-
3rd Ağustos 2008

Kur’an’da ilahlık ve rablık

posted in ALLAH |

ALLAH’IN ‘İLAH(Tanrı)’ NİTELİĞİ

 

ALLAH’IN KİTABINA(KUR’AN’A) AYKIRI İNANÇ İDDİASI, ALLAH’TAN BAŞKA İLAH OLABİLECEĞİNE TANIKLIKTIR:

6En’am suresi, 19-“De ki: “Hakikatin en güvenilir şahidi kimdir?” De ki: “Allah benim ile sizin aranızda şahittir; ve bu Kuran bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim”. Siz, Allahtan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki: “Ben (böyle) bir şahitlik yapmam!” De ki: “O, tek ilahtır ve bakın, sizin yaptığınız gibi, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!”

 

GÖK CİSİMLERİNİ PUTLAŞTIRMAK, SEMBOLİK TAPINCAKLARDAN MEDET BEKLEMEK, ONLARI İLAHLAŞTIRMAKTIR:

6En’am suresi, 74-“Ve bir zaman İbrahim babası Azere (şöyle) demişti: “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Görüyorum ki sen ve halkın açık bir sapma içindesiniz!”

 

 

HAKBİLMEZ İNSANLAR İLLA DA ŞEKİLLERE, KALIPLARA TAPMAK, ONLARI İLAHLAŞTIRMA EĞİLİMİNDEDİRLER:

7A’raf suresi, 138-“İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken, kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, “Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait ilâhları (putları) olduğu gibi sen de bize ait bir ilâh yapsana” dediler. Mûsa şöyle dedi: “Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz.”

 

 

ALLAH İLE BERABER BAŞKA İLAH EDİNEN LANETLİ BİR YAŞAM SÜRER:

17İsra suresi, 39-“Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilâh edinme. Sonra kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.”

 

 

ALLAH’TAN BAŞKA İLAHLAR OLSAYDI, ONLAR DA ALLAH’A YAKLAŞMANIN YOLLARINI ARARLARDI; ÖYLEYSE ARACILAR KİŞİYE BİR YARAR SAĞLAMAZ:

17İsra suresi, 42-“De ki: “Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah’la beraber (başka) ilâhlar olsaydı, o zaman o ilâhlar da Arş’ın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.”

 

 

ALLAH’IN YANISIRA BAŞKALARINA DUA-DAVET ETMEK, ALLAH (DİN) KONUSUNDA UYDURMALARA İNANMAK, ALLAH’TAN BAŞKA İLAHLAR EDİNMEKTİR:

18Kehf suresi, 14-15-“Kalkıp da, “Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O’ndan başkasına asla ilâh demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu halkımız, O’ndan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?” dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik.”

 

 

İNSANLAR ŞEREF-İTİBAR VE GÜÇ KAZANABİLMEK AMACIYLA ALLAH’IN YANISIRA BİRTAKIM İLAHLAR EDİNMEKTEDİRLER:

19Meryem suresi, 81-“Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah’tan başka ilâhlar edindiler.”

 

 

DİRİLTME YETENEĞİNE VE GÜCÜNE SAHİP OLMAYAN İLAH OLAMAZ:

21Enbiya suresi, 21-“Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek birtakım ilâhlar mı edindiler?”

 

 

ALLAH’TAN BAŞKA İLAHLAR OLSAYDI, YERDE VE GÖKTE DÜZEN OLMAZDI:

21Enbiya suresi, 22-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.

 

 

İLAHLIK YAKIŞTIRILANLARIN İLAHLIKLARI SAĞLAM KANITLARLA BELGELENMESİ GEREKMEZ Mİ?:

21Enbiya suresi, 24-“Yoksa ondan başka ilâhlar mı edindiler? De ki: “Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler.”

 

 

ALLAH’TAN BAŞKA EDİNİLEN İLAHLAR KESİNLİKLE ONLARA YARDIM EDEMEZLER:

21Enbiya suresi, 43-“Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilâhları mı var? O ilâh edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler.

 

 

İLAH OLAN, ASLA CEZAYA ÇARPTIRILMAZ; OYSA SAHTE İLAHLAR SÜRESİZ CEZAYA MARUZ KALIRLAR:

21Enbiya suresi, 99-“Eğer onlar ilâh olsalardı oraya(ceza çarpılma yeri) varmazlardı. Hâlbuki hepsi orada ebedî kalacaklardır.

 

 

ALLAH İLE BERABER BAŞKA İLAH EDİNEN KİŞİ, ALLAH’I İNKAR ETMİŞ OLUR; BU İNSAN HESABINI(CEZASINI) KULLARA DEĞİL RABBİNE VERİR:

23Müminun suresi, 117-“Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı hâlde Allah ile birlikte başka bir ilâha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.”

 

 

İLAHIN TEMEL ÖZELLİKLERİ: YARATIR, ÖLDÜRÜR, DİRİLTİR VE KABİRDEN ÇIKARIR; OYSA SAHTE İLAHLARIN KENDİLERİNE BİLE YARARLARI OLMAZ:

25Furkan suresi, 3-(İnkâr edenler), Allah’ın yanı sıra hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilâhlar edindiler.

