-
3rd Ekim 2008

Kur’an Mesajı / Meal – Tefsir -Muhammed Esed

posted in KİTAPLAR |

Kur’an Mesajı / Meal – Tefsir –Muhammed Esed
"Okuyucuya takdim ettiğim bu çalışma, ömür boyu süren incelemelerin ve Arabistan’da harcanan yılların bir mahsulüdür. Bu çalışma Kur’an mesajının bir Avrupa diline tam deyimsel ve açıklamalı olarak çevrilmesi yönünde atılmış bir adım, belki de ilk adımdır.
Yine de Kur’an’ı, mesela Platon ve Shakespeare tercümelerinde ulaşılan sıhhat derecesinde "tercüme" ettiğimi iddia ediyor değilim. Diğer herhangi bir kitaptan farklı olarak Kur’an’ın anlamı ile dilbilimsel cephesi ayrılmaz bir bütün oluşturur: Bu cümledeki tek bir kelimenin konumu, deyimlerinin ritmi ve sesi ile sözdizimsel yapısı; bir mecazın farkedilmeyecek şekilde pragmatik bir ifadeye dönüşmesi; sadece belâgat için değil, fakat aynı zamanda söylenmeyen fakat açıkça kastedilen fikirleri ima etmenin bir aracı olarak sese ilişkin vurguların kullanılması.. İşte bütün bunlar Kur’an’ı son tahlilde eşsiz ve tercüme edilemez kılar. Nitekim bu gerçek, birçok eski mütercim ve bütün Arap alimleri tarafından vurgulanmıştır. Ancak Kur’an’ı diğer dillerde aynen "yeniden üretmek" imkansız olsa da, Kur’an mesajını, çoğu Batılılar gibi Arapça‘yı hiç bilmeyen veya -Arap olmayan, eğitimli Müslümanlar arasında örneğine sıkça rastlanan- yardım görmeden yollarını bulabilecek kadar iyi bilmeyen insanların kavrayabilecekleri bir biçimde aktarmak mümkündür."
Tercümede benimsediğim üslubu belirlerken çağdaş okuyucunun zihnini Kur’an’a kapatan güncelliğini yitirmiş eski ifade tarzını (archaism) gereksiz yere kullanmaktan kaçınmaya çalıştım. Diğer taraftan, Kur’an kavramlarını özellikle "modern" deyimlere çevirmekte bir zaruret görmedim. Bu modern deyimlerin asıl Arapça’nın ruhu ile çatışacağını ve vahiy kavramında mevcut bulunan ağırbaşlılığa alışkın bir kulağı tırmalayacağını düşündüm. Bununla birlikte yine de, Kur’an’ın tavsifi çok zor olan ahenk ve belagatını yeniden canlandırdığını iddia edecek değilim. Kur’an’ın büyüleyici güzelliğini samimi olarak hisseden hiç bir kimsenin böyle bir iddiada bulunacak ve hatta böyle bir teşebbüse kalkışacak kadar haddini aşacağını da düşünemiyorum.
Ve ben yaptığım tercümeyle Kur’an’ın hakkını tam olarak veremediğimin ve onun bütün anlam katmanlarına yeterince nüfuz edemediğimin farkındayım: çünkü,
De ki; Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, yine de Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi. Kur’an 18:109)  (Önsöz’den) (İşaret Yayınları)

This entry was posted on Cuma, Ekim 3rd, 2008 at 12:43 and is filed under KİTAPLAR. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz