-
9th Temmuz 2008

Mehdi Gelmeyecek-Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK

posted in MEHDİ-MESİH |

MEHDİ GELMEYECEK-MEHDÎLİK VE MEHDÎCİLİK

Mehdi kelimesi Kur’an’da geçmez. Anlam olarak hidayete eren, hidayete erdiren demektir.

Hidayet (doğruya ve güzele kılavuzlamak), Kur’an’a göre Allah’ın elindedir. Allah bu yetkisini peygamberleri ve kitapları aracılığıyla kullanır. Peygamberin getirdiği kitaplardaki ilkelerle hidayete çağıranlardan ise mübelliğ (tebliğci), dâî (çağrı yapan), nezîr (uyarıcı) denir. Bu hidayet yolcularının hiçbirinde tebliğ dışında bir amaç ve beklenti yoktur.

Mehdî, siyasal liderlik, devlet başkanlığı maddesel önderlik talepleri olan bir “kurtarıcı portresine sahiptir. Nitekim tarih boyunca tüm mehdi adayları, yönetimi bir şekilde ele geçirmeyi esas alan kişilerdir. Bunu bazan açık, bazan da örtülü biçil ifade ederler. Ama hepsinde kitleyi, bir önder sıfat siyasal ve askerî hareketleri de kullanarak kurtarma iddiası vardır. Bunun içindir ki, İslam literatürü mehdî kavramı hemen daima imamet (devlet başkanlığı) kavramı ile yan yana veya bağlantılı olarak ele alınmıştır. Hatta, adaletli, güven verici bir devlet başkanı görüldüğünde ona mehdî denebilmiş, en azından bir devlet başkanının mehdî beklemeye gerek bırakmadığı dile getirilmiştir. Örneğin, Abbasî halifesi Nâsır Lidinillah (ölm. 575/1180), devrin ünlü şairi Sıbt’b. Te’âvîzî (ölm. 582/1186) tarafından mehdî diye anılıyordu. Sibt, Nasır geldikten sonra artık mehdî beklemeye gerek kalmadığını şiirlerinde ifade ediyordu, (bk. İlhan; Mehdîlik, 16)

Bu anlayış, zulüm ve despotizm altında inleyen kitlelerde şu veya bu adla tarih boyunca hep var olagelmiştir. Bugünkü İslam dünyasında yaşayan şekli ise Yahudilik ve Hristiyanlık’taki mesih (kurtarıcı) inancının Müslüman kitlelere aktarılmışıdır. Yahudiler, İlyas Peygamberin göğe çıkarıldığına ve âhir zamanda dünyayı kurtarmak üzere geri geleceğine inanmışlardır. Hristiyan dünya aynı inancı Hz. İsa’yı göğe çıkararak yaşatmıştır. Bu inanç, İslam akîdesi içine de, ne yazık ki, İsa’nın geri geleceğini tekrar eden bir söylem olarak girmiştir.

Emevîler döneminde Süfyânî adıyla bir kurtarıcı beklendi, (bk. Avni İlhan; Mehdîlik, İst. 1993, s. 13) Daha sonra bu, Sünnîliğe Hz. İsa’nın gökten ineceği ve Şiîliğe de, beklenen mehdinin geleceği söylemi halinde girdi.

Kısacası, aklını ve eylemini vaktinde kullanmadığı için ezilen kitleler, iyice bunaldıklarında ütopik bir kurtarıcı beklerler. İslam dünyasında en ateşli mehdî beklentisi, tarih boyunca en çok ezilen Şiî-Alevî kitlelerde görülür. Bu beklenti giderek, “Mehdî-i Muntazar (beklenen mehdî) deyimiyle imanın bir şartı haline getirilmiştir.

Şiî inancında, ilk zamanlar, mehdî olarak Hz. Ali’nin geri gelmesi beklenmiş ve mehdî inancı Ali’nin adı çevresinde oluşturulan mitolojiye bağlanmıştır. 165/782’de ölen ve tarihin en tehlikeli uydurmacılarından biri olan Câbir b. Yezîd el-Ca’fî el-Kûfî (İmam Âzam onun için “en büyük yalancı” diyor) Hz. Ali’nin bir kurtarıcı-mehdî olarak geri geleceğini iddia ediyor ve kanıt olarak da Kur’an’ın Neml Suresi 82. ayetini gösteriyordu.

Hz. Ali’den sonra “geri gelecek mehdî” olarak onun oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye (ölm. 81/700 öne çıkarıldı. Şiîlerde hemen her imam için öne sürülen bu geri gelme (ric’at) nihayet 12. imam Mehdi-i Muntazar veya “Gâib İmam” (Gizlenen İmam) la noktalandı. Şimdilerde tüm Şiî ekoller onun geri gelip insanlığı kurtaracağını ileri sürmektedir. Şiî ekollerin bazıları, bir mehdinin geleceğine inanır, ama onu adını vermezler.

Mehdi inancı gerekeni yapamayan veya yapmayanların avunmasını sağlayan bir ütopyadır. Bu inanç bekleme esastır. Eskiden ezildiğinin farkında olamadığı veya ezilmeye karşı çıkacak imkân bulamadığı için hır çeken kitle, mehdî inancıyla, kahır çekmeyi, aldatılmayı bizzat kendi eliyle imanlaştırmış olmaktadır. Bunun içindir ki mehdî inancından, daha doğrusu mehdi hayal ve aldanışından kurtulamayan kitlelerin kalkınması, ilerlemesi mümkün değildir. Mehdî inancı atılım, üretim, gelişim ruhunu felce uğratan hurafedir.

Bu hurafeye destek olarak ortada dolaştırılan “hadis patentli” sözlerin tümü uydurmadır.

Mehdiden maksat, tanrısal ışık ve aydınlığın önderi ise o, bugün için Kur’an’dır. Artı kişilerden hidayet bekleme devri bitmiştir.

Çünkü peygamberlik devri Kur’an’la kapat ılmış Mehdiden maksat, kitlesel-siyasal kurtuluş ve bağımsızlık ise bunun yolu basiretli aktif siyasettir. Bu değerlerde başarılı olamayanlar, hayal ve afsunun derin ve uyutucu sularında ömür tüketmeye devam ederler.

Mehdî ve mehdîlikle ilgili hadis patentli sözlerin, bir kere, hadis kritiği açısından hiçbirine güvenilemez. Çünkü bunların bazıları Hz. İsa dışında mehdî olamayacağını söylerken bazıları daha birçok mehdî tipten söz etmektedir. Kısacası, herkes kendi ekibinin şefini mehdî yapmak için bir veya birkaç hadis uydurmuştur. Özellikle tasavvuf-tarîkat çevrelerinde her ekip kendi şeyhini “zamanın efendisi” veya “mehdî” olarak kabul ettirmek için elinden geleni ardına koymamıştır. Akıl almaz keramet isnatları, kurtuluş vaatleri, korku ve tehdit salmalar… birbirini izler.

Bu çevrelerdeki “kutup” inancı, mehdî inancının ta kendisidir…

Konuya Kur’an vahyi açısından bakarsak, mehdîlik diye bir inancın varlığını kabul, Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu kabulle yan yana duramaz. Bunların biri doğruysa Öteki yanlıştır. Biz, Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu kabul ettiğimizdendir ki, başka bir mehdî geleceğine asla ihtimal vermeyiz ve böyle bir şeye inanmayı Kur’an’a aykırı buluruz. Esasen Kur’an, kişilerin hidayet önderi olma devrini kapatmış, ilkeleri öne geçirmiştir, ilkelerin kaynağı ise Kur’an’dır

O halde, Kur’an’ın gelişinden sonra mehdi beklemek, ancak Kur’an’ı yetersiz ilan etmekle mümkün olur. Kur’an’ı yeterli bulanlar için başka bir mehdiye ihtiyaç yoktur.

Ne yazık ki Islam tarihi boyunca hemen her coğrafyadan bir veya birkaç mehdi çıkmış ve halkı peşine takabilmiştir. Ancak bunların tümünün sonu felaket ve hezimet olmuştur.

Mehdilikle ilgili uydurmalardan bazıları:

“Mehdinin çıkacağını inkâr eden, Muhammed’e indirileni inkar etmiş demektir. İsa’nın gökten ineceğini inkâr eden de kafir olmuş demektir. Deccal’in çıkacağını inkâr eden de kafir olur. Kadere yani hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmayan kişi de kâfir olur. Cebrail bana şunu haber verdi: Kadere, hayır ve Şerrin Allah’tan geldiğine inanmayan kendisine benim dışımda bir Tanrı bulsun!” (Elbani’nin sadece uydurma demekle kalmayıp “batıl” dedigi bu yalan icin bk. Elbani; ez-Zaifa, 3/201- 202)

“Arınmış benlik öldürülmedikçe mehdi çıkmaz. Arınmış benlik öldürüldüğünde ise gökte ve yerdeki tüm varlıklar öfkelenir de halk mehdinin huzuruna gelir, onu tıpkı zifaf gecesinde süslenen gelin gibi süslerler. Mehdi yeryüzünü adalet ve dürüstlükle doldurur. Yeryüzü tüm bitkilerini çıkarır, gök yağmur yağdırır ve ümmetim, Mehdi’nin kentinde daha önce hiç nimetlenmediği bir biçimde nimete boğulur.” (Elbani’nin uydurma demekle “münker” dedigi bu yalan icin bk. Elbant; 5/176) (Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK- İslam Nasıl Yozlaştırıldı)

This entry was posted on Çarşamba, Temmuz 9th, 2008 at 06:37 and is filed under MEHDİ-MESİH. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

There are currently 30 responses to “Mehdi Gelmeyecek-Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK”

Why not let us know what you think by adding your own comment! Your opinion is as valid as anyone elses, so come on... let us know what you think.

 1. 1 On Nisan 28th, 2011, muhammed said:

  doğrudur__ ama inanırsan……….

 2. 2 On Haziran 1st, 2011, Ahmet N. said:

  İyi ki varsın Yaşar Nuri hoca , Allah razı olsun.

 3. 3 On Ağustos 12th, 2011, Ozcan said:

  Dunyada dogruyu soyleyen sadece bir avuc Musluman alim var, onlara da acimasizca saldirip, “sapiklikla” sucluyorlar. Ne olacak bu ummetin hali; ne zaman aklimizi kullanacagiz?

 4. 4 On Eylül 18th, 2011, samet said:

  Özcan kardeşim doğru dersin de hala hayal aleminde dolaşanlar olduğu müddetçe aklını kullanmayan, dinin belli şahıslar tekelinde olmadığını öğrenmeyenlerden Rabbin kelamının eksiksiz olduğunu apaçık ayetlere rağmen görmeyenler oldukça ve Rabbin kelamını değil de şahısları hidayet rehberi kabul edenler oldukça çok zor ümmetin hali..

 5. 5 On Kasım 22nd, 2011, abdullah said:

  yasar nuriye bunu yazmak isterim.yani siz bu dunyanin duzeleceyine inanmiyormusunuz? Allah turk halki içinden Atatürkü çikardi ki turkleri kurtardi diyenlere dogru derken, Allah muslumanlari da zulumden kurtarmak için Mehdi aleyhissalami gönderecek diyenleri neden yalanliyorsunuz? ayrica yazdiklariniz bir yorum siz yalniz kendi bakiş açınıza göre olayı deyerlendiriyorsunuz, ama sizin yorumunuz hakikat demek deyil.bu ummeti ye`se dusurmek yerine Mehdi (a.s) gelecek.Biz de onun ashabı olmak için çalismaliyiz zulme asla baş eymemeliyiz deseniz olmazmi?. yoksa o uydurma, bu uydurma demek bir az gulunc oluyor.boyle alim olmak cok kolay neyi anlamiyorsan uydurma de gec. bu da islami tahrif etmeye çalışmaktir tipki sizin baş örtüsü emrini tahrif etmeye çalıştığınız gibi. bu gibi yorumlara zaten bir siz bir de kendi çıplaklığını savunmaya çalışanlar inanır.

 6. 6 On Kasım 28th, 2011, admin said:

  Mehdi hadisleri konusunda bir video
  http://www.dailymotion.com/video/x8rjzl_mehdi-hadisleri_people

 7. 7 On Aralık 11th, 2011, hakan ünsür said:

  kuranı kerimi yetersiz kılıp peyganber efendimez (s.a.v)e iftira edenler varken ne yapıcaz hocam

 8. 8 On Aralık 23rd, 2011, erdal yılmaz said:

  20.yy da bilgi çağında,atom,internet ne derseniz diyin bu döneme,insan olarak; kendimizi tanımayı evreni anlamayı birkez olsun düşünmeyi merak etmiyorsak ki öğrenmeyi hiç meraklanmamışız demektir.Halbuki kran-ı kerimin ilk ayeti OKU değilmi,hani bizim müslümanlığımız hani insanlığımız.Sonra da; şiğ dediki bilmem ne hz.leri dediki, bu dedikilerin bilgi sahipleri de çağlardan buyana ki dintacirleri ve sermayeleri hep sahte dinler olmuştur.Ama kimlere yutturmuşlar işte okumayan büyük kitlelere,ondan sonra hocam şu nasıl bu nasıl .Uygulasana kutsal kitabımızın birinci ayetini.Hiç birşeyin eksikliği yok kuran’da.Çünki nosanlıktan eksiklikten münzzehtir O.Yeterki okumayı amaç edin. O yaşamsal rehberdir de.Ozaman gözün gönlün açılır da pislikleri dahada görürsün ve ayıklarsın.

 9. 9 On Aralık 27th, 2011, alper said:

  Öncelikle Yaşar Nuri Hocamızdan ALLAH razı olsun ve onun gibi düşünen tüm kardeşlerime selam olsun.
  Yukarıda bir kardeşimiziz Atatürkle mehdiyi karşılaştırmak gibi talihsiz bir teşebbüste bulunmuş.Bu kardeşimiz müslümanları düşdükleri durumdan kurtaracak bir mehdi bekliyeceğine müslümanın müslümana yaptıklarına bir baksın ve hangi KURAN ayetinde yazdığını bana anlatsın.Tabiki bulamayacağına göre ozaman bizlere düşen en birinci ibadet olan ikra emrine uysun.Bu gün bu topraklarda Atatürk sayesinde müslüman olabildiğinin farkına varsın.

 10. 10 On Aralık 31st, 2011, Deniz Tamer said:

  Gelişim Genel Kültür Ansikl., cilt: 5, sayfa: 10, sarı resim/deney kanıttır! Cabir Nitrik asiti değil, nükleikasiti bulmuştur. Evrim Kanundur. Hıristiyanların aradığı KUTSAL KASE, HAÇ ve KADEH de deneyde mevcuttur. Bitki çiçek açmış. Dilşi kuş sporları çiçekle buluşturmuş. Dişi kuşun arkasında erkek kuş, onlar da çifteşmeye hazır. Altlarında deney kabı ve masası. Masanın solunda Cabir ocağı ateşlemiş, spermleri ve tohumları cam ibiklere koymuş ateşte buharlaştırıp damıtıyor. 1. Bölümü çift çizgi ile ayırmış! Çiçeğin altında sperm içindeki kan hücresinin yarısı var. İçinde Kutsal haç dedikleri Tıpta erkek sembolü. Bunun büyütülmüşü iri kuşun altından inen çift çizginin altında. Kasenin içinde, solda dişi sembolü “>”! Da vinci Şifresi kitabında, sayfa: 182 de: “Sangreal mi? Yani KAN” diyor. Sayfanın sonunda da:”Daha moderen bir kelimeyle değiştirildi” diyor ve “KUTSAL KASE” diyor. Kitabın 265 sayfasında da erkek ve dişi sembollerini veriyor. Haç “0+” erkek sembolü ve Haç “>” dişi sembolü. Sayfa: 183 te: Kutsal Kase hazinesinin yarısı kitapta açıklanan bunlardır. Geri kalan ise: DNA sarmalı ve 7 adet gen verilmediği için, Kase ile gömüldü diyor! Resime dönersek: İri kuşun altında Kan hücresinin (Kasenin) diğer yarısı var. Sağında DNA sarmalı, altındaki küçük kuşun altında da 7 adet gen var. Genlerin altındaki çizginin altında da tersten T I P (P I T) yazıyor. Onun altında sağdan birinci sembol büyütülmüş dediğimiz Haç, Erkek sembolü! Onun solunda üç sembol ve 4. Selvi ağaqcı. Haçtan sonraki 1 gen otsularda erkek sembolü, 2. Maki türlerinde erkek sembolü, 3. ağaçlardaki erkek sembolü/geni. Selvinin solunda büyük baş hayvan ve üstünde erkek sembolü. Onun üstünde Küçük baş hayvan ve önünde sembolü. Onun üstünde kuş ve önünde sembolü. 7 adet gen ve 7 sembol. Bu genlerden/sembollerden hep erkek bedenleri oluşur. Resmin sol alt köşesinde de SÜNNÜLERİN minareleri üstündeki Haçları olan “AY” mevcut. Ayın üstünde terazi. Çinlilerin Yin ve Yang dedikleri denge uyum terazisi. Dişinin yumurtası içinde bu sayılanlar yoktur ama mineral/besin bakımından zengindir. Yıldız erkeği, Ay dişiye ait yumurtayı sembolize eder ve Tanrı/Alkan hücresi eşit olduğunu göklerde haykırır. Erkek ve dişi eşittir. Kadeh de reswmin sağ tarafındaki insanın dizlerinin altında gösterilmiştir. Ocağın altında 4 sembol var! 1. Adenin, 2. Timin, 3. Sitozin, 4. Guanindir! 1. Çift: A + T, 2. Çift: S + G’dir bilimde!

  Kıyamet
  37. O, dökülen meniden BİR sperm değil miydi?
  39. Nihayet ondan İKİ ÇİFTİ (1. çift: A+T) ERKEĞİ ve (2. çift: S+G) dişiyi vücuda getirdi.
  40. Peki bunu yapan, ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi?
  YORUM
  37- O (insan dediğiniz bedenler rahimlere) DÖKÜLEN MENİDEN bir SPERM DEĞİL MİYDİ? Dikkat edin döllenme veya iki sperem yok!39. Nihayet ONDAN (rahimlere dökülen bir tek speremden)İKİ ÇİFTİ (1. çift: A+T) ERKEĞİ ve (2. çift: S+G) dişiyi vücuda/bedene getirdi. 40. Peki bunu (birkere) yapmış (olan spermin içindeki KAN h.) ÖLÜYÜ (ölmüş olan bedeni tohum/sperm) diriltmeye güç yetiremez mi? Kalıtımın veya DNA sarmalının başlangıcını bilen var mı?
  A’raf S. 52.Yemin olsun ki biz onlara, İLME UYGUN BİÇİMDE, ayrıntılı kıldığımız bir kitap getirdik. İnanan bir topluluk için bir kılavuz, bir rahmettir (damladır).

  Havva, adamın köprücük ve kaburga kemiğinden bedenleşmemiş olup, yumurta içinde erkek te, dişi de bedenleşir! Yeryüzündekiler, erkek ve dişiler sadece bu KAN hücresi içindeki erkek ve dişi sembollerin kopyasıdır. Tek tanrı ve ayna! Aynada gerçek olmadığı gibi dünyada da canlı bir gerçek olamaz! Olursa “Enel Hak” olurlar! 1 Sn. bir bedenden ölen hücre sayısı 40.000 X 1 dk 60 sn X bir saat 60 dk. X bir gün 24 saat X bir yıl 365 gün X 5 yıl sonunda insan bedenlerinde ölüp bedenden atılmayan ve yenilenmeyen hiçbir hücre kandan başka kalmaz. Hücreler bölünmez! Kan hücreleri ölen hücreye dönüşür ve yenilenir. Her hücre bir bireydir. 100 triliyon hücre her beş sene sonunda yenilenir. İnsanlar sandıkları gibi duran bir bedene sahip değildir. Tıpkı akan bir su misalidir!

  Dinciler diyorlar ki: GAYBI Allah’tan başkası bilmez! NEML S.: 75. Yerde ve gökte hiçbir GAYB yoktur ki, AÇIKLAYICI bir Kitap’ta olmasın.!
  CİN S.: 26. Gaybı bilendir O. Gaybı konusunda hiç kimseyi yardımcı yapmıyor.
  27. Seçtiği BİR ELÇİ müstesna.
  – O ki bizlere ŞAH damarımızdan daha yakın. Ama bize değil, bedenlerine! Yeryüzü Tanrılarla ve Tanrıçalarla dolu. Hipokratesin gerçek yemini de: Bütün Tanrıların ve Tanrıçaların adına yemin ederim ki, SANATIMI (Tıp ilmini değil)hocalarıma, hocalarımın oğullarına ve bir de tıp kanununa göre yemit etmiş olanlar haricindekilere İFŞA etmiyeceğim. diye biter.

 11. 11 On Ocak 1st, 2012, admin said:

  Konuyla ilgisiz bir yazı

 12. 12 On Ocak 3rd, 2012, Deniz Tamer said:

  Mevlana
  Mesnevi
  2. cilt, sayfa: 21
  “Yüzbinlerce ‘Lahavle’ okuyan Şeytan’a bak; ey
  Âdem (adam/erkek), İblis’i gör, bak, nasıl yılanda gizlenmiş!” diyor.

 13. 13 On Ocak 25th, 2012, Azmi selvi said:

  biz ve bizim gibi düşünenler o kutlu şahısların gelecegine kalben onanmakla imanlarından kisiliklerinden ve hayatlarindan hicbirsey kaybetmeyecek sadece imanları artacak ama siz ve sizin gibiler o mutlu olay gerceklestiginde mahcup olacaksiniz unutmayın ALLAH in ahdine yanliz inananlar ve iman sahipleri ulasacak. Size hidayet dilemek isterdim fakat gonlum ona bile musase etmiyor

 14. 14 On Şubat 14th, 2012, fatih said:

  KUR’AN YOLUMUZDUR AÇIKTIR, NETTİR
  TÜM SIKINTILARIN DEVASI İÇİNDEDİR
  ALLAH BİZİ YARATTI
  BİZ ALLAH’A MUHTACIZ BAŞKA KİMSEYE DEĞİL
  PEYGAMBERLERİMİZ EŞİTTİR BİZE ALLAH BİLİR ARALARINDAKİ FARKI HADDİMİZ DEĞİLDİR BİZLERE
  YARADANIMIN KİTABI YOLUMDUR.KUR’AN NE DERSE DOĞRU ODUR

 15. 15 On Mart 17th, 2012, hasan said:

  mhdilik konusunda en çok araştırma yapan insan benim.günde 3 saat araştırma yaparım mehdilik kurandaki yasaları anlamak onu güzel ahlakla birleştirip akılla iman gücünü ortaya koyup allahı bütün gücüyle sevip dünyanın materyalliğinden sıyrılıp hz muhammedin sünnetine eksiksiz uyup ölmeden önce ölmektir bunu başaran kimse mehdi odur. mehdi kavramı semboliktir. asıl olan insanın gerçek insan olma lezzetine varmasıdır.bu düşünüşle yaşadım hayatımı feda ettim ve mehdinin kim olduğunu kendisi bile bilmiyecek çünkü bir günde olgunlaşacak sadece bekleyecek herşeyi yatıktan sonra bile gözden uzak inzivada o saatte o dakikada yıdızlar dizilimini tanımlayıca allah insana bilmediklerini öğretince kuran gerçek manasıyla okununca yer gök ters olunca gerçek bilgi sadece allahın katında olduğunu akıl ve kalp tasdik edince işte allah ona halifenin gücünü verecek ve insan o zaman insan olup gerçek gücünü ortaya koyacak ozaman islamın önünde kimse duramayacak beklemedeyiz…

 16. 16 On Haziran 2nd, 2012, Ali Yener said:

  Hocam Allah razı olsun sizden. Doğrular eğrileri düzeltir.

 17. 17 On Aralık 6th, 2012, fuat alkan said:

  ALLAH SENDEN RAZI OLSUN.

 18. 18 On Aralık 25th, 2012, fuat alkan said:

  SAYIN HOCAM ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.

 19. 19 On Ocak 18th, 2013, Vagif said:

  Yaşar Nüri Öztürk ALLAH RAZİ OLSUN ONDAN UZUN ÖMÜR VERSİN RABBİM! Onun sayesinde islamı sevdim ve sarıldım daha önce hep haci hocalardan sorardım ama hiç mantıklı cevaplar alamazdim, örneğin 350 sayfalık abdest kitabıni tavsiye etmişlerdi bende dedimki kim bunun her sayfasını uygulasa namazı kilmaya vakti yetmez dedim kilabilene’de nobel ödülü verilmeli dedim ve dinimizden nefret etmiştim bilmeden ancak Kuranı okuyunca sadece bir kaç kelimeile yazilmis abdest konusu ve diyorki Allah Ben sizin dininizi zorlaştirmak değil kolaylaştırmak için indirdim insanlara! Yaşar Nuri Öztürk Kuranı okumama sebeb oldu ve okuduktan sonra bütün yanlış bildiklerimi duyduklarımı sildim resmen ve ağır taşlardan ve yukten arındım ve Ohhh beee dedim keşke daha önce anladığım dilde okusaydım ve anlasaydım dedim ama yinede geç olsada anladım kimin kim oldugunu neyin ne olduğunu. Kuran ayetleri dışında hiçbir bilgiye inanmıyorum veya o bilgiyi Kuranla karşılaştırıyorum eğer kesin ayette yazmıyorsa o bilgiye inanmıyorum. Mehdi gelecek diyenlere inanamiyorum Kuranı eksik görmektir bu, Allahın Mehdiyi Kuranda yazmayi unuttu demek gibi birşey bu iddia çok kötü. Bunu iyi bilin Muhammed son peygamberdir ve Kuran bizim hayat klavuzumuzdur yol göstericimizdir herkez yaptiklarindan sorumludur hiçkimse Allah dışında sizi doğru yola koyamaz, Mehdiyi beklemek yanlıştır ve kıyamet her an kopanileceği için o gelmeden kopmayacak demek Allahın sırlarını bilmek demektir ve buda uygun değildir. Allahın ayetleri dişındakilere itibar etmeyin sadece Allahtan korkun, doğru yoldan gidin kim gelirse gelsin kimin umrunda. Kuran en güçlüdür eksik aramayin onda Kuran Allahın sozleridir!

 20. 20 On Ocak 18th, 2013, Vagif said:

  Hadislerin çoğu uydurmadır peygamberimizden 350 sene sonra yazilmişlardir çoğu, ve Mehdi gelecek diye yazildiğı kitap resmen fal kitabı olmuştur. Kiyamet alametleri,depremler,savaşlar, eskidende vardı hep vardı. Eğer fantastik film yapsaydık nobel ödülü alırdık herhalde, Mehdi gelecek dünyayi kurtaracak öylemi?)) bu fantastik hikayeler Holly Woodta gişe rekorları kiriyor sadece, küçük çoçuklar bile bu masallara inanmıyor:))))))

 21. 21 On Ocak 20th, 2013, admin said:

  kıyamet her an kopabileceği için o gelmeden kopmayacak demek Allahın sırlarını bilmek demektir ve buda uygun değildir. güzel bir tespit

 22. 22 On Aralık 31st, 2013, NECDET YILDIZ said:

  ALLAH arıdan bile vahyini çekmedi insandan çektiğinimi iddia ediyorsun. Yeryüzü başıboş mu bırakıldı sanıyorsun. Bu dinin koruyucusu benim diyen Allah kul içinde kullarla yani tecellisine mashar olmuş görevli memurlarıyla nasip olanlara hidayet aşılıyor.Ümmetimden öyleleri var ki geçmiş zamanın enbiyaları gibidir.VERESETÜL ENBİYA AYETİ ne atıf yapan bu söz zaten kuranda defalarca örnegini vermiştir. Süleyman peygamberin ümmetinden Allahın tecellisine mashar olmuş görevli memur yani evliya tahtı bir anda getirmesi , getiren Allah tecellisini o kulda gösterip kul içinde kulu yani pegamber varisini bize tanıtıyor veya Musa peygamberin yol arkadaşı Musa peygamberin ümmetinden görevli bir memurdur.Allah ilminden dilediği kadar verdiği peygamber ve peygamber varisi evliyalarla alemi elemden kurtarmayı murat etmiştir.Allah alemi nefse bıraksaydı kainat bir gün bile ayakta durmazdı. Debbetül arz adını okuyup üstünden transit geçtiniz çıplak uyarıcı yani dini Allahın bildirdiği bir insan . Dabbe denmesinin sebebi köpek çoban köpeği anlamında yani evliyalara söz hakkı tanımadınız okuyan okumasını ileri sürdü Allah iradeniz cüzi sırlarıma aklınız ermez dedikçe irade kapsamındaki okumanızı ileri sürerek ayete göğüs gerip benimle boy ölçüşmeyin ayetine karşı geldiniz.Bu minval üzere yunus emre bin yil da okusan aklan karayı seçemezsin iyisi mi gönüle girmektir. O taptuk emrenin gönlüne girdi nasibi çok yüce idi Allahtan görev aldı nasip olanlara himmet aşıladı..Tarihte insanların nedameti çok olduğu zamanlarda açıktan görev yaptılar ne zaman hocalık ön plana çıkarıldı Saman pazarında cevher satılmaz din zorlamaya gelmediği için alıcıya verici oldular. Fakat Allahın bir muradı var ve illa ki gerçekleşecek istesenizde istemesenizde yeryüzünü islam yapacağım.Kime verdi ise onunla !Mehdi resul ? ehline yani evliyaya söz hakkı tanımadıkları için dinde de zorlama olmadığı için bir misal vereyim evliyaları çoban kabul edersek çobanın da illaki köpeği vardır . Köpek yapı itibari ile canavarı gördüğü anda susmaz geride durmaz yani burda canavardan kastım nefstir. Bu nedenle Allah bir ümmi kişiyi konuşturacak insanlar dinlesin yada dinlemesin o konuşacak onun bir sözünü dahi karşılayacak insan yoktur dinde halkın önünde gittiğini sananlara yani okumayı din adamlığı sayanlara kurana inanmadıklarını ayetlerin hakiki yorumuyla söyler . Böyle sert bir üslubun gerekçeleri var. Allah diyor istesenizde istemesenizde . Bu ümmi kisi zamanın şeytanına fitnesine dur diyecek. Zamanın şeytanı yeyüzünde yaşayan en adi insana denir.Bir adıda şeytanlaşmış insan. Bu dur değişin gerekçesi Peygamber efendimiz gökten aşikar mucize olarak tekrar yeryüzüne inecek fitneden öteye yol olmadığı için ve rahmet üzere ineceğinden yolların açılması için çıplak uyarıcıyı namı diğer çoban köpeğini gönderdi.Fatır suresi 85. ayet peygamber efendimizin yeryüzüne tekrar geleceğine atıf yapar . Peygamber efendimiz yeryüzüne indiğinde halkın din adına önde gidenlerine neden ayetlerime inanmadınız diyecek ! ya yaptığınız neydi . Ev sahibi yani peygamber efendimiz geldikten kısa bir süre sonra isa aleyhisselam da aynı şekilde inecek hıristiyan alemine teşbihte hata olmaz ne diyeceğini kendi bilir mesela benden sonra Ahmet gelecek dedim neden ona uymadınız ben ona ümmet oldum beni seven ona uysun.Böylelikle bütün dünya topyekün müslüman olacak peygamber efendimiz imanla birlikte dünyanın da ekonomisini düzeltecek bu arada hocalar papazlar dedeler çok çekecek.Bu zulümşerin bütün kaynağı onlar.Kuran kaldığı yerden veresetül enbiya ayetinden devam edecek.

 23. 23 On Ocak 14th, 2014, ali karadağ said:

  Allah, Yaşar nuri hocadan razı olsun. açıkladığı bilgilerden dolayı adnanın,iskenderin ,çübbelinin tarikatçıların insanı ve ümmeti nasıl kandırdıkları ve mehdi anlatarak ceplerini doldurma yöntemi olarak kullandıklarını öğrenmiş olduk kendisine müteşekkiriz. Darısı tüm uykuda olan msülümanların başına
  bir dane i hakikat bir harman yalanı yıkar sırrını yaşar hocamızın dersi ile görmüş olduk.

 24. 24 On Ocak 26th, 2015, metin said:

  Sayfayı uzun görünce yaşa nuri kaynak gösterip alıntı yaparak bilimsel bir makale hazırlamış zannettim. Meğer kendi görüşlerini üç beş kırık dökük cümleyle özetlemiş. Nasılsa kendisine koşulsuz inananlar var ya…

  Yaşar nuri mehdi meselesini kabul etmiyor ama kendisi atatürkü mehdi x mehdi yapmadı mı? Allah’a inanmayan peygamberimize hakaret eden bu adamı öve öve bitiremedi. Zorla müslüman yaptı.

  Mehdilik meselesini inkar edecekseniz bari hadis derleyip bir çalışma yapsaydınız. Ama yok, siz o vakti atatürkü övmeye ayıtmışsınız.

  Alışmışsınız kuranda var kuranda yok muhabbeti yapmaya. Kur’an’da “böcek haramdır” diye bir ayet yok, böcek de yiyecek misiniz. Maymun eti de haram değil diyecek misiniz?

  Mehdiyi inkar etmek demek onlarca hadisi yalanlamak demektir. O zaman ahir zaman ve kıyamet hadislerini de mi inkar edeckesiniz?
  Doğrusu şu ki, bazı hadisler Kur’an’la islamla akılla çelişiyor.
  Ama bazı hadisler de şaşılacak şekilde günümüzle örtüşüyor. Ahir zaman, kıyamet ve mehdilikle ilgili birçok hadis birbirini destekler biçimde. Üstelik günümüz şartlarıyla şaşılacak derecede uygunluk gösteriyor.

 25. 25 On Şubat 20th, 2015, ramazan said:

  kalbim bana kıyametin cok yakın oldugunu söylüyor hocan bir gün ruyamda iki insan la konuş tum benim hakkım da konuşuyor lardı onları dinledim benim hakımda konuşuyor lardı bu gerdügüm şahıs lara kıyametin nezaman kopacagını sorsam bilir lermi dedim kalbimde kendi ken dime dememle onlar birbirleriyle kıyametin yorumunu yapmaya başladılar oan kork tum ve dinledim kiyamedin nezaman kopacagını bu şekilde yarum ladılar ismini vermek istemedigim yeryüzünde yaşayan ve kıyametin kopmasını istemeyen bir ev liyanın ismini verdiler ve bana ne demek istediler

 26. 26 On Ekim 17th, 2015, Halil İbrahim Yaman said:

  Bazı müslümanlar, yelkenleri indirmiş, sabah akşam “yerden gökten felâketler gelecek, biz bir şey yapamayız, ahirzaman kurtarıcıları gelecek” diye bekletiliyor zaten. Âdeta Kuran bir yana bırakılmış, birbirine zıt, birbiriyle kavgalı, kendisinden başkasını inkâr eden, hatta kâfir kabul eden, Kuran’la uyumsuz, gaybi gelecek felâketleri senaryoları üzerine oturtulmuş, Kuran dışında bir sürü hadis dinleri oluşturulmuş… Eh millet onlara inanmışken, inandıklarını senaryolaştırıp önlerine koymak, kullanmak ve birbirlerine düşürmek de kolay oluyor. Hem Kötüler, hem de Şeytan için. Keza imtihan gayesiyle Allah için de. Kuran’ı esas almadıkça, bunun daha da kötü ve felâket uygulamaları gelecek müslümanların önlerine… Şimdi onları hazırlıyorlar sinsice… Çıplağından giyiniğine, açık saçığından karaçarşaflı örtünüğüne, sakallısından traşlısına, makulünden makbulüne, okumuşundan cahiline, bileninden bilmeyenine, aynı havaya iman ettirip alkış tutturarak… Hz. Muhammed (s.a.v) 1400 yıl önce, sanki Kuran’ı bir yana bırakmış, o günün insanlarını o gün hiç de ilgilendirmeyen, onların hiç de karşılaşmayacakları felâketleri, kötüleri, kötülükleri, olağanüstü ve olağandışı kurtarıcıları anlatmış durmuş insanlara!? Sanki, “Kuran, ufuklar açıcı bildirimler yapıyorsa da, yollar gösteriyorsa da, onlar gerçek olmayacak; müslümanlar şöyle şöyle yoldan çıkacak, siz böyle böyle insanların ve olağandışılıkların ardından gidin de kurtuluşa erin, başka türlü olmaz” denmek istenmiş. Üstelik Peygamberin hem anlatıp, hem de yazı ile yazlıp tespit edilmesini yasakladığı ifade edilen ortamlarda. Oysa yazılı hak ölçü Kuran inmiş, hak gelmiş, batıl ortadan kalkmış, doğru ve yanlış belli olmuştur. Hangi çağ ve zamanda olursa olsun, artık insanlar ellerindeki Kuran’a bakarak olaylar karşısında yollarını seçeceklerdir, böyle seçmelidirler. Bundan sorumludurlar. Dini rehber Kuran’dır, diğer başkaları ve peşin anlatılmış hikâye ve senaryoları (isimleri, cisimleri ve olaylarıyla), Kuran’da zaten yoktur.