 

 

SAHTE İLAHLAR, ALLAH’TAN GELECEK HİÇBİR ŞEYE ENGEL OLAMAZLAR:

36Yasin suresi, 23-“O’nun yanı sıra başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.”

 

 

İNSANLAR BELKİ YARDIM(İŞ-AŞ-BAĞIŞ) EDİLİR UMUDUYLA ALLAH’TAN BAŞKA İLAHLAR EDİNMEKTEDİRLER:

36Yasin suresi, 74-“Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ın yanı sıra ilâhlar edindiler.”

 

 

ALLAH’TAN BAŞKA EDİNİLEN İLAHLAR SAHTE İLAHLARDIR:

37Saffat suresi, 86-“Allah’ı bırakıp da birtakım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?”

 

 

ÇOKTANRICI İNSANLAR TEK İLAHA TAPMAYI TUHAF KARŞILAMAKTADIRLAR:

38Sad suresi, 5-“İlâhları bir tek ilâh mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey!”

 

 

TARİH BOYUNCA HİÇBİR PEYGAMBER ALLAH’TAN BAŞKA BİR İLAHA ÇAĞIRMADI, ALLAH DA, KULLUK EDİLECEK BAŞKA İLAHLAR KILMADI:

43Zuhruf, 45-“Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahman’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz?”

 

 

KİMİ İNSANLAR ALLAH’A YAKLAŞABİLMEK AMACIYLA ALLAH’IN YANISIRA BAŞKA İLAHLAR EDİNİR; AMA BU SAHTE İLAHLAR ONLARI YÜZÜSTÜ BIRAKIR:

46Ahkaf suresi, 28-“Allah’ın yanı sıra O’na yakınlık sağlamaları için edindikleri ilâhlar kendilerine yardım etseydi ya!? Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu, onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir.”

 

 

 

 

 

ALLAH’IN ‘RAB(Sahip efendi)’ NİTELİĞİ

 

ÖNCEKİ İLAHİ KİTAP İZLEYİCİLERİ, KULA KULLUK ETMEMEYE, ALLAH’A ŞİRK KOŞMAMAYA VE BİRBİRLERİNİ RAB OLARAK GÖRMEMEYE DAVET EDİLİR:

3Al-i İmran suresi, 64-“De ki: “Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Sizinle bizim aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’tan başka kimseye kulluk etmeyeceğiz, O’na hiçbir şeyi ortak(şirk) koşmayacağız(ilahlık yakıştırmayacağız) ve Allah ile birlikte insanları rab edinmeyeceğiz.” Ve eğer yüz çevirirlerse de ki: “Şahit olun ki biz kendimizi O’na teslim etmişiz!”

 

 

MELEKLER VE PEYGAMBERLER İNSANLAR TARAFINDAN RAB(İLAH) OLARAK GÖRÜLMEKTEDİRLER. OYSA ALLAH ASLA MELEKLERİN VE PEYGAMBERLERİN RABLAŞTIRILMASINI İSTEMEMİŞTİR:

3Al-i İmran suresi, 79-80-“ Allah’ın, kendisine Kitab’ı, hükmü (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe kullar olun.” Onun size, “Melekleri ve peygamberleri rab(ilâh) edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı emreder mi?

 

 

HAYATIN VE ÖLÜMÜN HAK DEĞERLERDEN BAŞKASINA ADANMASI ALLAH’TAN BAŞKA RAB ARAYIŞINI GÜNDEME GETİRİR:

6En’am suresi, 164-“De ki: “Her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir.”

 

 

DİNİ OTORİTELERİ VE PEYGAMBERLERİ DİNİN KAYNAĞI VE DİNİN BELİRLEYİCİSİ(KOYUCUSU) OLARAK GÖRMEK ONLARI RABLAŞTIRMAKTIR:

9Tevbe Suresi, 31-“Allah’ın yanı sıra, hahamlarını; rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i(İsa’yı) rab edindiler. Oysa bunlar da ancak, bir olan Allah’a kulluk etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.”

 

 

DİN(HÜKÜM) KOYMAK YETKİSİNİ ALLAH’TAN BAŞKASINA VERMEK, BİRTAKIM MEŞHUR İSİMLERE KULLUK ETMEKTİR:

12Yusuf suresi, 39-40-“(Yusuf: ) Ey hapishane arkadaşlarım! Hangisi daha iyidir: birbirinden ayrı pek çok rab(bın varlığına inanmak) mı, yoksa bütün varlıklara egemen bir tek Allah(a inanmak) mı? Allah’ı bırakıp tapındığınız her şey gerçekte sizin ve atalarınızın kendi muhayyilenizden çıkardığınız (anlamsız) isimlerden öteye geçmemektedir; çünkü bunlar hakkında hiçbir kanıt indirmemiştir Allah. (Neyin doğru, neyin eğri olduğu konusunda) hüküm yalnızca Allah’a aittir. Ve O da kendisinden başkasına kulluk etmemenizi buyuruyor. İşte dosdoğru olan (tek) din budur; ama insanların çoğu bunu bilmez.”

This entry was posted on Pazar, Ağustos 3rd, 2008 at 14:30 and is filed under ALLAH. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum Yaz