Kur’an abdest- Diyanet İslam Ansiklopedisi

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ …Cünüp olan (veya abdestsiz bulunan) kimsenin mushafa dokunmasının ha­ram olduğunu kabul eden fakihler, delil olarak Kur’an-ı Kerim’deki bir ayeti ve bazı hadisleri ileri sürerler. “Ona sadece temiz olanlar dokunur” (el-Vakıa 56/79) mealindeki ayetin metninde yer alan ve “dokunulmama” kavramını yönlendiren zamirin, önceki iki ayette geçen mushaf anlamındaki “Kur’an”a mı, yoksa … Okumaya devam et Kur’an abdest- Diyanet İslam Ansiklopedisi