 27. 27 On Ekim 19th, 2015, Halil İbrahim Yaman said:

  Evet dini rehber Kuran’dır (elbet ona uygun hadis ile). Diğer başkaları ve peşin anlatılmış denen hikâye ve değiştirilegelmiş senaryoları (isimleri, cisimleri ve olaylarıyla), Kuran’da yoktur.

 28. 28 On Ocak 31st, 2016, Cavit Tavukçu said:

  Çok haklısınız.
  Mesih-Mehdi konusunda enteresan bir yazı dizisi buldum. İlginizi çekebilir.

  http://www.angelfire.com/misyonersavar/mis5vn.html

  http://www.angelfire.com/misyonersavar/mis5vt.html

 29. 29 On Şubat 11th, 2016, Bay Kader Sivas said:

  OTO DÜZELT IMLA HATALARINA SEBEP OLABILIR!
  Bu KURANI senelerce okuduk, İngilizce Türkçe! Bir sürü imam hoca tanıdım olurlardı açıklarlardı, O ZAMANLAR HERŞEY IYIDIR, DIN ŞEYTANLARI AZDI!
  Ben kuramın dediği gibi mesep takip ETMİYEN islamı saf ve temiz tutmak isteyen müslümanım! Peygamberimizin mesebi yoktu zaten öyle bir şey yok, benimde yok, imamlar ALLAHIN tebliği değil, saygım vardır! Herkes istediğine inanmaklan serbesttir başkalarına zarar vermedin! Ne yazık ki , hep zarar vermek için dincilik yapılıyor! Sayfaya göz gezdirdim bazı yaılanlar içler acısı, meselâ: ( HOCAM SEN KIMSENIN INANCINI DÜŞÜNMEDEN KENDI FIKIRLERINI YAZIYORSUNUZ ). gibi…..Hoca ne yazsın kuranda yoksa,
  KURANI yazıyor! Inşan bile bile kendini avutabilir ama, kendini kandırmak ve yapmayıp gökten iniceğeni beklemek hiç iyi değil! , şhiii inancında bu var, önce Hz Aliydi, sonra göçtü kalleşçe, bir bsşkası! Hatta Hz Ali’nin ALLAH olduğuna inananlar var, tanıdığım var! Ya Allaha inanırsın YADA bsşkaya, iki sahibin olamaz, bu Hıristiyan anlayışı zaten, bunları kullanıp, insanları bir birine dalsştırıp kan gölü yapıyorlar, sonrada biz metihiz sizi kurtarmaya geldik deyip kölelrştşriyorlar! Aleviylerdede var böyle inançlar, çok acı çektiler kurtarıcı bekliyorlar, kardeşim kalkın beraber yapalım kendini ayrı koyucsğına, ne yapalım, istemem diyen çeker! Moda oldu çok derin yaralar açar hayatımıza, ben müslümanım, Allaha bile inanıp sığınmadan güvenmeden önce kendime inanıp güveniyorum ve mücadele gücüme sığınıyorum, ALLAHIN demesi bu! Ne gençlerimiz yolunu kaybetiyır kamdıtılıp! Yahut kendini kandırarak, seneler geçiyor, bakmış yaşlanmış, kimse gelmedi kurtarmaya, vay be dersin o zamam!

 30. 30 On Şubat 11th, 2016, Bay Kader Sivas said:

  25 NUMARADAKİ ARKADAŞIN DÖYLEYİŞİ ÜZERINE YAZIYORUM! AKLIMA GETIRDI……..BINLERCE YIL H ÇOĞU KİŞİ DÜNYANIN SONUNU BEKLEDI, AKIL EDIPTE GÖREMEDILER, DÜNYAMIN BIR DONU VAR SMA NASIL?
  FÜŞÜN FÜŞÜN? ÇIKIŞ YOLU YOK!
  HERKEZ DÜNYAMIN SONUNU KENDINDE ARASIN……..ÖLÜNCE O O KİŞİ İÇİN DÜNYANIN SONU, BELKI HOŞ GELMEZ GERÇEKLER, AMA DÜNYASININ SONU GELEN ÇOK OLDU GÖRDÜK GÖMERLERKEM!, NİRDE KOMPLE DĞNYAMIN SONU DEYENLERIN SONUDA AYNI, NETİYCEDE BU DÜNYADAN BAŞKA YERE! KAFAN YORULUYORSA, KENDINDE ARA INSAN OLARAK VE ANLARSIN AP AÇIK!

Yorum Yaz