-
22nd Temmuz 2008

Hadislerde zekatın miktarı

posted in ZEKAT |

Zekat konusunda Peygamberin ilahi buyruk belirleme yoktur yoktur

2062-“Resûlullah’a gelip biat ettim. O sırada bir adam gelerek: “Bana sadakadan ver!” dedi. Resûlullah adama: “Allah, sadakalar husûsunda, ne herhangi bir peygambere ne de bir başkasına hüküm verme yetkisi tanımadı, hükmü bizzat kendisi verdi. Ve, sadakaları sekiz hisseye ayırdı. Eğer sen bunlardan birine girersen senin hakkını derhal sana veririm” buyurdu.” [Ebû Dâvud, Zekât 23, (1630).]

Zekatın miktarı, suyun kolayca elde edildiği yerlerde ondabir geçerlidir. Aslolan öşürdür(ondabir)

2026-“Resûlullah buyurdular ki: “Nehir ve yağmur sularının suladığı şeylerden (zekât olarak) öşür (onda bir) alınır. Hayvanla sulananlardan öşrün yarısı (yirmide bir) zekât alınır.” [Müslim, Zekât 7, (981); Ebû Dâvud, Zekât 11, (1597); Nesâî, Zekât 25, (5, 42).] AÇIKLAMA:1-Öşür kelimesi Arapçada onda bir demektir. Bunun cem’i uşûr gelir. Bazıları aşûr diye de okumuştur.Öşür de, farz olan zekâtın bir parçasıdır. Ancak sebze ve meyve gibi, yıllık olarak elde edilen zirâî mahsûllerden alınan zekâta isim ve alem olmuştur. 2- Hadis, sulanması için masraf yapılmayan, yâni dere, nehir, yağmur suyu gibi herhangi bir ödeme ve zahmete girmeden elde edilen su ile sulanarak kaldırılan mahsûlden onda bir nisbetinde zekât verileceğini… bildiriyor.

2027-“Resûlullah bana, sema(dan inen suyun) suladığı mahsülden tam öşür, âletle çıkarılan suyun suladığı mahsülden yarım öşür almamı emretti.” [Nesâî, Zekât 25, (5, 42).]

2028-“Resûlullah bize, hurmaya tahmin biçtiğimiz gibi, üzüme de tahmin biçmemizi ve zekâtını kuru üzüm olarak almamızı emretti, tıpkı hurmanın zekâtını kuru hurma olarak aldığımız gibi.” [Tirmizî, Zekât 17, (644); Ebû Dâvud, Zekât 13, (1603); Nesâî, Zekât 100, (5, 109); İbnu Mâce, Zekât 18, (1819).]

1097-“(Babam) Ömer Nebat ahalisinden buğday ve zeytinyağından öşrün yarısı (yirmide bir nisbetinde) vergi alırdı. Bu davranışıyla kasdı Medine’ye bunlardan çokca gelmesini sağlamaktı. Kıntiyye (denen buğday ve arpa dışında kalan, nohut, mercimek, bakla nevinden tahıl) dan da öşür alıyordu.” [Muvatta, Zekât 46, (1, 281).]

2036-“Resûlullah buyurdular ki: “Balda on tuluk için bir tuluk zekât vardır.” [Tirmizî, Zekât 9, (629).]

1831-6561-“Resûlullah beni Bahreyn’e -veya Hecer’e- gönderdi. Ben orada kardeşler arasında müşterek olan bir bağdan vergi almak üzere giderdim. Kardeşin biri müslüman ise, müslümanın payına düşenden öşür, müşrikten de haraç alırdım.”

This entry was posted on Salı, Temmuz 22nd, 2008 at 10:40 and is filed under ZEKAT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

There are currently 3 responses to “Hadislerde zekatın miktarı”

Why not let us know what you think by adding your own comment! Your opinion is as valid as anyone elses, so come on... let us know what you think.

  1. 1 On Haziran 19th, 2011, Musallacılar said:

    Bence.kuranda bu konu açık ve net.malın yani kazancın artanı.artan kazanç:geçim dışı (orta hal)sermaye dışı.işyeri açma ve büyültme dışı.olan malların tamamı verilir.zekat için faliyet devam eder.

  2. 2 On Haziran 19th, 2011, Musallacılar said:

    Kısaca hakkı yılmaz.

  3. 3 On Haziran 19th, 2011, İsmail ceren said:

    Hakkı yılmaza sorular. 1.islam’ı, dil bilimcilerin eserlerin den oluşturmak.orta ya koymak.ne derece doğru.2.dil bilimcilerin sağlamlığının araştırılması hadis ravilerin araştırılmasından daha kavi olmalı değilmi.3.dil bilimcilerin icdihatı ilahi buyruğu nasıl etkiler.4.kurandaki sözcükleri,yerlerine yerleştirilirken”tamam busözcük buraya iyi oturdu.” veya “pasajı devam ettiren sözcüğ buldum.”diyerek bulmaca vari bir tarzla işlem yapmanız doğrumu.4.”elçinin misyonunu surdürenler”tabirini kullanmışınız.ona verilen hak misyoncuya nasıl verilir.5.bir taşla enfazla 3 elma düşer içi boşaltılan sözcükler alimlere ramen bu kadar çokmu.lütfen bu soruların cevabını bana ,sayın hakkı yılmaz ulaştırıversin. E mailimi verebilirsiniz.

Yorum Yaz