-
6th Temmuz 2008

Hadislerde Nazar

GÖZ DEĞMESİ VE KÜTÜBÜ SİTTE: Kütübü Sitte’de bu konuda dört hadis rivayeti vardır:

4041 no’lu hadis: İbn Abbas yoluyla gelmiştir. Hadisin Tirmizi’deki rivayetinde “Göz değmesi haktır” ibaresi yoktur. 4042 no’lu hadis: Ebu Hüreyre dışındaki raviler bildirilmemiştir. Özellikle sahabe atlanarak doğrudan Peygamber’den aktarılmıştır. 4043 no’lu hadis: Hadis, doğrudan Peygamber’den değil, Hz.Aişe’den onun görüşü, sahabe görüşü diye aktarılmıştır. 4044 no’lu hadis: Muhammed İbn Ebu Umame İbn Sehl İbn Hanif ravili. Bu hadis, meşhur altı hadis kitabına ait kitaplarda değil, Muvatta’dan alınmıştır. 3508-7042 no’lu hadis: Hz.Aişe’den: İsnadının zayıf olduğu bildirilmiştir. 4024 no’lu hadis: Ebu Davud ravi zikretmemiştir. 4029 no’lu hadis: Ebu Said el-Hudri dışında ravi zikredilmemiştir.

This entry was posted on Pazar, Temmuz 6th, 2008 at 08:30 and is filed under NAZAR (GÖZ DEĞMESİ). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz