şöyle buyurdu: «İzinlerini almadıkça onları evlendirmeyin!»”
  (Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/269.)

  AÇIKÇA ANLAŞILACAĞI ÜZERE “KUR’AN ‘A AYKIRI” DENEN HADİSLERİN AYETLERLE ALAKASI

  YOK VE ÇOĞU YİNE AÇIKÇA ANLAŞILACAĞI ÜZERE “ÇARPITILMIŞ” BU ÇARPITMALAR

  DELİLERİYLE ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜR RABBİMDEN DİLEĞİM BU ÇALIŞMANIN İNSANLARA YARARI

  DOKUNMASI YÖNÜNDEDİR RABBİM BİZİ DÜZGÜN YOLDAN AYIRMASIN VE FİTNECİLERİN

  ŞERRİNDEN MUHAFAZA EYLESİN RABBİM BİZİ HADİSLERİ İNKAR EDİP KÜFRE DÜŞENLERDEN VE

  O KÜFRE DÜŞENLERE ARKA ÇIKIPTA SAPITANLARDAN EYLEMESİN AMİN…

  Allah’ın âyetleri hakkında, kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların

  kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar, tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen

  Allah’a sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (MÜ’MİN suresi 56. ayet)

  UYDURAGELDİKLERİ ŞEYLER SEBEBİYLE VAY O KAFİRLERİN HALİNE !!!???…

 5. 5 On Mayıs 17th, 2010, admin said:

  Sayın Rusta,
  İbrahim Canan’ın çevirdiği “Altı Hadis Kitabı”ndan bu kadar uzun metinleri, “kopyala yapıştır” yapmak yerine doğrudan ilgili yerleri alıntılasaydınız veya doğrudan kendi kanaatinizi dile getirseydiniz okuyucu için daha yararlı olurdu.

  SÖZDE HADİSLERİ SAVUNMAK İÇİN GETİRİLEN GEREKÇELER:
  “Müslüman cinlere üç gün süre verin. Yine de görünürlerse, onları öldürün. [4941-Müslim-Muvatta-Ebu Davud]”

  Hadise getirilen açıklamaya göre cinler, yılan imişler. Bu yüzden Medine’de görülen yılanlar 3 gün uyarılacakmış, yine de görünürlerse öldürülecekmiş. Çoğu konuda olduğu gibi bu konuda da alimler ihtilaf etmişler. Yani ortada net bir görüş yok.

  İHTİLAF EDİLEN İLGİNÇ BİR KONU DAHA:
  Güya Hz. Peygamber demiş ki:

  “Oradaki develerin sütünden ve bevlinden (İDRARINDAN) içmelerini tenbihler.”
  5- İmam Mâlik, bu hadise dayanarak, eti yenen hayvanların bevillerinin (İDRARLARININ) temiz oldğuna hükmetmiştir. Ahmed İbnu Hanbel, İmam Muhammed, Şâfiîlerden Istahrî ve Rüyânî, Şâ’bi, Atâ, Nehâî, Zührî, İbnu Sîrîn, Hakem ve Sevrî aynı kanaattedirler. Ebû Dâvud, İbnu Uleyye daha ileri giderek: “İnsan dışında -eti yensin, yenmesin- bütün hayvanların bevli (İDRARI) ve fışkısı (DIŞKISI) temizdir” demiştir.
  Normalde tükürmek, bir sağlık sorunu yoksa veya bir tıbbi tahlil yapılmayacak ise saygısızlık ifade etmektedir.

  “BÖYLE BİR HADİS YOKTUR” DEDİĞİNİZ HADİSLER:
  Özü itibariyle “Kur’an okudukları halde okudukları kalplerine inmeyen traş olanları öldürün” demektedir. Bugün Kur’an’ı nağmelerle çok güzel seslerle okudukları halde anlamından haberdar olmayan pek çok traşlı hedef gösterilmektedir.

  (4816)- Ebu Said ve Enes radıyallahu anhümâ anlatıyorlar: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  “Ümmetimde ihtilâf ve ayrılıklar meydana gelecek. (Onlardan) bir grup lafıyla güzel, ameliyle kötü olacak. Bunlar Kur’ân’ı okuyacaklar, ancak köprücük kemiklerinden aşağı geçmeyecek. Bunlar, dinden tıpkı okun avı delip geçmesi gibi çıkarlar. Onlar, ok, kirişine dönmedikçe bir daha dine geri gelmezler. Bunlar mahlukatın en şeriridir. Onları öldürene ve onlar tarafından öldürülene ne mutlu! Onlar insanları Kitabullah’a çağırırlar, fakat Kitap’tan zerre kadar nasipleri yoktur.”

  Yanında bulunan Ashab:
  “Ey Allah’ın Resûlü onların alâmeti nedir?” diye sordular da:

  “Tıraş olmak!” buyurdular.” [Ebu Dâvud, Sünnet 31, (4765).]
  Benzer bir rivayeti Ebu Saîdi’l-Hudrî’den Sahiheyn kaydetmiştir. [Buhâri, Fezailu’l-Kur’ân 36, Menâkıb 25, Edep 95, İstitabe 6, 7; Müslim, Zekât 143-148, (1064); Muvatta, Kur’ân10, (1, 204, 205); Nesâî, Zekât 79, (5, 87). Tahrîm 26, (7, 119).]

  “NİKAHI HARAM OLAN BİRİNE YASAK AŞK YAPARSA ÖLDÜRÜN” denmektedir:
  (1623)- İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir insan diğer bir insana: “Ey Yahudi” diye hitab edecek olursa ona yirmi sopa vurun. “Ey muhannes (kadınlaşmış)” diyecek olursa yine o kadar ceza verin. Nikâhı haram olan birine, bunu bilerek muvakaa (aşk-ı memnû) yaparsa öldürün.” [Tirmizî, Hudûd 28, (1462).]

  NE YAZIK Kİ BU KADAR UZUN ALINTILAMAYA RAĞMEN, ALLAH RESULÜ ADINA RİVAYET EDİLEN AMA DİNLE VE KİTAPLA BİR ALAKASI OLMAYAN BU SÖZLERE, VAHYE DAYALI İKNA EDİCİ, DOYURUCU, MANTIKSAL, BİLİMSEL BİR AÇIKLAMA GETİRİLEMEMİŞ, ÖNCEKİ RİVAYETÇİ DİN BİLGİNLERİNİN YAPTIĞI GİBİ NAKİL SÖZLER VE YAZILAR AKTARILMIŞTIR.

 6. 6 On Mayıs 20th, 2010, RUSTA61 said:

  GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR SAYIN ADMİN ANLAMAK İSTEYEN ANLAR İMANI OLAN KAVRAR HADİSLERİ İNKAR İSLAMI ORTADAN KALDIRMAK DEMEKTİR UYDURMA DENİLEN HADİSLERİN AYETLERLE BİR ALAKASI VE ÇELİŞKİSİ YOKTUR İSLAM KUR’AN DAN İBARET DEĞİLDİR BAZI “MEL’UN ÇEVRELER” HADİSLER UYDURMA DİYE PALAVRALAR SIKIYORLAR BUNA DAİR BİR DEDİLLERİ VARMI ACABA NEYE DAYANARAK UYDURMA DİYORLAR(TABİKİ KOLTUĞA DAYANARAK)BİNBİR EMEKLE SENELER SÜREN İNCE ÇALIŞMALARLA VE YÜZBİNLERCE HADİS İÇİNDEN BÜYÜK DİKKATLE HAZIRLANMIŞ HADİSLERİN UYDURMA OLDUĞUNA DAİR KESİN BİR DELİL GETİRSİNLER BAKALIM.BÖYLE BİŞEY SÖZKONUSU OLAMAZ İMANI OLAN HADİSLERİ İNKAR ETMEZ. HADİSLERİN MANASINI ANLAMAYAN VEYA HADİSLER İŞİNE GELMEYENLER İNKAR YOLUNU SEÇİYORLAR BU ONLARI ATEŞE GÖTÜRECEK BİR YOL. DİN ADINA BİNBİR TÜRLÜ FİTNENİN OLDUĞU AHİR ZAMANDA ALLAH MÜ’MİN’LERİ HER TÜRLÜ ŞERDEN KORUSUN BEN NE DESEM FAYDA ETMEZ ALLAH DİLEMEDİKÇE KİMSE İMAN EDECEK DEĞİL ALLAH BU DÜNYADA KİMİN MÜ’MİN KİMİN KAFİR OLDUĞUNU BELLİ EDİYOR BİZİ ONA GÖRE SORGUYA ÇEKECEK HİÇBİR DELİLİ OLMADAN HADİSLERE UYDURMA DİYENLERE İNANIP İNANMAMAKTA SERBESTİZ AMA MÜ’MİN OLAN DÜŞÜNÜR Kİ HESAPA ÇEKİLECEĞİZ

  Allah’ın âyetleri hakkında, kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar, tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah’a sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (MÜ’MİN suresi 56. ayet)

  ONLARA PEYGAMBERLERİ NESİFLERİNİN ARZU ETMEDİĞİ BİRŞEYİ GETİRDİĞİNDE HEMEN ONU İNKAR EDİYORLARDI!!!???…

  UYDURAGELDİKLERİ ŞEYLER SEBEBİYLE VAY O KAFİRLERİN HALİNE !!!???…

 7. 7 On Mayıs 20th, 2010, RUSTA61 said:

  ben açıklamayı yaptim anlayan anlar allah mü’minlerin yardımcısıdır

 8. 8 On Mayıs 27th, 2010, RUSTA61 said:

  SAYIN ADMİN MESAJLARIMI SİLEREK Bİ YERE VARAMAZSINIZ ALLAHTAN KORKUN MÜSLAMAN GÖRÜNÜMLÜSÜNÜZ AMACINIZ DİNİ DEĞİŞTİRMEK ALLAH HİDAYET VERSİN ALLAH MÜ’MİNLERİ ŞERRİNİZDEN KORUSUN

 9. 9 On Mayıs 27th, 2010, admin said:

  Görüldüğü gibi mesajlarınız silinmemiştir. Bu kadar upuzun metin, kopyala yapıştır ile aktarılmış olmasına rağmen yayımlanmıştır. Gereksiz tekrar olarak görüldüğü için şu, “GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR SAYIN ADMİN ANLAMAK İSTEYEN ANLAR” sözünüz ve etiketlemekten ibarettir. Bunları yayımlanmamız, sizin bu amacınıza hizmet etmektedir.

 10. 10 On Mayıs 28th, 2010, RUSTA61 said:

  “SİZİN AMACINIZ” DERKEN NEYİ KASDEDİYOSUNUZ ACABA BENİM AMACIM İNSANLARIN DİNİ DÜZGÜN ANLAMALARINA İMANLARINI MUHAFAZA ETMELERİNE YARDIMCI OLMAKTIR BUNDAN BAŞKA NE AMACIM OLABİLİR Kİ? SİZ SÖYLER MİSİNİZ PEKİ HİÇBİR DELİLE DAYANMADAN SAHİH HADİSLERE UYDURMA DEMENİZDEKİ AMAÇ NEDİR?

 11. 11 On Mayıs 28th, 2010, admin said:

  “Sizin amacınız” derken, sizin amacınız söz konusu hadislerin doğru olduğunu savunmak idi. Bununla ilgili açıklamalar, sitemizde yayınlandığına göre amacınıza ulaştınız demektir. O yazılardan sonra, “ben açıklamayı yaptim anlayan anlar” diye tekrar yazmanız ve bu sözü yayımlamızı istemeniz, ekstra sözdür. Bu zaten kamuoyunun takdir edeceği bir şeydir.
  Sitemizin amacına gelince, http://www.erdemyolu.com/ anasayfamızda bu konuya genişçe yer verilmiştir.

  “HİÇBİR DELİLE DAYANMADAN SAHİH HADİSLERE UYDURMA DEMENİZ” sözünüze gelince,
  1. Demek ki bizler bütün hadislerin değil bazı hadislerin uydurma olduğuna inanıyoruz.
  2. Uydurma olduğuna karar verirken Allah’ın Kitabını temel alıyor ve tevhid akidesine aykırı bir sözün Allah’ın Elçisi tarafından söyleneceğine inanmıyoruz ve buna ihtimal vermiyoruz.
  3. Elçi, adı üstünde elçidir. Din (ilahi hüküm) mercii değildir. Allah’tan gelen vahyi dosdoğru biçimde anlar, yaşar ve insanlara aktarır.

  Kütübü Sitte (Meşhur En Sahih Bilinen Altı Hadis Kitabı) kaynak gösterilerek uydurma olduğuna inandığımız hadislere birkaç örnek

  630. (1995) (6617)- “Resûlullah buyurdular ki: “Uğursuzluk üç şeydedir: At, kadın ve evdedir.”
  ÇÜNKÜ İSLAM’DA UĞURLULUK VEYA UĞURSUZLUK İNANCI YOKTUR.

  2732- “Resûlullah buyurdular ki: “Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını bozar: Eşek, domuz, yahudi, mecûsi, kadın… Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifâyet eder.” Bir diğer rivâyette şöyle denmişti: “Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar.”

  2730- “Hz. Âişe’nin yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Âişe (radıyallahu anhâ):“Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resûlullah’ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm.” (Buhârî, Salât: 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi’s-Salât: 10, Vitr: 3, İsti’zân: 37; Müslim, Salât: 267, (512); Muvatta, Salâtu’l-Leyl: 2, (1, 117); Ebû Dâvud, Salât: 112, (711, 712, 713, 714); Nesâî, Tahâret: 120, (1, 101, 102), Kıble: 10, (2, 67)
  GÖRÜLDÜĞÜ 2732 NO’LU HADİSİ HZ AİŞE REDDETMİŞTİR. KADININ KÖPEK VE EŞEKLE BİRLİKTE ANILMASINI YALANLAMIŞTIR.

  3299-“Resulullah buyurdular ki: “Erkeğe, hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz.” (Ebu Dâvud, Nikâh: 43, (2147)
  İSLAM, KİŞİNİN EŞİNE ŞİDDET UYGULAMASINI ONAYLAMAZ. ŞİDDETİN SORGULANAMAMASI DAHA VAHİMDİR.

  Elbette, isteyen istediğine inanabilir.

 12. 12 On Mayıs 30th, 2010, RUSTA61 said:

  SAYIN ADMİN UYDURMA OLDUĞUNA İNANDIĞINIZ HADİSLERİN AÇIKLAMALARI YUKARIDA YAPILMIŞTIR HALA UYDURMA DİYOSUNUZ NEYSE FAZLA UZATMAK İSTEMİYORUM SİZ UYDURMA OLDUĞUNA İNANIYORSUNUZ VE KURANA AYKIRI DİYE YAYINLAMIŞSINIZ BENDE UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA BİR REDDİYE HAZIRLADIM VE YAYINLADIM SİZDE SAĞOLUN MESAJLARIMI SİLMEDİNİZ BUNDAN SONRASINI OKUYUCULARA BIRAKIYORUM ALLAH CÜMLEMİZİ DOĞRU YOLDAN AYIRMASIN

 13. 13 On Kasım 28th, 2010, ŞEREF YÜCEL said:

  GÖNÜL NAMAZI…

  Hangi akıl sana ere.
  O akılı vursam yere,
  SANKİ SENİ GÖRE GÖRE
  Kılsam gönül namazımı.//

  İsrafil üfledi sur’u.
  Göründü MUHAMMED nûr’u,
  SECDEDEN RAHMÂN’ A DOĞRU,
  Kılsam gönül namazımı.//

  Göz yaşlarım aka, aka.
  Aşk gönlümü yaka yaka.
  ZÜL-CELÂL’E BAKA BAKA,
  Kılsam gönül namazımı.//

  Salih kullar seyran eder.
  Hak kulunu hayran eder.
  ŞEREF YÜCEL BAYRAM EDER.
  Kılsam gönül namazımı.//

  Mavera da semah edip,
  Secdelerde sabah edip,
  BİR GÜNAHA “BİN AH” EDİP,
  Kılsam gönül namazımı.//

  Zikrullah’ı ana ana.
  Zikir kulu nur’a bana.
  “HU” DİYEREK YANA YANA,
  Kılsam gönül namazımı.//

  İster ağlat, ister güldür.
  İster yaşat ister öldür.
  CEHENNEMİN BİLE GÜL’ DÜR,
  Kılsam gönül namazımı.//

  Ben kulluk mu ettim sana?
  Her ni’meti verdin bana.
  BİR REKAT DA OLSA SANA,
  Kılsam gönül namazımı.//

  EY! RAHMET’İ RAHMÂN ALLAH..
  EY! HALIK-İ SÜBHÂN ALLAH..
  DİYEREKTEN; ALLAH…ALLAH…
  KILSAM GÖNÜL NAMAZIMI.

  ŞEREF YÜCE

 14. 14 On Haziran 1st, 2012, HASAN HÜSEYİN YÜKSEL said:

  De ki: “Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisi ile, bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine tapılması hakkında Allah’ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi Allah’a şerik yapmanızı, bir de Allah’ın emretmediği birtakım şeyleri iftira ederek O’na mal etmenizi haram kılmıştır.” RUSTA61 SAİTE

 15. 15 On Haziran 1st, 2012, HASAN HÜSEYİN YÜKSEL said:

  O kullarımı ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. RUSTA61 SAİTE

 16. 16 On Haziran 1st, 2012, HASAN HÜSEYİN YÜKSEL said:

  De ki ALLAHA DİNİ SİZ Mİ ÖĞRETECEKSİNİZ. Hucurat RUSTA61 SAİTE

 17. 17 On Haziran 1st, 2012, HASAN HÜSEYİN YÜKSEL said:

  İYİ BİLİN Kİ ALAAH KATINDA CANLILARIN EN ZARARLISI AKLINI KULLANMAYAN SAĞİR VE DİLSİZLERDİR. ENFAL22 RUSTA 61 SAİTE

 18. 18 On Şubat 15th, 2015, Fatih said:

  yaw biraz düsünün. hadisler efendimizin vefatından 6 nesil sonra kaleme alınmıs. 600 bin hadis arasından 8-9 bin tane secilmis sadece buhari icin. hala s sacma hadisleri Kuran a mı uydurmaya mı calısıyorsunuz.

 19. 19 On Nisan 30th, 2015, Canan said:

  Muaviye dedi ki; “Kadın ve domuz namaz bozar; kadın şeytandır.”
  İmam Ali (s.a) buyurdu ki; “Ey kadınlar sultanı Fâtımam! Bil ki Kadın, cihanın yarısıdır.”
  Bilin ki kardeşler!
  Vallahi Şia Sünni savaşı yoktur Yezid Emevi zihniyeti mücadelesi vardır işte o zihniyet de bunlardır… Savaş Hak ile Batılın İslam ile küffarın savaşıdır.
  Sürek erenler süreği süre gelmiş süre gider
  Münkir cehennem direği dura gelmiş dura gider
  Uyma münkirin sözüne taşı dokunur tenine
  Münkir cehennem içine gire gelmiş gire gider

  قال معاويه: “النساء شيطان.”
  و قال إمام علي (ص): ” يا فاطمة سلطان النساء! إن النساء نصف العالم.”
  والله لا محارب بين مسلمين المحارب بين كفار و مسلمون

 20. 20 On Mayıs 27th, 2015, Ergün said:

  Önce kaynak nasıl verilir onu öğrenin. Doğruluğu kesin bilinmeyen bir sözü paylaşmak: Kişide fısk işaretindendir?! Her söze doğru sanarak inanır(lar)?!
  Hadiste kaynak şu şekilde verilir, kitap adı ,numarası, Bab(konu) ismi, bab numarası, (cilt, sayfa no) Örnek, Buhari, (25) Hacc, 12, (III, 348); Ebu Davud, (11), el-Menasık, 55, h.no: 3550, (II, 452-453.)

 21. 21 On Kasım 27th, 2018, furkan said:

  KUR’AN ‘A AYKIRI HADİSLER
  yazmışsınız şimdi birinci fitniniz şu
  1) Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan muttali olur. [3443-Tirmizî] şiz buna kurana aykırı diyosunuz peki allah şeytanı peygamberimize göndermediğimi insanları nasıl kandırdığını anlatmak için göndermedi derseniz kafir olursunuz çünkü gerçeği örtmüş olursunuz ve şeytan orda demiyomu kadınlar benim av larımdır ve allah erkeğin fıtratında şehveti daha fazla koymadımı zaten bu avları olduğu için kadınlara daha çok ağırlık vermesi gerekir ve en sağlam hadis kaynaklarının içinde tirmizi de vardır
  2) Cehennemdekilerin çoğu kadınlardır. [5374-Buhârî-Müslim-Nesâî-Muvatta-İbn Mace] [2075-Buhârî-Müslim] Bkz. Kur’an-7/179 72/15 33/35 bu hadise gelince günümüze bakarsanız kör değilseniz görürsünüz kadınların gidişatlarını ve hz ebubekr sıddık ne demiş rasullah dediyse doğrudur ve hadıs kaynakları muslım buğari insanlara fitne sokmayın
  3)“Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım.” (Buhârî Nikâh 17; Müslim Zikir 97 98. Ayrıca bk. Tirmizî Edeb 31; İbni Mâce Fiten 31)

  İlk bakışta hadîs-i şerîfin bütün kadınları fitne ve fesada yol açan uğursuz yaratıklar kabul ettiği sanılabilir. Hayır, Efendimiz böyle bir şey söylememiştir. Bu hadiste bazı problemli kadınlara işaret edilmekte, huysuzlukları sebebiyle onların erkekleri zor durumda bırakacakları belirtilmektedir.

  Şu âyet-i kerîme konumuza ışık tutmaktadır:

  “Ey imân edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoşgörür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayan çok esirgeyendir.”(Tegâbün, 64/14).

  hadislerdeki bazı manaları siz o aklınızla anlayamazsınız evliyalar keramet sahipleri tefsir alimleri bu hadislerin asıl manalarını anladıkları için onları dinleyin insanları fitye sürüklemeyin helak olursunuz bir kişinin bunu yanlış anlayıp kafasının karışması demek onun da herkese anlatıp kafasının karıştırıcağı kişi topluluğunun bu konuda giriceği günah ve en kötüsü şirk varsa bi misli size yazılır benim size tavsiyem sadece kuran yetmez rasullah efendimiz boşa mı gönderilmiş ve diğer ilimler boşamı lütfen tövbe edin ve allahtan af dileğin bu yazılarıda kaldırın REDDİYE yapmak görevimiz

 22. 22 On Kasım 27th, 2018, FURKAN said:

  ÖLDÜRMEYLE İLGİLİ UYDURMA HADİS ÖRNEKLERİ DİYE BAŞLIK ATMIŞSINIZ

  Bakara suresi 191. ayet: Onları bulduğunuz yerde öldürün. sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. mescidi haram’ın yanında, onlar savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. sizinle savaşırlarsa onları öldürün. inkar edenlerin cezası böyledir.
  BU AYETTE ALLAH NE DİYOR İNKAR EDENLERİN CEZASINI BU ŞEKİLDE ÖLDÜREREK VERİN DİYOR 4 MEZHEP BİRİ OLAN HANBELİ MEZHEBİNİN İMAMI DİYOR Kİ NAMAZ KILMAYAN KAFİR OLUR VE İMAN KALKAR ÖLDÜRÜN DİYO O ZAMAN HANBELİ MEZBENİNİN İMAMIDA YALANCI HAŞA VE KELLA BİR DAHA SÖYLÜYORUM BU HADİSLERDE AÇIKLANMASI DETAYDA ÇOK ŞEY VAR ÖYLE KAFANIZA GÖRE KONUŞMAYIN GÖRÜYORUZ PROF . OLAN ALİM OLAN İNSANLARIN HADİSE GEREK YOK HEPSİ UYDURMA YOK KURAN YETER BANA YAA ALLAH SİZİ EHL-İ SÜNNETTEN UZAK TUTSUN VE EHL-İ BİDAT TEN BİZİ UZAK TUTSUN ( AMİN )

 23. 23 On Kasım 27th, 2018, furkan said:

  ayrıca şu üsteki başı açık olan kadının orda ne işi var haram olan bişeyi islami sitenin başında koynamız bir fitnedir mesela siz insanları doğruya yöneltmeye çalışmayın lütfen böyle yönelticekseniz yönelten insanlar türkiye çok var bu şekilde ehl-i sünnetin ihtiyacı yok zaten çok reddiye yemişsiniz bida yazarlarınızı isimleri yok ne olduğunuz belli bile değil rasullah efendimiz belirsizlikten kaçın harama düşme ihtimaliniz çok bunu gibi bi hadisi var gerçi siz ona da uydurma dersiniz

 24. 24 On Mayıs 10th, 2019, moto kurye said:

  İlginç görüşler var burada. Allah orta yolda olmayi nasip etsin herkese. Vasat ummet.

Yorum Yaz