-
7th Temmuz 2008

KUR’AN’A UYGUN HADİSLER

posted in RİVAYETLER(Hadis) |

Hadis, genel olarak Hz. Peygamberin sözlerine denilmektedir. Hz. Muhammed, bir peygamberdir; onun insanlıkla ilgili sözleri de “DİN” olarak değerlendirilmektedir.

Hz. Muhammed’in sözleri yanlış olacak olsa Allah müdahale eder ve yanlış olduğunu ayetleriyle ortaya koyardı. Eğer Allah’a rağmen bu sözlerinde ısrar ederse peygamberlik görevi sona ererdi. Oysa peygamberler insanların erdemli, onurlu, ahlaklı yaşamaları için tarihin akışını değiştiren en büyük önderler ve en cesur devrimcilerdir.

69Hakka/44-45-“Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.”

Bir insan veya bir düşünce sayesinde insanların çıkar sağlama olasılığı varsa onu istismar edenlerin sayısı da bu doğrultuda artmaktadır. Onun adına sözler uydurulmakta, onun adına kahramanlar, din ve vatan düşmanları türetilmektedir.

Hadis, söz demektir. Hadis-i şerif ise “şerefli söz” demek. Allah’ın seçtiği bir insan, hayatında onurlu-şerefli sözler söylemiş olmalıdır. Ancak onun adına uydurulan sözlere bakarsanız, onun sözlerini ancak insan ve kadın düşmanları söyleyebilir. Böylesi sözler olsa olsa şerefli değil “onur kırıcı ve aşağılık sözler” olarak nitelenebilir. Böyle bir durumda bu sözleri Hz. Peygamberin değil onu uyduranların düşünce ve inançları olarak görüyoruz.

Uydurulan bu hadislerle uydurulmuş, türetilmiş bir din oluşmuştur. Uydurma hadislerle nice insanların umutları sönmüş, nice aileler yıkılmış, nice insanlar nice acılar çekmiş ve yıkımlar yaşamışlardır. Hadisler din olarak, dinin esası olarak görüldüğü için aileler bu doğrultuda şekillenmiş, bunun sonucunda en fazla zararı, insan eğitimi açısından kadınlar ve insanlığın gelişimi açısından bilimsel çalışmalar görmüştür.

Aşağıda Kur’an’a uygun ve Kur’an’a aykırı hadislerden bir demet sunuyoruz. Hadisten sonra gelen ilk numara, hadis numarasını diğer adlar hadis kaynaklarını göstermektedir. Hadis numaralarında Akçağ Yayınları arasında çıkan ve en sağlam hadis kitapları olarak bilinen KÜTÜB-Ü SİTTE(Altı Hadis Kitabı: Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesaî, İbn Mace, Ebu Davud) esas alınmıştır:


KUR’AN ‘A UYGUN HADİSLER

1. Allah ‘a ortak etmeyin. [5231-Buharî- Müslim- Nesaî-Ebu Davud]

2. Gösteriş olsun diye iş yapanın tüm yaptıkları boşa gider. [2002-Müslim-Tirmizî-Nesâî]

3. Uğursuzluğa inanmak şirktir. [[4093-Ebu Dâvud-Tirmizî]

4. Peygamber ‘in, geleceği bildiğini iddia eden Allah hakkında yalan uydurmuş olur. [5160-Buhârî-Müslim-Tirmizî]

5. Din konusundaki anlaşmazlıklarda size Kur’an yeterlidir. [5424-Buhârî-Müslim-Nesâî] [4727-Muvatta-Müslim] [5406-Buharî-Müslim]

6. Dinle ilgili sorunların çözümünde önce Kur’an ‘a, Kur’an ‘da bulunamazsa Peygamber ‘in yaşamına, orada da bulunamazsa, mantıksal bir çözüme gidilir. [4896- Ebu Dâvud-Tirmizi]

7. Hikmetli söz(ilim), mü’minin yitiğidir, nerede bulursa alır [4115-Tirmizî]

8. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin. [75- Buhârî-Müslim]

9. Sizden biriniz, kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için istemedikçe, gerçek mü’min olmaz. [3313-Buhari-Müslim-Ebu Dâvud-Tirmizî]

10. İşçiye ücretini alınteri kurumadan veriniz. [2443-6750]

11. Müslüman, Müslüman’a zarar vermez ve onu rahatsız etmez. [33-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-Nesâî]

12. Gerçek mü’min, eliyle, diliyle herkesin güvende kaldığı kimsedir. [32-Tirmizî-Nesâî]

13. Güçlü olmak rakibini değil, öfkesini yenmektir. [4314]

14. Fal baktıranın 40 gün ibadeti geçersizdir. [2238-Müslim]

15. Allah, sizin şekillerinize ve kalıplarınıza bakmaz; ama o sizin kalplerinize ve yaptığınız işe bakar. [3312-Buharî-Müslim-Ebu Dâvud-Tirmizî]

16. Sizden birisi, bir kötülük görürse, onu eliyle, gücü yetmiyorsa diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmiyorsa, içinden ona karşı nefret duysun. Ancak bu, imanın en alt seviyesidir. [90-Müslim, İman 80, (50).] [89-Buhari-Müslim-Ebu Dâvud-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce]

17. Münafığın(ikiyüzlünün) alameti(belirtisi) üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Emanet edildiği zaman ihanet eder. [5765-Buharî-Müslim-Ebu Davud-Tirmizî-Nesâî]

18. Ameller, niyetlere göredir. İyi iş yapan karşılığını görür. [5751-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-Tirmizi-Nesâî]

19. Kur’an ‘ın haram kıldığını helal kılan, helal kıldığını haram kılan Kur’an ‘a inanmamıştır. [435- Tirmizî]

20. Allah ‘ın helal kıldığını haram kılmak, şirktir. [5936-Müslim]

21. Kur’an ‘ın haram kıldığını haram, helal kıldığını helal gören cennete girer. [424- Tirmizi]

22. Sihir, büyü, falcılık şirktir.[2237-Nesâî] [3984-Tirmizî-İbnMâce] [4036-Ebu Dâvud]

23. Okuyup üflemeler ve muskalar şirktir. [4035-Ebu Dâvud] [4034-Müslim] [4037-Tirmizî] [3530-7048] Bkz. Kur’an-33/17

24. Riyakâr ve kibirli, asla cennete giremez. [5218-Müslim-Ebu Dâvud-Tirmizi] [2007-Buhârî-Müslim-Muvatta-Tirmizî-Ebû Dâvud]

25. Riyakarlık ve kibir, Allah ‘a ortak etmektir. [5182-Müslim-Ebu Dâvud-Tirmizi] [3989-7196]

26. Peygamberleri methedip putlaştırmayın. [5392-Buhârî] [5394-Tirmizî] Kimseyi methetmeyin. [5393-Buhârî-Müslim-Ebu Davud]

27. Irkçılık ve bölücülük yapmayın. [4798-Müslim-Nesâî] [4800-Ebu Davud]

28. Dinde bölünüp kamplaşmayın. [4777-Tirmizî]

29. Yalandan uzak durun. [5872-Buhari-Müslim-Ebu Davud-Nesâî]

30. Yalancı şahitlik, Allah ‘a ortak etmek kadar büyük bir suçtur. [4910-Tirmizî-Ebu Davud-İbnu Mace]

31. Aşırı sevgi, kişiyi kör ve sağır yapar. [5903-Ebu Davud]

32. Aşırı cimrilik ve şiddetli korku, gelişime engeldir. [5885-Ebu Davud]

33. Ya hayır konuş, ya da sus. [5910-Tirmizî]

34. Dedikodulara ve söylentilere inanmayın. [5900-Buhârî-Müslim]

35. Yahudi ve Hıristiyanlar hangi hataları yaptılarsa siz de aynı hataları yapacaksınız. [4777-Tirmizî] [3994-7200]

36. Peygamber, kendisine efendi denilmesine izin vermedi. Efendi Allah ‘tır dedi. [5391-Ebu Davud]

37. Beni hiçbir peygamberden üstün tutmayın. [4338-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud] [4346-Ebu Davud]

38. Komşusu açken, karnı tok yatan bizden değildir.

39. Kur’an teganni ile okumaktan amaç, açıktan okumaktır. [418-Buhârî] [906]

40. Kur’an ‘ı uygulamak amacıyla okumamak, Yahudi ve Hıristiyanlara benzemektir. [4139-Tirmizî]

41. Sağlam bilgi, şeytana karşı ibadetten daha güçlüdür. [4104-Tirmizî]

42. Kur’an ‘ı anlamaya gayret edin. [915-Buharî-Müslim-Tirmizî-Ebû Davud]

43. Kur’an ‘ı anlamadan okumayın. [918-Müslim-Ebû Davud] [4124-[Buhârî] [4125]

44. Abdestsiz Kur’an tutulabilir ve okunabilir [3773-Buhâri] [3890-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai (Hadis No.3862) (İbrahim Canan çevirisi C.11 s.120 Hadis no:3890 c.3 Hadis No.3890)]

45. Yatarak Kur’an okunabilir. [4300-Buhari-Müslim-Ebu Davud-Nesai]

46. Abdest alırken ayaklar meshedilir. [3708-Ebu Dâvud-] [3697-Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] [3702-Ebû Dâvud-Tirmizî] [3711]

47. Uyumak, abdesti bozmaz. [3675-Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî] [3678-Tirmizî-Ebû Dâvud-Nesâî]

48. Kabirlerin(mezarlar) üzerine veya yanına cami yapmak lanetlenmiş ve Yahudi ve Hıristiyanların tutumu olarak gösterilmiştir. [2698-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvud-Nesâî]

49. Oruçlu iken yıkanılabilir. [3196-Buharî-Müslim-Muvatta-Ebu Dâvud-Tirmizî-Nesâî]

50. At ve eşek eti yenilebilir. [3915-Buhârî-Müslim-Nesâî] [3916-Ebû Dâvud-Nesâî-Tirmizî]

51. İki günü bir olan ziyandadır.

52. Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz…

This entry was posted on Pazartesi, Temmuz 7th, 2008 at 11:23 and is filed under RİVAYETLER(Hadis). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz