-
22nd Temmuz 2008

Kadınlarla ilgili hadisler-Prof.Süleyman Ateş

posted in RİVAYETLER(Hadis) |

KADINLARI AŞAĞILAYICI SÖZLER KUR’AN KAYNAKLI DEĞİLDİR

Kadını aşağılayıcı nitelikteki sözler, Kur’ân’ın ayetleri değil, hadis rivayetleridir. Bizim temel kaynağımız Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân’a tabi olan Hz. Muhammed’e, Kur’ân’a aykırı bir söz söyleme veya hüküm koyma yetkisi verilmemiştir: “De ki: Onu kendi tarafımdan değiştiremem. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Şayet ben Rabbim’e karşı gelirsem, büyük bir günün azabından korkarım” (Yunus: 15). “De ki: Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum” (Ahkaf: 9).

TOPLUM DÜŞÜNCELERİ: Kur’ân, gerçekten kadına, o zaman için hayal edilemeyecek haklar tanımış, onu erkeğin elinde oyuncak olmaktan kurtarmıştır. Ama zamanla Kur’ân-ı Kerim’in aydınlık düşüncesi, hadis haline getirilen geleneksel toplum düşünceleriyle daraltılmış ve kadın aleyhinde bazı telakkiler hadis kitaplarına girmiştir. Kur’ân’a tamamen ters sözlerin, Peygamber sözü olması mümkün değildir.

KADINA OY HAKKI: Zaten İslâm’a saldıranlar, bu rivayetleri hücumlarına destek yapmaktadırlar. Bu sözlerin, Kur’ân’a nasıl ters ve Peygamber’in asıl düşüncesine nasıl aykırı olduğunu, “Gerçek Din Bu” adlı eserimizin 1. ve 2. ciltlerinde ayrıntıyla izah etmiştik.

Hz. Peygamber, Kur’ân’ın buyruğu uyarınca erkeklerden bey’at aldığı gibi kadınlardan da bey’at almıştır. Bu, 15 asır önce İslâm’ın kadınlara oy hakkı tanımasını ifade eder. Oysa en medeni Avrupa ülkesi İsviçre’de bile kadınlara ancak 1971’de oy hakkı verilmiştir.(Süleyman Ateş -Vatan Gazetesi -10.3.2003)

This entry was posted on Salı, Temmuz 22nd, 2008 at 09:21 and is filed under RİVAYETLER(Hadis). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz